Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, MUDr. Helena Šebáková ředitelka 595 138 200 Činnost KHS MSK po transformaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, MUDr. Helena Šebáková ředitelka 595 138 200 Činnost KHS MSK po transformaci."— Transkript prezentace:

1 Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz MUDr. Helena Šebáková ředitelka 595 138 200 helena.sebakova@khsova.cz Činnost KHS MSK po transformaci Nový Jičín, 26. 10. 2005

2  Vznik k 1.1.2003  Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  Zákon č.320/2002 Sb., o změně a zrušení některých souvisejících zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů  Zrušen dosavadní systém hygienické služby (OHS, KHS, OH, KH) a nahrazen novým  2 složky: –Krajské hygienické stanice (výkon SZD) –Zdravotní ústavy (laboratorní a jiné služby)

3

4 Územní pracoviště KHS MSK  Bruntál  Frýdek-Místek  Karviná  Nový Jičín  Opava

5 Hlavní okruhy činnosti KHS  výkon státního zdravotního dozoru dle zákona č. 258/2000 Sb., a zákona č. 392/2005 Sb.  spolupráce se správními úřady a s orgány samosprávy  hodnocení a řízení zdravotních rizik  spolupráce na plnění úkolů integrovaného záchranného systému  podíl na monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životním a pracovním podmínkám

6 Výkon státního zdravotního dozoru  Pitná voda, předměty a látky přicházející do styku s pitnou vodou  Koupaliště letní, celoroční, sauny  Povrchové vody využívané ke koupání  Hluk, vibrace, neionizující záření  Služby péče o tělo –Holičství, kadeřnictví –Manikúra, pedikúra, tetováž –Kosmetika, masáže, rekondice atd.

7 Výkon státního zdravotního dozoru  Stravovací služby –restaurace, závodní jídelny, kantýny, bufety –výrobny potravin, prodejny, sklady  Předměty běžného užívání –hračky a výrobky pro děti do 3 let –výrobky přicházející do styku s potravinami –kosmetika

8 Výkon státního zdravotního dozoru  Předškolní a školní zařízení  Školy v přírodě a dětské tábory  Vnitřní prostředí staveb –pro výchovu a vzdělávání –zdravotnická zařízení, ústavy sociální péče –ubytovací zařízení –pro veřejnost  Venkovní hrací plochy určené pro hry a sport dětí nebo mladistvých

9 Výkon státního zdravotního dozoru  Pracovní prostředí, pracovní podmínky - kategorizace prací –osvětlení, tepelná zátěž, chlad, ochranné nápoje –větrání a klimatizace –fyzická zátěž, vnucené tempo, monotónie –psychická zátěž, ruční manipulace s břemeny –zobrazovací jednotky –chemické faktory a prach –expozice karcinogenním, mutagenním látkám –asbest, biologičtí činitelé –sanitární zařízení

10 Předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění  Očkování  Ochranná DDD  Protiepidemická opatření u fyzických a právnických osob  Opatření v ohnisku nákazy  Opatření před zavlečením inf. onemocnění ze zahraničí  Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku  Provoz zdravotnických zařízení a ústavů soc.péče Výkon státního zdravotního dozoru

11 Pro výkon SZD zpracovány pro každý rok kontrolní plány s vytýčením priorit.

12 Kontrolní činnost v roce 2004  provedeno 29 750 kontrol a šetření  vydáno 2 800 rozhodnutí k zajištění OVZ  vydáno 9 880 stanovisek pro jiné orgány státní správy  prošetřeno více než 500 stížností  odebráno téměř 6 000 vzorků  sankční činnost –pokuty ve správním řízení - 2 360 000 Kč –blokové pokuty – 1 860 000 Kč

13 Rok Počet provedených kontrol v zařízeních pro výchovu a vzdělávání Počet provedených kontrol zotavovacích akcí 20031357183 20042666181 20051949145 Rok Počet blokových pokut Výše [Kč] 200320674.600,- 2004300116.600,- 20055315.200,- Rok Počet výskytů 20031 20046 20055 Sankce Epidemie Činnost HDD

14 Moravskoslezský kraj vybrané ukazatele zdravotního stavu  Střední délka života u mužů i žen nižší než v ČR  Vyšší novorozenecká i kojenecká úmrtnost  Celková standardizovaná úmrtnost vyšší než v ČR  Vyšší prevalence diabetiků (muži i ženy) než v ČR  Vyšší incidence novotvarů celkově u mužů významně  Vysoká míra pracovní neschopnosti pro nemoc i úrazy

15 Program Zdraví 21  51. Světové zdravotnické shromáždění WHO – deklarace  „Zdraví pro všechny ve 21. století – Zdraví 21!“  Vymezuje 21 cílů s hlavním záměrem snížit rozdíly ve zdravotním stavu uvnitř států i mezi státy

16 Zdraví 21 v MS kraji  navrženy priority, pracovní skupiny  sociálně zdravotní výbor zastupitelstva MS kraje návrhy projednal a doporučil schválení  zastupitelstvo MS kraje v dubnu 2004 návrhy přijalo

17 Těšíme se na další spolupráci…


Stáhnout ppt "Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, MUDr. Helena Šebáková ředitelka 595 138 200 Činnost KHS MSK po transformaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google