Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smrt mozku diagnostika, právní aspekty

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smrt mozku diagnostika, právní aspekty"— Transkript prezentace:

1 Smrt mozku diagnostika, právní aspekty
Základy intenzivní medicíny Smrt mozku diagnostika, právní aspekty Autorka: A.Doleželová

2 Definice Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku Smrt mozku je ireverzibilní vymizení všech mozkových funkcí vč. mozkového kmene bez ohledu na přetrvávající funkce kardiovaskulárního systému a jiné orgánové funkce.

3 Smrt mozku je totožná s biologickou smrtí jedince I
Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku mozkově mrtvý nikdy nebude schopen vnímat, myslet a dýchat organismus není jen agregací životaschopných buněk, existuje na základě integrace a koordinace buněk, tkání a orgánů řídícími soustavami

4 Smrt mozku je totožná s biologickou smrtí jedince II
Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku nervové buňky nemají schopnost se dělit neexistují mimotělní metody, které by nahradily mozek není možné mozek transplantovat

5 transplantační zákon č. 285/2002 Sb. nařízení vlády č. 436/2002 Sb.
Právní úprava Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku transplantační zákon č. 285/2002 Sb. nařízení vlády č. 436/2002 Sb. vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 437/2002 Sb. a č. 479/2002 Sb.

6 Transplantační zákon Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku upravuje podmínky darování, odběrů a transplantací orgánů lidského původu za účelem poskytování léčebné péče …§ 1 TZ

7 dříve jen podzákonné normy (SMZ č.24/1977 a č. 1/1984 Věstníku MZ)
Změny…. I Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku dříve jen podzákonné normy (SMZ č.24/1977 a č. 1/1984 Věstníku MZ) národní registr nesouhlasících s posmrtným odběrem povinnost sdělení předpokládaného odběru ze zemřelého osobě blízké

8 změna velmi přísných podmínek stanovení dg. smrti mozku
Změny…. II Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku změna velmi přísných podmínek stanovení dg. smrti mozku (v některých státech je dostačující pouze neurologické vyšetření na úrovni posledních lékařských znalostí) podrobný postup klinického vyšetření u dárce a vedení protokolu o zjištění smrti

9 Diagnostika smrti mozku
Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku dvěma odborně způsobilými lékaři, kteří dárce vyšetřili nezávisle na sobě tito lékaři se nesmějí účastnit odběru orgánů nebo transplantace a nesmí být ošetřujícími lékaři příjemce protokol o zjištění smrti …§ 10 TZ

10 Protokol o zjištění smrti
Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku část A: stav, na jehož základě lze uvažovat o dg. smrti mozku část B: klinické známky smrti mozku část C: vyšetření potvrzující nezvratnost smrti mozku …příloha 2 TZ, nařízení vlády

11 dg. základního mozkového postižení vedlejší dg.
Část A Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku dg. základního mozkového postižení vedlejší dg. datum a čas úrazu (onemocnění) současně nutno vyloučit reverzibilní příčiny bezvědomí

12 Reverzibilní příčiny komatu
Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku Intoxikace tlumivé a relaxační účinky léčiv metabolický nebo endokrinní rozvrat hypotermie

13 Část B: klinické známky smrti mozku
Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku nelze vyvolat reflex s centrem v kmeni … areflexie nad C1 spinální reflexy mohou být přítomny trvalá zástava spontánního dýchání hluboké bezvědomí (GCS) dvakrát s odstupem nejméně 4 hodin (u dětí 48 hod.)

14 n.II mesencephalon n.III korneální r. n.V pons n.VII
Areflexie nad C I Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku zornicový reflex n.II mesencephalon n.III korneální r. n.V pons n.VII vestibulookulární r. n.VIII m.oblongata n.III

15 n.IX a X pons a m.oblongata n.phrenicus
Areflexie nad C II Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku absence jakékoli motorické odpovědi při algickém podnětu v inervační oblasti hlavových nn. reakce na odsávání n.IX a X pons a m.oblongata n.phrenicus

16 předpoklady: TT nad 36,5°C, sTK nad 90mmHg, pozitivní bilance tekutin
Apnoický test Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku předpoklady: TT nad 36,5°C, sTK nad 90mmHg, pozitivní bilance tekutin apnoická oxygenace, sat.O2 nad 90% vzestup pCO2 nad 8 kPa …žádná spontánní dechová aktivita

17 Část C: vyšetření potvrzující nezvratnost
Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku angiografie mozkových tepen mozková perfuzní scintigrafie transkraniální dopplerovská sonografie (u dětí do 1 roku) sluchové kmenové evokované potenciály (ztrátová poranění kalvy, stp. kraniektomii)

18 přehlednou angiografií vstřikem kontrastu do oblouku aorty
Angiografie I Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku přehlednou angiografií vstřikem kontrastu do oblouku aorty selektivní angiografií obou karotid a jedné a. vertebralis střední arteriální TK nad 60 mmHg 8 expozic zobrazení i extrakraniálního úseku tepny

19 kontrastní látkou se naplní nejdistálněji:
Angiografie II Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku kontrastní látkou se naplní nejdistálněji: úsek A1 a. cerebri ant. M1 a. cerebri med. nebo proximální část basilární tepny (bez náplně dolních mozečkových tepen)

20 během života byl vysloven prokazatelně nesouhlas
Nepřípustnost odběru Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku během života byl vysloven prokazatelně nesouhlas nemoc nebo stav ohrožující příjemce zemřelého nelze identifikovat …§ 11 TZ

21 Nesouhlas s posmrtným odběrem
Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku Presumpce souhlasu …§ 11 a 16 TZ odběr lze uskutečnit, pokud s tím zemřelý za svého života nevyslovil prokazatelně nesouhlas souhlas: nesouhlas: Belgie, Rakousko, Velká Británie, USA, Francie, Španělsko Nizozemí, Německo

22 Prokazatelný nesouhlas
Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku zemřelý je evidován v Národním registru nesouhlasících vyslovení nesouhlasu ve zdravotnickém zařízení před lékařem a svědkem nesouhlas zákonného zástupce …§ 16 TZ

23 Národním registr nesouhlasících
Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku formulář na rozsah nesouhlasu …všechny orgány a tkáně …vymezené zrušení dříve vysloveného nesouhlasu od

24 Pitva dárce I Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku § 12 TZ: „Pitva se provede v takové lhůtě, aby dodatečné zjištění, že zemřelý trpěl nemocí či stavem ohrožujícím příjemce, mohl být dárce prohlášen za nezpůsobilého“

25 Pitva dárce II § 2 nařízení vlády:
Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku § 2 nařízení vlády: „…pokud již transplantace byla provedena, učiní se neprodleně preventivní opatření k zabránění ohrožení zdraví příjemce, popř. se mu zajistí potřebná péče“

26 Děkuji za pozornost ! :: portál Lékařské fakulty MU ::
Základy intenzivní medicíny: Smrt mozku Děkuji za pozornost ! :: portál Lékařské fakulty MU ::


Stáhnout ppt "Smrt mozku diagnostika, právní aspekty"

Podobné prezentace


Reklamy Google