Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání odborníků ze škol zapojených v projektu RŠPP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání odborníků ze škol zapojených v projektu RŠPP"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání odborníků ze škol zapojených v projektu RŠPP
PhDr. Ivana Slavíková, PaedDr. Hana Šmejkalová Tisková konference projektu RŠPP – VIP II IPPP ČR Praha, Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Z projektu je odborníkům hrazeno:
Vzdělávání společné - připravované a realizované jako součást projektu Vzdělávání individuální, které si psychologové a speciální pedagogové vybírají sami ze vzdělávacích nabídek akreditovaných vzdělávacích institucí: limit na každého odborníka žádost s anotací vzdělávacího programu (výhradně programy akreditované MŠMT) schválení žádosti je podmíněno vztahem vybraného vzdělávacího programu k obsahu projektu

3 Vzdělávání připravované a realizované jako součást projektu
Je určeno pro odborníky jedné profese – buď psychology nebo speciální pedagogy Metodik pro vzdělávání psychologů: PhDr. Ivana Slavíková Metodik pro vzdělávání speciálních pedagogů: PaedDr. Hana Šmejkalová Psychologové i speciální pedagogové jsou rozděleni do vzdělávacích skupin podle kompetencí získaných předchozí odbornou praxí a již absolvovaným dalším vzděláváním: A=začátečníci B=mírně až středně pokročilí C=pokročilí

4 Obsahová východiska vzdělávání
Hlavní cíl projektu: vytvoření komplexního systému poradenské podpory práce s riziky, která mohou ovlivňovat průběh vzdělávání a osobní dráhu žáků. Takovými riziky jsou např. školní neúspěšnost, různé druhy speciálních vzdělávacích potřeb, kulturní odlišnost, sociální vyloučenost prostředí, ze kterého dítě přichází do školy, ale i např. poruchy chování či absence kulturního kapitálu v rodině. Reflexe aktuálních vzdělávacích potřeb školních psychologů a školních speciálních pedagogů (v rámci výše uvedeného cíle projektu)

5 Témata vzdělávání Skupina A (vytvoření základních kompetencí pro práci školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga): specifika poskytování poradenských služeb ve škole, problematika přijímání zakázek ze strany vedení školy a pojetí informovaného souhlasu s poradenskými službami ze strany rodičů, výcviky v práci s diagnostickými nástroji, práce školního psychologa /speciálního pedagoga se školními třídami Skupina B: problematika identifikace rizik ve vzdělávání žáků, prevence různých forem rizikového chování žáků, včasná intervence v případě projevů rizikového chování, otázky inkluze a problematika integrace žáků s potřebou podpůrných opatření. Skupina C: příprava na výkon nejnáročnějších psychologických a speciálně pedagogických činností ve škole (např. krizová intervence, mediace) příprava na metodickou práci v oblasti školních poradenských služeb.

6 Realizované vzdělávací programy I.
Školní poradenské pracoviště a koncepce práce školního speciálního pedagoga. Určeno pro: začínající školní speciální pedagogy skupiny A. Východiska poskytování školních psychologických služeb Určeno pro: školní psychology skupiny A Praktikum práce školního psychologa Určeno pro: školní psychology skupiny A Principy inkluzivní pedagogiky a základy metodiky práce s heterogenní třídou Určeno pro: školní speciální pedagogy všech tří skupin Metody nácviku čtení a psaní Určeno pro: školní speciální pedagogy skupiny A, B a pro zájemce ze skupiny C Orientační logopedické vyšetření Určeno pro: školní speciální pedagogy skupina A Úvod do užívání WISC III-UK a jeho vzdělávacích aplikací Určeno pro: školní psychology skupin A a B, kteří dosud nemají zkušenosti z práce s Wechslerovými testovými soubory Krizová intervence ve škole Určeno pro: školní psychology skupiny C Vzdělávání žáků ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami podle IVP I. Určeno pro: školní speciální pedagogy všech tří vzdělávacích skupin, kteří působí na ZŠ Vzdělávání žáků ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami podle IVP II. Určeno pro: školní psychology všech tří vzdělávacích skupin, kteří pracují na ZŠ

7 Realizované vzdělávací programy II.
Vzdělávání žáků SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami podle IVP Určeno pro: školní psychology a školní speciální pedagogy všech tří vzdělávacích skupin, kteří pracují na SŠ Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ Určeno pro: zájemce z řad ŠP a ŠSP všech tří vzdělávacích skupin (navazuje na kurzy k IVP pro ZŠ) Specifika vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra (PAS) podle IVP - volitelný seminář určený pro: zájemce z řad ŠP a ŠSP všech tří vzdělávacích skupin (navazuje na kurzy k IVP pro ZŠ, SŠ). WISC III-UK a jeho vzdělávací aplikace (intervenční strategie a nápravná doporučení) – kazuistický přístup Určeno pro: školní psychology skupin A a B, kteří již mají zkušenosti z práce s Wechslerovými testovými soubory Diagnostika vztahů a sociálního klimatu ve školních třídách Určeno pro: školní psychology a školní speciální pedagogy skupiny A Práce psychologa s třídní skupinou Určeno pro: školní psychology skupiny A Práce speciálního pedagoga s třídní skupinou Určeno pro: školní speciální pedagogy skupiny A Supervize formou balintovských skupin Určeno pro: zájemce z řad ŠP a ŠSPG skupin B a C

8 Realizované vzdělávací programy III.
Výchovné problémy a poruchy chování na ZŠ – I. Určeno pro: školní speciální pedagogy skupiny A Výchovné problémy a poruchy chování v práci psychologa ZŠ Určeno pro: školní psychology vzdělávacích skupin A a B, kteří působí na ZŠ Výchovné problémy a poruchy chování na SŠ Určeno pro: školní psychology a školní speciální pedagogy všech vzdělávacích skupin působící na SŠ Výchovné problémy a poruchy chování v práci speciálního pedagoga ZŠ Určeno pro: školní speciální pedagogy skupiny B a C Test stromu Kurz užívání kresebné projektivně – výrazové techniky při diagnostice žáků 2. stupně ZŠ a žáků SŠ. Určeno pro: školní psychology vzdělávacích skupin A a B Výchovné problémy a poruchy chování na ZŠ – workshop I. Určeno pro: školní speciální pedagogy (část skupiny A) Problematika školního hodnocení Určeno pro: školní psychology vzdělávacích skupin B a C Výchovné problémy a poruchy chování na ZŠ – workshop II. Určeno pro: školní speciální pedagogy skupiny A

9 Organizace a čísla Vzdělávání je připravováno od počátku projektu, realizováno je od října 2009 Dosud se uskutečnilo celkem 45 jedno až dvoudenních kurzů, seminářů, workshopů a výcviků Průměrný počet účastníků na jedné vzdělávací akci je 17 (menší počet účastníků umožňuje využití efektivnějších forem vzdělávání) Vzdělávání se koná v IPPP ČR, na vybraných školách, kde působí školní psychologové, a v PPP Brno, kde pracuje několik metodiků pro ŠPP

10 Účastníci vzdělávání ve školním roce 2009/10

11 Děkujeme Vám za pozornost.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky


Stáhnout ppt "Vzdělávání odborníků ze škol zapojených v projektu RŠPP"

Podobné prezentace


Reklamy Google