Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Směnky Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA3.1508.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Směnky Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA3.1508."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Směnky Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA3.1508 Datum vytvoření: 21. 2. 2014 Vzdělávací oblast: Účetnictví 2 Ročník: třetí Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Charakteristika směnky. Členění směnky. Oceňování směnky. Směnka jako platební prostředek. Směnky k inkasu. Směnky k úhradě.

3 Metodické pokyny Učební materiál slouží k vysvětlení metodou výkladu téma směnky. V učebním materiálu jsou názorné ukázky jejich účtování. Proložená cvičení lze použít na zjištění pochopení žáky či na samostatnou práci. V závěru učebního materiálu je zařazeno cvičení na doplnění vět, které je možné použít k celkovému opakování na konec vyučovací jednotky.

4 Zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012: pro střední školy a veřejnost. 12., upr. vyd. Znojmo: Pavel Štohl, 2012, 9 sv. ISBN 978-80-87237-35-9. DOC.JUDR.HANA MARKOVÁ, CSc. Daňové zákony: úplná znění platná k 1.1.2014. Praha: Grada, 2014, sv. ISBN 978- 80-247-5171-9.

5 Směnky

6 Charakteristika směnky Směnka je cenný papír, musí být vyhotovený se všemi náležitostmi. Dlužník se podepsáním směnky zavazuje, že věřiteli splatí dluh. Dle způsobu vystavení se rozlišují: směnka vlastnísměnka cizí Výstavcem směnky je dlužník,Věřitel vystaví směnku, ve který slibuje věřiteli, že zaplatíkteré dá příkaz dlužníkovi, částku na směnce uvedenou.aby směnku zaplatil. Směnka obsahuje sloveso ZAPLATÍM. ZAPLAŤTE.

7 Členění směnky Směnka v účetnictví může být: - -platebním prostředkem – uhrazují se s ní závazky a pohledávky vzniklé v obchodním styku, v tomto případě u věřitele použiji účet 256 a u dlužníka účty 322, 478 (dlouhodobé směnky) - -cenným papírem – pokud jsem vlastníkem, potom účtuji na účty 256 nebo 065 - -zajišťovacím prostředkem – směnky jen tzv. zajišťují pohledávky a účtují se na podrozvahových účtech

8 Oceňování směnky Směnka jako platební prostředek se oceňuje v pořizovací ceně, což je hodnota pohledávky či závazku, které byly hrazeny směnkou. Hodnota směnky se zvyšuje o tzv. alikvótní úrok, který se v účetnictví rozliší analytikou. Směnky nakoupené pro účely obchodování se oceňují pořizovací cenou. Směnky jako zajišťovací prostředek se oceňují na podrozvahových účtech ve směnečné hodnotě.

9 Směnka jako platební prostředek - -používá se k úhradě pohledávek a závazků - -lze s ní obchodovat - -snadno se na směnku u soudu vymáhá dluh - -směnečnou částku (částka, na kterou směnka zní) lze vymáhat po hlavních i vedlejších dlužnících - -je možnost získat od banky úvěr, ručí se směnkou, tzv. eskont směnky

10 Směnky k inkasu - -evidují se na učtu 256, 065 (dlouhodobé) a na těchto účtech zůstávají do uhrazení pohledávky dlužníkem - -my jsme v roli majitele směnky, věřitele - -k rozvahovému dni se nesmí zapomenout na zaúčtování alikvotního úrokového výnosu, účet 662 Schéma účtování: 1. 1.FAV na služby311 / 602 2. 2.VÚD přijetí směnky256.1. / 311 3. 3.VÚD alikvótní úrok256.2 / 662 4. 4.VBÚ úhrada směnky i s úrokem221 / 256.1, 256.2

11 Cvičení – směnka k inkasu Společnost X, s.r.o., vystavila fakturu za prodej výrobků ve výši 605 000 Kč. Odběratel akceptoval směnku vydanou společností X, s.r.o., která zní na 650 000 Kč. Směnka je vystavena na dobu 8 měsíců a po uplynutí splatnosti je dlužníkem uhrazena. Zaúčtujte: 1. 1.FAV za prodej výrobků500 000 Kč311 / 601 DPH 21 %105 000 Kč311 / 343 2. 2.Odběratel akceptoval směnku605 000 Kč256.1 / 311 úrok za běžné období45 000 Kč256.2 / 662 3. 3.VBÚ úhrada směnky605 000 Kč221 / 256.1 úrok za běžné období45 000 Kč221 / 256.2

12 Směnka k úhradě - -evidují se na účtu 322 a my jsme v roli dlužníka - -předáním směnky dodavateli se mění původní závazek na závazek směnečný - -k rozvahovému dni se nesmí zapomenout na zaúčtování úroku, tentokrát do nákladů, účet 562 Schéma účtování: 1. 1.FAP za materiál111 / 321 DPH 21 %343 / 321 2. 2.Akceptování směnky k úhradě321 / 322.1 úrok za běžné období562 / 322.2 3. 3.VBÚ Úhrada směnky322.1 / 221 úhrada úroku322.2 / 221

13 Cvičení – směnka k úhradě Společnost X, s.r.o., nakoupila od dodavatele materiál v hodnotě 300 000 Kč, DPH 21% 63 000 Kč. Dodavateli předána směnka znějící na 425 000 Kč. Splatnost směnky je 8 měsíců. Zaúčtujte: 1. 1.FAP za materiál300 000 Kč111 / 321 DPH 21 %63 000 Kč343 / 321 1. 1.VÚD akceptování směnky363 000 Kč321 / 322.1 úrok za běžné období62 000 Kč321 / 322.2 1. 1.VBÚ úhrada směnky363 000 Kč322.1 / 221 úrok za běžné období62 000 Kč322.2 / 221

14 Doplň věty Pokud je na směnce uvedeno sloveso ZAPLATÍM jedná se o směnku vlastní. Směnka jako platební prostředek se oceňuje v pořizovacích cenách. Směnka je cenný papír a v účetnictví se používají účty 256 a 065. Směnkou k inkasu se hradí faktura vystavená. Směnkou k úhradě se hradí faktura přijatá. U směnky k inkasu vzniká účetní jednotce úrok výnosový. U směnky k úhradě vzniká účetní jednotce úrok nákladový.

15 Použité zkratky FAV – faktura vystavená FAP – faktura přijatá VBÚ – výpis z běžného účtu VÚD – vnitřní účetní doklad DPH – daň z přidané hodnoty


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Ing. Soňa Šestáková Název materiálu: Směnky Označení materiálu: VY_32_INOVACE_UCE2.OA3.1508."

Podobné prezentace


Reklamy Google