Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konference se zaměřením na náhradu funkce ledvin a péči o dialyzovaného pacienta www.dialyza.info Jihlava 22.10.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konference se zaměřením na náhradu funkce ledvin a péči o dialyzovaného pacienta www.dialyza.info Jihlava 22.10.2008."— Transkript prezentace:

1 Konference se zaměřením na náhradu funkce ledvin a péči o dialyzovaného pacienta www.dialyza.info Jihlava 22.10.2008

2 TRANSPLANTACE LEDVIN Miroslava Havelková Libuše Svobodová

3 Transplantace ledvin Nejvýhodnější a v současné době již rutinní terapie chronického selhání ledvinNejvýhodnější a v současné době již rutinní terapie chronického selhání ledvin Prováděná z živého nebo zemřelého dárceProváděná z živého nebo zemřelého dárce Nepřímo navazuje na nefrologickou péči o nemocného v CHRINepřímo navazuje na nefrologickou péči o nemocného v CHRI Přímo navazuje na léčbu hemodialyzační či peritoneálně dialyzačníPřímo navazuje na léčbu hemodialyzační či peritoneálně dialyzační

4 První klinicky úspěšná transplantace ledviny na světě byla provedena v roce 1954 v BostonuPrvní klinicky úspěšná transplantace ledviny na světě byla provedena v roce 1954 v Bostonu V Československu v roce 1966 v Institutu klinické a experimentální medicíny v PrazeV Československu v roce 1966 v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze V ČR je celkem 7 transplantačních center (IKEM Praha – koordinační centrum ČR, Motol Praha, Plzeň, Hradec Králové, Brno, Olomouc, Ostrava)V ČR je celkem 7 transplantačních center (IKEM Praha – koordinační centrum ČR, Motol Praha, Plzeň, Hradec Králové, Brno, Olomouc, Ostrava)

5 Transplantace ledviny 1 ze 3 možných léčebných postupů1 ze 3 možných léčebných postupů Zlepšuje kvalitu životaZlepšuje kvalitu života Není dosažitelná okamžitěNení dosažitelná okamžitě

6 Základní podmínky pro TL Nepřítomnost kontraindikacíNepřítomnost kontraindikací Vhodná dvojice příjemce – dárceVhodná dvojice příjemce – dárce Informovaný souhlasInformovaný souhlas Předpokládaná spoluprácePředpokládaná spolupráce Nezvratné selhání ledvinNezvratné selhání ledvin

7 Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1.Vyloučení malignity 2.Vyloučení infekčního ložiska existujícího a potencionálního 3.Schopnost dolních močových cest skladovat a vyprazdňovat moč transplantované ledviny.

8 Kontraidikace k TL ABSOLUTNÍ (trvalé)- I.ABSOLUTNÍ (trvalé)- I.  Nevyřešená malignita  Aktivní infekce  Terminální jaterní onemocnění  Refrakterní srdeční selhání a ICHS bez možnosti revaskularizace možnosti revaskularizace

9  Chronické respirační selhání  Těžké neřešitelné aterosklerotické postižení periferních tepen periferních tepen  Polymorbidita s odhadem životní prognosy menší než 3 roky menší než 3 roky  Psychosociální problémy – neschopnost spolupráce

10 RELATIVNÍ (individuální)RELATIVNÍ (individuální) Malignita v anamnéze Malignita v anamnéze Obezita Obezita Vysoké riziko návratu základní choroby Vysoké riziko návratu základní choroby

11 DOČASNÉDOČASNÉ Akutní onemocnění kteréhokoli systému Akutní onemocnění kteréhokoli systému Infekt jakéhokoli původu, trvání, lokalizace Infekt jakéhokoli původu, trvání, lokalizace Malnutrice Malnutrice Nekontrolovaná hypertenze Nekontrolovaná hypertenze Porucha koagulace Porucha koagulace Závažná anemie Závažná anemie

12 Vyšetření před TL Souhlas pacientaSouhlas pacienta Krevní skupinaKrevní skupina HLA typizaceHLA typizace Vyšetření protilátek proti antigenům HLA systému = cytotoxické protilátkyVyšetření protilátek proti antigenům HLA systému = cytotoxické protilátky Cross-matchCross-match Hematologické vyšetřeníHematologické vyšetření BiochemickéBiochemické

13 Virologické vyšetřeníVirologické vyšetření RTG vyšetřeníRTG vyšetření Vyšetření GITVyšetření GIT ORL vyšetřeníORL vyšetření Stomatologické vyšetřeníStomatologické vyšetření EKGEKG

14 INDIKOVANÁ vyšetření - individuálníINDIKOVANÁ vyšetření - individuální zátěžová ergometrie zátěžová ergometrie koronarografie koronarografie funkční vyšetření plic funkční vyšetření plic cévní vyšetření cévní vyšetření neurologické vyšetření neurologické vyšetření psychologické, psychiatrické vyšetření psychologické, psychiatrické vyšetření

15 Každý nemocný odeslaný k TL má s sebou podrobnou lékařskou zprávu z mateřského střediska, jeho další příprava probíhá v transplantačním centru / založení dokumentace, odběry, EKG, HD, zajištění CŽP, měření CVP, příprava operačního pole, objednání krevních derivátů, měření FF, aplikace premedikace, převoz na operační sál/.

16 Metody transplantace TL OD ŽIJÍCÍHO DÁRCETL OD ŽIJÍCÍHO DÁRCE geneticky příbuzný geneticky příbuzný geneticky nepříbuzný geneticky nepříbuzný zkřížená TL zkřížená TL preemptivní TL preemptivní TL

17 TL OD MRTVÉHO DÁRCETL OD MRTVÉHO DÁRCE Waiting list Waiting list  tiskne se 1 x za měsíc  aktualizace je průběžná  dočasné vyřazení  urgentní pořadí  normální pořadí

18 Výběr vhodného dárce - příjemce  Potencionální dárce – smrt mozku včetně mozkového kmene Diagnostické testyDiagnostické testy neurologické vyšetření reflexů mozkového kmene neurologické vyšetření reflexů mozkového kmene mozková pangiografie mozková pangiografie mozková perfusní scintigrafie mozková perfusní scintigrafie vyš. sluchových kmenový evokovaných potenciálů vyš. sluchových kmenový evokovaných potenciálů transkraniální dopplerovská monografie transkraniální dopplerovská monografie

19 Legislativa odběru orgánů Věstník MZ 1984Věstník MZ 1984 1.9.2002 – Zákon o darování, odběrech a transplantací tkání a orgánů a o změně některých zákonů, č. 285/2001.9.2002 – Zákon o darování, odběrech a transplantací tkání a orgánů a o změně některých zákonů, č. 285/200 předpokládaný souhlas předpokládaný souhlas národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů povinnost informovat o možných dárcích povinnost informovat o možných dárcích odběr až po výše uvedených vyšetřeních odběr až po výše uvedených vyšetřeních protokol o zjištění smrti protokol o zjištění smrti

20 Výběr vhodné dvojice  kompatibilita v krevní skupině / O = univerzální dárce, AB univerzální příjemce / / O = univerzální dárce, AB univerzální příjemce /  shoda v HLA typizaci  vyšetření protilátek proti antigenům HLA systému  Cross-match musí být negativní

21 Transplantace ledviny – chirurgický výkon oA.: ULOŽENÍ ŠTĚPU – extraperitoneálně do levé či pravé jámy kyčelní. Doba studené ischemie max.24 hod. / = doba od přerušení oběhu krve orgánem v těle dárce do obnovení oběhu krve orgánem v těle příjemce, kdy je ledvina bez přísunu kyslíku a živin a je naložena ve studených konzervačních roztocích a ledu/ Vyšetření vhodnosti ledviny k TL – laboratorní.

22 o Heterotropní TL – vlastní ledviny se neodnímají, pokud v nich neprobíhá zánětlivý proces nebo krvácení. zánětlivý proces nebo krvácení. oB: CÉVNÍ SPOJENÍ = anastomóza renálních cév / renální cévy se napojují na ilické – pánevní cévy příjemce/. oC: IMPLANTACE URETERU štěpu do močového měchýře příjemce.

23 Časný operační průběh  Okamžitá funkce štěpu= koncentrace N látek spontánně klesá – není třeba HD, dostatečná diuréza – 50 – 60%  Opožděná funkce = koncentrace N látek narůstají, je třeba HD, objem moči nerozhoduje, během dní se funkce rozvine  T rvalá afunkce = neobnoví se, těžké poškození ledviny – ischemické, prudké odhojení = akutní rejekce.

24 Péče o pacienta po TL Pacient je po výkonu sledován na JIPu, dle stavu poté na standardním oddělení, po propuštění je sledován v nefrologické poradně. Neodmyslitelnou součástí TL je imunosupresívní léčba, jejímž cílem je zabránit transplantační reakci a odhojení štěpu.

25 Imunosupresivní léčba Před TL : se podávají antilymfocytární protilátkyPřed TL : se podávají antilymfocytární protilátky Po TL : se podávají látky chemické povahy, které se kombinují / kortikoidy, antimetabolity, kalcineurin – inhibitory, Tor – inhibitory /Po TL : se podávají látky chemické povahy, které se kombinují / kortikoidy, antimetabolity, kalcineurin – inhibitory, Tor – inhibitory / Jejich nežádoucí účinky : Jejich nežádoucí účinky : - zvýšená náchylnost k infekcím - zvýšená náchylnost k infekcím - zvýšené riziko nádorového onemocnění - zvýšené riziko nádorového onemocnění

26 Potransplantační komplikace  Infekce  Malignity  Hypertenze  Hyperlipidémie /důsledek léčby IS /  Hyperurikémie  Diabetes mellitus

27 Děkuji za pozornost Přeji krásný den

28 Konference se zaměřením na náhradu funkce ledvin a péči o dialyzovaného pacienta www.dialyza.info Jihlava 22.10.2008


Stáhnout ppt "Konference se zaměřením na náhradu funkce ledvin a péči o dialyzovaného pacienta www.dialyza.info Jihlava 22.10.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google