Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

:: portál Lékařské fakulty MU :: Smrt mozku diagnostika, právní aspekty Autorka: A.Doleželová Základy intenzivní medicíny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ":: portál Lékařské fakulty MU :: Smrt mozku diagnostika, právní aspekty Autorka: A.Doleželová Základy intenzivní medicíny."— Transkript prezentace:

1 :: portál Lékařské fakulty MU :: Smrt mozku diagnostika, právní aspekty Autorka: A.Doleželová Základy intenzivní medicíny

2 :: portál Lékařské fakulty MU :: Definice Smrt mozku je ireverzibilní vymizení všech mozkových funkcí vč. mozkového kmene bez ohledu na přetrvávající funkce kardiovaskulárního systému a jiné orgánové funkce. Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku

3 :: portál Lékařské fakulty MU :: Smrt mozku je totožná s biologickou smrtí jedince I •mozkově mrtvý nikdy nebude schopen vnímat, myslet a dýchat •organismus není jen agregací životaschopných buněk, existuje na základě integrace a koordinace buněk, tkání a orgánů řídícími soustavami Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku

4 :: portál Lékařské fakulty MU :: Smrt mozku je totožná s biologickou smrtí jedince II •nervové buňky nemají schopnost se dělit •neexistují mimotělní metody, které by nahradily mozek •není možné mozek transplantovat Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku

5 :: portál Lékařské fakulty MU :: Právní úprava •transplantační zákon č. 285/2002 Sb. •nařízení vlády č. 436/2002 Sb. •vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 437/2002 Sb. a č. 479/2002 Sb. Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku

6 :: portál Lékařské fakulty MU :: Transplantační zákon upravuje podmínky darování, odběrů a transplantací orgánů lidského původu za účelem poskytování léčebné péče …§ 1 TZ Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku

7 :: portál Lékařské fakulty MU :: Změny…. I •dříve jen podzákonné normy (SMZ č.24/1977 a č. 1/1984 Věstníku MZ) •národní registr nesouhlasících s posmrtným odběrem •povinnost sdělení předpokládaného odběru ze zemřelého osobě blízké Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku

8 :: portál Lékařské fakulty MU :: Změny…. II •změna velmi přísných podmínek stanovení dg. smrti mozku (v některých státech je dostačující pouze neurologické vyšetření na úrovni posledních lékařských znalostí) •podrobný postup klinického vyšetření u dárce a vedení protokolu o zjištění smrti Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku

9 :: portál Lékařské fakulty MU :: Diagnostika smrti mozku • dvěma odborně způsobilými lékaři, kteří dárce vyšetřili nezávisle na sobě • tito lékaři se nesmějí účastnit odběru orgánů nebo transplantace a nesmí být ošetřujícími lékaři příjemce • protokol o zjištění smrti …§ 10 TZ Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku

10 :: portál Lékařské fakulty MU :: Protokol o zjištění smrti • část A: stav, na jehož základě lze uvažovat o dg. smrti mozku • část B: klinické známky smrti mozku • část C: vyšetření potvrzující nezvratnost smrti mozku …příloha 2 TZ, nařízení vlády Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku

11 :: portál Lékařské fakulty MU :: Část A •dg. základního mozkového postižení •vedlejší dg. •datum a čas úrazu (onemocnění) •současně nutno vyloučit reverzibilní příčiny bezvědomí Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku

12 :: portál Lékařské fakulty MU :: Reverzibilní příčiny komatu •Intoxikace •tlumivé a relaxační účinky léčiv •metabolický nebo endokrinní rozvrat •hypotermie Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku

13 :: portál Lékařské fakulty MU :: Část B: klinické známky smrti mozku • nelze vyvolat reflex s centrem v kmeni … areflexie nad C1 • spinální reflexy mohou být přítomny • trvalá zástava spontánního dýchání • hluboké bezvědomí (GCS) •dvakrát s odstupem nejméně 4 hodin (u dětí 48 hod.) Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku

14 :: portál Lékařské fakulty MU :: Areflexie nad C1 I •zornicový reflex n.II mesencephalon n.III •korneální r. n.V pons n.VII •vestibulookulární r. n.VIII m.oblongata n.III Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku

15 :: portál Lékařské fakulty MU :: Areflexie nad C1 II •absence jakékoli motorické odpovědi při algickém podnětu v inervační oblasti hlavových nn. •reakce na odsávání n.IX a X pons a m.oblongata n.phrenicus Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku

16 :: portál Lékařské fakulty MU :: Apnoický test •předpoklady: TT nad 36,5°C, sTK nad 90mmHg, pozitivní bilance tekutin •apnoická oxygenace, sat.O2 nad 90% •vzestup pCO2 nad 8 kPa …žádná spontánní dechová aktivita Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku

17 :: portál Lékařské fakulty MU :: Část C: vyšetření potvrzující nezvratnost • angiografie mozkových tepen • mozková perfuzní scintigrafie • transkraniální dopplerovská sonografie (u dětí do 1 roku) • sluchové kmenové evokované potenciály (ztrátová poranění kalvy, stp. kraniektomii) Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku

18 :: portál Lékařské fakulty MU :: AngiografieI • přehlednou angiografií vstřikem kontrastu do oblouku aorty • selektivní angiografií obou karotid a jedné a. vertebralis • střední arteriální TK nad 60 mmHg • 8 expozic • zobrazení i extrakraniálního úseku tepny Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku

19 :: portál Lékařské fakulty MU :: AngiografieII kontrastní látkou se naplní nejdistálněji: • úsek A1 a. cerebri ant. • M1 a. cerebri med. nebo • proximální část basilární tepny (bez náplně dolních mozečkových tepen) Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku

20 :: portál Lékařské fakulty MU :: Nepřípustnost odběru • během života byl vysloven prokazatelně nesouhlas • nemoc nebo stav ohrožující příjemce • zemřelého nelze identifikovat …§ 11 TZ Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku

21 :: portál Lékařské fakulty MU :: Nesouhlas s posmrtným odběrem Presumpce souhlasu …§ 11 a 16 TZ odběr lze uskutečnit, pokud s tím zemřelý za svého života nevyslovil prokazatelně nesouhlas Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku souhlas:nesouhlas: Belgie, Rakousko, Velká Británie, USA, Francie, ŠpanělskoNizozemí, Německo

22 :: portál Lékařské fakulty MU :: Prokazatelný nesouhlas •zemřelý je evidován v Národním registru nesouhlasících •vyslovení nesouhlasu ve zdravotnickém zařízení před lékařem a svědkem •nesouhlas zákonného zástupce …§ 16 TZ Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku

23 :: portál Lékařské fakulty MU :: Národním registr nesouhlasících •formulář na www.nrod.czwww.nrod.cz •rozsah nesouhlasu …všechny orgány a tkáně …vymezené •zrušení dříve vysloveného nesouhlasu od 31.8.2004 Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku

24 :: portál Lékařské fakulty MU :: Pitva dárceI § 12 TZ: „Pitva se provede v takové lhůtě, aby dodatečné zjištění, že zemřelý trpěl nemocí či stavem ohrožujícím příjemce, mohl být dárce prohlášen za nezpůsobilého“ Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku

25 :: portál Lékařské fakulty MU :: Pitva dárceII § 2 nařízení vlády: „…pokud již transplantace byla provedena, učiní se neprodleně preventivní opatření k zabránění ohrožení zdraví příjemce, popř. se mu zajistí potřebná péče“ Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku

26 :: portál Lékařské fakulty MU :: Děkuji za pozornost ! Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku


Stáhnout ppt ":: portál Lékařské fakulty MU :: Smrt mozku diagnostika, právní aspekty Autorka: A.Doleželová Základy intenzivní medicíny."

Podobné prezentace


Reklamy Google