Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Company LOGO www.company.com GLBT kabinet sociálně zdravotní pomoci v roce 2008 www.klucicb.info JIHOČESKÁ LAMBDA České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Company LOGO www.company.com GLBT kabinet sociálně zdravotní pomoci v roce 2008 www.klucicb.info JIHOČESKÁ LAMBDA České Budějovice."— Transkript prezentace:

1 Company LOGO www.company.com GLBT kabinet sociálně zdravotní pomoci v roce 2008 www.klucicb.info JIHOČESKÁ LAMBDA České Budějovice

2 Company LOGO www.company.com GLBT kabinet sociálně zdravotní pomoci v roce 2008 •g ay - homosexuální muž, který má sexuální kontakty s osobami stejného pohlaví •l esbická - homosexuální žena, která má sexuální kontakty s osobami stejného pohlaví •b isexuální - osoba, která má sexuální kontakty s muži i se ženami •t ransgender - je v nesouladu mezi psychickým a fyzickým pohlavím www.klucicb.info

3 Company LOGO www.company.com GLBT kabinet sociálně zdravotní pomoci v roce 2008 •2005-2006 –realizace projektu G/L Kabinet sociální péče -ESF a NROS 100% -činnost organizace v prevenci HIV/AIDS+poradna -MZ50 % -JL50 % •2007 –realizace projektu G/L Kabinet soc. zdrav. péče •MZ42 % •MM ČB14 % •JL44 % www.klucicb.info

4 Company LOGO www.company.com GLBT kabinet sociálně zdravotní pomoci v roce 2008 •2008 komplexní projekt zahrnující pomoc v sociální, zdravotní a osvětovou oblasti se zaměřením na GLBT občany hlavní témata: –Občanská poradna GLBT pro České Budějovice a Jižní Čechy. –Místo prevence a zjišťování HIV/AIDS u osob s GLBT rizikovým chováním v regionu a v příhraničním styku. –Potřeby GLBT menšin a odstraňovaní možnosti sociálního nebo pracovního vyloučení v regionu. –Mládež ČČK za podpory Jihočeské Lambdy v preventivních a osvětových besedách v boji proti HIV/AIDS a pohlavně přenosným nemocem. –Provázání prevence HIV/AIDS řízené SZU ČB pro rok 2008 v GLBT komunitě pro České Budějovice a Jižní Čechy. www.klucicb.info

5 Company LOGO www.company.com GLBT kabinet sociálně zdravotní pomoci v roce 2008 www.klucicb.info Zdůvodnění odlišností v postupech řešení projektu Coming – out14 – 18 rok sleduje odlišnosti proti vrstevníkům nástup do školydo 26 let každý přechod mezi školami a nástup znamená nové začlenění příchod do zaměstnaní nebo změna zam. do 30 let postupné odhalení od kolegů, nebo dvojí život společenské začlenění v občanské společnosti 30 – 50 rok snaha uplatnit se v politice, vedoucích funkcích nebo udržet je přechod do penze ajak kdo rozhlédnuti po výsledcích života ale kdo nám pomůže v nemoc aj..

6 Company LOGO www.company.com Přístupy na www.klucicb.info www.klucicb.info

7 Company LOGO www.company.com GLBT kabinet sociálně zdravotní pomoci v roce 2008 •Cílová skupina: –mládež 15- 26, osoby nově vstupující do sociálně společenských vztahů –muži a ženy bez omezeni věku •nemocní AIDS •oběti trestné činnosti, domácího násilí a komerčně zneužívané •dlouhodobě nezaměstnaní •ve výkonu trestu a po návratu z výkonu •ohrožení vyloučením v zaměstnání (romové a nár. menšiny) •v běžném rodinném životě •v registrovaném partnerství »v případech kdy obtíže násobí odlišná sex. orientace www.klucicb.info

8 Company LOGO www.company.com GLBT kabinet sociálně zdravotní pomoci v roce 2008 Za nebezpečný stav považujeme situaci kdy sebepoznání odlišné sexuální orientace může násobit důsledky vyloučení. Naším cílem je poskytovat takové služby, které pomáhají právě osobám z cílové skupiny, hroženým nebo vyloučeným z běžného života tak, aby byl možný jejich návrat a zařazení do pracovní činnosti ale i občanského života. www.klucicb.info

9 Company LOGO www.company.com Vazba projektu na strategické dokumenty •Národního program řešení problematiky HIV/AIDS pro rok 2008 – směrnice MZ •Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů - 115/2006 Sb. ze dne 26.6edna 2006 •Akční plán - Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 – 2006 •Koncepce romské integrace – usnesení Vlády c. 532 ze dne 4. května 2005 •Národní koncepce rodinné politiky – usnesení Vlády ČR c. 1305 ze dne 12.10.2005 •Strategie prevence kriminality na období 2004 až 2007 – usnesení Vlády ČR c. 393 ze dne 28. dubna 2004 •Koncepce integrace cizinců na území CR – usnesení Vlády ČR c.1260 ze dne 11. prosince 2000 •Zákon o rodině 94/1963 Sb. •Zákon o sociálně právní ochrana dítěte 351/1999 Sb. •Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 - 2006 •Zákon c. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže •Zákon c. 257/2000 Sb. o probační a mediační službě www.klucicb.info

10 Company LOGO www.company.com GLBT kabinet sociálně zdravotní pomoci v roce 2008 •1.Občanská poradna GLBT pro České Budějovice a Jižní Čechy. –cílem v roce 2008 je přechod k poskytování sociální poradenství podle § 37 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách –naplnění materiálních i odborných podmínek –registrace –začlenění mezi standardní poskytovatele sociálních služeb v ČB a regionu JČ –naplnění standardů, specifikace druhových stand. –poradenství poskytovat v režimu občanské poradny www.klucicb.info

11 Company LOGO www.company.com GLBT kabinet sociálně zdravotní pomoci v roce 2008 •2.Místo prevence a zjišťování HIV/AIDS u osob s GLBT rizikovým chováním v regionu a v příhraničním styku. –Preventivní programy zaměřené na populační skupiny ve zvýšeném riziku HIV/AIDS, zejména na: •- školní mládež ve věku od 15 let a mimoškolní mládež ve věku do 25 let •- osoby s jinými pohlavně přenosnými infekcemi •- osoby poskytující sexuální služby za úplatu •- gay komunitu. www.klucicb.info

12 Company LOGO www.company.com GLBT kabinet sociálně zdravotní pomoci v roce 2008 •3.Potřeby GLBT menšin a odstraňovaní možnosti sociálního nebo pracovního vyloučení v regionu. –Zejména pokud jsou mladí LGBT lidé vyloučeni ze své primární rodiny, pak je riziko vzniku dlouhodobého sociálního vyloučení velmi vysoké. To je velmi často spojeno s nedokončeným vzděláním a problémy s uplatněním na trhu práce. Tato situace pak mnohdy vede k životu na ulici či zapojení se do prostituce či do kriminálních aktivit. www.klucicb.info

13 Company LOGO www.company.com GLBT kabinet sociálně zdravotní pomoci v roce 2008 •4.Mládež ČČK za podpory Jihočeské Lambdy v preventivních a osvětových besedách v boji proti HIV/AIDS a pohlavně přenosným nemocem. –Obzvláště zranitelní jsou lidé s odlišnou sexuální orientací v období takzvaného coming outu tedy v době formování vnitřní a vnější minoritní identity. –Vzhledem k společenským konvencím preventivní působení organizujeme s pomocí MČČK v ČB a také z důvodu že mladí lidé snáze nacházejí společnou řeč www.klucicb.info

14 Company LOGO www.company.com GLBT kabinet sociálně zdravotní pomoci v roce 2008 •5.Provázání prevence HIV/AIDS řízené SZU ČB pro rok 2008 v GLBT komunitě pro České Budějovice a Jižní Čechy. –supervize odborné části projektu zejména v prevenci HIV/AIDS –praktický kontakt mezi gay komunitou a odbornými orgány –možnosti anonymních vyšetření a konzultací www.klucicb.info

15 Company LOGO www.company.com GLBT kabinet sociálně zdravotní pomoci v roce 2008 • V ČR došlo k zásadním změnám v zákonné úpravě vůči vztahům v oblasti gayů a leseb přijetím Zákona o registrovaném partnerství. Tím se zcela otevřela oblast sociálního poradenství pro tuto specifickou minoritu z nutností vytvořit druhové standardy poskytovaných služeb pro GLBT osoby. Zákon má několik ustanovení, které však zejména páry kde se vyskytují děti, vylučuje z jeho využití i při vytvoření úspěšného vztahu. A to přestože právě jim by měl být nápomocen. •Pro začlenění homosexuálně orientovaných párů do společnosti je nutné poznání jejich obyčejného životního stylu a poznání jejich priorit včetně jejich schopnosti účasti na kolektivních společenských aktivitách jakými je umění nebo sport. www.klucicb.info

16 Company LOGO www.company.com GLBT kabinet sociálně zdravotní pomoci v roce 2008 www.klucicb.info TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A FONDY MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Magistrát města České Budějovice Národní program boje proti AIDS – Ministerstvo zdravotnictví


Stáhnout ppt "Company LOGO www.company.com GLBT kabinet sociálně zdravotní pomoci v roce 2008 www.klucicb.info JIHOČESKÁ LAMBDA České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google