Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Role projektu „Klíče pro život“ v podpoře práce s dětmi a mládeží.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Role projektu „Klíče pro život“ v podpoře práce s dětmi a mládeží."— Transkript prezentace:

1 Role projektu „Klíče pro život“ v podpoře práce s dětmi a mládeží

2 Koncepční materiály MŠMT Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2007–2013 19 oblastí „Vytváření vhodných podmínek pro osobnostní rozvoj mladých lidí a jejich uplatnění ve společnosti“ Strategie celoživotního učení v ČR Provázanost strategických směrů, návrhu opatření a operačních programů ČR pro období 2007–2013 „Poskytnout všem skupinám populace v průběhu celého života příležitosti k získávání a uznávání kvalifikací použitelných na trhu práce a ke zdokonalování klíčových kompetencí potřebných pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě“

3 Cíle zájmového a neformálního vzdělávání v ČR / KPŽ Provázat formální a neformální vzdělávání na základě rozvoje klíčových kompetencí Reagovat na potřeby zaměstnavatelů a moderní společnosti Platná součást celoživotního učení Vytvořit systém podporující trvale udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání, zvýšení kvality a rozšíření nabídky zájmového a neformálního vzdělávání.

4 Kroky realizace Co je potřeba realizovat k naplnění cíle a k celospolečenskému uznávání výstupů zájmového a neformálního vzdělávání: Popsat situaci a identifikovat potřeby (KA 01) Vytvořit nástroj pro zvyšování kvality řízení organizací (KA 02) Modernizovat systém dalšího vzdělávání (KA 02 – KA 07) Vytvořit nástroj pro identifikaci a uznávání přínosu zájmového a neformálního vzdělávání vzdělavateli a zaměstnavateli (KA 06 + VM) Podpořit moderními formami a metodami informovanost a aktivní účast mládeže na veřejném životě (KA 07 + KA 04 + PR)

5 Linie projektu UZNÁVÁNÍ NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPŮRNÉ AKTIVITY KA 01 Výzkumy KA 02 Standardizace organizací zájmového a neformálního vzdělávání KA 03 Studium pedagogiky volného času KA 04 Průběžné vzdělávání KA 05 Funkční vzdělávání KA 06 Uznávání neformálního vzdělávání (vč. zájmového) KA 07 Podpora informačního systému pro mládež

6 Vzdělávání v projektu provázanost KA VZDĚLÁVÁNÍ KA 03 KA 02 KA 04 KA 05 KA 07 KA 06 KA 01 METODICKÁ ČINNOST REALIZACE KURZŮ A VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PDPPDP MKPMKP KA 01 Výzkumy KA 02 Standardizace organizací neformálního vzdělávání KA 03 Studium pedagogiky volného času KA 04 Průběžné vzdělávání KA 05 Funkční vzdělávání KA 06 Uznávání neformálního vzdělávání KA 07 Podpora informačního systému pro mládež

7 Realizace projektu Facilitovaný proces Evaluace ŠVP Odbornostní setkání po krajích ČR Proškolení koordinátoři a odborná veřejnost v průřezových tématech Celostátní setkání pedagogů volného času a vychovatelů, výměna zkušeností Pracovní workshopy k posílení kvality organizací, Benchmarking Publikace a Příklady dobré praxe Metodická činnost

8 Realizace projektu - Vzdělávací programy a kurzy v rámci KA KA 02 Standardizace organizací zájmového a neformálního vzdělávání Sada 8 e-learningových kurzů pro klíčové kompetence Podrobný obsahový návrh Studia pedagogiky volného času s rozšířenou časovou dotací Nový obsahový návrh Studia pedagogiky volného času – e-learning s časovou dotací 80 hod KA 03 Studium pedagogiky volného času

9 Realizace projektu - Vzdělávací programy a kurzy v rámci KA KA 04 Průběžné vzdělávání Sada 6 vzdělávacích programů pro průřezová témata projektu včetně blended learningových kurzů Sada 60 vzdělávacích programů ve formě příkladů dobré praxe – pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží či pro děti a mládež Sada 40 zrealizovaných inovovaných seminářů a kurzů pro pracovníky SVČ, NNO, školních klubů a školních družin

10 Realizace projektu - Vzdělávací programy a kurzy v rámci KA Inovovaný studijní program, který odráží standardy kvality vedoucích pracovníků SVČ a rozvíjí klíčové kompetence potřebné pro řízení (také s využitím pro pracovníky NNO, školní kluby a školní družiny v přímé návaznosti na KA 02) KA 05 Funkční vzdělávání Sada vzdělávacích programů ve formě sborníku příkladů dobré praxe KA 06 Uznávání neformálního vzdělávání (vč. zájmového) Sada 13 inovovaných (ze 14 realizovaných) vzdělávacích programů pro pracovníky poskytující informace mládeži v ICM a pro poskytovatele informací z dalších subjektů KA 07 Podpora informačního systému pro mládež

11 Shrnutí - vzdělávání Přes cca 5 546 přihlášených účastníků do cca 274 vzdělávacích aktivit od začátku realizace projektu Vzdělávání opřené o stavbu kompetenčních profilů jednotlivých pozic směřuje k uznání kvalifikací a lepší uplatnitelnosti na trhu práce. Evaluace výsledku vzdělávacích akcí: VM/EVAN http://vm.nidm.cz

12 Uznávání neformálního vzdělávání Uznávání neformálního vzdělávání – trojí uznání: uznání společenské prospěšnosti uznání ze strany zaměstnavatelů + sebeuznání „formální“ uznání kompetencí získaných neformálním vzděláváním ze strany státní správy a vzdělávacích institucí

13 Dva kroky vedoucí k uznávání Tvorba 24 minimálních kompetenčních profilů pro 11 pozic Tvorba a ověření 24 vzdělávacích programů v oblasti UNV Vznik publikací a příkladů dobré praxe Analýza postoje vzdělavatelů a zaměstnavatelů k UNV Podklady ke kartám 11 typových pozic pro NSK Odborná setkání se zaměstnavateli a vzdělavateli k problematice UNV Osobní kompetenční portfolio, memorandum Vznik publikací s příklady dobré praxe k zhodnocení a prezentaci kompetencí Realizace projektu – uznávání neformálního vzdělávání

14 Minimální kompetenční profily pro pracovníky pracující s dětmi a mládeží manažer NNO, projektový manažer volnočasových aktivit, hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže, ekonom NNO, garant vzdělávání, lektor vzdělávacích aktivit neformální výchovy a vzdělávání, bezpečnostní garant, laický zdravotník, samostatný vedoucí dětí a mládeže, vedoucí dětí a mládeže – nad 18 let, pracovník pracující v organizaci poskytující výchovně vzdělávací aktivity pro děti a mládež – oblast první pomoci a prevence (průřezová kompetence)

15 Klíčové kompetence pracovníků s dětmi a mládeží Klíčové kompetence pro pracovníky s dětmi a mládeží jsou kompetence měkké i odborné. Osobní kompetenční portfolio

16 Základní informace – Osobní kompetenční portfolioOsobní kompetenční portfolio Osobní kompetenční portfolio (OKP)

17 Úvodní slovo – O OKPO OKP Osobní kompetenční portfolio (OKP)

18 Důvody použití nástroje – Proč OKP?Proč OKP? Osobní kompetenční portfolio (OKP)

19 Základ pro osobní kompetenční portfolio Osobní kompetenční portfolio (OKP)

20 Důležité odkazy 1)webové stránky OKP – http://www.nidm.cz/okphttp://www.nidm.cz/okp http://www.nidm.cz/okp/ke-stazeni 2)Vzdělávací modul – http://vm.nidm.czhttp://vm.nidm.cz

21 Závěrem Postupné naplňování cíle k celospolečenskému uznávání výstupů zájmového a neformálního vzdělávání: Popsat situaci a identifikovat potřeby (KA 01) Vytvořit nástroj pro zvyšování kvality řízení organizací (KA 02) Modernizovat systém dalšího vzdělávání (KA 02 – KA 07) Vytvořit nástroj pro identifikaci a uznávání přínosu zájmového a neformálního vzdělávání vzdělavateli a zaměstnavateli (KA 06 + VM) Podpořit moderními formami a metodami informovanost a aktivní účast mládeže na veřejném životě (KA 07 + KA 04 + PR)

22 Děkuji za pozornost www.kliceprozivot.cz


Stáhnout ppt "Role projektu „Klíče pro život“ v podpoře práce s dětmi a mládeží."

Podobné prezentace


Reklamy Google