Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Priority prevence HIV/AIDS v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Priority prevence HIV/AIDS v ČR"— Transkript prezentace:

1 Priority prevence HIV/AIDS v ČR
MUDr. Džamila Stehlíková Manager Národního programu HIV/AIDS v ČR Státní zdravotní ústav Praha

2 Globální epidemie HIV infekce ve světě
33 millionů osob [30–36 million] žijících s HIV, 2007

3 Odhadovaný počet osob žijících s HIV a prevalence HIV
Globální HIV epidemie a epidemie v Subsaharské Africe, 1990–2007 Počet osob žijících s HIV % HIV prevalence u dospělých (15–49) % HIV prevalence, adult (15–49) Number of people living with HIV (millions) These bars indicate the range around the estimate NOTE: Even though the HIV prevalence stabilized in Sub-Saharan Africa, the actual number of people infected continues to grow because of ongoing new infections and increasing access to antiretroviral therapy. Globální HIV epidemie, 1990–2007 HIV epidemie v Subsaharské Africe, 10 20 30 40 1.0 2.0 3.0 4.0 1990 ‘91 ‘92 ‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 2000 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 2007 5 15 25 6.0 9.0 12.0 15.0

4 Epidemie AIDS dnes – globální trendy
Odhadem v roce 2007 žilo 33 milionů lidí s HIV/AIDS. V roce 2007 bylo zjištěno cca 2,7 milionů nových případů infekce HIV a 2 miliony lidí v tomto roce zemřelo na AIDS. Rychlost nárůstu nových případů HIV v několika zemích klesla, ale tyto příznivé trendy jsou kompenzovány zvýšením nových případů nákazy v jiných zemích.

5 Globální světové trendy
Ženy představují polovinu všech infikovaných virem HIV ve světě. Ve všech regionech mimo Subsaharské Afriky, HIV infekce postihuje daleko častěji zranitelné skupiny: injekční uživatele drog, muži, kteří mají sex s muži sexuální pracovníci a pracovnice

6 Celosvětová strategie boje proti HIV/AIDS
2001 – Deklarace závazků v oblasti HIV/AIDS přijata Valným shromážděním OSN: zastavit a zvrátit trend šíření HIV/AIDS do roku 2015 Dublinská deklarace o partnerství v boji proti HIV/AIDS v Evropě a Centrální Asii 2005 – Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o boji proti HIV/AIDS v EU a v sousedních zemích na období 2006 – 2009 Program WHO pro boj s HIV/AIDS "Do roku 2010 přístup pro všechny", Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2008 o včasné diagnóze HIV/AIDS a včasné léčbě

7 Nové případy HIV v Evropě

8 HIV/AIDS v Evropě V období 1999–2006 byl v Evropské unii HIV nově diagnostikován u 269 152 nakažených osob, přičemž v evropském regionu Světové zdravotnické organizace (WHO) bylo ve stejném období diagnostikováno nakažených V tomto regionu bylo v roce 2007 nově zjištěno případů HIV. Největší nárůst byl zaznamenán v Estonsku, na Ukrajině v Portugalsku a Moldavsku. Nejvážnější je epidemie HIV/AIDS na Ukrajině, kde je seroprevalence 1,63 % (cca HIV tisíc lidí). V Rusku a na Ukrajině žije přibližně 90% všech HIV pozitivních regionu. Hlavním způsobem přenosu je používání nesterilních jehel při injekčním používání drog.

9 Epidemie HIV v Rusku a na Ukrajině
Epidemie HIV v Ruské federaci i nadále expanduje, i když pomalejším tempem, než na Ukrajině, kde je roční nové případy infekce HIV od roku 2001více než zdvojnásobily. V Ruské federaci se prevalence HIV u injekčních uživatelů drog pohybuje od 3% ve Volgogradu do více než 70% ve městě Biysk. Téměř 60% hlášených případů HIV jsou dosud v 10 velkých městech, včetně Petrohradu a Moskvy. Prevalence je ještě vyšší u injekčních uživatelů drog na Ukrajině, která se zvýšila z 11% v roce 2001 na 17% v roce 2006.

10 Prevalence HIV infekce v ČR pro rok 2008
Česká republika patří mezí státy s relativně nízkou prevalencí HIV infekce (ke konci roku na obyvatel), ovšem v posledních letech dochází ke strmějšímu nárůstů nových případů HIV/AIDS. V roce 2008 bylo zachyceno 148 nových případů HIV infekce, o 26 více než v roce předešlém a dosud nejvyšší počet nových případů HIV diagnostikovaných za jediný rok.

11

12

13

14

15

16

17 Podíl homosexuálního způsobu přenosu HIV v porovnání s heterosexuálním způsobem přenosu

18 Frekvence rizikového sexuálního chování u MSM ve vybraných státech EU (dle projektu EU SIALON)

19 Frekvence vysoce rizikového sexuálního chování MSM s náhodným partnerem

20

21 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR v období let 2008 - 2012
Program byl schválen vládou ČR 11. února 2008

22 Principy prevence v národních státech
Soulad s cíli světového programu boje proti AIDS OSN (UNAIDS) Zapojení občanské společnosti do všech aktivit programu, především nevládních organizací a osob žijících s HIV/AIDS Ochrana lidských práv a svobod, dodržování zásad rovnosti mužů a žen Základem jsou vědecké poznatky Komplexní charakter národní strategie včetně prevence, léčby, péče a podpory osob žijících s HIV/AIDS

23 Skupiny populace ČR s vzestupnou tendencí výskytu HIV/AIDS
Muži mající sex s muži Migranti a cizinci zejména ze zemí východní Evropy Mladí lidé ve věku 20 až 30 let, zejména ženy ve věku let Injekční uživatelé drog Injekční uživatelé drog ve vyloučených etnických komunitách

24 Cílové skupiny preventivních programů
Skupiny ve vyšším riziku infekce HIV: Muži mající sex s muži (MSM) Cizinci ze států s generalizovanou epidemií (Východní Evropa, Subsaharská Afrika) Osoby poskytující sexuální služby za úplatu a jejich klienti, osoby v erotickém průmyslu Injekční uživatelé drog Vězni Pacienti s pohlavně přenosnými infekcemi HIV pozitivní osoby a jejich partnery Ohrožená mládež

25 Další cílové skupiny prevence HIV/AIDS:
Široká veřejnost Gravidní ženy (z ohledem na riziko přenosu HIV z matky na plod) Zranitelné skupiny: bezdomovci, sociálně vyloučené komunity Zdravotníci

26 Cíle programu Primární prevence, zvýšení znalostí o významu bezpečnějšího sexu a změna sexuálního chování ve smyslu minimalizace rizikového chování v cílových skupinách Propagace a podpora HIV testování a zkvalitnění „prae“ a posttestového poradenství Zajištění přístupu k testování a léčbě HIV/AIDS Ochrana lidských práv a prevence diskriminace HIV pozitivních osob


Stáhnout ppt "Priority prevence HIV/AIDS v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google