Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náklady a příjmy firmy Analýza chování výrobce. Racionální chování výrobce Cíl výrobce/producenta: Prostřednictvím vstupů (výrobních faktorů) dosáhnout.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náklady a příjmy firmy Analýza chování výrobce. Racionální chování výrobce Cíl výrobce/producenta: Prostřednictvím vstupů (výrobních faktorů) dosáhnout."— Transkript prezentace:

1 Náklady a příjmy firmy Analýza chování výrobce

2 Racionální chování výrobce Cíl výrobce/producenta: Prostřednictvím vstupů (výrobních faktorů) dosáhnout co nejvyšší úrovně výstupů, tj. produkce, jejímž prodejem se snaží o dosažení co nejvyššího zisku.

3 Celkový a mezní produkt Celkový produkt (TP – total product) = celkové množství vyprodukovaného výstupu ve fyzických jednotkách. Mezní produkt (MP – marginal product) = produkt vyrobený jednotkou dodatečného vstupu, když ostatní vstupy se nemění.

4 Zákon klesajících výnosů Čím víc jednoho vstupu používáme při ostatních vstupech fixních, tím pomaleji roste celkový výstup, neboli mezní výstup (výnos) klesá Mezní produkt, na pracovníka Celkový produkt, krabice Práce, počet pracovníků za den pracovník – dost prostoru pro dalšího 2 pracovníci – pohodlné pracovní podmínky n+1 pracovníků – “kde mám nářadí ?!?!?” TPTP MPMP Práce, počet pracovníků za den

5 Za klesající křivkou MP je skryt zákon klesajících výnosů (nemusí platit od první jednotky vstupu)‏ Při rovnoměrném zvyšování všech vstupů se projevují klesající, rostoucí či konstantní výnosy z rozsahu (souvisí s velikostí podniku)‏ Rostoucí výnosy z rozsahu - se  množství vstupů o 1 % produkce  o více než 1 % (malé podniky)‏ Konstantní výnosy z rozsahu - se  množství vstupů o 1 % produkce  také o 1 % (střední podniky)‏ Klesající výnosy z rozsahu - se  množství vstupů o 1 % produkce  o méně než 1 % (velké podniky)‏

6 Analýza nákladů - předpoklady Výrobce usiluje o maximalizaci zisku V dokonalé konkurenci, kde je cena stanovena, je to možné jen skrze snižování nákladů.

7 Celkové, fixní a variabilní náklady Celkové náklady (TC – total costs) – souhrn všech nákladů použitých při výrobě. Podle vztahu k objemu výroby je lze členit na: Fixní náklady (FC – fixed costs) – vznikají nezávisle na objemu produkce, ale pouze v krátkém období. Variabilní náklady (VC – variable costs) – vznikají a rostou s každou další jednotkou produkce

8 Proporcionální (lineární) VC Degresivní VC Progresivní VC FC 0 Objem produkce Kč Celkové (lineární) náklady

9 Mezní náklady (MC – marginal costs)‏ Vyjadřují dodatečné náklady na výrobu jedné další jednotky výstupu Křivka MC je „inverzní“ ke křivce MP (mezního produktu)‏ Průběh křivky závisí na využití fixních a variabilních faktorů výroby. MC nejdříve klesají (projevují se rostoucí výnosy z variabilního inputu – MP je rostoucí)… … poté MC rostou (projevují se klesající výnosy z variabilního inputu – MP je klesající)‏ Qi MP

10 Průměrné celkové náklady Average costs – AC (jednicové náklady)‏ Klesající část je projevem rostoucích výnosů z rozsahu (  TC připadající na kus)‏ Minimum je projevem konstantních výnosů z rozsahu Rostoucí část je projevem klesajících výnosů z rozsahu (  TC na jeden kus)‏ Lze ji rozdělit na AVC a AFC Qi AC

11 Průměrné variabilní náklady (AVC)‏ Klesající část spojena s vyšším (efektivnějším) využíváním vstupů, rostoucí naopak s menší efektivností (např. „přeplácení“ pracovníků)‏ Qi AVC

12 Průměrné fixní náklady (AFC)‏ S růstem produkce jsou (konstantní) fixní náklady rozdělovány na stále větší počet jednotek a AFC tedy klesají Platí:

13 Qi AVC AC AFC AVC AFC

14 Technologické optimum Minimální průměrné náklady jsou v bodě, kde křivka MC protíná křivku AC = Technologické optimum Pokud MCAC pak růst produkce zvyšuje AC Tech. optimum (bere v úvahu pouze náklady) se však může lišit od optimálního rozsahu produkce (bere v úvahu náklady i cenu)‏ AFC MC AC AVC CiCC1CiCC1 Q 1 Q i

15 Celkové, průměrné a mezní náklady MCAFCAVCACTCVCFCQ , ,5 4,7 5,8 8, ,8 1 1,3 1,7 2,

16 Další členění nákladů Z hlediska rozhodování dělíme náklady na: Explicitní náklady – náklady které firma reálně musí vynaložit v peněžní podobě na nákup nebo nájem výrobních faktorů. Implicitní náklady – firma je reálně neplatí. Jsou to alternativní náklady výrobních faktorů ve vlastnictví firmy (ušlý příjem z jiné alternativy) – oportunitní náklady

17

18 Příjmy firmy

19 Celkový příjem (Total revenue – TR) – celková částka, kterou firma získá prodejem svých statků TR = P * Q Průměrný příjem (Average revenue – AR) – příjem na jednotku produkce AR = TR / Q = (P * Q) / Q = P Mezní příjem (Marginal revenue – MR) – změna celkového příjmu vyvolaná změnou vyrobeného množství o jednotku MR =  TR /  Q

20 Vztah ceny a vyrobené produkce Cena je konstantou nezávislou na firmě – firma prodá všechnu vyrobenou produkci aniž ovlivní cenu; poptávka je dokonale elastická; platí v dokonalé konkurenci; křivka TR je lineární; křivka AR je rovnoběžná s osou x Cena závisí na objemu produkce firmy – cena s růstem objemu výroby klesá; firma musí snížit cenu aby mohla prodat další jednotku produkce; platí v nedokonalé konkurenci; křivka TR je nelineární s klesajícími přírůstky; křivka AR je klesající

21 TR, AR a MR v dokonalé konkurenci Q P AR = MR 50 Q P TR

22 TR, AR a MR v nedokonalé konkurenci AR e D = 1 e D > 1e D < 1

23 TR, AR a MR v nedokonalé konkurenci Q = 1800 – 15 * P

24 TR, AR a MR v nedokonalé konkurenci e D = 1 e D > 1 e D < 1

25 Zisk Zisk (Z) je rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady: Z = TR – TC Zisk na jednotku produkce = Z / Q = (TR/Q) – (TC/Q) = AR – AC Účetní zisk = TR – explicitní náklady Čistý ekonomický zisk = účetní zisk – implicitní náklady Pokud je čistý ekonomický zisk nulový, podnik dosahuje tzv. normálního zisku

26


Stáhnout ppt "Náklady a příjmy firmy Analýza chování výrobce. Racionální chování výrobce Cíl výrobce/producenta: Prostřednictvím vstupů (výrobních faktorů) dosáhnout."

Podobné prezentace


Reklamy Google