Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MUDr. Irena Martinková 595 138 114 Epidemiologická situace ve výskytu vybraných nákaz v Moravskoslezském kraji, očkování zdravotníků,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MUDr. Irena Martinková 595 138 114 Epidemiologická situace ve výskytu vybraných nákaz v Moravskoslezském kraji, očkování zdravotníků,"— Transkript prezentace:

1 MUDr. Irena Martinková 595 138 114 irena.martinkova@khsova.cz Epidemiologická situace ve výskytu vybraných nákaz v Moravskoslezském kraji, očkování zdravotníků, poranění jehlou Ostrava,Hotel Atom 28.11.2005 Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz

2 Hlášení přenosných nemocí  uloženo zákonem č. 258 / 2000 Sb. a vyhláškou č. 195 /2005, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče  nemoci hlášené až při hromadném výskytu: 1.akutní respirační onemocnění 2.konjunktivitida 3.mastitida 4.kožní zánětlivá infekční a mykotická onemocnění 5.stomatitida 6.zavšivení  ostatní infekční onemocnění nutno hlásit i při sporadickém výskytu

3

4 Charakteristika vývoje epidemiologické situace v MSK v letech 2001-říjen 2005 Relativně příznivá epidemiologická situace ve výskytu ARI z konce r. 2003-2004 Relativně příznivá epidemiologická situace ve výskytu ARI z konce r. 2003-2004 Klesající trend ve výskytu salmonelózy Klesající trend ve výskytu salmonelózy –Hromadný výskyt A 02 ve zdravotnickém zařízení v Ostravě Stoupající trend kampylobakteriózy Stoupající trend kampylobakteriózy Ustálení počtu případů bacilární úplavice Ustálení počtu případů bacilární úplavice Podíl APO vyvolaných jinými původci neměl na nemocnost APO zásadní vliv Podíl APO vyvolaných jinými původci neměl na nemocnost APO zásadní vliv Nárůst onemocnění VH Nárůst onemocnění VH Nejvyšší počet př.spálou 511 hlášených od r. 2000 Nejvyšší počet př.spálou 511 hlášených od r. 2000

5 Nejvyšší výskyt planých neštovic 7 029 př. od r. 1999 Nejvyšší výskyt planých neštovic 7 029 př. od r. 1999 Účinky vakcinace se výrazně projevily na preventabilních nákazách Účinky vakcinace se výrazně projevily na preventabilních nákazách –Nebylo hlášeno onemocnění spalničkami –Sporadická onemocnění zarděnkami Meningokoková invazivní onemocnění 4-12 př. ročně Meningokoková invazivní onemocnění 4-12 př. ročně KE 30-40 případů ročně KE 30-40 případů ročně Profesionální nákazy: Profesionální nákazy: –U zdravotníků VH B, varicella, tuberkulóza - ostatní profese- trichofycie, spalničky, erysipeloid - ostatní profese- trichofycie, spalničky, erysipeloid

6 ARI – NEMOCNOST (1. – 46. KALEN.TÝDEN 2005)

7 Epidemiologická situace v MSK v letech 2001 –říjen 2005

8 Výskyt vybraných nákaz v MSK a ve spádové oblasti města Ostravy za roky 2000 – 2005 (k 31.10.2005)

9 Výskyt salmonelózy v MSK a v Ostravě v létech 2000 – 2005 (k 31.10.2005) v abs. číslech

10

11 Výskyt bacilární úplavice v MSK a v Ostravě v létech 2000 – 2005 (k 31.10.2005) v abs. číslech

12 Výskyt virových hepatitid v MSK a v Ostravě v létech 2000 – 2005 (k 31.10.2005) v abs. číslech v

13 Výskyt IMO v MSK a Ostravě v letech 2000-2005 Rok Meningokok.men. MSKOV 2000111 2001123 200280 200371 200481 X.0560

14 Výskyt planých neštovic v MSK

15 Nemocnost - příušnice

16 Výskyt klíšťové encefalitidy v MSK v letech 2001-X.2005

17 Očkování v ČR je legislativně zakotveno v zákonu č. 258 / 2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a ve vyhlášce č. 439 / 2000 o očkování proti infekčním nemocem, která je novelizována vyhláškou č. 30 / 2004

18 Zvláštní očkování  proti virovému zánětu jater typu B (vybraní zdravotníci a osoby v přípravě na zdravotnická povolání, zaměstnanci domovů důchodců, ÚSP, osoby manipulující se zdravotnickým odpadem a osoby v úzkém profesionálním kontaktu s uživateli drog)  proti virovému zánětu jater typu A a B (zaměstnanci základních složek integrovaného záchranného systému : hasičský sbor, jednotky PO, policie a zdravotnická záchranná služba)  proti chřipce a Streptokoku pneumonie (zaměstnanci domovů a penzionů pro důchodce, LDN, ÚSP a domů s pečovatelskou službou)  proti vzteklině (osoby pracující s virulentními kmeny viru vztekliny)

19 Zvláštní očkování zdravotníků proti virovému zánětu jater typu B Tomuto očkování podléhají pracovníci na pracovištích s vyšším rizikem vzniku virové hepatitidy typu B:  pracoviště chirurgických oborů  oddělení hemodialyzační a infekční  lůžková interní oddělení včetně LDN a interní pracoviště provádějící invazivní výkony  oddělení anesteziologicko-resuscitační, jednotky intenzivní péče  laboratoře mikrobiologických, hematologických, biochemických a imunologických pracovišť  laboratoře transfuzních stanic  pracoviště stomatologická, patologicko-anatomická, soudního lékařství, psychiatrická  pracoviště zdravotnické záchranné služby  domovy důchodců, domovy-pensiony pro důchodce a ÚSP

20 Postup při expozici biologickému materiálu – poranění a j.  ránu nechat krvácet, důkladně vymýt a desinfikovat přípravkem s virucidním účinkem (Jodisol, Persteril)  v případě kontaminace biologickým materiálem od známého pacienta zajistit jeho vyšetření na markery virových hepatitid A, B, C, event. při jeho souhlasu i na HIV  zajistit vždy vyšetření poraněného na výše uvedené markery  po zhodnocení výsledků vyšetření pacienta i poraněného zahájit imunizaci (rozhodnutí o způsobu imunizace náleží lékaři)  každý poraněný je pod lékařským dohledem po dobu 180 dnů  každé profesionální poranění musí být zaznamenáno jako pracovní úraz  obdobný postup platí i pro neprofesionální poranění

21


Stáhnout ppt "MUDr. Irena Martinková 595 138 114 Epidemiologická situace ve výskytu vybraných nákaz v Moravskoslezském kraji, očkování zdravotníků,"

Podobné prezentace


Reklamy Google