Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o.s. Prezentace 13. května 2010, Přenos zkušeností z administrace MAS z 1. vlny PRV/Leader – problémy, zkušenosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o.s. Prezentace 13. května 2010, Přenos zkušeností z administrace MAS z 1. vlny PRV/Leader – problémy, zkušenosti."— Transkript prezentace:

1 Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o.s. Prezentace 13. května 2010, Přenos zkušeností z administrace MAS z 1. vlny PRV/Leader – problémy, zkušenosti. Vzdělávací seminář SMARV_ RCO Olomouc, Příkazy, Křelov

2 Moravská cesta Region v srdci Olomouckého kraje 1)Představení MAS Moravská cesta 2)Strategický plán Leader (SPL) „Hanáci se rozkévale – včel ovidite“ 3) Příklady dobré praxe - galerie projektů 1., 2., 3. a 4. výzvy (5.-9. kolo PRV) 4) MBE – Projekty spolupráce Obsah

3 11.4.2015Snímek 3 Obyvatel: 26 665 Rozloha: 25 060 ha Hustota: 106,3 19 obcí 59 místních částí Region v srdci Olomouckého kraje Datum vzniku MAS: prosinec 2005 Datum registrace MAS: dne 29. 6. 2006, pod č.j. VS/1-1/64576/06-R, IČO: 270 37 932

4 Výsledky 1. kola Leader PRV OLOMOUCKÝ KRAJpodp 2. MAS Region Haná+ 9. Rozvojové partnerství regionu Hranicko+ 30. Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví)+ 31. MAS Nízký Jeseník (OK/MSK)+ 36. Uničovsko, o.p.s.+ 39. Bystřička, o.p.s.+ 50. Střední Haná- 63. Na cestě k prosperitě (Němčicko)- 82. Šumperský venkov- 84. Prostějov venkov- - JEMAS-

5 Mikroregion Litovelsko má dvě úspěšné MAS

6 Strategický plán Leader „Hanáci se rozkévale - včel ovidite“

7 Fiche – přehled (původní) NázevOpatření PRVAlokace F1Kvalitnější život v našich obcích III.2.1.1. a)Infrastruktura a vzhled obcí c) Územní plán 30% F2Na venkově se bude žít lépe III.2.1.2. a)Vybavení a služby b)Informační centra c)Zázemí pro volný čas 35% F3Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje III.1.3. Cestovní ruch III.2.2. Kulturní dědictví II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích 15% F4Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví I.1.1.1. Modernizace z.p. III.1.1. Diverzifikace I.1.3.1. Přidaná hodnota zem. a potrav. produktů 20%

8 Aktualizace SPL (fiche pro 5. výzvu) NázevOpatření PRVAlokace F1Kvalitnější život v našich obcích III.2.1.1. 30% 37% F2Na venkově se bude žít lépe III.2.1.2. 35% 45% F3Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje III.1.3. 15% 3% F4Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví I.1.1.1. 20% 5% F5Budoucnost regionu je v našich tradicích - NOVÁ FICHE !!! III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova - 10%

9 Rekapitulace 2008-2009

10 Postup výzev VýzvaKolo PRVPodpora projektů Alokace výzvy Alokace roku 1.Výzva 5. Kolo Říjen 2008 8 (10) 5.704.090 5 704 090 /6.958.274 18,02% 2. Výzva 6. Kolo Únor 2009 8 (15) 4.491.426 7.485.710 /9.343.363 19,88% 3. Výzva 7. Kolo Červen 2009 3 (7) 2.994.284 4. Výzva 9. Kolo Únor 2010 5.872.217 9.787.028 /11.631.628 15,85% 5. Výzva 10. Kolo Červen 2010 3.914.811 CELKEM 19 (32…29) -

11 Rekapitulace 1. výzvy, 2008 (5. kolo PRV)

12 1. Výzva Vyhlášení: 15. července 2008 Termín příjmu žádostí: od 15. srpna Uzávěrka: 5. září 2008 do 12 hodin Výběr projektů: 6. října 2008 Nevyčerpaná alokace z F4 přesunuta do F2 Výše dotace 1. výzva5 704 090 Kč F2: Na venkově se bude žít lépe III.2.1.2. 3 629 875 Kč F4: Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví I.1.1.1. 2 074 215 Kč

13 6. října: Veřejné slyšení + Výběrová komise 7. října: Programový výbor + Valné shromáždění Předloženo 10 projektů do fiche 2 a 1 projekt do fiche 4 (zemědělci) Hodnoceno celkem 10 projektů

14 Vybrané projekty Název akce Dotace 1.Obnova kulturního domu v Haňovicích 966.400 2. Skrbeň: Školní park 307.167 3. Víceúčelový objekt PermaLot 1.149.577 4. Rekonstrukce dětského hřiště Slavětín 330.300 5. Křelov – víceúčelové sportoviště 1.199.893 6. Červenka – klubovna hasičů 442.190 7. Zelené sportoviště pro Bílou Lhotu 636.832 8. Výstavba dětského hřiště Dubčany 252.360 9. Dětská hřiště v Podhradí Bouzova 259.071 1. UNIPLANT - chladírna 327.000

15 Rekapitulace 2. výzvy, leden2009 (6. kolo PRV)

16 2. Výzva - alokace Celková výše dotace pro projekty je pro 2. výzvu v opatření IV.1.2. stanovena na 60 % přidělené alokace roku 2009 (tj. cca 5.000.000 Kč). Číslo fiche Název ficheHlavní opatření PRV Alokace pro 2. Výzvu: 4.491.426 F1Kvalitnější život v našich obcích III.2.1.1.60% z 60 % alokace roku 2009 2.694.855,6 F3Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje III.1.3.30% z 60% alokace roku 2009 1.347.428,8 F4Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví I.1.1.1.10% z 60% alokace roku 2009 449.142,6

17 16. 2.: Veřejné slyšení + Výběrová komise 17. 2.: Programový výbor + Valné shromáždění Předloženo 12 projektů do fiche 1 a 3 projekt do fiche 4 (zemědělci) Hodnoceno celkem 15 projektů

18 Vybrané projekty Název akceDotaceBodů 2. Informační a orientační značení v obci Horka n. M158.599410 3. Obnova a rozvoj vesnice Luká940.621410 4. Krůček po krůčku ke krásnější Července999.985390 5. Rekonstrukce veřejného osvětlení v Kadeříně, Blažově a Jeřmani (Bouzov) 870.119380 6. Pěške dědinó po chodniko (Měrotín)994.115370 7. Zelenější Bílá Lhota270.900345 8. Zlepšení dopravní a technické infrastruktury v Žerotíně379.450330 9. Oprava vozovky v Příkazích909.342330 10. Dubčany v lepším světle – rekonstrukce veř. osvětlení367.232330 11. Parčík na veřejném prostranství v obci Náklo267.282290 12. Oprava místní komunikace u hřiště (Pňovice)295.137270 1. V Křelově nově a bezpečně po chodníku (vyřazeno)673.004420

19 Vybrané projekty Název akceBodování Ladislav Kubálek: Nákup techniky na zpracování biomasy 515185170160 Pavlína Přecechtělová: Začínám podnikat a efektivně využívám biomasu 485200155130 Jarmil Měrotský: Zpracování biomasy a její spalování ve zplynovacím kotli pro vytápění 465200135130 Název akceDotace Ladislav Kubálek: Nákup techniky na zpracování biomasy 197.079 60% Pavlína Přecechtělová: Začínám podnikat a efektivně využívám biomasu 248.262 60% Jarmil Měrotský: Zpracování biomasy a její spalování ve zplynovacím kotli pro vytápění 106.500 40%

20 Rekapitulace 3. výzvy, květen 2009 (7. kolo PRV)

21 3. Výzva - alokace Celková výše dotace pro projekty je pro 3. výzvu v opatření IV.1.2. stanovena na 40 % přidělené alokace roku 2009 (tj. cca 3.000.000 Kč). Číslo fiche Název ficheHlavní opatření PRV Alokace pro 2. výzvu F1Kvalitnější život v našich obcích III.2.1.1.70% z 40 % alokace roku 2009 F3Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje III.1.3.15% z 40% alokace roku 2009 F4Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví I.1.1.1.15% z 40% alokace roku 2009

22 8.6.: Veřejné slyšení + Výběrová komise Předloženo 8 projektů do fiche 1 a 2 projekty do fiche 4 (zemědělci) Hodnoceno celkem 7 projektů

23 Vybrané projekty Název akceBodů max. 720 Srovnání PK-14 Žádaná dotace 1. Rekonstrukce veřejného prostranství v obci Mladeč 532 +90 1.776.253 2. Oprava vozovky v Příkazích 489 +90 1.364.274 3. V Křelově nově a bezpečně po chodníku 482 +45 571.010 Náhradní projekty: 4. Zlepšení technické infrastrastruktury a obnova zeleně v obci Žerotín 408 +90 318.560 5. Oprava místní komunikace u hřiště, Pňovice 402 156/126 +90 248.013 6. Úprava veřejného prostranství Bouzov 402 156/123 0 422.242 7. Dubčany v lepším světle – Rekonstrukce veřejného osvětlení 401 +45 311.222

24 Doporučení VK a PV Název akce Bodů Žádaná dotace Doporučená dotace 1. Rekonstrukce veřejného prostranství v obci Mladeč 532 1.776.253Snížení 1.716.253 86,95% 2. Oprava vozovky v Příkazích 489 1.364.274Snížení 1.304.274 86,04% 3. V Křelově nově a bezpečně po chodníku 482 571.010Snížení 510.051 80,39% Celkem 3 projekty:3.711.537 1) Návrh: rozdělit rovnoměrně mezi tři žadatele snížením dotace 2) Převedení částí rozpočtu do nezpůsobilých nákladů projektu převis + 180.959 Varianta B: Snížení dotace na 390.051, tj. 61%

25 Rekapitulace 4. výzvy, leden 2010 (9. kolo PRV)

26 4. Výzva - alokace Celková výše dotace pro projekty pro 4. výzvu je 60 % alokace roku 2010 (tj. cca 5.800.000 Kč). Číslo fiche Název fiche Hlavní opatření PRV Alokace pro 4. výzvu 5.872.217 F1Kvalitnější život v našich obcích III.2.1.1.20% z 60% alokace 2010 tj. 1.160 000 Kč 1.174.443 F2Na venkově se bude žít lépe (SPL: sudý rok) III.2.1.2.40% z 60% alokace 2010 Tj. 2.320.000 Kč 2.348.888 F3Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje III.1.3.20% z 60% alokace 2010 Tj. 1.160.000 Kč 1.174.443 F4Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví I.1.1.1.20% z 60% alokace 2010 Tj. 1.160.000 Kč 1.174.443

27 Výběr projektů (V4) Veřejné slyšení + Výběrová komise

28 4. Výzva – Fiche 1 Po řa dí Žadatel / Název projektuDotaceBodů celke m 1.Obec Skrbeň: Realizace nového parkoviště u hřbitova 747 020742 2.Speranza 2005, o.s.: Relax park v Luké 997 272716 3Obec Žerotín: Zlepšení technické infrastruktury a obnova zeleně v obci 392 427704 4.Město Litovel: Odpočinkové plochy mezi obytnými domy ulice Severní 1 172 582684 Mezisoučet:3 309 301 5.Obec Bouzov: Úprava veřejného prostranství Bouzov 380 392588 6.Obec Cholina: Chodíme, jezdíme po cholinské dědině 991 332584

29 4. Výzva – Fiche 2 Poř adí Žadatel / Název projektuDotaceBodů celkem 1.Obec Slavětín: Oprava budovy obecního úřadu 289 513758 2.Obec Křelov – Břuchotín: Modernizace základní školy Křelov - Břuchotín 489 123751 3TJ Doubrava: Kvalitní hřiště pro aktivní fotbalisty v Haňovicích 477 000746 4.Obec Horka nad Moravou: Obnova oplocení a mobiliáře na hřišti v Horce nad Moravou - Sedlisku 174 726672 Mezisoučet:1 430 362 5.Obec Náklo: Volnočasový areál pro děti a dospělé 993 025640 6.Obec Měrotín: Záchrana budovy postaví Měrotín na nohy 747590598

30 4. Výzva – Fiche 4 Poř adí Žadatel / Název projektuDotaceBodů celkem 1.Ladislav Kubálek324 648410 Mezisoučet:324 648

31

32 Plnění fichí 2008-10 Fiche1V 5k 2V 6k 3V 7k - 8k 4V 9k 5V 10k - 11k Celkem 1Vzhled obcí III.2.1.1. x63-4-13 2Vybavenost a služby III.2.1.2. 7xx-4A11 3Cestovní ruch III.1.3. x00-0A0 4Zemědělské podniky I.1.1.1. 120-1A4 5Dědictví – NOVĚ III.2.2. -----A (6Lesy – NOVĚ??? II.2.4.2. / I.1.2. ------ CELKEM883-928

33 5. Výzva AKTUÁLNÍ

34 Alokace pro MAS Vyčíslení dotace LEADER Celkem pro MAS 201011.631.628 - Základ7.162.434 - Bonus za počet obyvatel4.469.194 Opatření IV.1.1. Místní akční skupina 1.844.600 15,85% Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie 9.787.028

35 5. Výzva - alokace Celková výše dotace pro projekty pro 5. výzvu je 40 % alokace roku 2010. Číslo fiche Název fiche Hlavní opatření PRV Alokace pro 5. výzvu: 3.712.716 Kč F1Kvalitnější život v našich obcích III.2.1.1.- F2Na venkově se bude žít lépe III.2.1.2.30% 1.113.814 Kč F3Od Bouzova vítr věje… v Pomoraví se něco děje III.1.3.10% 371.271 Kč F4Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví I.1.1.1.10%yč 371.271 Kč F5Budoucnost regionu je v našich tradicích III.2.2.50% 1.856.358 Kč

36 Časový plán (V5) Termín vyhlášení výzvy: 15. března 2010 Seminář: 7. dubna 2010, Bouzov Konzultace: Viz kontakty Příprava projektů: únor 2010 – květen 2010 Termín příjmu žádostí: Od 24. do 27. května 2010 do 16 hodin Jednání programového výboru (PV): 14. 6. 2010 Veřejná prezentace projektů: 16. 6. 2010 Jednání výběrové komise: 16. 6. 2010 Schvalování PV a VS: 17. 6. 2010

37 Partnerství Moravská brána do Evropy

38 Partnerství:

39 Podaný projekt IV.2.1. Moravská brána do Evropy - Nové venkovské expozice a muzea (PRV III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova) MAS Moravská cesta (KMAS) - Muzeum historie Bouzovska MAS Regionu Poodří -Muzeum venkova a zemědělství, Bartošovice MAS Moravský kras - Muzeum řemesel, Senetářov

40 Podaný projekt IV.2.1. Moravská brána do Evropy - mapování a studie obnovy technicko- historických památek na venkově (PRV III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova) MAS Moravská cesta MAS Regionu Poodří (KMAS) MAS Moravský kras Předmětem projektu spolupráce je zmapování všech zachovaných i zaniklých technicko-historických památek (na území všech 3 MAS), vypracování studií obnovy a využití těch nejzajímavějších památek, s návazností na oživení cestovního ruchu a tím zajištění vyšší atraktivity venkovských oblastí a kvality života. Součástí projektu budou vzdělávací akce (využití památek v cestovním ruchu) a meziregionální vzájemná propagace v partnerských regionech.

41 Podaný projekt IV.2.1. Moravská brána do Evropy - Zázemí pro místní spolky MAS Moravská cesta MAS Regionu Poodří MAS Moravský kras (KMAS) Předmětem projektu spolupráce je vytvoření nového technického zázemí pro společenskou, kulturní, sportovní a spolkovou činnost a propagaci všech 3 MAS. Součástí projektu bude meziregionální vzájemná propagace a rozvoj spolupráce všech 3 MAS a vytvoření tradice pořádání každoročních společenských akcí (Den MAS Moravský kras, Otevírání Poodří, Den MAS Moravská cesta).

42 www.moravska-cesta.cz

43 Děkuji za pozornost Julie Zendulková manažerka MAS Moravská cesta tel.: 724 111 510 julie.zendulkova@moravska-cesta.cz


Stáhnout ppt "Moravská cesta (Litovelsko - Pomoraví), o.s. Prezentace 13. května 2010, Přenos zkušeností z administrace MAS z 1. vlny PRV/Leader – problémy, zkušenosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google