Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náklady a příjmy firmy Analýza chování výrobce. Racionální chování výrobce Cíl výrobce/producenta: Prostřednictvím vstupů (výrobních faktorů) dosáhnout.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náklady a příjmy firmy Analýza chování výrobce. Racionální chování výrobce Cíl výrobce/producenta: Prostřednictvím vstupů (výrobních faktorů) dosáhnout."— Transkript prezentace:

1 Náklady a příjmy firmy Analýza chování výrobce

2 Racionální chování výrobce Cíl výrobce/producenta: Prostřednictvím vstupů (výrobních faktorů) dosáhnout co nejvyšší úrovně výstupů, tj. produkce, jejímž prodejem se snaží o dosažení co nejvyššího zisku.

3 Celkový a mezní produkt Celkový produkt (TP – total product) = celkové množství vyprodukovaného výstupu ve fyzických jednotkách. Mezní produkt (MP – marginal product) = produkt vyrobený jednotkou dodatečného vstupu, když ostatní vstupy se nemění.

4 Zákon klesajících výnosů Čím víc jednoho vstupu používáme při ostatních vstupech fixních, tím pomaleji roste celkový výstup, neboli mezní výstup (výnos) klesá Mezní produkt, na pracovníka 0 5 10 15 20 1 23 4 Celkový produkt, krabice Práce, počet pracovníků za den 0 10 20 30 40 1 2 3 4 1 pracovník – dost prostoru pro dalšího 2 pracovníci – pohodlné pracovní podmínky n+1 pracovníků – “kde mám nářadí ?!?!?” TPTP MPMP Práce, počet pracovníků za den

5 Za klesající křivkou MP je skryt zákon klesajících výnosů (nemusí platit od první jednotky vstupu)‏ Při rovnoměrném zvyšování všech vstupů se projevují klesající, rostoucí či konstantní výnosy z rozsahu (souvisí s velikostí podniku)‏ Rostoucí výnosy z rozsahu - se  množství vstupů o 1 % produkce  o více než 1 % (malé podniky)‏ Konstantní výnosy z rozsahu - se  množství vstupů o 1 % produkce  také o 1 % (střední podniky)‏ Klesající výnosy z rozsahu - se  množství vstupů o 1 % produkce  o méně než 1 % (velké podniky)‏

6 Analýza nákladů - předpoklady Výrobce usiluje o maximalizaci zisku V dokonalé konkurenci, kde je cena stanovena, je to možné jen skrze snižování nákladů.

7 Celkové, fixní a variabilní náklady Celkové náklady (TC – total costs) – souhrn všech nákladů použitých při výrobě. Podle vztahu k objemu výroby je lze členit na: Fixní náklady (FC – fixed costs) – vznikají nezávisle na objemu produkce, ale pouze v krátkém období. Variabilní náklady (VC – variable costs) – vznikají a rostou s každou další jednotkou produkce

8 Proporcionální (lineární) VC Degresivní VC Progresivní VC FC 0 Objem produkce Kč Celkové (lineární) náklady

9 Mezní náklady (MC – marginal costs)‏ Vyjadřují dodatečné náklady na výrobu jedné další jednotky výstupu Křivka MC je „inverzní“ ke křivce MP (mezního produktu)‏ Průběh křivky závisí na využití fixních a variabilních faktorů výroby. MC nejdříve klesají (projevují se rostoucí výnosy z variabilního inputu – MP je rostoucí)… … poté MC rostou (projevují se klesající výnosy z variabilního inputu – MP je klesající)‏ Qi MP

10 Průměrné celkové náklady Average costs – AC (jednicové náklady)‏ Klesající část je projevem rostoucích výnosů z rozsahu (  TC připadající na kus)‏ Minimum je projevem konstantních výnosů z rozsahu Rostoucí část je projevem klesajících výnosů z rozsahu (  TC na jeden kus)‏ Lze ji rozdělit na AVC a AFC Qi AC

11 Průměrné variabilní náklady (AVC)‏ Klesající část spojena s vyšším (efektivnějším) využíváním vstupů, rostoucí naopak s menší efektivností (např. „přeplácení“ pracovníků)‏ Qi AVC

12 Průměrné fixní náklady (AFC)‏ S růstem produkce jsou (konstantní) fixní náklady rozdělovány na stále větší počet jednotek a AFC tedy klesají Platí:

13 Qi AVC AC AFC AVC AFC

14 Technologické optimum Minimální průměrné náklady jsou v bodě, kde křivka MC protíná křivku AC = Technologické optimum Pokud MC<AC pak růst produkce snižuje AC Pokud MC>AC pak růst produkce zvyšuje AC Tech. optimum (bere v úvahu pouze náklady) se však může lišit od optimálního rozsahu produkce (bere v úvahu náklady i cenu)‏ AFC MC AC AVC CiCC1CiCC1 Q 1 Q i

15 Celkové, průměrné a mezní náklady 4956 3555 2354 1453 952 551 050 MCAFCAVCACTCVCFCQ 5 10 14 19 28 40 54 10 7 6,3 7 8 9 5 4,5 4,7 5,8 8,2 7 5 0,8 1 1,3 1,7 2,5 5 14 12 9 5 4 - - - -

16 Další členění nákladů Z hlediska rozhodování dělíme náklady na: Explicitní náklady – náklady které firma reálně musí vynaložit v peněžní podobě na nákup nebo nájem výrobních faktorů. Implicitní náklady – firma je reálně neplatí. Jsou to alternativní náklady výrobních faktorů ve vlastnictví firmy (ušlý příjem z jiné alternativy) – oportunitní náklady

17

18 Příjmy firmy

19 Celkový příjem (Total revenue – TR) – celková částka, kterou firma získá prodejem svých statků TR = P * Q Průměrný příjem (Average revenue – AR) – příjem na jednotku produkce AR = TR / Q = (P * Q) / Q = P Mezní příjem (Marginal revenue – MR) – změna celkového příjmu vyvolaná změnou vyrobeného množství o jednotku MR =  TR /  Q

20 Vztah ceny a vyrobené produkce Cena je konstantou nezávislou na firmě – firma prodá všechnu vyrobenou produkci aniž ovlivní cenu; poptávka je dokonale elastická; platí v dokonalé konkurenci; křivka TR je lineární; křivka AR je rovnoběžná s osou x Cena závisí na objemu produkce firmy – cena s růstem objemu výroby klesá; firma musí snížit cenu aby mohla prodat další jednotku produkce; platí v nedokonalé konkurenci; křivka TR je nelineární s klesajícími přírůstky; křivka AR je klesající

21 TR, AR a MR v dokonalé konkurenci Q P AR = MR 50 Q P TR 250 200 4 5

22 TR, AR a MR v nedokonalé konkurenci AR e D = 1 e D > 1e D < 1

23 TR, AR a MR v nedokonalé konkurenci Q = 1800 – 15 * P

24 TR, AR a MR v nedokonalé konkurenci e D = 1 e D > 1 e D < 1

25 Zisk Zisk (Z) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady: Z = TR – TC Zisk na jednotku produkce = Z / Q = (TR/Q) – (TC/Q) = AR – AC Účetní zisk = TR – explicitní náklady Čistý ekonomický zisk = účetní zisk – implicitní náklady Pokud je čistý ekonomický zisk nulový, podnik dosahuje tzv. normálního zisku

26


Stáhnout ppt "Náklady a příjmy firmy Analýza chování výrobce. Racionální chování výrobce Cíl výrobce/producenta: Prostřednictvím vstupů (výrobních faktorů) dosáhnout."

Podobné prezentace


Reklamy Google