Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Urbanizační procesy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Urbanizační procesy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského."— Transkript prezentace:

1 Urbanizační procesy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 ekologie urbanismus ekonomiesociologie územní plánování geografie demografie architektura Geografie osídlení Geografie města Urban geography, geography of settlement, urban and regional studies

3 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Urbanizace –stav – stupeň urbanizace –proces –pojetí užší – koncentrační proces širší – změna způsobu života –Lampard – tři přístupy demografický strukturální behaviorální

4 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Urbanizace - komplexní proces vedoucí ke změně sídelně demografické struktury území, spojený s růstem měst a zvětšováním se podílu osob žijících ve městech,přičemž vznikají nové urbanistické struktury. Urbanizace (sociologická definice) - společenský proces formování a rozvoje městského způsobu života, růstu úlohy měst ve vývoji společnosti a pronikání městských prvků do prostoru celého osídlení; nejcharakterističtějším znakem je koncentrace obyvatelstva.

5 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Hampl – urbanizace je prostorovou stránkou modernizace Musil – teze o urbanizaci –změna prostorových forem uspořádání společnosti i změny způsobu života –historický proces spojený s industrializací –zásadní kvalitativní předěl ve vývoji osídlení –celosvětový proces –spojitost s technologickými změnami

6 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Stupeň urbanizace – míra urbanizace Jaký je stupeň urbanizace v Česku? –Podíl lidí žijících městským způsobem života –Podíl lidí žijících ve městech 3 problémové okruhy –definice města –územní vymezení měst –stanovení počtu obyvatel

7 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Velikostní kriterium (2001) –2 tis. obyv. 74% –5 tis. obyv. 63% –10 tis. obyv. 54% Administrativně-právní kriterium –524 městských úřadů (2001) 71% Středisková funkce –348 měst (1991) 68% Aglomerace –SRA + MR + zbylá města 80%

8 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: OSN

9 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: OSN

10 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: OSN

11 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Zdroj: OSN

12 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Urbanizace – složitý a rozporný proces Pozitiva: aglomerační výhody – snižování nákladů, města jako sociální, kulturní, vzdělanostní a informační centra Negativa: přelidnění a z toho vyplývající problémy – doprava, veřejné služby, sociální problémy, zatížení životního prostředí Územní (prostorový) aspekt urbanizace: vztah město - venkov (využití území, zachování osídlení, krajina jako celek) Vztah mezi poměštěním území a jeho ekonomikou

13 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Suburbanizace Prostorová expanze měst do okolní většinou venkovské krajiny Přenášení městských aktivit (bydlení, služby) z jádrového města do vnějších zónaglomerace USA a záp. Evropa – již 20. a 30. léta (např. zahradní města), vrchol 50. léta V Česku zpoždění – od 2. pol. 90. let

14 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Suburbanizace – pokrač. Residenční Komerční Problémy –Extenzivní zábor ploch – Urban sprawl –urban sprawl [1] = angl. výraz používaný pro prostorově bujivé rozpínání měst do okolní volné krajiny, přičemž v krajině je obtížné rozpoznat hranice města [1] –Doprava –Segregace –Další oslabení sociálních vztahů

15 Zdroj: ČSÚ, http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/kapitola/101362-09-2000___2008-10 Migrační saldo obcí Středočeského kraje s Prahou – celkem za roky 2000 – 2008 na 1000 obyvatel

16 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Desurbanizace –Projevuje se celkovým úbytkem obyvatelstva v urbanizovaných územích –Souvisí s ekonom. restrukturalizací a globalizací –Především 60. a 70. léta – USA a některé země záp. Evropy –desurbanizaci - úpadek měst v důsledku suburbanizace, vznik ghett a opuštěných území (brownfields), odliv finančních prostředků Reurbanizace –Jde o kombinovaný proces, „návrat“ některých skupin obyvatelstva do vnitřního města a jeho restrukturalizac –reurbanizaci jako obnovení městských funkcí centra, zavedení opatření proti urban sprawlu, aplikace principů udržitelného rozvoje, zvyšování atraktivity města, kompaktní zástavba; –Gentrifikace, yuppies – mladší vyšší střední vrstvy, bezdětní (souvisí s 2. dem. přechodem)

17 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

18

19

20 Pravidlo velikostního pořadí měst (Zipfovo pravidlo) P – populační velikost města r – pořadí města

21 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

22

23

24

25

26


Stáhnout ppt "Urbanizační procesy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského."

Podobné prezentace


Reklamy Google