Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o.s. Prezentace 13. května 2010, Přenos zkušeností z administrace MAS z 1. vlny PRV/Leader – problémy, zkušenosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o.s. Prezentace 13. května 2010, Přenos zkušeností z administrace MAS z 1. vlny PRV/Leader – problémy, zkušenosti."— Transkript prezentace:

1 Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o.s. Prezentace 13. května 2010, Přenos zkušeností z administrace MAS z 1. vlny PRV/Leader – problémy, zkušenosti. Vzdělávací seminář SMARV_ RCO Olomouc, Příkazy, Křelov

2 Moravská cesta Region v srdci Olomouckého kraje 1)Představení MAS Moravská cesta 2)Strategický plán Leader (SPL) „Hanáci se rozkévale – včel ovidite“ 3) Příklady dobré praxe - galerie projektů 1., 2., 3. a 4. výzvy (5.-9. kolo PRV) 4) MBE – Projekty spolupráce Obsah

3 Snímek 3 Obyvatel: Rozloha: ha Hustota: 106,3 19 obcí 59 místních částí Region v srdci Olomouckého kraje Datum vzniku MAS: prosinec 2005 Datum registrace MAS: dne , pod č.j. VS/1-1/64576/06-R, IČO:

4 Výsledky 1. kola Leader PRV OLOMOUCKÝ KRAJpodp 2. MAS Region Haná+ 9. Rozvojové partnerství regionu Hranicko+ 30. Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví)+ 31. MAS Nízký Jeseník (OK/MSK)+ 36. Uničovsko, o.p.s Bystřička, o.p.s Střední Haná- 63. Na cestě k prosperitě (Němčicko)- 82. Šumperský venkov- 84. Prostějov venkov- - JEMAS-

5 Mikroregion Litovelsko má dvě úspěšné MAS

6 Strategický plán Leader „Hanáci se rozkévale - včel ovidite“

7 Fiche – přehled (původní) NázevOpatření PRVAlokace F1Kvalitnější život v našich obcích III a)Infrastruktura a vzhled obcí c) Územní plán 30% F2Na venkově se bude žít lépe III a)Vybavení a služby b)Informační centra c)Zázemí pro volný čas 35% F3Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje III.1.3. Cestovní ruch III.2.2. Kulturní dědictví II Neproduktivní investice v lesích 15% F4Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví I Modernizace z.p. III.1.1. Diverzifikace I Přidaná hodnota zem. a potrav. produktů 20%

8 Aktualizace SPL (fiche pro 5. výzvu) NázevOpatření PRVAlokace F1Kvalitnější život v našich obcích III % 37% F2Na venkově se bude žít lépe III % 45% F3Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje III % 3% F4Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví I % 5% F5Budoucnost regionu je v našich tradicích - NOVÁ FICHE !!! III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - 10%

9 Rekapitulace

10 Postup výzev VýzvaKolo PRVPodpora projektů Alokace výzvy Alokace roku 1.Výzva 5. Kolo Říjen (10) / ,02% 2. Výzva 6. Kolo Únor (15) / ,88% 3. Výzva 7. Kolo Červen (7) Výzva 9. Kolo Únor / ,85% 5. Výzva 10. Kolo Červen CELKEM 19 (32…29) -

11 Rekapitulace 1. výzvy, 2008 (5. kolo PRV)

12 1. Výzva Vyhlášení: 15. července 2008 Termín příjmu žádostí: od 15. srpna Uzávěrka: 5. září 2008 do 12 hodin Výběr projektů: 6. října 2008 Nevyčerpaná alokace z F4 přesunuta do F2 Výše dotace 1. výzva Kč F2: Na venkově se bude žít lépe III Kč F4: Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví I Kč

13 6. října: Veřejné slyšení + Výběrová komise 7. října: Programový výbor + Valné shromáždění Předloženo 10 projektů do fiche 2 a 1 projekt do fiche 4 (zemědělci) Hodnoceno celkem 10 projektů

14 Vybrané projekty Název akce Dotace 1.Obnova kulturního domu v Haňovicích Skrbeň: Školní park Víceúčelový objekt PermaLot Rekonstrukce dětského hřiště Slavětín Křelov – víceúčelové sportoviště Červenka – klubovna hasičů Zelené sportoviště pro Bílou Lhotu Výstavba dětského hřiště Dubčany Dětská hřiště v Podhradí Bouzova UNIPLANT - chladírna

15 Rekapitulace 2. výzvy, leden2009 (6. kolo PRV)

16 2. Výzva - alokace Celková výše dotace pro projekty je pro 2. výzvu v opatření IV.1.2. stanovena na 60 % přidělené alokace roku 2009 (tj. cca Kč). Číslo fiche Název ficheHlavní opatření PRV Alokace pro 2. Výzvu: F1Kvalitnější život v našich obcích III % z 60 % alokace roku ,6 F3Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje III % z 60% alokace roku ,8 F4Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví I % z 60% alokace roku ,6

17 16. 2.: Veřejné slyšení + Výběrová komise : Programový výbor + Valné shromáždění Předloženo 12 projektů do fiche 1 a 3 projekt do fiche 4 (zemědělci) Hodnoceno celkem 15 projektů

18 Vybrané projekty Název akceDotaceBodů 2. Informační a orientační značení v obci Horka n. M Obnova a rozvoj vesnice Luká Krůček po krůčku ke krásnější Července Rekonstrukce veřejného osvětlení v Kadeříně, Blažově a Jeřmani (Bouzov) Pěške dědinó po chodniko (Měrotín) Zelenější Bílá Lhota Zlepšení dopravní a technické infrastruktury v Žerotíně Oprava vozovky v Příkazích Dubčany v lepším světle – rekonstrukce veř. osvětlení Parčík na veřejném prostranství v obci Náklo Oprava místní komunikace u hřiště (Pňovice) V Křelově nově a bezpečně po chodníku (vyřazeno)

19 Vybrané projekty Název akceBodování Ladislav Kubálek: Nákup techniky na zpracování biomasy Pavlína Přecechtělová: Začínám podnikat a efektivně využívám biomasu Jarmil Měrotský: Zpracování biomasy a její spalování ve zplynovacím kotli pro vytápění Název akceDotace Ladislav Kubálek: Nákup techniky na zpracování biomasy % Pavlína Přecechtělová: Začínám podnikat a efektivně využívám biomasu % Jarmil Měrotský: Zpracování biomasy a její spalování ve zplynovacím kotli pro vytápění %

20 Rekapitulace 3. výzvy, květen 2009 (7. kolo PRV)

21 3. Výzva - alokace Celková výše dotace pro projekty je pro 3. výzvu v opatření IV.1.2. stanovena na 40 % přidělené alokace roku 2009 (tj. cca Kč). Číslo fiche Název ficheHlavní opatření PRV Alokace pro 2. výzvu F1Kvalitnější život v našich obcích III % z 40 % alokace roku 2009 F3Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje III % z 40% alokace roku 2009 F4Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví I % z 40% alokace roku 2009

22 8.6.: Veřejné slyšení + Výběrová komise Předloženo 8 projektů do fiche 1 a 2 projekty do fiche 4 (zemědělci) Hodnoceno celkem 7 projektů

23 Vybrané projekty Název akceBodů max. 720 Srovnání PK-14 Žádaná dotace 1. Rekonstrukce veřejného prostranství v obci Mladeč Oprava vozovky v Příkazích V Křelově nově a bezpečně po chodníku Náhradní projekty: 4. Zlepšení technické infrastrastruktury a obnova zeleně v obci Žerotín Oprava místní komunikace u hřiště, Pňovice / Úprava veřejného prostranství Bouzov / Dubčany v lepším světle – Rekonstrukce veřejného osvětlení

24 Doporučení VK a PV Název akce Bodů Žádaná dotace Doporučená dotace 1. Rekonstrukce veřejného prostranství v obci Mladeč Snížení ,95% 2. Oprava vozovky v Příkazích Snížení ,04% 3. V Křelově nově a bezpečně po chodníku Snížení ,39% Celkem 3 projekty: ) Návrh: rozdělit rovnoměrně mezi tři žadatele snížením dotace 2) Převedení částí rozpočtu do nezpůsobilých nákladů projektu převis Varianta B: Snížení dotace na , tj. 61%

25 Rekapitulace 4. výzvy, leden 2010 (9. kolo PRV)

26 4. Výzva - alokace Celková výše dotace pro projekty pro 4. výzvu je 60 % alokace roku 2010 (tj. cca Kč). Číslo fiche Název fiche Hlavní opatření PRV Alokace pro 4. výzvu F1Kvalitnější život v našich obcích III % z 60% alokace 2010 tj Kč F2Na venkově se bude žít lépe (SPL: sudý rok) III % z 60% alokace 2010 Tj Kč F3Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje III % z 60% alokace 2010 Tj Kč F4Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví I % z 60% alokace 2010 Tj Kč

27 Výběr projektů (V4) Veřejné slyšení + Výběrová komise

28 4. Výzva – Fiche 1 Po řa dí Žadatel / Název projektuDotaceBodů celke m 1.Obec Skrbeň: Realizace nového parkoviště u hřbitova Speranza 2005, o.s.: Relax park v Luké Obec Žerotín: Zlepšení technické infrastruktury a obnova zeleně v obci Město Litovel: Odpočinkové plochy mezi obytnými domy ulice Severní Mezisoučet: Obec Bouzov: Úprava veřejného prostranství Bouzov Obec Cholina: Chodíme, jezdíme po cholinské dědině

29 4. Výzva – Fiche 2 Poř adí Žadatel / Název projektuDotaceBodů celkem 1.Obec Slavětín: Oprava budovy obecního úřadu Obec Křelov – Břuchotín: Modernizace základní školy Křelov - Břuchotín TJ Doubrava: Kvalitní hřiště pro aktivní fotbalisty v Haňovicích Obec Horka nad Moravou: Obnova oplocení a mobiliáře na hřišti v Horce nad Moravou - Sedlisku Mezisoučet: Obec Náklo: Volnočasový areál pro děti a dospělé Obec Měrotín: Záchrana budovy postaví Měrotín na nohy

30 4. Výzva – Fiche 4 Poř adí Žadatel / Název projektuDotaceBodů celkem 1.Ladislav Kubálek Mezisoučet:

31

32 Plnění fichí Fiche1V 5k 2V 6k 3V 7k - 8k 4V 9k 5V 10k - 11k Celkem 1Vzhled obcí III x Vybavenost a služby III xx-4A11 3Cestovní ruch III.1.3. x00-0A0 4Zemědělské podniky I A4 5Dědictví – NOVĚ III A (6Lesy – NOVĚ??? II / I CELKEM

33 5. Výzva AKTUÁLNÍ

34 Alokace pro MAS Vyčíslení dotace LEADER Celkem pro MAS Základ Bonus za počet obyvatel Opatření IV.1.1. Místní akční skupina ,85% Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

35 5. Výzva - alokace Celková výše dotace pro projekty pro 5. výzvu je 40 % alokace roku Číslo fiche Název fiche Hlavní opatření PRV Alokace pro 5. výzvu: Kč F1Kvalitnější život v našich obcích III F2Na venkově se bude žít lépe III % Kč F3Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje III % Kč F4Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví I %yč Kč F5Budoucnost regionu je v našich tradicích III % Kč

36 Časový plán (V5) Termín vyhlášení výzvy: 15. března 2010 Seminář: 7. dubna 2010, Bouzov Konzultace: Viz kontakty Příprava projektů: únor 2010 – květen 2010 Termín příjmu žádostí: Od 24. do 27. května 2010 do 16 hodin Jednání programového výboru (PV): Veřejná prezentace projektů: Jednání výběrové komise: Schvalování PV a VS:

37 Partnerství Moravská brána do Evropy

38 Partnerství:

39 Podaný projekt IV.2.1. Moravská brána do Evropy - Nové venkovské expozice a muzea (PRV III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova) MAS Moravská cesta (KMAS) - Muzeum historie Bouzovska MAS Regionu Poodří -Muzeum venkova a zemědělství, Bartošovice MAS Moravský kras - Muzeum řemesel, Senetářov

40 Podaný projekt IV.2.1. Moravská brána do Evropy - mapování a studie obnovy technicko- historických památek na venkově (PRV III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova) MAS Moravská cesta MAS Regionu Poodří (KMAS) MAS Moravský kras Předmětem projektu spolupráce je zmapování všech zachovaných i zaniklých technicko-historických památek (na území všech 3 MAS), vypracování studií obnovy a využití těch nejzajímavějších památek, s návazností na oživení cestovního ruchu a tím zajištění vyšší atraktivity venkovských oblastí a kvality života. Součástí projektu budou vzdělávací akce (využití památek v cestovním ruchu) a meziregionální vzájemná propagace v partnerských regionech.

41 Podaný projekt IV.2.1. Moravská brána do Evropy - Zázemí pro místní spolky MAS Moravská cesta MAS Regionu Poodří MAS Moravský kras (KMAS) Předmětem projektu spolupráce je vytvoření nového technického zázemí pro společenskou, kulturní, sportovní a spolkovou činnost a propagaci všech 3 MAS. Součástí projektu bude meziregionální vzájemná propagace a rozvoj spolupráce všech 3 MAS a vytvoření tradice pořádání každoročních společenských akcí (Den MAS Moravský kras, Otevírání Poodří, Den MAS Moravská cesta).

42

43 Děkuji za pozornost Julie Zendulková manažerka MAS Moravská cesta tel.:


Stáhnout ppt "Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o.s. Prezentace 13. května 2010, Přenos zkušeností z administrace MAS z 1. vlny PRV/Leader – problémy, zkušenosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google