Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Eva Bartoňová, náměstkyně ministra, skupina finanční, právní a správy úřadu, MŠMT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Eva Bartoňová, náměstkyně ministra, skupina finanční, právní a správy úřadu, MŠMT."— Transkript prezentace:

1 Ing. Eva Bartoňová, náměstkyně ministra, skupina finanční, právní a správy úřadu, MŠMT

2 v ideálním je pojetí považováno za nepřetržitý proces, ve skutečnosti jde spíše o neustálou připravenost člověka učit se než o neustálé studium počáteční vzdělávání (základní, střední, terciální) další vzdělávání (formální vzdělávání, neformální vzdělávání, informální učení)

3 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha 2007

4 Poskytnout všem skupinám populace v průběhu celého života příležitosti k získávání a uznávání kvalifikací použitelných na trhu práce a ke zdokonalování klíčových kompetencí potřebných pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě. CZU se proto soustřeďuje na podporu: a| osobního rozvoje b| sociální soudržnosti a aktivního občanství c| zaměstnatelnosti

5 1. Uznávání, prostupnost 2. Rovný přístup 3. Funkční gramotnost 4. Sociální partnerství 5. Stimulace poptávky 6. Kvalita 7. Poradenství

6 1. Uznávání, prostupnost -reálné naplňování zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzděláván (UNIV 2) -školy jako centra celoživotního učení -propojování počátečního a dalšího vzdělávání -vytváření modulárního systému postaveném na dílčích a úplných kvalifikacích

7 2. Rovnost příležitostí -dostupnost k příležitostem dalšího vzdělávání (rozšíření a rozmanitost v celém spektru celoživotního učení) -vzdělávání „pod jednou střechou“ -podpora inkluzívních škol -podpora vzdělávání znevýhodněných skupin populace -šanci představuje vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků

8 3. Rozvoj funkční gramotnosti -důsledné prosazování kurikulární reformy -rozvoj klíčových kompetencí dospělých (metodologické kompetence - řešení problémů, používání informačních a komunikačních technologií, komunikativní kompetence, cizí jazyky, písemné a ústní vyjadřování, osobnostní kompetence, kritické myšlení, schopnost týmové práce, schopnost učit se, sebeřízení, sebekontrola, environmentální kompetence, schopnost reagovat na výzvy a hrozby, které přicházejí finanční gramotnost) -vzdělávání učitelů v inovativních pedagogických přístupech

9 4. Sociální partnerství -soulad nabídky vzdělávacích příležitostí s potřebami -zastřešující role Krajské rady pro rozvoj lidských zdrojů -partnerství škol a podniků -partnerství škol a nevládních a neziskových organizací -systém včasné identifikace a předvídání kvalifikačních potřeb

10 5. Stimulace poptávky po celoživotním učení -podpora sociálně slabších žáků a studentů -kombinace výuky ve třídě s výukou na pracovišti (OPVK, Opatření 1.5 EU peníze středním školám, šablony 5/I, 5/III) -prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

11 6. Kvalita vzdělávacích příležitostí -kontrola kvality poskytovatelů, vzdělávacích programů a vzdělavatelů -monitorování celého systému dalšího vzdělávání na úrovni kraje -Sebehodnocení, důsledné používání na úrovni škol a jiných poskytovatelů vzdělávání

12 7. Rozvoj informačních poradenských služeb -propojení poradenských a vzdělávacích činností ve školách -rozvoj poradenských a informačních služeb o vzdělávání a zaměstnání pro dospělé dostupný pro všechny -podpora službami s využitím moderních technologií -kvalitní příprava kvalifikovaných kariérových poradců na školách

13 O co usiluje projekt UNIV 2 KRAJE Projekt se snaží zvýšit zapojení středních odborných škol do poskytování dalšího vzdělávání, a tak přispět k řešení jejich obtížné situace v době populačního poklesu, zároveň podpořit účast dospělých na dalším vzdělávání…

14 Eva Bartoňová MŠMT ČR


Stáhnout ppt "Ing. Eva Bartoňová, náměstkyně ministra, skupina finanční, právní a správy úřadu, MŠMT."

Podobné prezentace


Reklamy Google