Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F09

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F09"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F09
Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Práce, výkon, energie Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F09 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční účely

2 Identifikátor materiálu: EU OPVK ICT2-2/F09
Škola Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název projektu Máme šanci číst, zkoumat a tvořit Anotace Žáci si upevní a prohloubí znalosti při samostatné práci Autor Mgr. Miluše Hamplová Název Práce, výkon, energie Očekávaný výstup Procvičení a prohloubení znalostí s využitím digitální technologie Vzdělávací oblast - obor Člověk a příroda - fyzika Klíčová slova Druh učebního materiálu Prezentace Metodika Druhy interaktivity Motivace, procvičení a ověření znalostí Cílová skupina Žáci Stupeň a typ vzdělávání Základní škola II. stupeň Typická věková skupina 9. ročník ZŠ Datum / období vzniku VM Březen 2012

3 Metodika – informace pro učitele
Tento digitální učební materiál je využitelný několika způsoby. Lze ho použit v klasické výuce pro výklad učiva doplněný obrazovou informací s mnoha dalšími rozšiřujícími informacemi pro žáky. Nutný je minimálně datový projektor a připojení do internetu. Na jednotlivých snímcích je minimum textu (základem je výklad učitele) obrazový materiál obohacuje výuku. Prakticky u každého takového materiálu je odkaz na URL adresu, kde jsou informace se vztahem k danému tématu. Tyto informace doplňují výuku, mají informativní a motivující charakter. Výhodou je, že jsou již předem vybrány a posouzeny co do vhodnosti, přiměřenosti, technické dostupnosti. Jsou vybrány stránky kde, pokud možno, je minimum reklam. Záměrně je minimálně využívána „Wikipedie“, kterou žáci využívají nejčastěji. Záměrem je přinést informace, které se někdy obtížněji vyhledávají. Internet je dynamické médium, je proto noto čas od času prověřit funkčnost odkazů. Další možností je použít tento materiál pro samostatnou práci žáků, kde mohou samostatně procházet jednotlivé snímky a seznamovat se s informacemi, které mají mnohdy charakter zajímavostí doplňující základní výuku. Hloubka informací přesahuje dalece základní učivo a má žáky spíše motivovat k samostatnému poznání. Aktivačním prvkem jsou otázky umístěné na konci prezentace, kde je i zpětná vazba. Otázky rozhodně nemají sloužit k testování a hodnocení, ale k aktivaci žáků a přimět je k vyhledávání informací. Třetí možností je poskytnout žákům tento materiál pro samostatnou práci doma, například jako podklad pro přípravu referátu, vlastní prezentace a podobně. K nejcennějším částem patří zdánlivě nevýrazná poslední stránka prezentace, kde je přehled URL adres které se vztahují k danému tématu. Část je použita přímo v prezentaci, jako odkaz z obrazového materiálu. Výběr adres byl časově náročný, bylo odfiltrováno množství balastu, který se na internetu při vyhledávání mnohdy nabízí. Tento materiál muže sloužit zájemcům pro samostatnou práci a rychlejší orientaci. Ovládání prezentace je standardní a intuitivní, pokud jsou někde animace je na ně upozorněno pokynem k jejich přehrání. Při ověřování neměli žáci žádné problémy s ovládáním prezentace.

4 Ovládání Doplnění učiva, zajímavosti - externí odkaz (nutné aktivní připojení) Opakování učiva – odpověď vybrat klepnutím myši! Správná odpověď se zbarví zeleně, špatná červeně. Verze 1.3 V tomto typu prezentace je velké množství odkazů na externí internetové stránky., je tedy nutno občas odkazy aktualizovat. Proto se stejné prezentace mohou vyskytovat v různých verzích. Je maximální snaha používat v prezentaci odkazy na stránky, které nejsou zamořeny protivnou reklamou, ale tato snaha není vždy úspěšná.

5 Mechanická práce W = F s W = F s cos a F F1 s
W – mechanická práce [J] Joule F – síla [N] Newton s – dráha [m] metr F 1 kJ = 1000 J 1MJ = J 1GJ = J s W = F s Mechanická práce se nekoná: W = F s cos a 1) F = 0 F1 2) s = 0 a) 3) a = 90°

6 Výkon [ W ] watt F1 F1 = F2 s1 = s2 t1 W1 = W2 s1 F2 P1 < P2 t2
Klikni myší F2 P1 < P2 t2 t1 > t2 s2 Klikni myší

7 Výkon je práce vykonaná za určitý čas
Jednotka watt [W] 1 kW = 1000 W 1 MW = W 1 GW = W 1 TW = W P – výkon [ W ] W – práce [ J ] t – čas [ s ] F – síla [ N ] s – dráha [ m ] v – rychlost

8 h h < 1 h <100% Účinnost P2 < P1 P2 < P1
(čti eta) Účinnost vypočítáme, když výkon dělíme příkonem. Nemá jednotku [1], protože watt dělený wattem je 1 P1= příkon [W] P2= výkon [W] h < 1 P2 < P1 h <100% [ % ] P2 < P1 P2 = P1 nebo P2 > P1 Perpetuum mobile je fyzikálně nemožné

9 Energie Mechanická energie E [ J ] Joule
Známe mnoho druhů energie, mechanická, tepelná, světelná, elektromagnetická, energie jaderná a další. Zákon zachování energie – Energii nelze vyrobit ani zničit, muže jen přeměňovat jedna forma energie v jinou. V uzavřené soustavě je množství energie stálé. Mechanická energie E [ J ] Joule Potenciální (polohová) energie m – hmotnost [ kg ] g – gravitační zrychlení h – výška [ m ] v – rychlost Kinetická (pohybová) energie

10 Zákon zachování mechanické energie
Přeměna potenciální energie v kinetickou Ep= m g hmax Ek= m v20 Ep= max. m = konstantní g = konstantní h = maximální v = 0 Ek= 0 hmax Ep= m g h0 Ek= m v2max Ep= 0 m = konstantní g = konstantní h = 0 v = maximální Ek= max. h0

11 James Watt James Prescott Joule Schéma parního stroje

12 Opakování učiva Vyber pomocí myši správnou odpověď - správná nemusí být vždy pouze jedna odpověď 1) Jeřáb drží v klidu betonový panel silou 5 kN ve výši 10 m nad zemí a) Podle rovnice W= F.s koná práci J b) Podle rovnice W= F.s koná práci J c) Jeřáb nekoná žádnou mechanickou práci 2) Výkon měříme v a) pascalech [Pa] b) wattech [W] c) joulech [J]

13 3) Výkon vypočítáme podle rovnice
a) W = F. s b) P = F . v c) W = m . g . h 4) Účinnost musí být vždy a) menší než 1 b) menší než 100% c) větší než 1

14 5) Velikost potenciální energie tělesa o hmotnosti 1 kg ve výšce 10 m bude
a) na Měsíci i na Zemi stejná b) na Měsíci větší než na Zemi c) na Zemi větší než na Měsíci 6) Velikost kinetické energie tělesa o hmotnosti 1 kg, které se pohybuje rychlostí 10 m/s bude a) na Měsíci i na Zemi stejná b) na Měsíci větší než na Zemi c) na Zemi větší než na Měsíci

15 Použité zdroje:


Stáhnout ppt "Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F09"

Podobné prezentace


Reklamy Google