Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

11.4.20151 Teorie poptávky a užitek, chování spotřebitele Základy ekonomie Ing. Jana Holá,Ph.D Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Macáková, L.:Mikroekonomie,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "11.4.20151 Teorie poptávky a užitek, chování spotřebitele Základy ekonomie Ing. Jana Holá,Ph.D Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Macáková, L.:Mikroekonomie,"— Transkript prezentace:

1 11.4.20151 Teorie poptávky a užitek, chování spotřebitele Základy ekonomie Ing. Jana Holá,Ph.D Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Macáková, L.:Mikroekonomie, Melandrium Praha, 2002

2 11.4.20152 Spotřebitelská poptávka Poptávka je závislá na užitečnosti produktu, konkrétní velikost poptávky po konkrétním produktu se mění s cenou produktu, s výší důchodu, s cenou subtitutů a komplementů. Poptávka je determinována substitučním efektem a důchodovým efektem.

3 11.4.20153 Celkový a mezní užitek Ui Qi TU Ui Qi MU Užitek=uspokojení určité potřeby Mezní užitek=užitek z další jednotky produktu, je menší, klesá dle 1.Gossenova zákona (roste-li množství spotřebovávaného produktu jeho mezní užitek klesá, neboť potřeba byla již saturována). Celkový užitek=součet mezních užitků, roste klesajícím tempem Ordinalistické a kardinalistické pojetí užitku 2.Gossenův zákon vyrovnávání mezních užitků mezi produkty, užitek spotřebitele bude maximalizován budou-li se mezní užitky produktu rovnat MU 1 /P 1 =MU 2 /P 2 =MU 3 /P 3 … 3. Gossenův zákon reality omezeného času, jeho rozdělení na pracovní a volný čas.

4 11.4.20154 Užitek a cena, spotřebitelský přebytek Čím více je daného produktu, tím nižší je mezní užitek posledního žádaného produktu, a ten určuje cenu. Mezní užitek poslední jednotky produktu vyjadřuje ochotu spotřebitele platit - cenu, kterou je spotřebitel ochoten zaplatit Cílem spotřebitele je přebytek spotřebitele (rozdíl mezi v penězích vyjádřeným užitkem a tržní cenou produktu). Qi Subjektivní cena a MU produktu Tržní cena MUx=Px

5 11.4.20155 Indiferenční analýza, spotřební možnosti a rozpočtová přímka Qx Qy MRS=Y/X=MUx/MUy Mezní míra substituce determinuje sklon indiferenční křivky Indiferenční křivky tvoří indiferenční mapu Qx Qy Spotřebitel má důchodem omezené možnosti, které vyjadřuje rozpočtová linie Optimum – rovnovážný stav (maximalizace spotřebitelského užitku při omezenosti důchodu) je tečna rozpočtové linie k indiferenční křivce RL Y/X=MUx/MUy=Px/Py Indiferenční křivka je množina všech kombinací statků X a Y se stejným celkovým užitkem O

6 11.4.20156 Elasticita poptávky, elasticita nabídky a tržní rovnováha Základy ekonomie Ing. Jana Holá,Ph.D Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Macáková, L.:Mikroekonomie,Melandrium Praha, 2002

7 11.4.20157 Spotřebitelská poptávka Poptávka je závislá na užitečnosti produktu, konkrétní velikost poptávky po konkrétním produktu se mění s cenou produktu, s výší důchodu, s cenou subtitutů a komplementů. Poptávka je determinována substitučním efektem a důchodovým efektem.

8 11.4.20158 Cenová elasticita poptávky Racionální změny ceny přinášející větší zisk jsou založeny na cenové elasticitě poptávky – změna poptávaného množství produktu vyvolaná změnou ceny produktu. Poptávané množství klesá s rostoucí cenou a naopak (vyjma luxusního zboží a nezbytných výrobků..) Cenová elasticita udává o kolik klesne poptávané zboží zvýší-li se cena o 1%, jak silně poptávka reaguje na změnu ceny: 1 % zvýšení ceny vyvolá větší snížení poptávaného množství než je 1 %, poptávka je cenově elastická, 1 % zvýšení ceny vyvolá snížení poptávaného množství právě o 1 %, poptávka je jednotkově elastická, 1 % zvýšení ceny vyvolá menší snížení poptávaného množství než je 1 %, poptávka je cenově neelastická.

9 11.4.20159 Měření elasticity Přesněji: Pi Qi Ed>1 Ed=1 Ed<1 Při vysoké ceně-nedostupné je snižování ceny radikálně provázeno zvýšením poptávky, při nízkých cenách, kdy je zákazník již zásoben je cenové snížení provázeno minimálním zvýšením poptávky.

10 11.4.201510 Význam elasticity Manipulace s cenou je důležitá pro ziskovost podniku. Snížení ceny (zisku) produktu může znamenat výrazné zvýšení poptávky – celkového prodávaného množství (odbytu), které v důsledku přinese pro podnik navýšení zisku. Výrazný efekt znamená naplnění výrobní kapacity (při snížené ceně produktu) a snížení jednotkových nákladů (růst zisku produktu) Průměrné náklady QiQ1Q2 Ci

11 11.4.201511 Dokonale elastická a dokonale neelastická poptávky Pi Qi Pi Qi Dokonale neelastická, poptávané množství je stále stejné bez ohledu na cenu (jehla) Dokonale elastická, existuje jediná cena, bez ohledu na kupované množství (známka) Ed = 0 Ed = 8

12 11.4.201512 Důvody rozdílné elasticity Časové hledisko - velmi krátké, krátké a dlouhé období má vliv na elasticitu (paliva). Druh produkce: luxusní – zbytné produkty, nezbytné produkty denní potřeby. Vliv podílu ceny produktu na celkových výdajích (bezvýznamné, relativně levné věci se nakupují v případě potřeby za jakoukoliv cenu – jehla). Důchodová elasticita (zvýšení důchodu nevede ke stejnému navýšení u všech produktů, více u luxusních, snížení nákupu levnějších produktů nahrazením dražších substitutů). Křížová elasticita - vliv změny cena substitutů i komplementů na nakupované množství produktu. Elasticita se stále vyvíjí.

13 11.4.201513 Elasticita nabídky Měří citlivost změny nabízeného množství produkce na změnu jeho tržní ceny (% změna nabízeného množství vyvolaná 1 % změnou ceny). Dokonale neelastická nabídka E S1 =0 (plné využití kapacit, výrobce nezvyšuje produkci ani při ochotě zákazníka zaplatit více). Jednotkově elastická nabídka E S2 =1 (zvýšení ceny vede proporcionálně ke zvýšení produkce). Dokonale elastická nabídka (fixovaná cena neodráží tržní vývoj) E S3 =nekonečno. Neelastická nabídka E S4 <1 (výrobce reaguje na zvýšenou cenu nevýrazně). Elastická nabídka E S5 >1 (výrobce reaguje výrazným zvýšením produkce na zvýšení ceny).

14 11.4.201514 Elasticita nabídky Pi Qi E S1 E S2 E S3 E S4 E S5 Důvody rozdílné elasticity nabídky: úroveň konkurence množství substitutů druh produkce časové období

15 11.4.201515 Rovnováha na trhu Elasticita nabídky i poptávky ovlivňuje autoregulační schopnost tržního mechanismu Ed>Es dostředivý teorém pavučiny Es>Ed odstředivý teorém pavučiny Es=Ed neutrální teorém pavučiny Pi Qi S D

16 11.4.201516 Důsledky regulace cen na ekonomiku Státní regulace mají za cíl eliminovat nedostatky trhu, nastolit tržní rovnováhu, odstranit sociální nerovnost. Stanovení minimální mzdy (1). Stanovení maximálních cen-regulované nájemné (2). SLSL DLDL Wi LiLi wrwr n* E w min 1. L1L1 L2L2 S D Pi Qi Pr Qr P max Q1Q1 Q2Q2 2.


Stáhnout ppt "11.4.20151 Teorie poptávky a užitek, chování spotřebitele Základy ekonomie Ing. Jana Holá,Ph.D Zdroj:Kraft,J.: Ekonomie, TU Liberec, 2002 Macáková, L.:Mikroekonomie,"

Podobné prezentace


Reklamy Google