Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie poptávky a užitek, chování spotřebitele

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie poptávky a užitek, chování spotřebitele"— Transkript prezentace:

1 Teorie poptávky a užitek, chování spotřebitele
Základy ekonomie Ing. Jana Holá,Ph.D Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Macáková, L.:Mikroekonomie, Melandrium Praha, 2002

2 Spotřebitelská poptávka
Poptávka je závislá na užitečnosti produktu, konkrétní velikost poptávky po konkrétním produktu se mění s cenou produktu, s výší důchodu, s cenou subtitutů a komplementů. Poptávka je determinována substitučním efektem a důchodovým efektem.

3 Celkový a mezní užitek TU Ui Ui MU Qi Qi
Ordinalistické a kardinalistické pojetí užitku 2.Gossenův zákon vyrovnávání mezních užitků mezi produkty, užitek spotřebitele bude maximalizován budou-li se mezní užitky produktu rovnat MU1/P1=MU2/P2=MU3/P3… 3. Gossenův zákon reality omezeného času, jeho rozdělení na pracovní a volný čas. Užitek=uspokojení určité potřeby Mezní užitek=užitek z další jednotky produktu, je menší, klesá dle 1.Gossenova zákona (roste-li množství spotřebovávaného produktu jeho mezní užitek klesá, neboť potřeba byla již saturována). Celkový užitek=součet mezních užitků, roste klesajícím tempem

4 Užitek a cena, spotřebitelský přebytek
Čím více je daného produktu, tím nižší je mezní užitek posledního žádaného produktu, a ten určuje cenu. Mezní užitek poslední jednotky produktu vyjadřuje ochotu spotřebitele platit - cenu, kterou je spotřebitel ochoten zaplatit Cílem spotřebitele je přebytek spotřebitele (rozdíl mezi v penězích vyjádřeným užitkem a tržní cenou produktu). MUx=Px Subjektivní cena a MU produktu Tržní cena Qi

5 Indiferenční analýza, spotřební možnosti a rozpočtová přímka
Indiferenční křivka je množina všech kombinací statků X a Y se stejným celkovým užitkem Y/X=MUx/MUy=Px/Py Qy Qy O RL Qx Qx MRS=Y/X=MUx/MUy Mezní míra substituce determinuje sklon indiferenční křivky Indiferenční křivky tvoří indiferenční mapu Spotřebitel má důchodem omezené možnosti, které vyjadřuje rozpočtová linie Optimum – rovnovážný stav (maximalizace spotřebitelského užitku při omezenosti důchodu) je tečna rozpočtové linie k indiferenční křivce

6 Elasticita poptávky, elasticita nabídky a tržní rovnováha
Základy ekonomie Ing. Jana Holá,Ph.D Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Macáková, L.:Mikroekonomie,Melandrium Praha, 2002

7 Spotřebitelská poptávka
Poptávka je závislá na užitečnosti produktu, konkrétní velikost poptávky po konkrétním produktu se mění s cenou produktu, s výší důchodu, s cenou subtitutů a komplementů. Poptávka je determinována substitučním efektem a důchodovým efektem.

8 Cenová elasticita poptávky
Racionální změny ceny přinášející větší zisk jsou založeny na cenové elasticitě poptávky – změna poptávaného množství produktu vyvolaná změnou ceny produktu. Poptávané množství klesá s rostoucí cenou a naopak (vyjma luxusního zboží a nezbytných výrobků..) Cenová elasticita udává o kolik klesne poptávané zboží zvýší-li se cena o 1%, jak silně poptávka reaguje na změnu ceny: 1 % zvýšení ceny vyvolá větší snížení poptávaného množství než je 1 %, poptávka je cenově elastická, 1 % zvýšení ceny vyvolá snížení poptávaného množství právě o 1 %, poptávka je jednotkově elastická, 1 % zvýšení ceny vyvolá menší snížení poptávaného množství než je 1 %, poptávka je cenově neelastická.

9 Měření elasticity Přesněji: Pi
Při vysoké ceně-nedostupné je snižování ceny radikálně provázeno zvýšením poptávky, při nízkých cenách, kdy je zákazník již zásoben je cenové snížení provázeno minimálním zvýšením poptávky. Ed>1 Ed=1 Ed<1 Qi

10 Význam elasticity Manipulace s cenou je důležitá pro ziskovost podniku. Snížení ceny (zisku) produktu může znamenat výrazné zvýšení poptávky – celkového prodávaného množství (odbytu), které v důsledku přinese pro podnik navýšení zisku. Výrazný efekt znamená naplnění výrobní kapacity (při snížené ceně produktu) a snížení jednotkových nákladů (růst zisku produktu) Ci Průměrné náklady Q1 Q2 Qi

11 Dokonale elastická a dokonale neelastická poptávky
Pi Pi Ed = 8 Ed = 0 Qi Qi Dokonale elastická, existuje jediná cena, bez ohledu na kupované množství (známka) Dokonale neelastická, poptávané množství je stále stejné bez ohledu na cenu (jehla)

12 Důvody rozdílné elasticity
Časové hledisko - velmi krátké, krátké a dlouhé období má vliv na elasticitu (paliva). Druh produkce: luxusní – zbytné produkty, nezbytné produkty denní potřeby. Vliv podílu ceny produktu na celkových výdajích (bezvýznamné, relativně levné věci se nakupují v případě potřeby za jakoukoliv cenu – jehla). Důchodová elasticita (zvýšení důchodu nevede ke stejnému navýšení u všech produktů, více u luxusních, snížení nákupu levnějších produktů nahrazením dražších substitutů). Křížová elasticita - vliv změny cena substitutů i komplementů na nakupované množství produktu. Elasticita se stále vyvíjí.

13 Elasticita nabídky Měří citlivost změny nabízeného množství produkce na změnu jeho tržní ceny (% změna nabízeného množství vyvolaná 1 % změnou ceny). Dokonale neelastická nabídka ES1=0 (plné využití kapacit, výrobce nezvyšuje produkci ani při ochotě zákazníka zaplatit více). Jednotkově elastická nabídka ES2=1 (zvýšení ceny vede proporcionálně ke zvýšení produkce). Dokonale elastická nabídka (fixovaná cena neodráží tržní vývoj) ES3=nekonečno. Neelastická nabídka ES4<1 (výrobce reaguje na zvýšenou cenu nevýrazně). Elastická nabídka ES5 >1 (výrobce reaguje výrazným zvýšením produkce na zvýšení ceny).

14 Elasticita nabídky ES1 ES4 ES2 Důvody rozdílné elasticity nabídky: Pi
úroveň konkurence množství substitutů druh produkce časové období Pi ES3 ES5 Qi

15 Rovnováha na trhu Elasticita nabídky i poptávky ovlivňuje autoregulační schopnost tržního mechanismu Ed>Es dostředivý teorém pavučiny Es>Ed odstředivý teorém pavučiny Es=Ed neutrální teorém pavučiny Pi S D Qi

16 Důsledky regulace cen na ekonomiku
Státní regulace mají za cíl eliminovat nedostatky trhu, nastolit tržní rovnováhu, odstranit sociální nerovnost. Stanovení minimální mzdy (1). Stanovení maximálních cen-regulované nájemné (2). 1. 2. Pi S Wi SL wmin Pr E Pmax wr DL D L1 n* L2 Li Q1 Qr Q2 Qi


Stáhnout ppt "Teorie poptávky a užitek, chování spotřebitele"

Podobné prezentace


Reklamy Google