Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Práce, výkon, energie Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F09 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Práce, výkon, energie Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F09 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí."— Transkript prezentace:

1 Práce, výkon, energie Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F09 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí být použit pro komerční účely

2 Identifikátor materiálu: EU OPVK ICT2-2/F09 ŠkolaZákladní škola Olomouc, Heyrovského 33 Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.1217 Název projektuMáme šanci číst, zkoumat a tvořit AnotaceŽáci si upevní a prohloubí znalosti při samostatné práci AutorMgr. Miluše Hamplová NázevPráce, výkon, energie Očekávaný výstupProcvičení a prohloubení znalostí s využitím digitální technologie Vzdělávací oblast - oborČlověk a příroda - fyzika Klíčová slovaPráce, výkon, energie Druh učebního materiáluPrezentace Metodika Metodika Druhy interaktivityMotivace, procvičení a ověření znalostí Cílová skupinaŽáci Stupeň a typ vzděláváníZákladní škola II. stupeň Typická věková skupina9. ročník ZŠ Datum / období vzniku VMBřezen 2012

3 Metodika – informace pro učitele Tento digitální učební materiál je využitelný několika způsoby. Lze ho použit v klasické výuce pro výklad učiva doplněný obrazovou informací s mnoha dalšími rozšiřujícími informacemi pro žáky. Nutný je minimálně datový projektor a připojení do internetu. Na jednotlivých snímcích je minimum textu (základem je výklad učitele) obrazový materiál obohacuje výuku. Prakticky u každého takového materiálu je odkaz na URL adresu, kde jsou informace se vztahem k danému tématu. Tyto informace doplňují výuku, mají informativní a motivující charakter. Výhodou je, že jsou již předem vybrány a posouzeny co do vhodnosti, přiměřenosti, technické dostupnosti. Jsou vybrány stránky kde, pokud možno, je minimum reklam. Záměrně je minimálně využívána „Wikipedie“, kterou žáci využívají nejčastěji. Záměrem je přinést informace, které se někdy obtížněji vyhledávají. Internet je dynamické médium, je proto noto čas od času prověřit funkčnost odkazů. Další možností je použít tento materiál pro samostatnou práci žáků, kde mohou samostatně procházet jednotlivé snímky a seznamovat se s informacemi, které mají mnohdy charakter zajímavostí doplňující základní výuku. Hloubka informací přesahuje dalece základní učivo a má žáky spíše motivovat k samostatnému poznání. Aktivačním prvkem jsou otázky umístěné na konci prezentace, kde je i zpětná vazba. Otázky rozhodně nemají sloužit k testování a hodnocení, ale k aktivaci žáků a přimět je k vyhledávání informací. Třetí možností je poskytnout žákům tento materiál pro samostatnou práci doma, například jako podklad pro přípravu referátu, vlastní prezentace a podobně. K nejcennějším částem patří zdánlivě nevýrazná poslední stránka prezentace, kde je přehled URL adres které se vztahují k danému tématu. Část je použita přímo v prezentaci, jako odkaz z obrazového materiálu. Výběr adres byl časově náročný, bylo odfiltrováno množství balastu, který se na internetu při vyhledávání mnohdy nabízí. Tento materiál muže sloužit zájemcům pro samostatnou práci a rychlejší orientaci. Ovládání prezentace je standardní a intuitivní, pokud jsou někde animace je na ně upozorněno pokynem k jejich přehrání. Při ověřování neměli žáci žádné problémy s ovládáním prezentace.

4 Ovládání Doplnění učiva, zajímavosti - externí odkaz (nutné aktivní připojení) Opakování učiva – odpověď vybrat klepnutím myši! Správná odpověď se zbarví zeleně, špatná červeně. V tomto typu prezentace je velké množství odkazů na externí internetové stránky., je tedy nutno občas odkazy aktualizovat. Proto se stejné prezentace mohou vyskytovat v různých verzích. Je maximální snaha používat v prezentaci odkazy na stránky, které nejsou zamořeny protivnou reklamou, ale tato snaha není vždy úspěšná. Verze 1.3

5 Mechanická práce F s W = F s W – mechanická práce [J] Joule F – síla [N] Newton s – dráha [m] metr Mechanická práce se nekoná: 1) F = 0 2) s = 0 F1F1  W = F s cos  3)  1 kJ = 1000 J 1MJ = 1000 000 J 1GJ = 1000 000 000 J

6 Výkon F1F1 F2F2 Klikni myší [ W ] watt s1s1s1s1 s2s2s2s2 F 1 = F 2 s 1 = s 2 W1 = W2 t 1 > t 2 P1 < P2 t1t1 t2t2

7 P – výkon [ W ] W – práce [ J ] t – čas [ s ] F – síla [ N ] s – dráha [ m ] v – rychlost Výkon je práce vykonaná za určitý čas Jednotka watt [W] 1 kW = 1000 W 1 MW = 1000 000 W 1 GW = 1000 000 000 W 1 TW = 1000 000 000 000 W

8 Účinnost  (čti eta) P 1 = příkon [W] P 2 = výkon [W] Účinnost vypočítáme, když výkon dělíme příkonem. Nemá jednotku [1], protože watt dělený wattem je 1 P 2 < P 1  < 100% [ % ] P 2 < P 1  < 1 P 2 = P 1 nebo P 2 > P 1 Perpetuum mobile je fyzikálně nemožné

9 Zákon zachování energie – Energii nelze vyrobit ani zničit, muže jen přeměňovat jedna forma energie v jinou. V uzavřené soustavě je množství energie stálé. Energie Známe mnoho druhů energie, mechanická, tepelná, světelná, elektromagnetická, energie jaderná a další. Mechanická energie E [ J ] Joule Potenciální (polohová) energie Kinetická (pohybová) energie m – hmotnost [ kg ] g – gravitační zrychlení h – výška [ m ] v – rychlost

10 h max Přeměna potenciální energie v kinetickou Zákon zachování mechanické energie E p = m g h max E k = m v 2 0 m m = konstantní g = konstantní h = maximální v = 0 E p = max. h0h0 E k = 0 m = konstantní g = konstantní h = 0 v = maximální E p = m g h 0 E k = m v 2 max E p = 0 E k = max.

11 James Watt James Prescott Joule Schéma parního stroje

12 2) Výkon měříme v Výkon měříme v 1) Jeřáb drží v klidu betonový panel silou 5 kNve výši 10 m nad zemí 1) Jeřáb drží v klidu betonový panel silou 5 kN ve výši 10 m nad zemí a) pascalech [Pa] b) wattech [W] c) joulech [J] a) Podle rovnice W= F.s koná práci 50 000 J b) Podle rovnice W= F.s koná práci 5 000 J c) Jeřáb nekoná žádnou mechanickou práci Opakování učiva Vyber pomocí myši správnou odpověď - správná nemusí být vždy pouze jedna odpověď

13 4) Účinnost musí být vždy 3) Výkon vypočítáme podle rovnice a) menší než 1 b) menší než 100% c) větší než 1 a) W = F. s b) P = F. v c) W = m. g. h

14 6) Velikost kinetické energie tělesa o hmotnosti 1 kg, které se pohybuje rychlostí 10 m/s bude 5) Velikost potenciální energie tělesa o hmotnosti 1 kg ve výšce 10 m bude a) na Měsíci i na Zemi stejná b) na Měsíci větší než na Zemi c) na Zemi větší než na Měsíci a) na Měsíci i na Zemi stejná b) na Měsíci větší než na Zemi c) na Zemi větší než na Měsíci

15 Použité zdroje: http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4d656368616e696b61h&key=213 http://www.zsharcov.cz/Predmety/Fyzika/ucivo/8/1_01.htm http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/46-mechanicka-prace http://www.energyweb.cz/web/index.php?display_page=2&subitem=1&ee_chapter=6.2.2 http://www.mjauto.cz/newdocs/ferenc/motor/motor.htm http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/objevite/objev4/jou.htm http://www.converter.cz/fyzici/joule.htm http://radek.jandora.sweb.cz/f03.htm http://www.techmania.cz/edutorium/art_exponaty.php?xkat=fyzika&xser=4d656368616e696b61h&key=217 http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_zachov%C3%A1n%C3%AD_energie http://www.quido.cz/fyzika/142fyzika.htm http://cs.wikipedia.org/wiki/Perpetuum_mobile http://cs.wikipedia.org/wiki/James_Watt http://leccos.com/index.php/clanky/joule-james-prescott http://sites.google.com/site/fyzika007/mechanika/vykon-a-ucinno http://www.parnistroj.czweb.org/schema.html http://www.imysli.cz/ilearning/disertacka/history/history.html


Stáhnout ppt "Práce, výkon, energie Mgr. Miluše Hamplová EU OPVK ICT2-2/F09 Základní škola Olomouc, Heyrovského 33 Určeno pouze pro výuku Žádná část ani celek nesmí."

Podobné prezentace


Reklamy Google