Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEDINEC – KOLEKTIV INTEGRACE – INKLUZE UKAZATEL INKLUZE VE ŠKOLE ZŠ Deblín, 6. ročník sdílení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEDINEC – KOLEKTIV INTEGRACE – INKLUZE UKAZATEL INKLUZE VE ŠKOLE ZŠ Deblín, 6. ročník sdílení."— Transkript prezentace:

1 JEDINEC – KOLEKTIV INTEGRACE – INKLUZE UKAZATEL INKLUZE VE ŠKOLE ZŠ Deblín, 6. ročník sdílení

2 UČÍME SE A ROSTEME VŠICHNI SPOLEČNĚ NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.  Patří mezi 5 největších českých nadací.  Má více než 20 let zkušeností.  Dlouhodobě se věnuje oblasti vzdělávání. Další klíčová témata: rozvoj právního státu, rovné příležitosti žen a mužů, role ČR v Evropské unii.

3 UČÍME SE A ROSTEME VŠICHNI SPOLEČNĚ NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA Usilujeme o kvalitní vzdělávání pro všechny na třech úrovních: Celostátní:  Úzká spolupráce s MŠMT i odborníky Krajská  Vytváření školských inkluzívních koncepcí krajů Lokální  Včasná péče v sociálně vyloučených lokalitách

4 Jaké jsou? … CITRÓNY

5 INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – PŮVOD A VÝVOJ POJMU děti se SVP jsou vyloučeny z jakékoliv školy Exkluze žáci se SVP navštěvují svá vlastní vzdělávací zařízení. Segregace žáci se SVP navštěvují běžné školy se speciální vzdělávací podporou. Integrace všichni žáci (se SVP i bez) do běžných škol s individuálním přístupem. Inkluze

6

7 Integrace = ? Inkluze = ? INTEGRACE NEBO INKLUZE ?

8  rozšířenost pojmu, záměny významů, terminologické varianty („zaintegrovat“, „integrace naruby“)  vnímána staticky ( žák „je“ či „není“ integrován)  připouští se neúspěch ( „integrace se nepodařila“)  neúspěch se přenáší v rovině odpovědnosti:  na žáka ( není „vhodný pro integraci“)  jeho rodiče ( „trvali na integraci a neměli pravdu“)  poradenského pracovníka ( nepřesná dg., mylné doporučení, přecenění schopností dítěte/ žáka)  na vnější okolnosti ( mnoho žáků ve třídě, chybějící finance, chybějící schody- škola nemá podmínky)  bývá podmiňována INTEGRACE

9  opírá se o novou sociální normu: heterogenitu (rozdílnost dětí, žáků je vnímána jako přirozená, obohacující - věk, pohlaví, etnikum, jazyk, fyzické a mentální schopnosti, kognitivní schopnosti atd.)  nové didaktické fundamentum  vazba na širší strategii podpory otevřené společnosti  vnímána jako proces (dynamicky)  žádá změnu prostředí školy, její kultury a praxe  selhání procesu je selháním školy ( srov.Salamanca/1994; Agra / Indie,1998) INKLUZE

10 UČÍME SE A ROSTEME VŠICHNI SPOLEČNĚ LISABONSKÁ DEKLARACE „… vidíme mnoho předností inkluzivní edukace – získáváme víc sociálních kompetencí, máme širší zkušenostní spektrum, učíme se prosadit v normálním světe, nutí nás najít si přátele s postižením i bez postižení a integrovat se s nimi.“ (Lisabon, 2007) Lisbon Declaration Young People´s views on Inclusive education

11 rozvíjet včasnou péči a předškolní vzdělávání pro všechny děti, zvyšovat dovednosti učitelů v práci s heterogenní skupinou dětí, posilovat dostupnost a kompetence asistentů pedagoga, posilovat dostupnost a kvalitu doučování a další podpory dětí ve vzdělávání, posilovat sociální roli škol a jejich propojení s komunitou. ŘEŠENÍ - INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

12  rovné šance pro všechny  všichni znamená všichni  individuální přístup ke každému dítěti  rozvíjení školy směrem k sociální soudržnosti  každé dítě ve své nejbližší škole  rozmanitost v rámci jedné třídy obohacuje VÝCHODISKA - PRINCIPY

13 zdravé dítě s dobrým sociálním zázemím výhody: možné problémy: SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECH DĚTÍ

14 dítě se zdravotním postižením dítě se špatným sociálním zázemím výhody: možné problémy: SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECH DĚTÍ

15 rodiče výhody: možné problémy: SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECH DĚTÍ

16 škola výhody: možné problémy: SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECH DĚTÍ

17 INKLUZE EXKLUZE ŠKÁLA INKLUZE – SITUACE DNES 1.Běžná třída 2.Speciální třída, ale RVP ZV a škola HVP 3.Speciální třída, ale RVP ZV, ale škola mimo HVP 4.Speciální třída, RVP ZV LMP, ale škola HVP 5.Speciální třída, RVP ZV LMP a škola mimo HVP 6.Speciální třída, RVP ZŠS

18 UKAZATEL INKLUZE inkluzívní politika inkluzívní kultura inkluzívní praxe

19 Inkluzívní kultura: Budování komunity: respektující a partnerské vztahy (U-U, U-Ž, Ž-Ž, U-R, R-R, R-Ž) Stanovení hodnot a očekávání INDEX INKLUZE

20 Inkluzívní politika: Přijímání: U, Ž Všem novým zaměstnancům /studentům se pomáhá, aby si ve škole zvykli. Škola dbá na to, aby přijímala všechny ze své spádové oblasti. Školní dokumenty Podpora různosti INDEX INKLUZE

21 Inkluzívní praxe: Organizace učení Výuka je plánována s ohledem na to, aby se učili všichni. V hodinách se podporuje zapojení všech žáků. V hodinách se rozvíjí porozumění odlišnostem. Žáci při učení aktivně spolupracují. Mobilizace zdrojů Rozdíly mezi studenty se využívají jako zdroj pro výuku a učení. Zaměstnanci školy vytvářejí zdroje na podporu učení. Zdroje v komunitě jsou známy a využívají se. INDEX INKLUZE

22

23 JÁ A ONI, PROSTĚ MY ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov – š.p.o. http://www.youtube.com/watch?v=K1OboN-gqPM

24 Šťastnou cestu domů! Těším se zase někdy na viděnou. karin.marques@osf.cz 2014


Stáhnout ppt "JEDINEC – KOLEKTIV INTEGRACE – INKLUZE UKAZATEL INKLUZE VE ŠKOLE ZŠ Deblín, 6. ročník sdílení."

Podobné prezentace


Reklamy Google