Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě"— Transkript prezentace:

1 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Epidemiologická situace ve výskytu vybraných nákaz v Moravskoslezském kraji, očkování zdravotníků, poranění jehlou Ostrava,Hotel Atom MUDr. Irena Martinková Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7, Moravská Ostrava,

2 Hlášení přenosných nemocí
uloženo zákonem č. 258 / 2000 Sb. a vyhláškou č. 195 /2005, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče nemoci hlášené až při hromadném výskytu: akutní respirační onemocnění konjunktivitida mastitida kožní zánětlivá infekční a mykotická onemocnění stomatitida zavšivení ostatní infekční onemocnění nutno hlásit i při sporadickém výskytu

3

4 Charakteristika vývoje epidemiologické situace v MSK v letech 2001-říjen 2005
Relativně příznivá epidemiologická situace ve výskytu ARI z konce r Klesající trend ve výskytu salmonelózy Hromadný výskyt A 02 ve zdravotnickém zařízení v Ostravě Stoupající trend kampylobakteriózy Ustálení počtu případů bacilární úplavice Podíl APO vyvolaných jinými původci neměl na nemocnost APO zásadní vliv Nárůst onemocnění VH Nejvyšší počet př.spálou 511 hlášených od r. 2000

5 Nejvyšší výskyt planých neštovic 7 029 př. od r. 1999
Účinky vakcinace se výrazně projevily na preventabilních nákazách Nebylo hlášeno onemocnění spalničkami Sporadická onemocnění zarděnkami Meningokoková invazivní onemocnění 4-12 př. ročně KE případů ročně Profesionální nákazy: U zdravotníků VH B, varicella, tuberkulóza - ostatní profese- trichofycie, spalničky, erysipeloid

6 ARI – NEMOCNOST (1. – 46. KALEN.TÝDEN 2005)

7 Epidemiologická situace v MSK v letech 2001 –říjen 2005

8 Výskyt vybraných nákaz v MSK a ve spádové oblasti města Ostravy za roky 2000 – 2005 (k 31.10.2005)

9 Výskyt salmonelózy v MSK a v Ostravě v létech 2000 – 2005 (k ) v abs. číslech

10

11 Výskyt bacilární úplavice
v MSK a v Ostravě v létech 2000 – 2005 (k ) v abs. číslech

12 Výskyt virových hepatitid v
v MSK a v Ostravě v létech 2000 – 2005 (k ) v abs. číslech

13 Výskyt IMO v MSK a Ostravě v letech
Rok Meningokok.men. MSK OV 2000 11 1 2001 12 3 2002 8 2003 7 2004 X.05 6

14 Výskyt planých neštovic v MSK

15 Nemocnost - příušnice

16 Výskyt klíšťové encefalitidy v MSK v letech 2001-X.2005

17 Očkování v ČR je legislativně zakotveno v zákonu č. 258 / 2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a ve vyhlášce č. 439 / 2000 o očkování proti infekčním nemocem, která je novelizována vyhláškou č. 30 / 2004

18 Zvláštní očkování proti virovému zánětu jater typu B (vybraní zdravotníci a osoby v přípravě na zdravotnická povolání, zaměstnanci domovů důchodců, ÚSP, osoby manipulující se zdravotnickým odpadem a osoby v úzkém profesionálním kontaktu s uživateli drog) proti virovému zánětu jater typu A a B (zaměstnanci základních složek integrovaného záchranného systému : hasičský sbor, jednotky PO, policie a zdravotnická záchranná služba) proti chřipce a Streptokoku pneumonie (zaměstnanci domovů a penzionů pro důchodce, LDN, ÚSP a domů s pečovatelskou službou) proti vzteklině (osoby pracující s virulentními kmeny viru vztekliny)

19 Zvláštní očkování zdravotníků proti virovému zánětu jater typu B
Tomuto očkování podléhají pracovníci na pracovištích s vyšším rizikem vzniku virové hepatitidy typu B: pracoviště chirurgických oborů oddělení hemodialyzační a infekční lůžková interní oddělení včetně LDN a interní pracoviště provádějící invazivní výkony oddělení anesteziologicko-resuscitační, jednotky intenzivní péče laboratoře mikrobiologických, hematologických, biochemických a imunologických pracovišť laboratoře transfuzních stanic pracoviště stomatologická, patologicko-anatomická, soudního lékařství, psychiatrická pracoviště zdravotnické záchranné služby domovy důchodců, domovy-pensiony pro důchodce a ÚSP

20 Postup při expozici biologickému materiálu – poranění a j.
ránu nechat krvácet, důkladně vymýt a desinfikovat přípravkem s virucidním účinkem (Jodisol, Persteril) v případě kontaminace biologickým materiálem od známého pacienta zajistit jeho vyšetření na markery virových hepatitid A, B, C, event. při jeho souhlasu i na HIV zajistit vždy vyšetření poraněného na výše uvedené markery po zhodnocení výsledků vyšetření pacienta i poraněného zahájit imunizaci (rozhodnutí o způsobu imunizace náleží lékaři) každý poraněný je pod lékařským dohledem po dobu 180 dnů každé profesionální poranění musí být zaznamenáno jako pracovní úraz obdobný postup platí i pro neprofesionální poranění

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě"

Podobné prezentace


Reklamy Google