Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Přemysl Frýda, KST Praha 1/29 Změny v legislativě u kadaverózních dárců po novele transplantačního zákona Bc. Jana Dědičová JUDr. Přemysl Frýda Koordinační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Přemysl Frýda, KST Praha 1/29 Změny v legislativě u kadaverózních dárců po novele transplantačního zákona Bc. Jana Dědičová JUDr. Přemysl Frýda Koordinační."— Transkript prezentace:

1 © Přemysl Frýda, KST Praha 1/29 Změny v legislativě u kadaverózních dárců po novele transplantačního zákona Bc. Jana Dědičová JUDr. Přemysl Frýda Koordinační středisko transplantací, Praha ISO 9001, 27001 certified

2 © Přemysl Frýda, KST Praha 2/29 ISO 9001, 27001 certified Transplantační zákon č. 285/2002 Sb. Speciální právní norma upravující transplantace Novelizována v lednu 2013 zákonem č. 44/2013 Sb. Účinnost novelizovaných ustanovení od 1. dubna 2013

3 © Přemysl Frýda, KST Praha 3/29 ISO 9001, 27001 certified Transplantační zákon č. 285/2002 Sb. Speciální právní norma upravující transplantace Novelizována v lednu 2013 zákonem č. 44/2013 Sb. Účinnost novelizovaných ustanovení od 1. dubna 2013 Novelizovaný transplantační zákon v plném rozsahu zapracovává do českého práva směrnici EU č. 2010/53/EU o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci Prováděcí vyhlášky nové: 111/2013 (jakost a bezpečnost), 114/2013 (způsobilost dárců), 115/2013 (kvalifikace lékařů)

4 © Přemysl Frýda, KST Praha 4/29 ISO 9001, 27001 certified Vyhlášky k Transplantačnímu zákonu ČísloPředmět úpravy Platnost 434/2004NROD  436/2002NV - potvrzení klin. známek smrti mozku  437/2002 Zdravotní způsobilost dárců  114/2013 Zdravotní způsobilost dárců  479/2002Kvalifikace lékařů  115/2013 Kvalifikace lékařů  111/2013 Pracovní postupy pro jakost a bezpečnost 

5 © Přemysl Frýda, KST Praha 5/29 ISO 9001, 27001 certified Rozšíření definice smrti (§ 2, písm. e) Původní znění: Smrtí je nezvratná ztráta funkce celého mozku, včetně mozkového kmene. Nové znění:Smrtí je nezvratná ztráta funkce celého mozku, včetně mozkového kmene, nebo nevratná zástava krevního oběhu. Smrt se i dříve prokazovala jedním z těchto způsobů, ale definice smrti tomu neodpovídala

6 © Přemysl Frýda, KST Praha 6/29 ISO 9001, 27001 certified Zavedení charakterizace (§ 2, písm. k, l) Charakterizací dárce (orgánu) je shromáždění relevantních informací o charakteristických znacích dárce (orgánu), které jsou potřebné - k posouzení jeho zdravotní způsobilosti k darování (vhodnosti k transplantaci) - za účelem posouzení a minimalizace rizika pro příjemce a - optimalizace alokace orgánu

7 © Přemysl Frýda, KST Praha 7/29 ISO 9001, 27001 certified Zavedení charakterizace (§ 2, písm. k, l) Charakterizací dárce (orgánu) je shromáždění relevantních informací o charakteristických znacích dárce (orgánu), které jsou potřebné - k posouzení jeho zdravotní způsobilosti k darování (vhodnosti k transplantaci) - za účelem posouzení a minimalizace rizika pro příjemce a - optimalizace alokace orgánu Charakterizace je širší pojem než posouzení zdravotní způsobilosti Obsah charakterizace je definován vyhláškou č. 114/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti dárce

8 © Přemysl Frýda, KST Praha 8/29 ISO 9001, 27001 certified Vyhláška 114/2013 Sb. § 1: zdravotní způsobilost žijícího dárce stanoví obsah vyšetření (taxativně) vady, nemoci a stavy vylučující způsobilost (příloha 1) § 2: zdravotní způsobilost zemřelého dárce stanoví obsah vyšetření (taxativně) vady, nemoci a stavy vylučující způsobilost (příloha 1) § 3: charakterizace dárce a charakterizace orgánu (příloha 2) minimální údaje (KS, výška, váha, příčina smrti...) doplňkové údaje (anamnéza, laboratoř, klinika...) § 4: protokol o zjištění smrti (příloha 3) dříve příloha zákona + nařízení vlády (nyní zrušeno)

9 © Přemysl Frýda, KST Praha 9/29 ISO 9001, 27001 certified Závažné nežádoucí účinky (§ 2, písm. n) Jakákoliv nežádoucí a neočekávaná příhoda, - která souvisí s darováním, vyšetřováním, charakterizací, odběrem, konzervací nebo převozem orgánu, - která souvisí s transplantací orgánu, - která by mohla vést k přenosu přenosného onemocnění k úmrtí nebo k ohrožení života k poškození zdraví nebo omezení schopností pacienta k hospitalizaci nebo onemocnění či k jejich prodloužení.

10 © Přemysl Frýda, KST Praha 10/29 ISO 9001, 27001 certified Závažné nežádoucí reakce (§ 2, písm. o) Neočekávaná odezva žijícího dárce nebo příjemce, včetně přenosného onemocnění - která by mohla souviset s darováním, vyšetřováním, charakterizací, odběrem, konzervací nebo převozem orgánu, - která by mohla souviset s transplantací orgánu, - která má za následek úmrtí, ohrožení života, poškození zdraví nebo omezení schopností pacienta, hospitalizaci nebo onemocnění či k jejich prodloužení.

11 © Přemysl Frýda, KST Praha 11/29 ISO 9001, 27001 certified Sledovatelnost (§ 2, písm. q) Sledovatelností je možnost: - zjistit místo, kde se orgán nachází kdykoliv v čase - identifikovat žijícího nebo zemřelého dárce - identifikovat poskytovatele, který provedl odběr - identifikovat příjemce v TC - najít a identifikovat všechny podstatné údaje o produktech a materiálech, které přicházejí do styku s orgánem.

12 © Přemysl Frýda, KST Praha 12/29 ISO 9001, 27001 certified Sledovatelnost (§ 2, písm. q) Sledovatelností je možnost: - zjistit místo, kde se orgán nachází kdykoliv v čase - identifikovat žijícího nebo zemřelého dárce - identifikovat poskytovatele, který provedl odběr - identifikovat příjemce v TC - najít a identifikovat všechny podstatné údaje o produktech a materiálech, které přicházejí do styku s orgánem. KST zavedlo jedinečné identifikační číslo dárce, darování, odběru, orgánu Garance anonymity dárce vůči příjemci, uchování citlivých osobních údajů

13 © Přemysl Frýda, KST Praha 13/29 ISO 9001, 27001 certified Osoba blízká § 2, písm. r): Osobou blízkou je: -příbuzný v řadě přímé (syn, vnučka, matka, dědeček...) -manžel, manželka -registrovaný partner, registrovaná partnerka, -sourozenec - vlastní - plnorodý (oba stejní bio rodiče) - polorodý (společný 1 bio rodič) - nevlastní (každý má své bio rodiče) - osoba sešvagřená (NOVĚ)

14 © Přemysl Frýda, KST Praha 14/29 ISO 9001, 27001 certified Osoba blízká § 2, písm. r): Osobou blízkou je: -příbuzný v řadě přímé (syn, vnučka, matka, dědeček...) -manžel, manželka -registrovaný partner, registrovaná partnerka, -sourozenec - vlastní - plnorodý (oba stejní bio rodiče) - polorodý (společný 1 bio rodič) - nevlastní (každý má své bio rodiče) - osoba sešvagřená (NOVĚ) Z definice vypadávají „jiné osoby v poměru rodinném či obdobném“ s emoční vazbou, tj. strýc, teta, neteř, synovec, bratranec, sestřenice, druh, družka a podobně...

15 © Přemysl Frýda, KST Praha 15/29 ISO 9001, 27001 certified Možnost odběru od cizince

16 © Přemysl Frýda, KST Praha 16/29 ISO 9001, 27001 certified Formulář KST (Donor Inquiry)

17 © Přemysl Frýda, KST Praha 17/29 ISO 9001, 27001 certified Povinnosti TC

18 © Přemysl Frýda, KST Praha 18/29 ISO 9001, 27001 certified Povinnosti KST (§ 25) Povinnosti stávající : + spolupracuje s MZ na zajištění jakosti a bezpečnosti + zpracovává pracovní postupy (stanoví MZ vyhláškou – 111/2013 Sb.) + centrální monitorovací jednotka + mezinárodní spolupráce

19 © Přemysl Frýda, KST Praha 19/29 ISO 9001, 27001 certified Vyhláška 111/2013 (jakost a bezpečnost) MZ stanoví obecné požadavky pro zajištění jakosti a bezpečnosti: § 2Odběr, konzervace, balení, označování a převoz § 3sledovatelnost § 4závažné nežádoucí účinky a reakce - oznamování, šetření, registrace, hlášení do KST - propojení s tkáněmi a buňkami - rozsah hlášení v příloze (formulář KST) - posuzování, vyhodnocení, určení příčin, řešení

20 © Přemysl Frýda, KST Praha 20/29 ISO 9001, 27001 certified Formulář KST ZNÚ/R

21 © Přemysl Frýda, KST Praha 21/29 ISO 9001, 27001 certified Příspěvek na náklady pohřbu § 28 a, odst. 1: Náleží osobě, která vypravila pohřeb zemřelému dárci Formulář na www.kst.cz Zaslat na KST společně s dokladem o zaplacení Paušálně 5.000,- Kč Uplatnit do 12 měsíců od pohřbu

22 © Přemysl Frýda, KST Praha 22/29 ISO 9001, 27001 certified Formulář KST Žádost o příspěvek

23 © Přemysl Frýda, KST Praha 23/29 ISO 9001, 27001 certified Úhrada převozu těla § 28 a, odst. 4: Náhrada nákladů na převoz těla z místa pitvy do místa pohřbu Náleží osobě (fyzické, právnické), která zaplatila Pokyn MMR pohřebním službám: neúčtovat rodině Formulář na www.kst.cz Zaslat na KST společně s dokladem o zaplacení Uplatnit do 12 měsíců od pohřbu Převoz těla na pitvu součástí pitvy (hradí ZP)

24 © Přemysl Frýda, KST Praha 24/29 ISO 9001, 27001 certified Formulář KST převoz těla

25 © Přemysl Frýda, KST Praha 25/29 ISO 9001, 27001 certified Oznámení o provedené TX KST vydá žadateli Oznámení o provedené transplantaci Zašle zpět žadateli Žadatel nárokuje u zdravotní pojišťovny Povinnost zachovat anonymitu dárce vůči příjemci Zdravotní pojišťovna ověří v KST

26 © Přemysl Frýda, KST Praha 26/29 ISO 9001, 27001 certified Oznámení o provedené TX KST vydá žadateli Oznámení o provedené transplantaci Zašle zpět žadateli Žadatel nárokuje u zdravotní pojišťovny Povinnost zachovat anonymitu dárce vůči příjemci Zdravotní pojišťovna ověří v KST

27 © Přemysl Frýda, KST Praha 27/29 ISO 9001, 27001 certified Vyhláška 115/2013 Specializovaná způsobilost lékařů zjišťujících a potvrzujících smrt pro účely transplantace - sjednocení terminologie s novými požadavky zákona 95/2004 - odborná specializovaná způsobilost, atestace, názvy odborností... § 1 – lékaři zjišťující smrt možného dárce prokázáním nevratné zástavy krevního oběhu § 2 – lékaři zjišťující... smrt mozku § 3 – lékaři potvrzující... smrt mozku ruší se vyhláška 479/2002 Sb.

28 © Přemysl Frýda, KST Praha 28/29 ISO 9001, 27001 certified Příloha transplantačního zákona A – stav na jehož základě lze uvažovat o smrti mozku strukturální poškození, hluboké bezvědomí, ventilace

29 © Přemysl Frýda, KST Praha 29/29 ISO 9001, 27001 certified Příloha transplantačního zákona A – stav na jehož základě lze uvažovat o smrti mozku strukturální poškození, hluboké bezvědomí, ventilace B – Klinické známky SM a prokazující vyšetření - absence definovaných reflexů, zástava, bezvědomí... - 2 lékaři, u dětí do 1 roku 2x v odstupu 48 hodin - zaznamená se do protokolu (vyhl. 114/2013)

30 © Přemysl Frýda, KST Praha 30/29 ISO 9001, 27001 certified Příloha transplantačního zákona A – stav na jehož základě lze uvažovat o smrti mozku strukturální poškození, hluboké bezvědomí, ventilace B – Klinické známky SM a prokazující vyšetření - absence definovaných reflexů, zástava, bezvědomí... - 2 lékaři, u dětí do 1 roku 2x v odstupu 48 hodin - zaznamená se do protokolu (vyhl. 114/2013) C – Vyšetření prokazující nevratnost klinických známek SM - angiografie mozkových tepen nebo - mozková perfůzní scintigrafie nebo - počítačová tomografická angiografie nebo - transkraniální doppl. ultrasonografie nebo - vyšetření sluchových kmen. evok. potenciálů (BAEP) - u těžké strukt. infratentoriální léze jen klinické vyš.

31 © Přemysl Frýda, KST Praha 31/29 ISO 9001, 27001 certified Pokuty Zpřísnění penalizace při nedodržení zákona - lze uložit x uloží se -nesplnění povinností nebo nedodržení podmínek zákona - nyní i pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří neprodleně neinformují o možném dárci orgánů příslušné TC (dříve nejbližší TC)

32 © Přemysl Frýda, KST Praha 32/29 ISO 9001, 27001 certified Změna zákona o zdravotním pojištění Ze zdravotního pojištění se hradí: -odběr orgánu (tkání, buněk)... -vyšetření potenciálních dárců pro posouzení vhodnosti... -nezbytné nakládání s odebranými orgány... -dopravu dárce, přeprava orgánů... -pitva včetně dopravy... -nově také přeprava těla dárce z místa pitvy do místa pohřbu

33 © Přemysl Frýda, KST Praha 33/29 ISO 9001, 27001 certified Změna zákona o zdravotním pojištění Ze zdravotního pojištění se hradí: -odběr orgánu (tkání, buněk)... -vyšetření potenciálních dárců pro posouzení vhodnosti... -nezbytné nakládání s odebranými orgány... -dopravu dárce, přeprava orgánů... -pitva včetně dopravy... -nově také přeprava těla dárce z místa pitvy do místa pohřbu Zdroj úhrady: -1. 9. 2002 – 31. 12. 2003- zdravotní pojištění dárce - 1. 1. 2004 – 31. 3. 2012 - zdravotní pojištění příjemce - 1. 4. 2012 – 31. 3. 2013 - zdravotní pojištění dárce -1. 4. 2013 - a dále nadále - zdravotní pojištění PŘÍJEMCE

34 © Přemysl Frýda, KST Praha 34/29 ISO 9001, 27001 certified Dotazy ??? Cokoliv vás zajímá, pište na : fryda@kst.cz 


Stáhnout ppt "© Přemysl Frýda, KST Praha 1/29 Změny v legislativě u kadaverózních dárců po novele transplantačního zákona Bc. Jana Dědičová JUDr. Přemysl Frýda Koordinační."

Podobné prezentace


Reklamy Google