Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(384 – 322 př.n.l.) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.09/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(384 – 322 př.n.l.) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.09/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501."— Transkript prezentace:

1 (384 – 322 př.n.l.) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.09/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

2 VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.09/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501 Obr. 1: Aristotelés

3  jeden z nejvýznamnějších filozofů vrcholného období řecké filozofie  všestranný vědec  zakladatel formální logiky  Platonův žák  dvorní vychovatel Alexandra Velikého VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.09/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

4  narozen v makedonském městě Stageira  otec Níkomachos byl lékařem na dvoře makedonského krále Filipa II  jako sedmnáctiletý vstoupil Aristotelés do Platónovy filozofické školy VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.09/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

5 ? Jak se nazývala Platónova filozofická škola, kdy a kde vznikla? ! Akadémia, 387 př.n.l., Athény (háj hrdiny Akadéma), vzor evropských univerzit a vědeckých institucí, zrušena císařem Justiniánem v roce 529. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.09/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

6  po studiích a Platónově smrti Po Platónově smrti odešel vyučovat do Assu v Malé Asii a na Lesbos do Mytilény  v roce 343 př. n. l. jej povolal makedonský král Filip jako vychovatele svého syna Alexandra  po Filipově smrti se vrátil zpět do Athén, kde se plně věnoval vědecké a spisovatelské činnosti  335 př.n.l. založil vlastní filozofickou školu – Lykeion (Lyceum)  po smrti Alexandra Velikého (323 př.n.l.) byl obviněn z rouhání, uznán vinným a odsouzen k trestu smrti VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.09/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

7 ? Kterého z jeho filozofických předchůdců stihl podobný osud? ! Sokrata. Byl obviněn z bezbožnosti, kažení athénské mládeže a odsouzen k trestu smrti. Zemřel po požití bolehlavu 399 př.n.l.  Aristotelés se zachránil útěkem z Athén  zemřel ve vyhnanství v Chalkidě, rodišti své matky VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.09/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

8  Aristotelovo dílo je velmi obsáhlé (údajně šlo o několik set spisů – odhaduje se 400)  stalo se vzorem pro celou scholastiku a evropské univerzity (vliv až do 18. století)  část spisů měla populárnější charakter (určená pro širší okruh posluchačů), další byly odborně vědecké (určené k poslechu při přednáškách)  nelze určit dobu vzniku jednotlivých spisů, jsou rozděleny podle obsahu – o logice, přírodovědné, etické, politické, o literatuře a rétorice  spisy měly obrovský vliv jak ve starověku, tak i ve středověku  přeloženy do latiny, syrštiny, hebrejštiny a arabštiny VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.09/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

9  Arisotelés je považován za zakladatele logiky  používal označení „analytika“  nauka o formách a metodách správného myšlení ? Čím se liší myšlení v psychologickém pojetí od myšlení v pojetí logickém? ! Psychologie nás učí, jak myšlení skutečně probíhá, logika nám ukazuje, jak by probíhat mělo, abychom dospěli k vědeckým poznatkům. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.09/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

10 Nejdůležitější elementy Aristotelovy logiky: pojem, soud, úsudek, důkaz, kategorie.  pojem – základní element myšlení (nutnost pracovat se správnými pojmy)  soud – spojení nejméně dvou pojmů – subjekt a predikát  úsudek – odvození nového soudu z jiných soudů - skládá se z předpokladů (premis) a závěru (konkluze) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.09/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

11  důkaz – odvození jedné věty z jiných věd prostřednictvím postupných úsudků (jedna ze zásad myšlení – zásada sporu: „To, co je, nemůže zároveň v témže ohledu nebýt“.  kategorie – původní a základní pojmy, nadřazené všem ostatním (substance, kvantita, kvalita, relace, kde, kdy, poloha, mít, činit, trpět) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.09/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

12  oblast metafyziky, kterou definuje jako nauku o jsoucnu, jejímž předmětem je podstata  čtyři základní principy (příčiny): 1. látka, 2. forma, 3. příčina působící, 4. účel  látka sama o sobě nemá žádnou skutečnost, k té ji dopomáhají formy (věčné pravzory věcí)  tam, kde se stýká látka a forma vzniká pohyb VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.09/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

13  nejvyšší forma společenského života  člověk je „zoon politikon“ – bytost společenská (politická)  posláním státu je „vytvořit lidem dobrý život“, umožnit lidem plný rozvoj materiálních i morálních hodnot, které jsou pro lidský život nevyhnutelné VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.09/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

14 Podle toho, kdo vládne, rozlišuje tři právní formy státu:  monarchie – vláda jednotlivce ve prospěch všech  aristokracie – vláda nejlepších  politeia - vláda všech svobodných občanů a tři pokleslé (zvrhlé) formy státu:  tyranie – vláda jednotlivce ve prospěch sebe samého  oligarchie – vláda bohatých ve svůj vlastní prospěch  demokracie – vláda davu  otroctví považuje za přirozené (rozdíly mezi lidmi) a potřebné (hospodářská produkce)  důraz na rozdělení majetku ve státě VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.09/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

15 ? Jaký názor na vlastnictví zastává Platón? ! Platón je pro společné vlastnictví statků.  manželství a rodinu hodnotí velmi vysoko ? Jaký názor na manželství a rodinu zastává Platón? ! Ženy by měly být společné všem mužům, otec by neměl znát své dítě a dítě svého otce. VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.09/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

16 Obr. 1: ARISTOTELÉS. Dostupné z: ttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aristoteles_Louvre.jpgttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aristoteles_Louvre.jpg VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.09/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501

17  R.Tóth, S.Krno, P.Kulašik: Stručný politologický slovník, UNIAPRESS, 1991. ISBN 80-85313-18-9  GAARDER, Jostein. Sofiin svět. Praha : Albatros, 2006.  STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filozofie. Praha: ZVON, 1996.  DUROZOI,Gérard-ROUSSEL,André.Filozofický slovník. Praha: EWA Edition, 1994.  http://cs.wikipedia.org/wiki/Aristoteles http://cs.wikipedia.org/wiki/Aristoteles VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.09/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501


Stáhnout ppt "(384 – 322 př.n.l.) VY_32_INOVACE_5.1.ZSV4.09/Md Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Richard Moldrzyk CZ.1.07/1.5.00/34.0501."

Podobné prezentace


Reklamy Google