Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Priority prevence HIV/AIDS v ČR MUDr. Džamila Stehlíková Manager Národního programu HIV/AIDS v ČR Státní zdravotní ústav Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Priority prevence HIV/AIDS v ČR MUDr. Džamila Stehlíková Manager Národního programu HIV/AIDS v ČR Státní zdravotní ústav Praha."— Transkript prezentace:

1 Priority prevence HIV/AIDS v ČR MUDr. Džamila Stehlíková Manager Národního programu HIV/AIDS v ČR Státní zdravotní ústav Praha

2 Globální epidemie HIV infekce ve světě 33 millionů osob [30–36 million] žijících s HIV, 2007

3

4 Epidemie AIDS dnes – globální trendy •Odhadem v roce 2007 žilo 33 milionů lidí s HIV/AIDS. •V roce 2007 bylo zjištěno cca 2,7 milionů nových případů infekce HIV a 2 miliony lidí v tomto roce zemřelo na AIDS. •Rychlost nárůstu nových případů HIV v několika zemích klesla, ale tyto příznivé trendy jsou kompenzovány zvýšením nových případů nákazy v jiných zemích.

5 Globální světové trendy Ženy představují polovinu všech infikovaných virem HIV ve světě. Ve všech regionech mimo Subsaharské Afriky, HIV infekce postihuje daleko častěji zranitelné skupiny: -injekční uživatele drog, -muži, kteří mají sex s muži -sexuální pracovníci a pracovnice

6 Celosvětová strategie boje proti HIV/AIDS •2001 – Deklarace závazků v oblasti HIV/AIDS přijata Valným shromážděním OSN: zastavit a zvrátit trend šíření HIV/AIDS do roku 2015 •2004 - Dublinská deklarace o partnerství v boji proti HIV/AIDS v Evropě a Centrální Asii •2005 – Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o boji proti HIV/AIDS v EU a v sousedních zemích na období 2006 – 2009 •2006 - Program WHO pro boj s HIV/AIDS "Do roku 2010 přístup pro všechny", •2008 - Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o včasné diagnóze HIV/AIDS a včasné léčbě

7 Nové případy HIV v Evropě

8 HIV/AIDS v Evropě •V období 1999–2006 byl v Evropské unii HIV nově diagnostikován u 269 152 nakažených osob, přičemž v evropském regionu Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo ve stejném období diagnostikováno 806 258 nakažených •V tomto regionu bylo v roce 2007 nově zjištěno 48 892 případů HIV. Největší nárůst byl zaznamenán v Estonsku, na Ukrajině v Portugalsku a Moldavsku. •Nejvážnější je epidemie HIV/AIDS na Ukrajině, kde je seroprevalence 1,63 % (cca HIV + 400 tisíc lidí). V Rusku a na Ukrajině žije přibližně 90% všech HIV pozitivních regionu. Hlavním způsobem přenosu je používání nesterilních jehel při injekčním používání drog.

9 Epidemie HIV v Rusku a na Ukrajině •Epidemie HIV v Ruské federaci i nadále expanduje, i když pomalejším tempem, než na Ukrajině, kde je roční nové případy infekce HIV od roku 2001více než zdvojnásobily. •V Ruské federaci se prevalence HIV u injekčních uživatelů drog pohybuje od 3% ve Volgogradu do více než 70% ve městě Biysk. Téměř 60% hlášených případů HIV jsou dosud v 10 velkých městech, včetně Petrohradu a Moskvy. Prevalence je ještě vyšší u injekčních uživatelů drog na Ukrajině, která se zvýšila z 11% v roce 2001 na 17% v roce 2006.

10 Prevalence HIV infekce v ČR pro rok 2008 Česká republika patří mezí státy s relativně nízkou prevalencí HIV infekce (ke konci roku 2008 9.45 na 100000 obyvatel), ovšem v posledních letech dochází ke strmějšímu nárůstů nových případů HIV/AIDS. V roce 2008 bylo zachyceno 148 nových případů HIV infekce, o 26 více než v roce předešlém a dosud nejvyšší počet nových případů HIV diagnostikovaných za jediný rok.

11

12

13

14

15

16

17 Podíl homosexuálního způsobu přenosu HIV v porovnání s heterosexuálním způsobem přenosu

18 Frekvence rizikového sexuálního chování u MSM ve vybraných státech EU (dle projektu EU SIALON)

19 Frekvence vysoce rizikového sexuálního chování MSM s náhodným partnerem

20

21 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR v období let 2008 - 2012 Program byl schválen vládou ČR 11. února 2008

22 Principy prevence v národních státech •Soulad s cíli světového programu boje proti AIDS OSN (UNAIDS) •Zapojení občanské společnosti do všech aktivit programu, především nevládních organizací a osob žijících s HIV/AIDS •Ochrana lidských práv a svobod, dodržování zásad rovnosti mužů a žen •Základem jsou vědecké poznatky •Komplexní charakter národní strategie včetně prevence, léčby, péče a podpory osob žijících s HIV/AIDS

23 Skupiny populace ČR s vzestupnou tendencí výskytu HIV/AIDS •Muži mající sex s muži •Migranti a cizinci zejména ze zemí východní Evropy •Mladí lidé ve věku 20 až 30 let, zejména ženy ve věku 20-24 let •Injekční uživatelé drog •Injekční uživatelé drog ve vyloučených etnických komunitách

24 Cílové skupiny preventivních programů Skupiny ve vyšším riziku infekce HIV: •Muži mající sex s muži (MSM) •Cizinci ze států s generalizovanou epidemií (Východní Evropa, Subsaharská Afrika) •Osoby poskytující sexuální služby za úplatu a jejich klienti, osoby v erotickém průmyslu •Injekční uživatelé drog •Vězni •Pacienti s pohlavně přenosnými infekcemi •HIV pozitivní osoby a jejich partnery •Ohrožená mládež

25 Další cílové skupiny prevence HIV/AIDS: •Široká veřejnost •Gravidní ženy (z ohledem na riziko přenosu HIV z matky na plod) •Zranitelné skupiny: bezdomovci, sociálně vyloučené komunity •Zdravotníci

26 Cíle programu •Primární prevence, zvýšení znalostí o významu bezpečnějšího sexu a změna sexuálního chování ve smyslu minimalizace rizikového chování v cílových skupinách •Propagace a podpora HIV testování a zkvalitnění „prae“ a posttestového poradenství •Zajištění přístupu k testování a léčbě HIV/AIDS •Ochrana lidských práv a prevence diskriminace HIV pozitivních osob


Stáhnout ppt "Priority prevence HIV/AIDS v ČR MUDr. Džamila Stehlíková Manager Národního programu HIV/AIDS v ČR Státní zdravotní ústav Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google