Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace Veškeré informace o probíhající výzvě (včetně materiálů ke stažení) budou dostupné na webové stránce:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace Veškeré informace o probíhající výzvě (včetně materiálů ke stažení) budou dostupné na webové stránce:"— Transkript prezentace:

1

2

3 Informace Veškeré informace o probíhající výzvě (včetně materiálů ke stažení) budou dostupné na webové stránce: http://www.mzp.cz/cz/revolvingovy_fond_mzp

4 Výzva 1. dubna – 30. června – 30. září Podpora MA 21 – 15 000 000 Kč Podpora UR – 15 000 000 Kč

5 Manuál pracovních postupů Obsahuje veškeré informace pro žadatele od doby vyhlášení výzvy a následného předložení projektu až po jeho ukončení a kontrolu. Je pro žadatele závazný.

6 Granty na podporu MA 21

7 Granty Grant je finanční pomocí na následující aktivity: podpora zavádění MA 21 a prokazatelný kvalitativní posun v tomto procesu sledování a vyhodnocování indikátorů udržitelného rozvoje na místní úrovni komunitní a expertní plánování v kvalitě MA 21 realizace místních akcí a kampaní pro veřejnost a další opatření a aktivity směrem k udržitelnému rozvoji modelové projekty pro udržitelný rozvoj, které řeší ochranu životního prostředí a současně přispívají k sociálnímu a ekonomickému rozvoji obcí a regionů.

8 Všeobecné poznámky Kvalita žádosti není dána jejím rozsahem Pro každé hodnocené kritérium struktury projektu je stanoven maximální počet bodů. V žádosti musí být obsažen závazek postoupit v rámci kategorií MA 21.

9 MA 21 Granty Doba realizace projektů nesmí překročit 2 roky. Maximální výše grantu na jeden projekt nesmí přesáhnout 2 mil. Kč. Grant může být poskytnut až do výše 90% celkových uznatelných nákladů na projekt. Minimální částka, na kterou bude grant poskytnut, je 100 tisíc Kč. Finanční pomoc se vztahuje pouze na projekty realizované na území České republiky.

10 Finanční limity v rámci čtvrté výzvy Projekty musí postoupit v rámci kategorií MA 21 Dosažení kategorie „D“ max. dotace 500 000 Kč Dosažení kategorie „C“max. dotace 1 000 000 Kč Dos. 4 kritérií kat. „B“max. dotace 1 000 000 Kč Dosažení kat. „B“ a „A“max. dotace 2 000 000 Kč Dos. 2 kritérií kat. „A“max. dotace 2 000 000 Kč

11 Základní pravidla povinné usnesení zastupitelstva municipalit (s výjimkou krajů, případně v krajním případě usnesení rady doložené oprávněním hospodařit s příslušnou částkou) u projektů i při implementaci omezení položek rozpočtu – 1.investice (max. 40%) 2.osobní náklady (max. 60%) 3.náklady na služby realizované formou dodávky (max. 50 %) 4.kontakt s veřejností (min. 30%) 5.administrativní náklady (max. 7 %) změny kritérií – zatím nikoli povinná specifikace postupu v rámci MA 21 - příloha

12 Doporučená témata Projekty by neměly být pouze obecné.Mělo by jít o realizaci postupů v rámci MA 21 v praxi. Projekty by měly mít své zadání. Možnost doprovodných aktivit. Témata : - brownfields - udržitelná výstavba (systémová opatření) - ozeleňování veřejných budov - energetický management - eko-mobilita – pěší zóny, řeš. probl. míst - městská zeleň - školení a zavádění ISO a dalších metod

13 Obecná témata Udržitelná doprava bezpečnost dopravy, doprava a životní prostředí, dopravní struktura a podnikání, bezbariérová doprava, Udržitelná energetika úspory energie, obnovitelné zdroje energie, energetická soběstačnost, ochrana ovzduší a klimatu, energo-management Podpora zdraví management v oblasti zdraví, kampaně a osvěta Udržitelná spotřeba a výroba ekologizace úřadů a příspěvkových organizací, lokální spotřeba, odpady, vzdělávání a osvěta

14 Kvalita zpracování projektu (5b.) koncepce projektu musí vycházet z komunitního plánování (zapojení veřejnosti do rozhodování na principu partnerství např.veřejná setkání, ověření anketou atd) projekt má vnitřní logiku a provázanost, je zřejmé z čeho vychází a jak bude pokračovat (povinnou přílohou je schema provázanosti aktivit nebo logický rámec) konkrétní měřitelné výstupy aktivity/výstupy projektu musí mít vliv na/přispívat k zlepšování životního prostředí (popsat jakým způsobem)

15 Poznámky Větší důraz na smysluplnost indikátorů. Pozornost věnovaná konkrétnímu „obsazení“ projektu – realizátoři Důsledná specifikace pracovních úvazků Uvedení jména zpracovatele projektu

16 Oprávněný žadatel o GRANT Žadatel o poskytnutí finanční pomoci může být: obec městská část mikroregion kraj

17 Upozornění V případě mikroregionu je předkladatel povinen přiložit k žádosti o grant buď: prohlášení obce, ve kterém obec jednoznačně a jasně deklaruje, že je ručitelem projektu v rámci mikroregionu, který žádost předkládá, a že ponese případné závazky plynoucí z realizace projektu v rámci Revolvingového fondu MŽP, nebo prohlášení o podpoře projektu a podpoře principů MA 21 a udržitelného rozvoje (viz. výše) minimálně 3 obcí v rámci mikroregionu

18 Systém hodnocení žádostí Každý projekt hodnotí dva externí hodnotitelé a správce RF MŽP. Projekt projde k hodnocení hodnotící komisí pokud: –Žádná z šesti kategorií struktury projektu nebude hodnocena 0 body. –Výsledný průměr hodnocení jednotlivých hodnotitelů musí být vyšší než 60 bodů.

19 Strukturovaný popis projektu (příloha č. 9) Patří mezi nejvýznamnější části žádosti. 1/ Zdůvodnění projektu (6 bodů) 2/ Cílové skupiny (8 bodů) 3/ Realizace projektu (24 bodů) 4/ Výsledky a výstupy (34 bodů) 5/ Rozpočet (20 bodů) 6/ Specifické požadavky (8 bodů)

20 Granty na podporu UR

21 Vymezení Vstupní hodnocení udržitelné spotřeby a výroby v organizacích Zavádění EMAS u nepodnikatelských subjektů Budování on line informačního a navigačního systému pro podporu ochrany přírody a UR

22 Vstupní hodnocení udržitelné spotřeby a výroby v organizacích Realizace vstupního hodnocení v organizacích (podnicích i nepodnikatelských subjektech) Budování kapacit (školení tzv. manažerů udržitelné spotřeby a výroby) Max. velikost projektu 3 mil. Kč 85% nepodnikatelské subjekty 60% podnikatelské subjekty Předpoklad 2 projekty Indikativní alokace 5 mil. Kč

23 Zavádění EMAS u nepodnikatelských subjektů Zavádění EMAS nepodnikatelskými subjekty (orgány veřejné správy, školy, NGO). Školící a vzdělávací aktivity Max. velikost projektu 2 mil. Kč 70% nepodnikatelské subjekty Předpoklad 4 projekty Indikativní alokace 7 mil. Kč

24 Budování on line informačního a navigačního systému pro podporu ochrany přírody a UR Podpora technologií mobilních kódů Podpora informačních, komunikačních a rezervačních technologií pro chráněná území Max. velikost projektu 1 mil. Kč 85% nepodnikatelské subjekty Předpoklad 3-4 projekty Indikativní alokace 3 mil. Kč

25 Dosavadní výsledky RF MŽP

26 1. Výzva – 2. Výzva – 3.Výzva Předloženo: 41 projektů ku 27 projektům ku 18 projektům Úspěšnost: 16 projektů ku 11 projektům ku 6 projektům Předloženo: 32,500.000 Kč ku 16,400.000 Kč ku 13,021.598 Kč Úspěšnost: 13,700.000 Kč ku 7,000.000 Kč ku 4,617.652 Kč

27 Příklad projektu – Rozvoj místní Agendy 21 v Uherském Hradišti Rozpočet: 743 210 Kč (500 000 grant, 243 210 spolufinancování) Délka realizace: září 2009 – prosinec 2009 (15 měsíců) Aktivity: 1.Vytvoření pracovního místa koordinátora a ustanovení zodpovědného politika MA21 2.Osvětové kampaně pro veřejnost a akce s tématikou udržitelného rozvoje 3.Plánování s veřejností 4.Řídící skupina projektu a rozvoje MA21 ve městě 5.Sledování indikátorů místního udržitelného rozvoje (sada ECI) 6.Práce místního systému ekologické výchovy 7.Podpora procesu ekologizace provozu Městského úřadu Uherské Hradiště 8.Vydání tématické publikace/letáků 9.Průběžná publicita projektu a MA21

28 1. Výzva – 2. Výzva (UR) Předloženo: 6 projektů ku 9 projektům Úspěšnost: 6 projektů ku 6 projektům Předloženo: 7,107.058 Kč ku 14,848.411 Kč Úspěšnost: 7,107.058 Kč ku 10,116.665 Kč

29 Příklad projektu - Dědictví Jablunkovska: Karpatská úmluva v praxi Rozpočet: 1 975 000 Kč (1 954 700 Kč grant, 21 000 Kč spolufinancování) Délka realizace: listopad 2009 - leden 2011 Aktivity: 1.Mapování a návrh péče karpatského dědictví Jablunkovska 2.Portál Karpatského dědictví Jablunkovska 3.Informační CD-rom pro obce 4.Vzdělávací program „Karpatské dědictví – Jablunkovsko“ 5.Beetagy 6.Výstava tajemné Karpaty – 3 nové panely 7.Ankety 8.Setkání obcí mikroregionu a dalších subjektů 9.Úvodní seminář a závěrečná minikonference

30 Kontakty Mgr. Michal Petrus, vedoucí odd. programů EU E-mail: Michal.Petrus@mzp.czMichal.Petrus@mzp.cz Tel: 267 122 898 Mgr. Markéta Košťálová, odborný referent, odd. programů EU E-mail: Marketa.Kostalova@mzp.czMarketa.Kostalova@mzp.cz Tel: 267 122 830 Bc. Markéta Konečná, odborný referent, odd. programů EU e-mail: marketa.konecna@mzp.czmarketa.konecna@mzp.cz tel: 267 122 447

31

32


Stáhnout ppt "Informace Veškeré informace o probíhající výzvě (včetně materiálů ke stažení) budou dostupné na webové stránce:"

Podobné prezentace


Reklamy Google