Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jedinec – kolektiv integrace – inkluze ukazatel inkluze ve škole

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jedinec – kolektiv integrace – inkluze ukazatel inkluze ve škole"— Transkript prezentace:

1 Jedinec – kolektiv integrace – inkluze ukazatel inkluze ve škole
ZŠ Deblín, 6. ročník sdílení

2 Učíme se a rosteme všichni společně
NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA Učíme se a rosteme všichni společně Rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Patří mezi 5 největších českých nadací. Má více než 20 let zkušeností. Dlouhodobě se věnuje oblasti vzdělávání. Další klíčová témata: rozvoj právního státu, rovné příležitosti žen a mužů, role ČR v Evropské unii.

3 Učíme se a rosteme všichni společně
NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA Učíme se a rosteme všichni společně Usilujeme o kvalitní vzdělávání pro všechny na třech úrovních: Celostátní: Úzká spolupráce s MŠMT i odborníky Krajská Vytváření školských inkluzívních koncepcí krajů Lokální Včasná péče v sociálně vyloučených lokalitách

4 citróny Jaké jsou? …

5 INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – PŮVOD A VÝVOJ POJMU
děti se SVP jsou vyloučeny z jakékoliv školy Exkluze žáci se SVP navštěvují svá vlastní vzdělávací zařízení. Segregace žáci se SVP navštěvují běžné školy se speciální vzdělávací podporou. Integrace všichni žáci (se SVP i bez) do běžných škol s individuálním přístupem. Inkluze Na rozdíl od integrace, kdy se zkráceně pomůže jednotlivci v začlenění do třídy a přizpůsobení se třídě, znamená inkluze vytvoření diferencovaných podmínek různým dětem tak, že všechny - ač se svými schopnostmi mohou značně lišit - získají prostředí, které je optimálně rozvíjí a přitom mohou pracovat ve společné, výkonově heterogenní sociální skupině.

6

7 INTEGRACE nebo inkluze ?
Integrace = ? Inkluze = ?

8 INTEGRACE rozšířenost pojmu, záměny významů, terminologické varianty („zaintegrovat“, „integrace naruby“) vnímána staticky ( žák „je“ či „není“ integrován) připouští se neúspěch ( „integrace se nepodařila“) neúspěch se přenáší v rovině odpovědnosti: na žáka ( není „vhodný pro integraci“) jeho rodiče ( „trvali na integraci a neměli pravdu“) poradenského pracovníka ( nepřesná dg., mylné doporučení, přecenění schopností dítěte/ žáka) na vnější okolnosti ( mnoho žáků ve třídě, chybějící finance, chybějící schody- škola nemá podmínky) bývá podmiňována

9 INKLUZE opírá se o novou sociální normu: heterogenitu (rozdílnost dětí, žáků je vnímána jako přirozená, obohacující - věk, pohlaví, etnikum, jazyk, fyzické a mentální schopnosti, kognitivní schopnosti atd.) nové didaktické fundamentum vazba na širší strategii podpory otevřené společnosti vnímána jako proces (dynamicky) žádá změnu prostředí školy, její kultury a praxe selhání procesu je selháním školy ( srov.Salamanca/1994; Agra / Indie,1998)

10 Učíme se a rosteme všichni společně
LISABONSKÁ DEKLARACE Učíme se a rosteme všichni společně „…vidíme mnoho předností inkluzivní edukace – získáváme víc sociálních kompetencí, máme širší zkušenostní spektrum, učíme se prosadit v normálním světe, nutí nás najít si přátele s postižením i bez postižení a integrovat se s nimi.“ (Lisabon, 2007) Lisbon Declaration Young People´s views on Inclusive education Návrhy, na kterch se shodli mladí lidé se speciálními vzdlávacími potebami studující na stedních a vyích kolách a uilitích v 29 zemích1 , vyústily v dokument nazvan „Lisabonská deklarace – Názory mladch lidí na inkluzivní vzdlávání”. Deklarace shrnuje názory, které mladí lidé vyjádili na plenárním zasedání v Parlamentu Portugalska (Assembleia da Repúblika) a které se tkají jejich práv, poteb, problém a doporuení na cest k úspnému inkluzivnímu vzdlávání.

11 ŘEŠENÍ - INKLUZÍVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
rozvíjet včasnou péči a předškolní vzdělávání pro všechny děti, zvyšovat dovednosti učitelů v práci s heterogenní skupinou dětí, posilovat dostupnost a kompetence asistentů pedagoga, posilovat dostupnost a kvalitu doučování a další podpory dětí ve vzdělávání, posilovat sociální roli škol a jejich propojení s komunitou.

12 VÝCHODISKA - PRINCIPY rovné šance pro všechny všichni znamená všichni
individuální přístup ke každému dítěti rozvíjení školy směrem k sociální soudržnosti každé dítě ve své nejbližší škole rozmanitost v rámci jedné třídy obohacuje Dítě má vždy možnost navštěvovat školu v místě svého bydliště. Ať už jde o dítě zdravé nebo zdravotně postižené, kognitivně nadprůměrné nebo podprůměrné, sociálně, kulturně, jazykově či jinak znevýhodněné. Škola staví svoje mistrovství na tom, že umí poskytnout každému dítěti to, co potřebuje. Škola neodmítá dítě, se kterým jsou „problémy“, ale hledá způsoby, jak dítě rozvíjet v rámci jeho možností a podmínek.

13 Společné vzdělávání všech dětí
zdravé dítě s dobrým sociálním zázemím výhody: možné problémy:

14 Společné vzdělávání všech dětí
dítě se zdravotním postižením dítě se špatným sociálním zázemím výhody: možné problémy:

15 Společné vzdělávání všech dětí
rodiče výhody: možné problémy:

16 Společné vzdělávání všech dětí
škola výhody: možné problémy:

17 ŠKÁLA INKLUZE – SITUACE DNES
INKLUZE EXKLUZE Běžná třída Speciální třída, ale RVP ZV a škola HVP Speciální třída, ale RVP ZV, ale škola mimo HVP Speciální třída, RVP ZV LMP, ale škola HVP Speciální třída, RVP ZV LMP a škola mimo HVP Speciální třída, RVP ZŠS

18 Ukazatel inkluze inkluzívní kultura inkluzívní politika inkluzívní praxe

19 Index inkluze Inkluzívní kultura: Budování komunity: respektující a partnerské vztahy (U-U, U-Ž, Ž-Ž, U-R, R-R, R-Ž) Stanovení hodnot a očekávání

20 Index inkluze Inkluzívní politika: Přijímání: U, Ž Školní dokumenty
Všem novým zaměstnancům /studentům se pomáhá, aby si ve škole zvykli. Škola dbá na to, aby přijímala všechny ze své spádové oblasti. Školní dokumenty Podpora různosti

21 Index inkluze Inkluzívní praxe: Organizace učení Mobilizace zdrojů
Výuka je plánována s ohledem na to, aby se učili všichni. V hodinách se podporuje zapojení všech žáků. V hodinách se rozvíjí porozumění odlišnostem. Žáci při učení aktivně spolupracují. Mobilizace zdrojů Rozdíly mezi studenty se využívají jako zdroj pro výuku a učení. Zaměstnanci školy vytvářejí zdroje na podporu učení. Zdroje v komunitě jsou známy a využívají se.

22

23 ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov – š.p.o.
Já a oni, prostě my ZŠ a MŠ Regionu Karlovarský venkov – š.p.o.

24 Těším se zase někdy na viděnou.
Šťastnou cestu domů! Těším se zase někdy na viděnou. 2014


Stáhnout ppt "Jedinec – kolektiv integrace – inkluze ukazatel inkluze ve škole"

Podobné prezentace


Reklamy Google