Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PODZEMNÍ STAVBY Mikrotunelování Ústav geotechniky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PODZEMNÍ STAVBY Mikrotunelování Ústav geotechniky."— Transkript prezentace:

1 PODZEMNÍ STAVBY Mikrotunelování Ústav geotechniky

2 Mikrotunelování Terminologie používaná v ČR = bezvýkopová výstavba podzemních vedení souborem metod, kterými se do zemního (příp. i skalního) masívu zabudují přímo nebo do chrániček potrubní a kabelová vedení inženýrských sítí Terminologie používaná v anglosaském světě = jedna speciální technologie náležející do souboru tzv. bezvýkopových technologií: Trenchless technology: TRENCH = zákop, výkop, šachta LESS = menší, bez… NoDig technology: = bezvýkopová tech. Ø mikrotunelování 32÷800 mm (dle Japonska) ÷ mm (dle SRN); pak jde již o průlezné či průchozí Ø Mezinárodní organizace ISTT, národní CzTT, časopis NoDig

3 Rozdělení metod mikrotunelování podle EN 1594:
+ kombinace. Dále sem náleží i: Řízené směrové vrtání Další zcela detailní rozdělení metod je v ČSN EN ( ) Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

4 Způsob zavádění potrubí, vedení, sítě:
Zatlačování (roury ocelové, litinové, ŽB, betonové, plastbetonové, kameninové, keramické, azbestocementové, kompozitové [sklolaminátové]) Zatahování, spojené často s rozšiřováním vrtu (potrubí z PVC, PE, PP, sklolaminátu, kabely) Faktory ovlivňující volbu mikrotunelovací metody: Ø zabudovávaného podzemního vedení – obecně platí: čím větší Ø, tím obtížnější řešení

5 Materiál zabudovávaného vedení (viz výše)
Délka úseku mezi startovací (zápichovou) a cílovou šachtou, nejedná se tedy o zcela bezvýkopové řešení => je nutné zřizovat šachty. Až na výjimky musí být prováděny úseky přímé, se změnou směru v šachtách. Dl. úseku je dána technologií provedení, Ø, materiálem potrubí a typem okolní zeminy Při zatlačování je diafragma potrubí namáhána velmi vysokým zatížením (nebezpečí porušení) Další problémy způsobuje tření na plášti potrubí (podle jeho Ø, materiálu a typu okolní zeminy). Tření může zcela zastavit postup protlaku při vyčerpání kapacity tlačné jednotky Materiál zabudovávaného vedení (viz výše)

6 Geotechnické podmínky v trase
Velmi důležitý faktor. Měl by zásadně rozhodnout o volbě konkrétní mikrotunelovací soupravy Většina těchto technologií může postupovat jen vpřed. Uvíznutí (na geologické nebo umělé překážce) znamená vykopání čela se zřízením neplánované šachty Průzkum je poměrně jednoduchý při překonávání komunikací či vodních toků Naopak nesmírně složitý v intravilánu, kde počet překážek výrazně vzrůstá (podzemní konstrukce a jejich zbytky, inženýrské sítě, velmi pestré navážky …) Informace musí být pokud možno spojitá => georadar

7

8 Řízený protlak fy Soltau s dopravou zeminy šnekem

9 Vhánění s roztlačováním do okolní zeminy (tzv
Vhánění s roztlačováním do okolní zeminy (tzv. „zemní rakety“) rychlost postupu cca 10 m/hod

10

11 Beranění, zarážení = ramming Mohou se použít některé typy zemních raket. Postup 3÷5 m/hod. Ø ocelových trub až přes 1,5 m. Po proražení s částečným samočištěním je provedeno propláchnutí trouby tlakovým vzduchem či vodou

12 Mikrotunelování jako takové = zmenšená varianta mechanizovaných štítů a TBM

13 Dva základní typy mikrotunelování podle dopravy zeminy:
mechanicky (šnekem) hydraulicky (suspenzí)

14 Řízené směrové vrtání v dl. až přes 200 m, Ø až cca 350 mm
Princip funkce vrtací hlavy s rozplavováním zeminy tlakovým bentonitem

15 Vrtací hlava pro směrové vrtání ve skalních horninách Souprava pro řízené směrové vrtání

16 Doporučené barevné značení inženýrských sítí v USA


Stáhnout ppt "PODZEMNÍ STAVBY Mikrotunelování Ústav geotechniky."

Podobné prezentace


Reklamy Google