Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace 2003 Národní inovační strategie Jaroslava Barbara Sporková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace 2003 Národní inovační strategie Jaroslava Barbara Sporková."— Transkript prezentace:

1 Inovace 2003 Národní inovační strategie Jaroslava Barbara Sporková

2 21. století Změna paradigmatu Od industriální společnosti Od industriální společnosti ke znalostní a inovační společnosti

3 LISABONSKÝ PROCES Summit Evropské rady - 2000 „Státy EU se stanou do roku 2010 nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného růstu s více a s lepšími pracovními místy a s více posílenou sociální soudržností.“

4 Lisabonský summit – 2000 /1 Informační společnost Informační společnost Vytváření evropského prostoru výzkumu a inovací Vytváření evropského prostoru výzkumu a inovací Vytváření příznivého prostředí pro zakládání a rozvoj inovativních podniků, zejména malých a středních Vytváření příznivého prostředí pro zakládání a rozvoj inovativních podniků, zejména malých a středních

5 Lisabonský summit – 2000 /2 Ekonomické reformy pro dobudování a plně funkční vnitřní trh Ekonomické reformy pro dobudování a plně funkční vnitřní trh Koordinace makroekonomických politik Koordinace makroekonomických politik Vzdělávání a odborná příprava pro život a práci ve znalostní společnosti Vzdělávání a odborná příprava pro život a práci ve znalostní společnosti Více a lepších pracovních míst pro Evropu, aktivní politika zaměstnanosti Více a lepších pracovních míst pro Evropu, aktivní politika zaměstnanosti

6 Summit v Bruselu – 2003 /1 Důraz na implementaci LP Důraz na implementaci LP První výsledky: 5 milionů nových pracovních míst První výsledky: 5 milionů nových pracovních míst Upřesnění priorit: Upřesnění priorit: Zvyšování zaměstnanosti a podpora sociálního začleňováníZvyšování zaměstnanosti a podpora sociálního začleňování Podpora inovací a podnikáníPodpora inovací a podnikání Posílení vnitřního trhu EUPosílení vnitřního trhu EU Ochrana životního prostředí stimulující růst a zaměstnanostOchrana životního prostředí stimulující růst a zaměstnanost

7 Summit v Bruselu – 2003 /2 Přizvání kandidátských zemí Přizvání kandidátských zemí ČR – usnesení vlády č. 282 ze dne 19. března 2003 - Stanovení priorit na rok 2003 ČR – usnesení vlády č. 282 ze dne 19. března 2003 - Stanovení priorit na rok 2003 Koordinace makroekonomických politikKoordinace makroekonomických politik Politika zaměstnanostiPolitika zaměstnanosti VzděláváníVzdělávání Věda a výzkumVěda a výzkum

8 Současnost Evropská růstová iniciativa Prosincové zasedání ER Nastartování investic do: Transevropské dopravní sítěTransevropské dopravní sítě Zajištění špičkového výkumu a vývojeZajištění špičkového výkumu a vývoje Zajištění špičkových inovací a technologiíZajištění špičkových inovací a technologií

9 Evropská růstová iniciativa ROZPOČET 2004-2010 Investice budou pokryty z veřejných a soukromých zdrojů: 38 mld. EUR na klíčové přeshraniční úseky dopravní sítě 38 mld. EUR na klíčové přeshraniční úseky dopravní sítě 10 mld. EUR na klíčové energetické projekty 10 mld. EUR na klíčové energetické projekty 14 mld. Na sítě vysokorychlostních komunikací, výzkum, vývoj a inovace 14 mld. Na sítě vysokorychlostních komunikací, výzkum, vývoj a inovace

10 Česká republika Usnesení vlády ze dne 17. února 2003 k Návrhům zdokonalení podnikatelského a investičního prostředí Usnesení vlády ze dne 17. února 2003 k Návrhům zdokonalení podnikatelského a investičního prostředí č. 172 Úkol: příprava „Národní inovační strategie ČR“.

11 Česká republika Strategie rozvoje lidských zdrojů Usnesení vlády ČR č. 210 ze dne 3. března 2003 Schválení Strategie rozvoje lidských zdrojů Zřízení Rady vlády pro RLZ

12 Základní cíle Strategie 1/2 Nastolit celoživotní učení jako běžnou praxi. Nastolit celoživotní učení jako běžnou praxi. Připravit lidské zdroje v ČR na výzvy, které přináší informační a znalostní společnost, globální ekonomika a blížící se členství v Evropské unii. Připravit lidské zdroje v ČR na výzvy, které přináší informační a znalostní společnost, globální ekonomika a blížící se členství v Evropské unii.

13 2/2 Zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost české ekonomiky a její přitažlivost pro investory. Zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost české ekonomiky a její přitažlivost pro investory. Zvýšit zaměstnatelnost pracovních sil a tím pozitivně ovlivnit zaměstnanost. Zvýšit zaměstnatelnost pracovních sil a tím pozitivně ovlivnit zaměstnanost. Zlepšit využívání omezených zdrojů a mobilizaci nutných prostředků pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. Zlepšit využívání omezených zdrojů a mobilizaci nutných prostředků pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů.

14 Strategie rozvoje lidských zdrojů Globální a domácí výzvy Vývoj k znalostní a inovační společnostiVývoj k znalostní a inovační společnosti Globální ekonomika a konkurenceGlobální ekonomika a konkurence Efektivní členství v Evropské uniiEfektivní členství v Evropské unii Společenské uplatnění - zaměstnatelnost a zaměstnanostSpolečenské uplatnění - zaměstnatelnost a zaměstnanost Česká generační výzvaČeská generační výzva Demografická výzvaDemografická výzva Hospodaření s talentyHospodaření s talenty Regionální výzvyRegionální výzvy Výzvy udržitelného rozvojeVýzvy udržitelného rozvoje Optimální využívání omezených zdrojů: investování do RLZOptimální využívání omezených zdrojů: investování do RLZ

15 Příprava NIS Úřad místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a lidské zdroje Úřad místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a lidské zdroje Poradní skupina odborníků Poradní skupina odborníků První verze – konec listopadu 2003 První verze – konec listopadu 2003 2. prosince: zpracovávání připomínek 2. prosince: zpracovávání připomínek Informace o plnění usnesení : Informace o plnění usnesení : 28. února=datum odevzdání NIS

16 Národní inovační strategie (definice Evropské komise) „Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb a s nimi spojených trhů, vytvoření nových metod výroby, dodávek a distribuce zavedení změn řízení, organizace práce, pracovních podmínek a kvalifikace pracovní síly.“

17 OPATŘENÍ /1 Přijmout oblast inovací, výzkumu, vývoje a vzdělání jako nejvyšší státní prioritu. Přijmout oblast inovací, výzkumu, vývoje a vzdělání jako nejvyšší státní prioritu. Ustanovit koordinační orgán státní správy pro inovace – Radu pro národní inovační politiku. Ustanovit koordinační orgán státní správy pro inovace – Radu pro národní inovační politiku.

18 OPATŘENÍ /2 Vypracování a přijetí zákona o inovacích. Vypracování a přijetí zákona o inovacích. Snížení byrokratické zátěže i nákladů nutných k podnikání obecně, zejména však v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Snížení byrokratické zátěže i nákladů nutných k podnikání obecně, zejména však v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Institucializace inovací Institucializace inovací

19 OPATŘENÍ /3 Legislativní a organizační změna v činnosti vysokých škol a ústavů AV ČR: vzdělávání a vědeckou práci musí doplňovat i praktická spolupráce s výrobním a podnikatelským sektorem, vedoucí ke vzniku spin-off firem a k transferu inovací. Legislativní a organizační změna v činnosti vysokých škol a ústavů AV ČR: vzdělávání a vědeckou práci musí doplňovat i praktická spolupráce s výrobním a podnikatelským sektorem, vedoucí ke vzniku spin-off firem a k transferu inovací.

20 OPATŘENÍ /4 Podpora investic do „rizikových“ projektů). Podpora investic do „rizikových“ projektů). Stanovení jasného výkaznictví nákladů na výzkum, vývoj a inovace. Zavedení systému kontroly, který bude plně kompatibilní s EU. Stanovení jasného výkaznictví nákladů na výzkum, vývoj a inovace. Zavedení systému kontroly, který bude plně kompatibilní s EU. Do hodnocení aplikovaného výzkumu a vývoje zařadit jako jedno z nejdůležitějších kritérií úspěšnosti vývoj nových technologií, „pouhé“ publikování nesmí být prioritou. Do hodnocení aplikovaného výzkumu a vývoje zařadit jako jedno z nejdůležitějších kritérií úspěšnosti vývoj nových technologií, „pouhé“ publikování nesmí být prioritou.

21 OPATŘENÍ /5 Ekonomická a legislativní podpora aplikovaného a inovačního výzkumu, vytváření inovačních sítí zahrnujících výzkumná pracoviště AV ČR i vysokých škol napojených na technologické inkubátory a malé firmy zabývající se VaV. Podpora vzniku této infrastruktury zejména mimo hlavní město (s preferencí regionů s vysokou nezaměstnaností). Ekonomická a legislativní podpora aplikovaného a inovačního výzkumu, vytváření inovačních sítí zahrnujících výzkumná pracoviště AV ČR i vysokých škol napojených na technologické inkubátory a malé firmy zabývající se VaV. Podpora vzniku této infrastruktury zejména mimo hlavní město (s preferencí regionů s vysokou nezaměstnaností).

22 OPATŘENÍ /6 Rozvoj a podpora nových forem učení, doktorandského studia, studia v podnikovém sektoru, ve vývojových laboratořích, technologických parcích a inkubátorech i v malých firmách orientujících se na inovace. Rozvoj a podpora nových forem učení, doktorandského studia, studia v podnikovém sektoru, ve vývojových laboratořích, technologických parcích a inkubátorech i v malých firmách orientujících se na inovace.

23 OPATŘENÍ /7 Legislativní, ekonomická a politicko- koordinační podpora pro široké zapojení českého výzkumu do mezinárodního výzkumu, zejména Evropského výzkumného a inovačního prostoru (účast na Rámcových programech, spolufinancování projektů, využívání infrastruktur evropských vědeckých center a jejich výzkumných sítí a středisek excelence, příležitosti i pro špičkové výzkumníky ze zahraničí). Legislativní, ekonomická a politicko- koordinační podpora pro široké zapojení českého výzkumu do mezinárodního výzkumu, zejména Evropského výzkumného a inovačního prostoru (účast na Rámcových programech, spolufinancování projektů, využívání infrastruktur evropských vědeckých center a jejich výzkumných sítí a středisek excelence, příležitosti i pro špičkové výzkumníky ze zahraničí).

24 OPATŘENÍ /8 Legislativní podpora mobility (tuzemské i zahraniční) výzkumníků a zavedení „evropské“ dimenze do kariér, oceňování práce a role žen ve výzkumu, lepší stimulace mladých lidí k práci ve VaV, k inovacím a ke vědecké kariéře. Legislativní podpora mobility (tuzemské i zahraniční) výzkumníků a zavedení „evropské“ dimenze do kariér, oceňování práce a role žen ve výzkumu, lepší stimulace mladých lidí k práci ve VaV, k inovacím a ke vědecké kariéře.

25 OPATŘENÍ /9 Zajištění příznivého právního prostředí pro rozvoj inovací - zejména v oblasti kompetenčního a obchodní zákona, rizikového kapitálu, ochrany a využívání duševního a průmyslového vlastnictví atd. – tak, aby bylo plně v souladu s právem EU. Zajištění příznivého právního prostředí pro rozvoj inovací - zejména v oblasti kompetenčního a obchodní zákona, rizikového kapitálu, ochrany a využívání duševního a průmyslového vlastnictví atd. – tak, aby bylo plně v souladu s právem EU.

26 Hádanka „Vykonání něčeho nového je nejen věcí objektivně těžší než vykonání něčeho, co je známé a vyzkoušené, ale navíc jednotlivec cítí ve vztahu k tomu nechuť a cítil by ji dokonce i tehdy, kdyby nebylo objektivních těžkostí … V psychice toho, kdo touží vykonat něco nového, zvedají hlavu síly zvyku a vystupují proti rodícímu se plánu. Historie vědy je jedním velkým potvrzením faktu, že přijetí nového vědeckého stanoviska nebo metody je pro nás věcí neslýchaně těžkou. Myšlení se stále vrací do starých kolejí....“ Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) český rodák a zakladatel teorie inovací

27 Děkujeme za pozornost sporkova@vlada.cz


Stáhnout ppt "Inovace 2003 Národní inovační strategie Jaroslava Barbara Sporková."

Podobné prezentace


Reklamy Google