Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská dimenze odborného vzdělávání Helena Úlovcová Helena Úlovcová Otrokovice 6. – 7. 10. 2011 Konference projektu UNIV 2 KRAJE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská dimenze odborného vzdělávání Helena Úlovcová Helena Úlovcová Otrokovice 6. – 7. 10. 2011 Konference projektu UNIV 2 KRAJE."— Transkript prezentace:

1 Evropská dimenze odborného vzdělávání Helena Úlovcová Helena Úlovcová Otrokovice 6. – 7. 10. 2011 Konference projektu UNIV 2 KRAJE

2 Kodaňský proces Kodaňská deklarace o posílení evropské spolupráce v odborném vzdělávání (2002):  Stanovení priorit, rozvoj společných evropských nástrojů  Každé 2 roky posouzení dosaženého pokroku a reformulace priorit (Maastricht 2004, Helsinky 2006, Bordeaux 2008)  7. prosinec 2010: Bruggy – Komuniké (výzvy, vize, dlouhodobé i krátkodobé priority) http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning- policy/doc/vocational/bruges_en.pdf

3 Cíle (1) 1. Učinit počáteční odborné vzdělávání přitažlivou volbou: 1. Učinit počáteční odborné vzdělávání přitažlivou volbou:  Kompetence učitelů SOŠ - zlepšení přípravy učitelů, stáže ve firmách  Kariérové poradenství žákům základních škol  Klíčové kompetence + dovednosti ke kariérovému rozhodování součástí kurikula  Přístup k modernímu technickému vybavení  Aktivity k podpoře atraktivity (kampaně, soutěže na EU úrovni) umožňující žákům seznámení s profesemi a s OV

4 Cíle (2) 2. Podpora kvality a relevance OV potřebám TP:  Kvalita: implementace EQAVET (EU - LdV Program)  Relevance k potřebám trhu práce: posílení spolupráce se zaměstnavateli, příprava na pracovišti jako standard (EU - příručka o úspěšných modelech přípravy na pracovišti), zlepšení kvality a přenosu informací o potřebách trhu práce (EU - předpovědi potřebných kompetencí, sektorové rady na EU úrovni), zpětná vazba o uplatnitelnosti absolventů (EU - benchmark o zaměstnatelnosti) (EU - benchmark o zaměstnatelnosti)

5 Cíle (3) 3. Umožnit flexibilní přístup k OV a ke kvalifikacím: 3. Umožnit flexibilní přístup k OV a ke kvalifikacím:  DOV (pro dosažení 15 % účasti): pobídky (vhodný mix dotačních, daňových apod. nástrojů) jednotlivcům (zejména pro rizikové skupiny) i firmám pro zvýšení účasti, flexibilní vzdělávací programy, nejpozději do 2015 postupy pro uznávání předchozího učení propojené s národními kvalifikačními rámci  Kvalitní dostupné celoživotní poradenství, vysoká prostupnost mezi různými typy vzdělávání, propojení kreditních systémů  Implementace EQF (přiřazení národních systémů, vývoj národních kvalifikačních rámců), rozvoj a podpora procedur pro uznávání s podporou EQF, národních rámců a poradenství, pokrok při implementaci ECVET (EU - technická podpora při implementaci EQF a ECVET - LdV program)

6 Cíle (4) 4. Podpora mezinárodní mobility:  Podpora aktérů mobilit - žáků, škol, firem - síťování, strategie pro přeshraniční spolupráci  Systematické využívání a podpora společných nástrojů - EQF, ECVET, Europass (EU - Doporučení k uznávání a k mobilitám, 2011, vývoj „European skills passport“ Europass, benchmark k mobilitě) benchmark k mobilitě)  výuka jazyků

7 Cíle (5) 5. Posilování inovací, tvořivosti, a podnikatelské iniciativy, využívání ICT (v POV i DOV): 5. Posilování inovací, tvořivosti, a podnikatelské iniciativy, využívání ICT (v POV i DOV):  Vytváření „znalostních partnerství“ pro rozvoj tvořivosti  Využívání ICT (lepší přístup, nové metody)  Rozvoj podnikatelských dovedností (studentské firmy, praktické zkušenosti v reálných firmách)  Podpora začínajícím podnikatelům z řad absolventů  Podpora na úrovni EU: ustavení fóra pro OV a podnikání

8 Cíle (6) 6. POV i DOV pro všechny: 6. POV i DOV pro všechny:  POV – rozvoj specifických odbornými i průřezových dovedností  Klíčové kompetence i v DOV  Maximální přínos OV ke snížení podílu „early school leavers“  preventivní i nápravná opatření (EU - příručka osvědčených postupů pro začleňování ohrožených skupin, Doporučení ke snižování předčasných odchodů)  Přístup k OV i pro znevýhodněné skupiny - opatření ke zvýšení účasti ohrožených skupin (flexibilita, uznávání, poradenství)  ICT pro usnadnění přístupu, využívání nových metod, podpora aktivního učení

9 Děkuji Vám za pozornost helena.ulovcova@nuov.cz www.nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE


Stáhnout ppt "Evropská dimenze odborného vzdělávání Helena Úlovcová Helena Úlovcová Otrokovice 6. – 7. 10. 2011 Konference projektu UNIV 2 KRAJE."

Podobné prezentace


Reklamy Google