Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Městská sídla, proces urbanizace, suburbanizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Městská sídla, proces urbanizace, suburbanizace"— Transkript prezentace:

1 Městská sídla, proces urbanizace, suburbanizace
Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jana Kloučková

2 Anotace: Materiál obsahuje prezentaci s výčtem jednotlivých funkcí měst, prostorovým uspořádáním měst a jednotlivými pojmy vztahujícími se k městskému osídlení. Autor: Bc. Jana Kloučková Datum vytvoření: únor 2013 Jazyk: Čeština Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Obor: Zeměpis Tematický okruh: Společenské a hospodářské prostředí Učivo: Městská sídla, proces urbanizace, suburbanizace Očekávaný výstup: Posoudí, jak přírodní podmínky souvisí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecní základní geografické znaky sídel. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: urbanizace, konurbace, megalopole, funkce měst Druh učebního materiálu: Prezentace Cílová skupina: Žák II. stupně – 9. ročník Stupeň a typ vzdělávání: Základní vzdělání – druhý stupeň – první období Typická věková skupina: 12 – 15 let

3 Velký nárůst měst a městského obyvatelstva během průmyslové revoluce.

4 DEFINICE MĚSTA V každém státě je jiná.
V ČR je podmínkou více jak obyvatel zatímco ve Španělsku více než obyvatel. Od vesnického sídla se liší především velikostí, funkcí, architekturou a způsobem života obyvatelstva.

5 MĚSTA V ČR malá - do 100 000 obyvatel střední - 100 – 500 000 obyvatel
velká - více než obyvatel Hlavní město – určené zákonem. Krajská města – jsou podle zákona sídlem kraje, je jich 12.

6 Statutární města – jsou řízena magistrátem a v čele stojí primátor, v současné době jich je 24.
Okresní města – jsou sídlem okresu, dnes pouze pro statistické potřeby, nemají již své pravomoci. Největší města ČR: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc. Největší města světa: Tokyo, Soul, Mexico City.

7 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ A FUNCE MĚST
centrum – služby a obchod periferie – průmysl, sklady, obchodní centra STŘEDISKO průmyslu, obchodu, služeb, kultury obytná funkce

8 VYSVĚTLETE NÁSLEDUJÍCÍ POJMY
Urbanizace proces soustřeďování obyvatelstva do měst

9 VYSVĚTLETE NÁSLEDUJÍCÍ POJMY
Suburbanizace stěhování obyvatelstva z měst na jejich okraj

10 VYSVĚTLETE NÁSLEDUJÍCÍ POJMY
Konurbace územní seskupení více než dvou měst

11 VYSVĚTLETE NÁSLEDUJÍCÍ POJMY
Aglomerace seskupení vzájemně blízkých sídel v jednu velkou zastavěnou plochu, kde jedno buď dominuje, nebo jsou všechny srovnatelně velká

12 VYSVĚTLETE NÁSLEDUJÍCÍ POJMY
Megalopole rozsáhlé, téměř souvislé městské osídlení s mnoha mil. obyvatel vzájemně prorůstající konurbace a aglomerace

13 Použité zdroje: Vypracovala, pokud není uvedeno jinak, Bc. Jana Kloučková V Obříství, únor 2013


Stáhnout ppt "Městská sídla, proces urbanizace, suburbanizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google