Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oxidační číslo Volné atomy a atomy v molekulách prvků mají oxidační číslo 0 Oxidační číslo vodíku je ve většině sloučenin rovno +I. Výjimkou jsou sloučeniny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oxidační číslo Volné atomy a atomy v molekulách prvků mají oxidační číslo 0 Oxidační číslo vodíku je ve většině sloučenin rovno +I. Výjimkou jsou sloučeniny."— Transkript prezentace:

1

2 Oxidační číslo Volné atomy a atomy v molekulách prvků mají oxidační číslo 0 Oxidační číslo vodíku je ve většině sloučenin rovno +I. Výjimkou jsou sloučeniny vodíku s kovy (hydridy), kde má vodík oxidační číslo –I. Oxidační číslo kyslíku je ve většině sloučenin rovno –II. Výjimkou jsou z běžnějších sloučenin peroxidy, kde má kyslík oxidační číslo –I.

3 Oxidační číslo Fluor má oxidační číslo -I, hliník +III Alkalické kovy (IA. skupina, Li, Na, K) mají oxidační číslo +I Kovy alkalických zemin (IIA. skupina, Be, Mg, Ca, Sr, Ba) mají oxidační číslo +II Kovy mají ve sloučeninách jen kladná oxidační čísla (s výjimkou některých komplexních sloučenin) Součet oxidačních čísel všech atomů v molekule je roven 0, v iontu náboji iontu

4 Číslovkové předpony 1 mono2 di 3 tri4 tetra 5 penta6 hexa 7 hepta8 okta 9 nona 10 deka Násobné číslovkové předpony dvakrát bistřikrát tris čtyřikrát tetrakispětkrát pentakis

5 Oxidač ní číslo zakončení názvu Binární sloučeniny, Kationy KyselinySoliAniony I– ný– ná– nan– nanový II– natý– natá– natan– natanový III– itý– itá– itan– itanový IV– ičitý– ičitá– ičitan– ičitanový V– ičný, – ečný – ičná, – ečná – ičnan, – ečnan – ičnanový, – ečnanový VI– ový– ová– an– anový VII– istý– istá– istan– istanový VIII– ičelý– ičelá– ičelan– ičelanový

6 Binární sloučeniny Záporná oxidační čísla nekovových prvků se pohybují v rozmezí –I až –IV. Podstatné jméno je potom odvozeno od základu mezinárodního názvu prvku zakončením –id, např. halogenid (fluorid, chlorid atd.) F –I, Cl –I oxid, sulfid, selenidO –II, S –II, Se –II borid, nitrid, fosfid, arsenidB –III, N –III, P –III, As –III karbid, silicid C –IV, Si –IV

7 Názvosloví Názvosloví hydroxidů a oxokyselin hydroxid vápenatý Ca II (OH) 2 –I kyselina sírová H 2 SO 4 Názvosloví iontů kationt sodný Na + kationt amonný NH 4 + kation oxoniový H 3 O +

8 Názvosloví Názvosloví solí chlorid hlinitý AlCl 3 kyanid draselný KCN uhličitan vápenatý CaCO 3 hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO 3 ) 2 Soli polykyselin tetraboritan disodný Na 2 B 4 O 7

9 Názvosloví Hydráty solí heptahydrát síranu zinečnatého ZnSO 4.7 H 2 O hemihydrát uhličitanu vápenatého CaCO 3.1/2 H 2 O dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého CaHPO 4.2 H 2 O Komplexní sloučeniny ne

10 Karbidy U karbidů není názvosloví zcela jednoznačné. U mnoha technických karbidů nelze oxidační číslo kovu určit a používá se obecný název karbid kovu, karbid železa Fe 3 C (cementit) Poznámka CaC 2 karbid vápenatý triviální název, ve skutečnosti acetylid (ethynid) vápenatý (vápenatá sůl odvozená od acetylénu)

11 Vícesložkové soustavy V praxi se nejčastěji uplatňují přepočty látkové množství  hmotnost látky hmotnost látky  objem látky látkové množství  objem látky

12 Výpočty složení roztoků Pět základních vztahů definice hmotnostního zlomku definice molární koncentrace definice hmotnostní koncentrace definice hustoty definice počtu molů

13 Hmotnostní zlomek m(A) w(A) =  1, % m c poměr hmotností přítomných složek

14 Molární koncentrace n(A) c M (A) =  mol.dm -3 V běžné vyjádření roztoků Relativní molární koncentrace - bezrozměrná

15 Hmotnostní koncentrace m(A) c H (A) =  g.dm -3 V běžné vyjádření roztoků

16 Hustota m c  =  g.cm -3 V m c.. hmotnost roztoku celková V.. objem roztoku (pozor, v cm -3 )

17 Počet molů m(A) n =  mol M(A) m(A).. hmotnost složky A M(A).. molekulová hmotnost složky A (přiřadit rozměr g.mol -1 )

18 Molekulové hmotnosti součet atomových hmotností přítomných atomů Získání z Mendělejevovy tabulky (rozšířené o atomové hmotnosti) z chemických tabulek udávány jako bezrozměrné, přiřadit rozměr g.mol -1

19 Stechiometrie H 2 SO 4 + 2 NaOH  Na 2 SO 4 + 2 H 2 O 1 x 98 + 2 x 40 142 + 2 x 18 98 g + 80 g 142 g + 36 g


Stáhnout ppt "Oxidační číslo Volné atomy a atomy v molekulách prvků mají oxidační číslo 0 Oxidační číslo vodíku je ve většině sloučenin rovno +I. Výjimkou jsou sloučeniny."

Podobné prezentace


Reklamy Google