Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura a pracovníci podniku Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura a pracovníci podniku Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing."— Transkript prezentace:

1 Struktura a pracovníci podniku Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Alena Čechová Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Charakteristika DUM 1 Název školy a adresaStřední odborná škola Otrokovice, tř. T. Bati 1266, 76502 Otrokovice Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0445 /1 AutorIng. Alena Čechová Označení DUMVY_32_INOVACE_SOSOTR-KC-EK/2-EK-2/12 Název DUMStruktura a pracovníci podniku Stupeň a typ vzděláváníStředoškolské vzdělávání Kód oboru RVP65-51-H/01 Obor vzděláváníKuchař-číšník pro pohostinství Vyučovací předmětEkonomika Druh učebního materiáluVýukový materiál Cílová skupinaŽák, 16 – 17 let Anotace Výukový materiál je určený k frontální výuce podniku veřejného stravování se zaměřením na organizační strukturu podniku společného stravování a personalistiku v podniku Náplň: řídící procesy podniku, znaky společného stravování, personalistika podniku, složení a zajištění podniku pracovníky, péče o pracovníky Vybavení, pomůcky Dataprojektor Klíčová slova Řídící procesy, výkonné a správní procesy, organizační struktura podniku, personalistika, trh práce, pracovní právo, hmotné statky, kvalifikace, sociální a zdravotní pojištění, rekvalifikace Datum14. 12. 2012

3 Struktura a pracovníci podniku Náplň výuky 1. Řídící procesy podniku Seznámení s výkonnými a správními procesy 2. Znaky společného stravování Popis vnitřních a vnějších znaků 3. Personalistika podniku Složení a zajištění podniku pracovníky 4. Péče o pracovníky Péče o pracovníky v podniku a ze strany státu

4 Řídící procesy podniku [1] Za řídící procesy považujeme činnosti, jimiž se usměrňují výkonné a správní procesy, aby podnik správně fungoval. Za výkonné procesy považujeme činnosti, jejichž obsahem je vytvářet výkony, pro které byl podnik zřízen (výroba, doprava, obchod atd.). Za správní procesy považujeme činnosti, které mají udržovat vybavení a uspořádání podniku (údržba, opravy atd.). K základním činnostem v podniku společného stravování patří:  řídící, organizátorská a kontrolní činnost  zásobovací a skladovací činnost  příprava jídel a nápojů  prodej jídel a nápojů  ubytovací činnosti

5 Znaky společného stravování Znaky společného stravování rozdělujeme na vnitřní a vnější: Vnitřní znaky společného stravování: velký sortiment podávaných jídel a nápojů nemožnost vyrábět čerstvé pokrmy na sklad krátkost výrobního cyklu přetržitost výroby Vnější znaky společného stravování: kolísavost a sezónnost poptávky návyky a preference spotřebitelů hustota a rozmístění podniků veřejného stravování Organizační strukturou podniku rozumíme uspořádání jeho prvků tak, aby zabezpečoval co nejrychlejší plnění jeho funkcí: PODNIK – ZÁVODY – PROVOZY – DÍLNY – PRACOVIŠTĚ

6 Personalistika podniku Nejdůležitějším prvkem v systému podniku jsou jeho pracovníci, protože pouze člověk je schopen vykonávat práci, uvádět do pohybu stroje, vyrábět hmotné statky. Budovy, stroje, materiál jsou bez člověka nepoužitelnými věcmi. Výsledky hospodaření podniku z hmotné i finanční stránky jsou do značné míry ovlivněny jeho zaměstnanci. Oblast zabývající se problémy spojenými s pracovníky se nazývá personalistika. Personalistika je oblast, která se zabývá výběrem, získáváním, přijímáním, rozmisťováním, odměňováním a dalšími vztahy mezi podnikem a pracovníky podniku. Zájmy zaměstnanců a podniků jsou na trhu práce protichůdné. Pracovníci usilují o co nejvyšší mzdu za svoji práci. Cílem podniku je získat kvalitní pra- covníky a využívat jejich schopností k dosahování maximálních výkonů.

7 Personalistika podniku Vztahy podniku a zaměstnanců jsou upraveny řadou zákonů, které tvoří tzv. pracovní právo. K nejdůležitějším patří zákoník práce, zákon o mzdě, zákon o zaměstnanosti a zákony o nemocenském a zdravotním zabezpečení. Podle vykonávané činnosti se pracovníci v podnicích společného stravování člení do tří skupin: 1.Obchodně provozní pracovníci Jsou to: pracovníci ve výrobě (kuchaři, cukráři, řezníci atd.) pracovníci v obsluze (vrchní číšník, číšníci, servírky atd.) pracovníci v ubytování (recepční, vrátný, pokojské atd.)

8 Personalistika podniku 2.Řídící pracovníci Organizují a kontrolují činnost obchodně provozních a technicko- hospodářských pracovníků (ředitel a jeho náměstci, vedoucí středisek atd.) 3.Technicko-hospodářští pracovníci Zajišťují provoz podniku po technické a hospodářské stránce (údržbáři, topiči, řidiči, účetní atd.). Pro jednotlivé funkce se předpokládá určitá kvalifikace. Kvalifikace je komplexem relativně ustálených požadavků na teoretické znalosti, praktické dovednosti a schopnosti pracovníka. Základem pro naplnění kvalifikačních předpokladů pracovníků v podniku je vyučení v oboru, případně vyšší školní vzdělání. Pracovníci se získávají výchovou vlastních učňů a z volných zdrojů pracovních sil prostřednictvím inzerce, úřadu práce nebo nahodilou poptávkou.

9 Personalistika podniku Vztah mezi podnikem a pracovníkem představuje dvoustranný právní akt. Základní právní normou, která řeší vztah mezi zaměstnavatelem (podnikem) a zaměstnanci, je v naší republice zákoník práce. Zákoník práce mimo jiné upravuje tyto pracovně právní vztahy: způsob vzniku, trvání a zániku pracovního poměru pracovní kázeň pracovní podmínky (délku pracovní doby, přestávky v práci, práce přesčas, noční práci, dovolenou atd. mzdy a náhrady mzdy bezpečnost a ochranu zdraví při práci péči o zaměstnance pracovní podmínky žen a mladistvých pracovní spory a náhrady škod

10 Péče o pracovníky Podnik, ale i celá společnost mají zájem na tom, aby pracovníci měli pracovní uplatnění, aby se rozvíjeli a rostla jejich výkonnost. Péče o pracovníky podniku vedle mzdy představuje vytváření podmínek: pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci – podniky provádí poučení, jak se chránit před úrazem, vybavují pracovníky ochrannými pracovními pomůckami, provádí opatření ke snižování hlučnosti a prašnosti na pracovišti, zabezpečují dostatečné větrání a osvětlení apod. pro zvyšování kvalifikace – zřizují odborné knihovny, zajišťují kurzy apod. Péče o pracovníky ze strany státu představuje: vytvoření podmínek pro vzdělání – organizuje výstavbu škol vytvoření možnosti odpočinku po práci – stanoví délku pracovní doby organizaci sociálního zabezpečení – nemocenská, důchod, příspěvek na nezaměstnanost organizaci zdravotního zabezpečení – ošetření lékařem při nemoci a úrazu, pobyt v nemocnici, léky apod.

11 Kontrolní otázky 1.Co rozumíme procesy v podniku a jak je členíme? 2.Jaké jsou znaky podniků společného stravování? 3.Charakterizujte skupiny pracovníků v podniku. 4.Uveďte zdroje a způsoby získávání nových pracovníků pro podnik. 5.Popište, co zahrnuje péče o pracovníky.

12 Seznam obrázků: Obr. 1:00237761.wmf, [vid: 15. 12. 2012], klipart Microsoft Office Obr. 2:00046588.gif, [vid: 15. 12. 2012], klipart Microsoft Office Obr. 3:00401950.jpg, [vid: 15. 12. 2012], klipart Microsoft Office Obr. 4:00233384.wmf, [vid: 15. 12. 2012], klipart Microsoft Office Obr. 5.00233175.wmf, [vid: 15. 12. 2012], klipart Microsoft Office Obr. 6:00290896.wmf, [vid: 15. 12. 2012], klipart Microsoft Office Obr. 7:00400610.jpg, [vid: 15. 12. 2012], klipart Microsoft Office Obr. 8:00178685.jpg, [vid: 15. 12. 2012], klipart Microsoft Office Obr. 9:00286939.wmf, [vid: 15. 12. 2012], klipart Microsoft Office

13 Seznam použité literatury: [1] Josef Mach, Ekonomika pro střední odborná učiliště obor kuchař / číšník, 2. díl, nakladatelství Fortuna, 2007

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Struktura a pracovníci podniku Střední odborná škola Otrokovice www.zlinskedumy.cz Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google