Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEDNÁŠKA VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEDNÁŠKA VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí"— Transkript prezentace:

1 PŘEDNÁŠKA VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí Ing. Jiří Mikolášek, WOMBAT, s.r.o., člen předsednictva České společnosti pro bezvýkopové technologie Jiří Icha, WOMBAT, s.r.o., specialista úseku Diagnostika trubních sítí

2 POUŽITÍ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ (BT) PRO SANACI PODZEMNÍCH TRUBNÍCH VEDENÍ S DŮRAZEM NA VYUŽITÍ SOFISTIKOVANÝCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ PRO OPRAVY TRUBNÍCH VEDENÍ KANALIZAČNÍMI ROBOTY

3 ÚVOD DO „BT“ Vyvíjí se od 70. let 20. století z důvodu hledání nových cest pro renovace dosluhujících stárnoucích trubních vedení, event. výstavbu nových liniových staveb za nových ekologických a ekonomických pravidel. Souvisí s energetickou krizí západní Evropy té době. Nyní samostatné odvětví v liniovém stavitelství Řízeno platnou evropskou normou EN ČSN EN ISO Nejvyšší orgán ISTT (International Society pro Trenchless Technology) se sídlem v Londýně Sdružuje desítky národních společností. Každoročně konané národní i světové konference NO-DIG. ČR Česká společnost pro bezvýkopové tecnologie (CzSTT) se sídlem v Praze – Braníku, Bezová 1

4 EKOLOGIE VÝHODY BT Hlučnost
(minimalizovány výkopy – pouze startovací a koncové šachty, příp. místa lokálních poruch) Prašnost Ekonomika Dosažení nižších nákladů na sanaci 1bm příslušného DN dle druhu trubního vedení (K, V, P aj.) minimální omezení dopravní obslužnosti, zásobování obchodů, restaurací apod. Kvalita Prodloužení životnosti trubního vedení v konsolidovaném prostředí, žádné dosedání Rychlost opravy Sanace běžného úseku např. DN 300 v délce 100bm 3 – 4 dny

5 DRUHY BT Výstavba nových liniových staveb (štítování, štolování, řízené horizontání vrtání) RENOVACE stávajících liniových staveb

6 POSTUP PŘI REALIZACI SANACE BT
1. krok Vyčištění pro možnost dokumentace skutečného stavu 2. krok Monitoring TV televizní kamerou (samohybné, měření staničení, spádů, se satelitní kamerou pro dokumetaci přípojek) Dříve pouze zobrazení vnitřního povrchu, nyní zobrazení v 3D projekci, HD, zdokumentování poruch, údaje o napojených přípojkách, křížujících vedeních, betonových nálitcích apod. 3.krok Vyhodnocení a návrh opravy Pro volbu správné BT nutno znát Stupeň porušení TV Vliv okolní prostředí (vnější tlak spodní vody, nadloží, dynamické zatížení vyvolané vlivem dopravy, tvar TV apod.)

7

8

9

10

11

12

13 RENOVAČNÍ (SANAČNÍ) TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE ZATAHOVACÍ Relining (zatažení plastového potrubí menšího DN do stávajícího porušeného TV)

14 Bezvýkopová rukávová technologie
Hadicový relining (osazení rukávové vystýlky, vytvářející „rouru v rouře“ do porušeného TV) (nejčastější a nejžádanější)

15

16

17

18

19 Close Fit Technologie předdeformované potrubí, zatažené do porušeného trubního vedení

20 Berstlining Technologie vhodná pro zvětšení DN – hydraulická hlava vytláčí stávající trubní vedení do okolního prostředí a zároveň zatahuje nové potrubí s větším DN

21 Technologie nástřikové
Cementace pro vodovodní potrubí Epoxidace (pro ochranu vnitřního povrchu vodovodního potrubí) Semistrukturální nástřiky (vytvoří novou „rouru v rouře“ tl. 3-5mm s pevnostní charakteristikou)

22

23 Technologie lokální Krátké vystýlky
(vnitřní manžety např. v porušených hrdlech, lokálních poruchách) Opravy přípojek osazením tzv. „kloboukového napojení“ Quick Lock

24

25 Technologie navíjené technologie sanace velkých profilů „typ SPR“ RIB-LOC

26 Kanalizační roboty Hydraulické, vzduchové
Pracují v neprůlezných profilech (DN 80 – DN 600) Frézování betonových nálitků, ztvrdlých sedimentů, včnívajících částí potrubí do vnitřního profilu apod. Tmelení, broušení prasklin a trhlin v potrubí Vyplňování dutin Úprava napojení domovních a dešťových přípojek tzv. „injektáží“

27 Oprava zaústění přípojky, přesazené nebo nedosazené, injektáží
Frézování přesazených přípojek frézovacími nástavci Injektáž pomocí speciálních bednících prvků. Při této činnosti kanalizační robot dopraví a přesně umístí do prostoru zaústění kanalizační přípojky speciální bednění, jehož součástí je i pryžový balónek. Po osazení bednících prvků bude prostor zaústění kanalizační přípojky proinjektován. Po vytvrdnutí injektážní směsi je pak bednění kanalizačním robotem demontováno

28

29 Oprava přesazeného nebo netěsného spoje trub, vytmelení a zapravení
Vybroušení přesahujících částí Vytmelení speciální směsí Po vytvrdnutí směsi zabroušeno a zahlazeno

30

31 Oprava místa vypadlého střepu ve stěně stoky - do 0,02 m2, vytmelení a zapravení
Vybroušení přesahující části Vytmelení speciální směsí Vytvrdnutí, vybroušení

32

33 Broušení trhlin

34 odstranění překážky odtoku - dřevo, roxor
 odstranění překážky odtoku - pevná usazenina, beton - do 20 dm3 odstranění kořenů odfrézováním, zapravení poškozeného místa zaslepení odbočky vytmelením nebo osazením vodotěsné zátky, s možností budoucího napojení

35 Spolupráce s VUT Pomoc při přednáškové činnosti
Vedoucí diplomových prací Oponentury diplomových prací V budoucnu výzkum a vývoj v budovaném NO-DIG parku v areálu WOMBAT, Šmahova 115

36 Děkujeme za pozornost

37


Stáhnout ppt "PŘEDNÁŠKA VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google