Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Český jazyk a literatura „Tento projekt je spolufinancován „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním Evropským sociálním fondem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Český jazyk a literatura „Tento projekt je spolufinancován „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním Evropským sociálním fondem."— Transkript prezentace:

1 Český jazyk a literatura „Tento projekt je spolufinancován „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“ rozpočtem České republiky.“

2 Balada 1.ročník, denní studium 1.ročník, denní studium Třída ES1 Třída ES1 Mgr. Jaroslava Šilhavá, č. 287 Mgr. Jaroslava Šilhavá, č. 287 SOŠ a SOU, 28. října 2707, Česká Lípa SOŠ a SOU, 28. října 2707, Česká Lípa

3 Metoda kritického myšlení Metodou kritického myšlení konfrontovat žáky s učební látkou a touto metodou jim ukázat práci s literárními pojmy či literaturou vůbec. Metodou kritického myšlení konfrontovat žáky s učební látkou a touto metodou jim ukázat práci s literárními pojmy či literaturou vůbec. Navodit atmosféru práce takovou, aby si žáci sami na konci lekce vytvořili představu o tématu, uchovali si vědomosti a získali dojem, že na vše přišli vlastní prací. Navodit atmosféru práce takovou, aby si žáci sami na konci lekce vytvořili představu o tématu, uchovali si vědomosti a získali dojem, že na vše přišli vlastní prací. Pracujeme ve skupinách. Namícháme do nich různě zdatné žáky, aby se nestalo, že budou skupiny nevyrovnané. Pracujeme ve skupinách. Namícháme do nich různě zdatné žáky, aby se nestalo, že budou skupiny nevyrovnané. Jednotlivé fáze práce si musíme rozdělit do časových úseků podle toho, kolik chceme jednotlivým tématům věnovat a podle schopností dané třídy (1-2 h.). Jednotlivé fáze práce si musíme rozdělit do časových úseků podle toho, kolik chceme jednotlivým tématům věnovat a podle schopností dané třídy (1-2 h.). Nesmíme však dávat příliš velké časové úseky, protože skupiny, které pracují rychleji, by mohly rušit. Nesmíme však dávat příliš velké časové úseky, protože skupiny, které pracují rychleji, by mohly rušit.

4 Metody Insert Insert Čtení s předvídáním (dle času) Čtení s předvídáním (dle času) Brainstorming Brainstorming Plakát Plakát

5 Úkol č. 1: Motivace – Uhodni písmena a sestav z nich slovo (hra) Úkol: Sestav slovo, které je složené z počátečních písmen u příjmení, které získáš odpovědˇmi na otázky. u příjmení, které získáš odpovědˇmi na otázky. Vytvoříme skupiny, které budou složené z různorodých žáků. Max. 4-5 žáků ve skupině. Max. 4-5 žáků ve skupině. Otázky máme připravené a předtištěné na lístečcích. Každá skupina dostane příslušný lísteček. Otázky si lze vytvořit různé /Z různých oborů a odvětví, ale vždy musí být přizpůsobeny znalostem inkriminované třídy, kde tuto metodu užijeme./. Čas zadáme podle schopností třídy, max. 10min. Žáci vyluštěním dojdou ke stejnému výsledku. Musí odpovídat počátečním písmenům slova balada, které mají sestavit a uhodnout.

6 Příklad 1. Jaké je počáteční písmeno příjmení našeho lyžaře - klasika v běhu na 50km? /Bauer : B/ 1. Jaké je počáteční písmeno příjmení našeho lyžaře - klasika v běhu na 50km? /Bauer : B/ 2. Jaké je počáteční písmeno příjmení autora knihy Kocour Mikeš? /Lada :L/ 2. Jaké je počáteční písmeno příjmení autora knihy Kocour Mikeš? /Lada :L/ 3. Jaké je počáteční písmeno cizího slova „rozhovor“? 3. Jaké je počáteční písmeno cizího slova „rozhovor“? /Dialog : D/ /Dialog : D/ 4. Jaké je počáteční písmeno názvu pohoří v Jižní Americe? Použij 3x. /Andy :A/ 4. Jaké je počáteční písmeno názvu pohoří v Jižní Americe? Použij 3x. /Andy :A/

7

8 Z odpovězených otázek sestav slovo. Tím slovem je: Tím slovem je:BALADA Dle rychlosti zodpovězení dáváme čísla skupinám, ale upozorňujeme, že to není známka, ale číslo skupiny. Slovo napíšeme na tabuli.

9 Úkol č.2: CO již víš o slovu balada? Slovo uhodnuté – cílové napíšeme na tabuli Slovo uhodnuté – cílové napíšeme na tabuli Žákům zadáme úkol č.2: Žákům zadáme úkol č.2: Ve skupině si na papír připraví odpovědi na otázky, které jim pokládáme, ve smyslu: Setkali jste se již s tímto slovem, co slovo znamená, kde jste ho slyšeli, co si pod tím slovem představujete apod….? Žáci si zapíší, co ví a připraví odpovědi na papíry pro další práci. Čas asi 10 min.

10

11

12 Po ukončení časového limitu žáci odloží psací potřeby. Po ukončení časového limitu žáci odloží psací potřeby. Na tabuli máme z předchozí práce nadepsané slovo balada. Pod toto slovo zapisujeme vše, co nám žáci z jednotlivých skupin odpovídají na předešlý úkol. Zapisujeme všechny odpovědi, tzn. i ty odpovědi, o kterých víme, že jsou špatné, protože při dalších úkolech se k tomuto vrátíme. Na tabuli máme z předchozí práce nadepsané slovo balada. Pod toto slovo zapisujeme vše, co nám žáci z jednotlivých skupin odpovídají na předešlý úkol. Zapisujeme všechny odpovědi, tzn. i ty odpovědi, o kterých víme, že jsou špatné, protože při dalších úkolech se k tomuto vrátíme. Cílem je napsat co nejvíce informací, které budeme potom konfrontovat s výsledkem dalšího úkolu. Cílem je napsat co nejvíce informací, které budeme potom konfrontovat s výsledkem dalšího úkolu. Nesmíme zapomenout neustále žáky chválit za provedenou práci. Nesmíme zapomenout neustále žáky chválit za provedenou práci.

13

14 Úkol č.3: Získání znalostí (metoda insert) V tomto úkolu žákům rozdáme namnožené texty na listu, které se týkají informací o lit. formě balady.Tyto informace (texty) vybereme my – učitelé, závisí opět na schopnostech žáků. Nesmíme přehnat množství a složitost informací a musíme dbát na přehlednost. Čerpáme, z čeho uznáme za vhodné. V tomto úkolu žákům rozdáme namnožené texty na listu, které se týkají informací o lit. formě balady.Tyto informace (texty) vybereme my – učitelé, závisí opět na schopnostech žáků. Nesmíme přehnat množství a složitost informací a musíme dbát na přehlednost. Čerpáme, z čeho uznáme za vhodné. Žáci si čtou text a budou si označovat to, co již znají, značkou plus, co neznají, značkou mínus. Žáci si čtou text a budou si označovat to, co již znají, značkou plus, co neznají, značkou mínus. Značky předepíšeme na tabuli. Značky předepíšeme na tabuli. Čas 10 – 15 min. Čas 10 – 15 min.

15

16 Cílem úkolu č.3 je se všemi žáky vytvořit společně informace a fakta, která potom porovnáme s tím, co jsme již s žáky napsali na tabuli a porovnáme tím jejich dosavadní znalosti s nově získanými. Cílem úkolu č.3 je se všemi žáky vytvořit společně informace a fakta, která potom porovnáme s tím, co jsme již s žáky napsali na tabuli a porovnáme tím jejich dosavadní znalosti s nově získanými. Po splnění časového limitu hovoříme s jednotlivými skupinami a společně zjišťujeme nové informace, které žáci v každé skupině zjistili. Po splnění časového limitu hovoříme s jednotlivými skupinami a společně zjišťujeme nové informace, které žáci v každé skupině zjistili. Zjištěné informace porovnáváme s na tabuli napsanými informacemi z úkolu č. 2. Pokud informace znali, označíme je na tabuli, pokud objevili nové, pak je na tabuli zapíšeme. Zjištěné informace porovnáváme s na tabuli napsanými informacemi z úkolu č. 2. Pokud informace znali, označíme je na tabuli, pokud objevili nové, pak je na tabuli zapíšeme. Dostaneme tím přehled o tom, co je vlastně balada, její znaky, témata, díla apod. Dostaneme tím přehled o tom, co je vlastně balada, její znaky, témata, díla apod. Pokud mají napsaný příklad nějakého baladického díla, pak o něm pohovoříme. Pokud mají napsaný příklad nějakého baladického díla, pak o něm pohovoříme.

17

18

19 Porovnáním jsme dostali cílené informace, pokud budou na tabuli informace mylné, vyškrtneme je a vysvětlíme, proč jsou mylné / V mém případě tam takové odpovědi nebyly./. Porovnáním jsme dostali cílené informace, pokud budou na tabuli informace mylné, vyškrtneme je a vysvětlíme, proč jsou mylné / V mém případě tam takové odpovědi nebyly./. Seznámíme žáky s charakteristickým dílem, pokud ho sami neuvedli, s Kyticí. Seznámíme žáky s charakteristickým dílem, pokud ho sami neuvedli, s Kyticí. V tomto případě již sami žáci udávali dílo Kytice K.J.Erbena. Využijeme toho a rozebereme dle osnovy na tabuli nějakou baladu z díla. V tomto případě již sami žáci udávali dílo Kytice K.J.Erbena. Využijeme toho a rozebereme dle osnovy na tabuli nějakou baladu z díla. Provedeme se žáky stručný heslovitý zápis hodiny do sešitu. Provedeme se žáky stručný heslovitý zápis hodiny do sešitu.

20

21 Balada jinak Žákům předložíme téma Balada v umění. Např.: Žákům předložíme téma Balada v umění. Např.: Jaké barvy by jsi použil v souvislosti s tím, co jsme poznali o baladě? Jaké barvy by jsi použil v souvislosti s tím, co jsme poznali o baladě? Myslíš, že téma balady najdeme i v jiných druzích umění? Myslíš, že téma balady najdeme i v jiných druzích umění? Uvedeme příklady z hudby /hudba, slova/. Uvedeme příklady z hudby /hudba, slova/. Můžeme dokreslit ukázkami hudby skupiny Čechomor, z dalších CD Kudy kam, ze zahraničí třeba Metallica. Můžeme dokreslit ukázkami hudby skupiny Čechomor, z dalších CD Kudy kam, ze zahraničí třeba Metallica. Toto zobecnění můžeme vynechat, pokud nám nezbývá čas. Toto zobecnění můžeme vynechat, pokud nám nezbývá čas.

22 Úkol č. 4: Vytvoř obal knihy Poslední úkol žáků k tématu balada: Poslední úkol žáků k tématu balada: Vytvořit obal knihy na téma předtištěné na listu papíru – květiny. Vytvořit obal knihy na téma předtištěné na listu papíru – květiny. Žáci mají poznat autora, jeho dílo a vytvořit obal. Jednoduchý, časově nenáročný úkol. Žáci mají poznat autora, jeho dílo a vytvořit obal. Jednoduchý, časově nenáročný úkol.

23 Předloha pro vytvoření plakátu, může být různá. Výběr je na vyučujícím. Využít může i více předloh v jedné lekci /př./.

24

25 Kytice – Karel Jaromír Erben Kytice – Karel Jaromír Erben

26 Použitá literatura http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_ strana http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_ strana http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_ strana http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_ strana Metody Kritického myšlení – ze setkání pedagogů SŠ dne 13.1. (viz školní web) Metody Kritického myšlení – ze setkání pedagogů SŠ dne 13.1. (viz školní web) K.J. Erben - Kytice K.J. Erben - Kytice


Stáhnout ppt "Český jazyk a literatura „Tento projekt je spolufinancován „Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním Evropským sociálním fondem."

Podobné prezentace


Reklamy Google