Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Urbanizační procesy Evropský sociální fond

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Urbanizační procesy Evropský sociální fond"— Transkript prezentace:

1 Urbanizační procesy Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Urbanizační procesy Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Geografie osídlení Geografie města
sociologie ekonomie ekologie urbanismus Geografie osídlení Geografie města geografie územní plánování demografie architektura Urban geography, geography of settlement, urban and regional studies Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 stav – stupeň urbanizace proces pojetí užší – koncentrační proces
širší – změna způsobu života Lampard – tři přístupy demografický strukturální behaviorální Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Urbanizace - komplexní proces vedoucí ke změně sídelně demografické struktury území, spojený s růstem měst a zvětšováním se podílu osob žijících ve městech,přičemž vznikají nové urbanistické struktury. Urbanizace (sociologická definice) - společenský proces formování a rozvoje městského způsobu života, růstu úlohy měst ve vývoji společnosti a pronikání městských prvků do prostoru celého osídlení; nejcharakterističtějším znakem je koncentrace obyvatelstva. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 Hampl – urbanizace je prostorovou stránkou modernizace
Musil – teze o urbanizaci změna prostorových forem uspořádání společnosti i změny způsobu života historický proces spojený s industrializací zásadní kvalitativní předěl ve vývoji osídlení celosvětový proces spojitost s technologickými změnami Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 Stupeň urbanizace – míra urbanizace
Jaký je stupeň urbanizace v Česku? Podíl lidí žijících městským způsobem života Podíl lidí žijících ve městech 3 problémové okruhy definice města územní vymezení měst stanovení počtu obyvatel Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 Velikostní kriterium (2001)
2 tis. obyv % 5 tis. obyv % 10 tis. obyv. 54% Administrativně-právní kriterium 524 městských úřadů (2001) 71% Středisková funkce 348 měst (1991) 68% Aglomerace SRA + MR + zbylá města 80% Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 Zdroj: OSN Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Zdroj: OSN Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 Zdroj: OSN Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 Zdroj: OSN Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 Urbanizace – složitý a rozporný proces
Pozitiva: aglomerační výhody – snižování nákladů, města jako sociální, kulturní, vzdělanostní a informační centra Negativa: přelidnění a z toho vyplývající problémy – doprava, veřejné služby, sociální problémy, zatížení životního prostředí Územní (prostorový) aspekt urbanizace: vztah město - venkov (využití území, zachování osídlení, krajina jako celek) Vztah mezi poměštěním území a jeho ekonomikou Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 Suburbanizace Prostorová expanze měst do okolní většinou venkovské krajiny Přenášení městských aktivit (bydlení, služby) z jádrového města do vnějších zónaglomerace USA a záp. Evropa – již 20. a 30. léta (např. zahradní města), vrchol 50. léta V Česku zpoždění – od 2. pol. 90. let Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 Suburbanizace – pokrač.
Residenční Komerční Problémy Extenzivní zábor ploch – Urban sprawl urban sprawl [1] = angl. výraz používaný pro prostorově bujivé rozpínání měst do okolní volné krajiny, přičemž v krajině je obtížné rozpoznat hranice města Doprava Segregace Další oslabení sociálních vztahů Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 Migrační saldo obcí Středočeského kraje s Prahou – celkem za roky 2000 – 2008 na 1000 obyvatel
Zdroj: ČSÚ,

16 Desurbanizace Reurbanizace
Projevuje se celkovým úbytkem obyvatelstva v urbanizovaných územích Souvisí s ekonom. restrukturalizací a globalizací Především 60. a 70. léta – USA a některé země záp. Evropy desurbanizaci - úpadek měst v důsledku suburbanizace, vznik ghett a opuštěných území (brownfields), odliv finančních prostředků Reurbanizace Jde o kombinovaný proces, „návrat“ některých skupin obyvatelstva do vnitřního města a jeho restrukturalizac reurbanizaci jako obnovení městských funkcí centra, zavedení opatření proti urban sprawlu, aplikace principů udržitelného rozvoje, zvyšování atraktivity města, kompaktní zástavba; Gentrifikace, yuppies – mladší vyšší střední vrstvy, bezdětní (souvisí s 2. dem. přechodem) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

17 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

18 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

19 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

20 Pravidlo velikostního pořadí měst (Zipfovo pravidlo)
P – populační velikost města r – pořadí města Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

21 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

22 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

23

24

25

26


Stáhnout ppt "Urbanizační procesy Evropský sociální fond"

Podobné prezentace


Reklamy Google