Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Biocenóza Společenstvo. Biocenóza - společenstvo všechno živé na určité ploše zákonité seskupení ekotop vzájemná provázanost organismů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Biocenóza Společenstvo. Biocenóza - společenstvo všechno živé na určité ploše zákonité seskupení ekotop vzájemná provázanost organismů."— Transkript prezentace:

1 Biocenóza Společenstvo

2 Biocenóza - společenstvo všechno živé na určité ploše zákonité seskupení ekotop vzájemná provázanost organismů

3 Autoregulační mechanismy Rovnováha Úbytek toxických látek Růst početnosti Růst konzumace Přibývání toxických látek Omezení konzumace Pokles početnosti býložravce

4 Typy biocenóz přírodní přirozené umělé reálné potenciální rekonstrukční - produkční - okrasné - ruderální - synantropní monocenózy polycenózy

5 Přechodné biocenózy - ekotony

6 Struktura biocenóz mikrobiocenóza fytocenóza – rostlinné společenstvo zoocenóza – živočišné společenstvo Základní členění

7 Další vnitřní členění biocenózy Taxonomické - Taxocenózy Funkční - Synuzie - Guildy (cechy) Prostorové - Stratocenózy - Choriocenózy - Merocenózy

8 Struktura biocenózy – životní formy fytoplankton terofyty kryptofyty - geofyty - hydrofyty hemikryptofyty chamaefyty fanerofyty epifyty

9 Vlastnosti biocenóz Abundance Biomasa - fytomasa - zoomasa Produkce

10 Vlastnosti druhů biocenózy * Frekvence F = n i /n.100 (%) * Konstance K = n i /n.100 (%) Druh eukonstantní (velmi stálý) 75-100 % konstantní (stálý) 50-75 % akcesorický (přídatný) 25-50 % akcidentální (nahodilý) 0-25 %

11 Vlastnosti druhů biocenózy Vazba (fidelita, věrnost) Druhy eucenní - cenobiontní - cenofilní tychocenní acenní xenocenní

12 Vlastnosti druhů biocenózy Dominance Druhy eudominantní nad 10 % dominantní 5-10 % subdominantní 2-5 % recedentní 1-2 % subrecedentní pod 1 % D = ni/n.100 (%)

13 Vlastnosti biocenóz Diverzita (rozmanitost) Indexy druhové biotopová diverzity druhová genetická Ekvitabilita (vyrovnanost) Shannonův index

14 Vlastnosti biocenóz Druhová podobnost Jaccardův index Ja = C/A + B – C (× 100 %) S Ø rensenův index S Ø = 2C/ A + B (× 100 %)

15 Druhové bohatství v celosvětovém měřítku u nás v biocenóze Vlivy Flóra oblasti Charakter biotopu Ekologické nároky Čas od vzniku Míra narušování

16 Druhové bohatství na světě hmyz 900 000 cévnaté rostliny 250 000 z toho brouci 400 000 velké houby20 000 motýli150 000 bakterie3000 blanokřídlí 120 000 dvoukřídlí85 000 měkkýši 80 000 pavoukovci 75 000 obratlovci 60 000 korýši 40 000 hlísti30 000 kroužkovci 8 500 Ca 1.3 milionu

17 Druhové bohatství v biocenóze Biocenotické principy - prostředí „normální“, složité, stálé - prostředí extrémní, jednoduché, proměnlivé Vývojové stadium biocenózy (sukcese × klimax) Heterogenita

18 Změny biocenózy v čase Krátkodobé Dlouhodobé sezónní aspekty sukcese - předjarní- primární - jarní- sekundární - letní- endogenní - pozdně letní- exogenní - podzimní - zimní klimax populační cykly

19 Typy klimaxu klimatický klimax edafický klimax antropogenní klimax (paraklimax) Biocenózy zonální zonobiomy (pásma) azonální, extrazonální pedobiomy orobiomy (stupně)

20 Klasifikace biocenóz Různé přístupy Floristické složení Fyziognomie společenstva (rostlinné formace) Abiotické podmínky stanoviště (typologický přístup) Curyšsko-montpellierská klasifikace


Stáhnout ppt "Biocenóza Společenstvo. Biocenóza - společenstvo všechno živé na určité ploše zákonité seskupení ekotop vzájemná provázanost organismů."

Podobné prezentace


Reklamy Google