Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektrický proud Elektrické pole Elektrické siločáry Elektrické napětí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektrický proud Elektrické pole Elektrické siločáry Elektrické napětí."— Transkript prezentace:

1 Elektrický proud Elektrické pole Elektrické siločáry Elektrické napětí

2 Nejmenší elektrický náboj má proton a elektron.
má kladný má záporný nemá žádný elektrický náboj Elektrický náboj protonu a elektronu se nazývá elementární a označuje se e. Elektrický náboj je fyzikální veličina: Značka: Q Základní jednotka: C (Coulomb) 1 C = e = 1, e

3 Atom se skládá z jádra atomu
a z pláště atomu. V jádru atomu jsou protony a neutrony. V plášti atomu jsou elektrony. Atom má stejný počet protonů a elektronů. Atom je elektricky neutrální. Záporný iont – částice, která vznikne: Přidáním jednoho nebo více elektronů do pláště atomu. Kladný iont – částice, která vznikne: Odebráním jednoho nebo více elektronů z pláště atomu.

4 Elektrický proud Přiložíme-li na oba konce vodiče elektrické napětí
začnou vodičem procházet volné nosiče elektrického náboje. 60 Elektrický proud je definovaný jako počet nosičů elektrického náboje, které projdou vodičem za jednu sekundu. 45 15 Elektrický proud je fyzikální veličina: 30 Značka: I Základní jednotka: A (Ampér) Přenesený náboj v C Vodičem teče elektrický proud jeden Ampér, projde-li vodičem jeden Coulomb za jednu sekundu. Doba přenosu v s

5 Elektrické pole Kolem každé elektricky nabitého tělesa existuje elektrické pole. Elektrické pole je nejsilnější u nabitého tělesa a čím jsme dál, tím je jeho síla menší. Elektrické pole působí na každou elektricky nabitou částici elektrickou silou. Na nesouhlasně nabitá tělesa působí přitažlivá elektrická síla. Na souhlasně nabitá tělesa působí odpudivá elektrická síla. Elektrické pole znázorňujeme siločárami. Siločára je myšlená čára, která naznačuje, jak by elektrické pole působilo na kladně nabitou částici.

6 Siločáry elektrického pole
Podle tvaru siločar rozdělujeme elektrické pole na: Radiálni: Homogenní: Smíšené:

7 Elektrické napětí Na elektricky nabitou částicí působí elektrická síla. Působením elektrického pole se kladně nabitá částice přemístí od kladně nabité elektrody k záporně nabité elektrodě. Elektrické pole koná práci. Kdybychom chtěli proton přestěhovat na kladnou elektrodu, museli bychom překonat sílu elektrického pole a musíme vykonat práci. Elektrické napětí je fyzikální veličina definovaná jako práce, která je potřeba k přemístění elektrického náboje 1 Coulomb v elektrickém poli. Značka: U Základní jednotka: V (Volt) Vzorec:


Stáhnout ppt "Elektrický proud Elektrické pole Elektrické siločáry Elektrické napětí."

Podobné prezentace


Reklamy Google