Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing.Vladimír Mandrla Odbor výpočtu zásob. Počítačové modelování Země atmosféru povrch pevniny oceánské dno kůru plášť jádro Dnes modelujeme všechny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing.Vladimír Mandrla Odbor výpočtu zásob. Počítačové modelování Země atmosféru povrch pevniny oceánské dno kůru plášť jádro Dnes modelujeme všechny."— Transkript prezentace:

1 Ing.Vladimír Mandrla Odbor výpočtu zásob

2

3 Počítačové modelování Země atmosféru povrch pevniny oceánské dno kůru plášť jádro Dnes modelujeme všechny části:

4 Využití virtuálních modelů a vizualizace v geologii Klasické mapy a řezy nám dnes již nestačí, kdo chce být v geologii “ in“ modeluje

5 Hlad po energii a surovinách nás žene do stále větších hloubek zemské kůry a těžební náklady prudce stoupají. Těžba surovin, zejména ropy a plynu, nutnost zpracovat obrovská množství informací podněcuje vývoj počítačového modelování a vizualizace v geologii. Dnes jako motto geologie platí spíše než Mente et malleo - geosoftware and supercomputer Lidstvo a geologie ve 21 století

6 Národní centra např. Australian Geodynamics Cooperative Research Centre GOcad Research Program Od roku 1989 Computer Science Department of Geology Nancy, Francie Světová centra vývoje softwaru pro geologické modelování sdružení GEOVRML – virtuální formát VRML Superpočítač EARTH SIMULATOR Japonsko Sledování a výzkum seizmické aktivity

7 Řešení světových sotwarových firem specializujících se na geologické modelování ložisek Softwarové těžké váhy a tomu odpovídající ceny

8 Stereo Vizualizace- vytvoření prostorového vjemu Nové možnosti vizualizace

9 Zobrazení detailu v mapě, nebo modelu bez ztráty souvislosti s okolím Technologie PDT od f. IDELIX Canada

10 Příklady vizualiazace geologických modelů

11 Model vrtného stvolu pro těžbu ropy

12 Časový faktor modelování vizualizace

13 Klasické geologické mapování povrchu Data o povrchu – datový ráj

14 Nový trend geologického mapování povrchu na datech z kosmického LIDARU Lety raketoplánu STS-59 a STS-68 v roce 1994 zmapovaly 90% pevniny, DMT s rozlišením 10m v toto roce ohlášeno ukončení zpracování dat

15 Spojení modelu s ortofotomapou Kontrola modelu se skutečností

16 Problém nerovnoměrného bodového pole z vrtů pro zjištění úložních poměrů Technologie pro zjištění dat o ložisku v liniích: Seizmické řezy Radarové měření ve vrtech Data pro model hlubinného ložiska

17 Model ložisek nerostných surovin s povrchovou těžbou

18 Vrtná síť v prostoru

19 Tvorba vertikálních řezů z vrtných profilů

20 blokdiagram

21 Výsledky modelování - ukázka blokdiagramu

22 Profilování úklonné otvírky ložiska zlata

23 Model ložiska s otvírkou

24 Tak teď rychle z Internetového světa domů… na naše poslední těžené ložisko černého uhlí v české části Hornoslezské pánve

25 Historie odboru výpočtu zásob černého uhlí Výstupová éra rozměrčascharakteristika Paperozoikum 1982- 1994 Ručně kreslené mapy, tisk offsetem PCzoikum2D 1994- 2004 mapy, řezy jako samostatné soubory DGN, DWG ve 2D, tisk na plotru, databáze 3D 2005vytváření 3D modelů z databáze, výsledky modelování použít pro tvorbu odvozených map

26 Ložisko v jednotlivých dobývacích prostorech je doposud modelováno a graficky popsáno v podobě DGN, DWG souborů: vrstevnicový model reliéfu karbonu (2 D, 3 D) horizontální řezy (2D) vertikální řezy (2D) slojové mapy (2D ) Korelační profily vrtů (2D) které dohromady popisují geologickou a tektonickou stavbu ložiska, hornické práce - průzkum, otvírku, těžbu suroviny a zásoby ložiska dle příslušných kondičních parametrů. Data jsou vzájemně provázány, chybělo jim doposud přímé propojení v softwaru Geologický model ložiska černého uhlí v OKR

27 Vertikální řez – základ modelu ložiska Generace lomových bodů, profilů vrtů pomocí programu, strom hladin DP Doubrava- detail řezu v měřítku 1 : 5000

28 Ukázka korelačního řezu z profilů vrtů

29 Detail horizontálního řezu

30 Detail slojové mapy s bloky zásob

31 Databáze ACCESS program Microstation DGN soubory slojových map a řezů Aplikační nadstavba VBA SQL DOTAZ DATA dle dotazu ODBC napojení výměna dat mezi řezy, patry a slojovými mapami Údaje o slojích, Souřadnice řezů, Hloubky pater Tabulka souborů (mapy patra,řezy ) inteligentní referenční soubory

32 Programové aplikace ve Visual Basicu for Microstation pro propojení map s vertikálními řezy VERTIKALREZ - vytvoření zadaného řezu, načtení dat z vrtů do řezu, vykreslení linie řezu, lomových bodů, souřadnic a hranic DP DATAREZUDOMAPY- vynašení údajů o hloubce z vertikálního řezu do slojové nebo patrové mapy, přip mapy reliéfu. DATAMODELDOREZ - vynášení z 3D modelu (sloje, nebo reliéfu karbonu) do vertikálního řezu TEKTONIKAREZUDOMODEL - vynášení tektoniky z řezů do 3D modelu. VIRTUALVRT – výběr dat z řezu v zadaném místě na mapě do textu ZOOMREZ – zobrazení vybraného úseku vertikálního řezu v jiném okně, výběr v mapě s volbou hloubkového rozsahu

33 Srovnání původního reliéfu karbonu (zelená čára) s vynesenými daty z modelu (černá čára) Srovnání průběhu báze sloje (červená čára) s vynesenými daty z modelu báze sloje 504 - bez uvažování vlivu tektoniky Srovnání výsledků modelování v řezech

34 Strukturní model ložiska Tektonické poruchy dělí dobývací prostor na jednotlivé dílčí kry

35 Parametrická plocha versus trojúhelníková síť Jak modelovat sloj nebo tektoniku?

36 Námi používaný modelář terénu Primárně je určen pro modelování povrchu terénu pro liniové stavby Triangulace, možnost tvorby čtvercového rastru a pole hodnot, Tvorba izolinií báze, stropu, mocnosti slojí a reliéfu karbonu

37 Využití b spline ploch pro tvorbu strukturního modelu Metoda konstrukce b-spline plochy z řezů z bodové sítě kry báze sloje program vygeneruje ve volitelném směru řezy pro tvorbu plochy kry, tečné prodloužení za předpokládanou průsečnici s tektonikou Konstrukce průsečnic ploch, ořezávání plochy sloje s plochami tektonik s cílem vytvořit plochu kry Vizualizace, převod průsečnic do zásobové 2D mapy – tvorba bloků zásob Editace plochy – bodová a liniová – Hierarchical B-splines Konstrukce b spline ploch jednotlivých poruch z řezů a pater, extrapolace do hloubky Tektonika Sloj nebo reliéf

38 Model reliéfu karbonu v oblasti DP Doubrava Karbonský hřbet zde vychází na povrch cca + 300m a na sever klesá do hloubky cca –700 m.

39 Modelování kry ve sloji 504 konstrukce průsečnice sloje s rovinou patra –353m

40 Modelování mocnosti sloje - vizualizace

41 Zásadní technologická změna zpracování výpočtu zásob černého uhlí Přechod na počítačové modelování ložiska v prostoru Očekávané přínosy: zrychlení a zpřesnění práce na strukturním modelu ložiska, odstranění mezikroků – stávající konstrukce strukturního modelu na papírových mapách, zpětná digitalizace digitizérem nebo skenováním. Podmínky nasazení: výkonný hardware – grafická stanice s 64 bitovým procesorem Software – Otázka finančních možností Současný stav: testování modelování v Microstationu V8 na hardwaru Pentium 4 1.6 524 MB RAM prokázalo, že takto výkonné PC je pro ostrý provoz příliš pomalé

42 Virtuální uhelný důl - sci-fi nebo realita? V případě ložisek uhlí s velkým plošným a vertikálním rozsahem nejsme schopni modelovat důl v plném rozsahu Reálná je tvorba dílčích modelů pro řešení konkrétních problémů dobývání – modelování těžebních porubů a jejich nadloží, model reliéfu a pod.

43 3D model plánovaných porubů Generel OKD a.s.

44 Nové metody dobývání (podzemní zplyňování uhlí, vtláčení CO2 do uhelných slojí, těžba metanu) budou vyžadovat modelování ložiska i vlastního dobývání a monitorování jeho průběhu v prostoru i čase. Budoucnost dobývání černého uhlí

45 Poznámka na závěr: Dnes díky výsledkům vědy a techniky hledáme život na Marsu a Titanu, ale zároveň si jej ničíme na ZEMI Technologie modelování Země by mohly a měly být nápomocny lidstvu v úsilí pro jeho zachování. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing.Vladimír Mandrla Odbor výpočtu zásob. Počítačové modelování Země atmosféru povrch pevniny oceánské dno kůru plášť jádro Dnes modelujeme všechny."

Podobné prezentace


Reklamy Google