Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lucie Rohlíková Jana Vejvodová ZČU v Plzni

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lucie Rohlíková Jana Vejvodová ZČU v Plzni"— Transkript prezentace:

1 Lucie Rohlíková Jana Vejvodová ZČU v Plzni
Blended learning ve vzdělávání akademických pracovníků aneb Ke konstruktivismu konstruktivisticky Lucie Rohlíková Jana Vejvodová ZČU v Plzni

2 Projekt Konstruktivismus v praxi vysokých škol
Cíl projektu: seznámit začínající akademické pracovníky s principy konstruktivistické výuky, motivovat je pro využití konstruktivismu v jejich vlastní pedagogické praxi.

3 Konstruktivismus versus instruktivismus
Východiska: Srovnání konstruktivismu a instruktivismu, hledání funkčního uplatnění obou přístupů ve výuce, příklady nenahraditelnosti instruktivních výukových metod, výhody metod konstruktivistických, příklady funkčního uplatnění konstruktivistických výukových metod, metody kritického myšlení.

4 Tři formy vzdělávání Blended learning:
prezenční hromadná a skupinová výuka distanční výuka – on-line kurz individuální konzultace tutorů s účastníky vzdělávacího programu Didaktický princip: učení se vlastní činností (learning by doing) Když je muž hladový, můžeš mu dát rybu, ale mnohem lepší je dát mu prut a naučit ho, jak si ji má chytit sám. Čínské a africké přísloví Délka vzdělávacího programu: 2 měsíce

5 Struktura vzdělávacího programu

6 On-line kurz Struktura kurzu: Úvod 7 kapitol 20 studijních článků
5 diskuzních fór 3 úkoly 2 autotesty 2 dotazníky

7 Tutorské vedení v tandemu
Každý tutor je odpovědný za jednu studijní skupinu. Oba plní 4 typy tutorských rolí: Roli pedagogickou - společně rozvíjejí odbornou diskuzi, - individuálně poskytují zpětnou vazbu členům své skupiny, - individuálně poskytují konzultace jednotlivým členům své skupiny. Roli řídicí - společně řídí učební aktivity na tutoriálech i v on-line kurzu. Roli sociální – společně sestavují skupiny a podporují práci ve skupinách. Roli technickou – odstraňují případné technické problémy v on-line kurzu. Výhody tutorování v tandemu: Tutoři se navzájem doplňují. Mohou působit jako sehraný tým, ale zároveň představit dva přístupy k tematice (aktivista versus skeptik). Účastníci kurzu jsou inspirováni dvěma styly tutorského vedení. Dobrá zkušenost a zážitky z on-line kurzu motivovaly dva účastníky prvního běhu vzdělávacího programu k rozhodnutí, že připraví vlastní on-line kurz pro podporu výuky svých disciplín. Domluvili se na spolupráci - tj. rovněž naplánovali přípravu a vedení kurzu v tandemu.

8 Úvodní tutoriál Cíl: motivační a socializační
Vliv průběhu úvodního tutoriálu na průběh kurzu: aktivní účast 17 účastníků kurzu v diskuzi Slabší účast v diskuzi: 5 účastníků, kteří se úvodního tutoriálu nemohli zúčastnit „Vzhledem k nedostatku času jsem se diskusí bohužel aktivně nezúčastnila. Ale diskuse jsem poctivě pročítala a komunikace ostatních byla naprosto vyčerpávající.“

9 Průběžný tutoriál Cíl:
Prezentace skupinových úkolů: návrhy různých možností využití konstruktivistických přístupů na přednášce, semináři nebo cvičení ve výuce technických, jazykových či ekonomických disciplín Princip sestavení skupin: 2 – 4 účastníci ze stejného pracoviště Výsledky: prezentace vykazující značnou míru tvořivosti doprovázené odbornou diskuzí, zpětná vazba od kolegů i tutorek

10 Závěrečný tutoriál Skupinová práce Hodnocení didaktické transformace disciplín vyučovaných účastníky kurzu v 6 tematických oblastech: Motivace Zkušenost Aktivita Kooperace Pluralita Reflexe Účastníci v menších skupinách dostali anonymní řešení od všech ostatních vždy k jednomu tematickému okruhu. Úkol: shrnout téma a kriticky zhodnotit náměty jednotlivých účastníků. Na základě diskuze pak v on-line prostředí účastníci své náměty upravili a doladili.

11 Evaluace Pozitivně hodnocené aspekty:
kombinovaná forma výuky s těžištěm v on-line kurzu, aktivní práce tutorek a jejich snaha o individuální přístup, pedagogická účinnost studia hodnocena kladně především vyučujícími humanitních disciplín. Negativně hodnocené aspekty: Vyučující z fakult s technickým zaměřením postrádali více příkladů aplikace konstruktivistických přístupů v technických disciplínách. Tato zpětná vazba je důležitá pro zvýšení efektivity studia v dalších bězích vzdělávacího programu.

12 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Lucie Rohlíková Jana Vejvodová ZČU v Plzni"

Podobné prezentace


Reklamy Google