Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Směnky Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA3.1508.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Směnky Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA3.1508."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Směnky Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Účetnictví 2 Ročník: třetí Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Charakteristika směnky. Členění směnky. Oceňování směnky. Směnka jako platební prostředek. Směnky k inkasu. Směnky k úhradě.

3 Metodické pokyny Učební materiál slouží k vysvětlení metodou výkladu téma směnky. V učebním materiálu jsou názorné ukázky jejich účtování. Proložená cvičení lze použít na zjištění pochopení žáky či na samostatnou práci. V závěru učebního materiálu je zařazeno cvičení na doplnění vět, které je možné použít k celkovému opakování na konec vyučovací jednotky.

4 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 9 sv. ISBN DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k Praha: Grada, 2014, sv. ISBN

5 Směnky

6 Charakteristika směnky Směnka je cenný papír, musí být vyhotovený se všemi náležitostmi. Dlužník se podepsáním směnky zavazuje, že věřiteli splatí dluh. Dle způsobu vystavení se rozlišují: směnka vlastnísměnka cizí Výstavcem směnky je dlužník,Věřitel vystaví směnku, ve který slibuje věřiteli, že zaplatíkteré dá příkaz dlužníkovi, částku na směnce uvedenou.aby směnku zaplatil. Směnka obsahuje sloveso ZAPLATÍM. ZAPLAŤTE.

7 Členění směnky Směnka v účetnictví může být: - -platebním prostředkem – uhrazují se s ní závazky a pohledávky vzniklé v obchodním styku, v tomto případě u věřitele použiji účet 256 a u dlužníka účty 322, 478 (dlouhodobé směnky) - -cenným papírem – pokud jsem vlastníkem, potom účtuji na účty 256 nebo zajišťovacím prostředkem – směnky jen tzv. zajišťují pohledávky a účtují se na podrozvahových účtech

8 Oceňování směnky Směnka jako platební prostředek se oceňuje v pořizovací ceně, což je hodnota pohledávky či závazku, které byly hrazeny směnkou. Hodnota směnky se zvyšuje o tzv. alikvótní úrok, který se v účetnictví rozliší analytikou. Směnky nakoupené pro účely obchodování se oceňují pořizovací cenou. Směnky jako zajišťovací prostředek se oceňují na podrozvahových účtech ve směnečné hodnotě.

9 Směnka jako platební prostředek - -používá se k úhradě pohledávek a závazků - -lze s ní obchodovat - -snadno se na směnku u soudu vymáhá dluh - -směnečnou částku (částka, na kterou směnka zní) lze vymáhat po hlavních i vedlejších dlužnících - -je možnost získat od banky úvěr, ručí se směnkou, tzv. eskont směnky

10 Směnky k inkasu - -evidují se na učtu 256, 065 (dlouhodobé) a na těchto účtech zůstávají do uhrazení pohledávky dlužníkem - -my jsme v roli majitele směnky, věřitele - -k rozvahovému dni se nesmí zapomenout na zaúčtování alikvotního úrokového výnosu, účet 662 Schéma účtování: 1. 1.FAV na služby311 / VÚD přijetí směnky / VÚD alikvótní úrok256.2 / VBÚ úhrada směnky i s úrokem221 / 256.1, 256.2

11 Cvičení – směnka k inkasu Společnost X, s.r.o., vystavila fakturu za prodej výrobků ve výši Kč. Odběratel akceptoval směnku vydanou společností X, s.r.o., která zní na Kč. Směnka je vystavena na dobu 8 měsíců a po uplynutí splatnosti je dlužníkem uhrazena. Zaúčtujte: 1. 1.FAV za prodej výrobků Kč311 / 601 DPH 21 % Kč311 / Odběratel akceptoval směnku Kč256.1 / 311 úrok za běžné období Kč256.2 / VBÚ úhrada směnky Kč221 / úrok za běžné období Kč221 / 256.2

12 Směnka k úhradě - -evidují se na účtu 322 a my jsme v roli dlužníka - -předáním směnky dodavateli se mění původní závazek na závazek směnečný - -k rozvahovému dni se nesmí zapomenout na zaúčtování úroku, tentokrát do nákladů, účet 562 Schéma účtování: 1. 1.FAP za materiál111 / 321 DPH 21 %343 / Akceptování směnky k úhradě321 / úrok za běžné období562 / VBÚ Úhrada směnky322.1 / 221 úhrada úroku322.2 / 221

13 Cvičení – směnka k úhradě Společnost X, s.r.o., nakoupila od dodavatele materiál v hodnotě Kč, DPH 21% Kč. Dodavateli předána směnka znějící na Kč. Splatnost směnky je 8 měsíců. Zaúčtujte: 1. 1.FAP za materiál Kč111 / 321 DPH 21 % Kč343 / VÚD akceptování směnky Kč321 / úrok za běžné období Kč321 / VBÚ úhrada směnky Kč322.1 / 221 úrok za běžné období Kč322.2 / 221

14 Doplň věty Pokud je na směnce uvedeno sloveso ZAPLATÍM jedná se o směnku vlastní. Směnka jako platební prostředek se oceňuje v pořizovacích cenách. Směnka je cenný papír a v účetnictví se používají účty 256 a 065. Směnkou k inkasu se hradí faktura vystavená. Směnkou k úhradě se hradí faktura přijatá. U směnky k inkasu vzniká účetní jednotce úrok výnosový. U směnky k úhradě vzniká účetní jednotce úrok nákladový.

15 Použité zkratky FAV – faktura vystavená FAP – faktura přijatá VBÚ – výpis z běžného účtu VÚD – vnitřní účetní doklad DPH – daň z přidané hodnoty


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Směnky Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA3.1508."

Podobné prezentace


Reklamy Google