Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LETNÍ semestr a MAVY2 Úvod, požadavky 1. přednáška.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LETNÍ semestr a MAVY2 Úvod, požadavky 1. přednáška."— Transkript prezentace:

1 LETNÍ semestr a MAVY2 Úvod, požadavky 1. přednáška

2 Obsah LS  Výzkum trhu  Výzkum image, značky  Výzkum produktu  při vývoji i u zavedeného produktu  Výzkum obalu  Cenový výzkum  Cenová elasticita  Vnímání ceny  Propagační a mediální výzkum v ČR  Měření spokojenosti zákazníků  Výzkum v maloobchodu, službách …..

3 Literatura ke studiu  Poznatky z přednášek a seminářů  Kozel, R. Moderní marketingový výzkum. Grada 2006  Foret, M., Stávková, J.: Marketingový výzkum - Jak poznávat své zákazníky, Grada 2003  Juříková, M: Studijní opory V. – Marketingový výzkum II. – aplikace. FMK UTB 2005.  Zbořil, K.: Marketingový výzkum - metodologie a aplikace, VŠE 1998  Dále doporučuji:  Hague, P: Průzkum trhu. Computer Press, Brno 2003  Bártová, H., Koudelka: Kapitoly k chování spotřebitele a výzkumu trhu, VŠE

4 Požadavky  AKTIVNÍ účast (vykazovaná práce) na 80 % seminářů  Vykazovaná práce na projektu z MAVY1, odevzdání a obhajoba závěrečné zprávy  Aplikační test ??? = CELKOVÉ HODNOCENÍ ZA LS + HODNOCENÍ ZA ZIMNÍ SEMESTR (test + projekt) ______________________________________________________ ZKOUŠKA Z MAVY2

5 Výzkum trhu 1.Přednáška LS....aneb začneme na zelené louce…....aneb začneme na zelené louce…

6 Výzkum trhu  Vychází z DEFINOVÁNÍ trhu  Spočívá v DESKRIPCIrysů dosavadního a současného trhu  Následuje PROGNÓZOVÁNÍ budoucího vývoje

7 DEFINOVÁNÍ TRHU  Úkolem je → vymezení trhu z několika hledisek  Pojmy (tržní potenciál x tržní kapacita x tržní podíl)  Segmentační výzkum  Cíl: zjistit odlišný faktor chování, citlivost na mktový mix  Fáze  Hlediska segmentace B2C x B2B trhů

8 Předpokládanýsegment Cílovýsegment ?  Pozor na chybné předpoklady!

9 1. Krok – vytvoření segmentů pomocí faktorové analýzy 2. Krok – vytvoření clustrů hodnot 3. Krok – Zobrazení postojového profilu segmentu 4. Krok – charakterizace nejvýraznější vnitřní dimenze uvnitř jednotlivých segmentů Segmentace provedená psyma Praha 2001

10 Mamina – hlavní osy: mamina společenská domácká impulsivníplánující

11 DESKRIPCE TRHU  Předmět deskripce  Pojmy

12 PROGNÓZOVÁNÍ VÝVOJE  Účel  Východiska prognóz  Volba metody, přístupu k prognózování 1. Kvalitativní metody  Expertní odhady  Delfská metoda  Metoda historické analogie 2. Extrapolace časových řad 3. Kauzální modely ! Každá prognóza musí být periodicky přezkoumána!!!


Stáhnout ppt "LETNÍ semestr a MAVY2 Úvod, požadavky 1. přednáška."

Podobné prezentace


Reklamy Google