Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Na Bělidle 7, Moravská Ostrava,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Na Bělidle 7, Moravská Ostrava,"— Transkript prezentace:

1 Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz
Činnost KHS MSK po transformaci Nový Jičín, MUDr. Helena Šebáková ředitelka Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle 7, Moravská Ostrava,

2 Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Vznik k Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Zákon č.320/2002 Sb., o změně a zrušení některých souvisejících zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů Zrušen dosavadní systém hygienické služby (OHS, KHS , OH, KH) a nahrazen novým 2 složky: Krajské hygienické stanice (výkon SZD) Zdravotní ústavy (laboratorní a jiné služby)

3

4 Územní pracoviště KHS MSK
Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava

5 Hlavní okruhy činnosti KHS
výkon státního zdravotního dozoru dle zákona č. 258/2000 Sb., a zákona č. 392/2005 Sb. spolupráce se správními úřady a s orgány samosprávy hodnocení a řízení zdravotních rizik spolupráce na plnění úkolů integrovaného záchranného systému podíl na monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životním a pracovním podmínkám

6 Výkon státního zdravotního dozoru
Pitná voda, předměty a látky přicházející do styku s pitnou vodou Koupaliště letní, celoroční, sauny Povrchové vody využívané ke koupání Hluk, vibrace, neionizující záření Služby péče o tělo Holičství, kadeřnictví Manikúra, pedikúra, tetováž Kosmetika, masáže, rekondice atd.

7 Výkon státního zdravotního dozoru
Stravovací služby restaurace, závodní jídelny, kantýny, bufety výrobny potravin, prodejny, sklady Předměty běžného užívání hračky a výrobky pro děti do 3 let výrobky přicházející do styku s potravinami kosmetika

8 Výkon státního zdravotního dozoru
Předškolní a školní zařízení Školy v přírodě a dětské tábory Vnitřní prostředí staveb pro výchovu a vzdělávání zdravotnická zařízení, ústavy sociální péče ubytovací zařízení pro veřejnost Venkovní hrací plochy určené pro hry a sport dětí nebo mladistvých

9 Výkon státního zdravotního dozoru
Pracovní prostředí, pracovní podmínky - kategorizace prací osvětlení, tepelná zátěž, chlad, ochranné nápoje větrání a klimatizace fyzická zátěž, vnucené tempo, monotónie psychická zátěž, ruční manipulace s břemeny zobrazovací jednotky chemické faktory a prach expozice karcinogenním, mutagenním látkám asbest, biologičtí činitelé sanitární zařízení

10 Výkon státního zdravotního dozoru
Předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění Očkování Ochranná DDD Protiepidemická opatření u fyzických a právnických osob Opatření v ohnisku nákazy Opatření před zavlečením inf. onemocnění ze zahraničí Mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku Provoz zdravotnických zařízení a ústavů soc.péče

11 Pro výkon SZD zpracovány pro každý rok kontrolní plány s vytýčením priorit.

12 Kontrolní činnost v roce 2004
provedeno kontrol a šetření vydáno rozhodnutí k zajištění OVZ vydáno stanovisek pro jiné orgány státní správy prošetřeno více než 500 stížností odebráno téměř vzorků sankční činnost pokuty ve správním řízení Kč blokové pokuty – Kč

13 Činnost HDD Rok Počet provedených kontrol v zařízeních pro výchovu a vzdělávání Počet provedených kontrol zotavovacích akcí 2003 1357 183 2004 2666 181 2005 1949 145 Sankce Rok Počet blokových pokut Výše [Kč] 2003 206 74.600,- 2004 300 ,- 2005 53 15.200,- Epidemie Rok Počet výskytů 2003 1 2004 6 2005 5

14 Moravskoslezský kraj vybrané ukazatele zdravotního stavu
Střední délka života u mužů i žen nižší než v ČR Vyšší novorozenecká i kojenecká úmrtnost Celková standardizovaná úmrtnost vyšší než v ČR Vyšší prevalence diabetiků (muži i ženy) než v ČR Vyšší incidence novotvarů celkově u mužů významně Vysoká míra pracovní neschopnosti pro nemoc i úrazy

15 Program Zdraví 21 51. Světové zdravotnické shromáždění WHO – deklarace
„Zdraví pro všechny ve 21. století – Zdraví 21!“ Vymezuje 21 cílů s hlavním záměrem snížit rozdíly ve zdravotním stavu uvnitř států i mezi státy

16 Zdraví 21 v MS kraji navrženy priority, pracovní skupiny
sociálně zdravotní výbor zastupitelstva MS kraje návrhy projednal a doporučil schválení zastupitelstvo MS kraje v dubnu 2004 návrhy přijalo

17 Těšíme se na další spolupráci…


Stáhnout ppt "Na Bělidle 7, Moravská Ostrava,"

Podobné prezentace


Reklamy Google