Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY VE VÝZKUMU A VÝVOJI NA DVOUSTRANNÉ ÚROVNI Mezinárodně-smluvní rámec spolupráce  dohody o vědeckotechnické spolupráci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY VE VÝZKUMU A VÝVOJI NA DVOUSTRANNÉ ÚROVNI Mezinárodně-smluvní rámec spolupráce  dohody o vědeckotechnické spolupráci."— Transkript prezentace:

1 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY VE VÝZKUMU A VÝVOJI NA DVOUSTRANNÉ ÚROVNI Mezinárodně-smluvní rámec spolupráce  dohody o vědeckotechnické spolupráci (sjednávané v gesci MŠMT)  dohody o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci (sjednávané v gesci MPO a MŠMT)  tzv. kulturní dohody (sjednávané v gesci MK, MŠMT a MZV) Národní programy podpory  aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY (institucionální podpora, projekty s kódovým označením 7AMB)  program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II (účelová podpora, projekty s kódovým označením LH)  program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST (institucionální podpora, projekty s kódovým označením LJ)

2 Aktivita MOBILITY  cílem napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu v partnerských státech formou podpory mobility výzkumných pracovníků podílejících se na řešení dvoustranných mezinárodních výzkumných projektů  podporovány jsou projekty základního výzkumu, podpora na řešení projektu může být poskytnuta až do výše 100 % uznaných nákladů projektu  uchazeči o institucionální podporu mohou být:  fyzické i právnické osoby  veřejné vysoké školy  veřejné výzkumné instituce  výzkumné subjekty, které lze kvalifikovat jako výzkumné organizace  implementační doba podporovaných výzkumných projekty jsou zpravidla 2 roky, institucionální podpora výzkumným projektům řešitelských týmů o témže personálním složení není poskytována více než třikrát  podpora výzkumných projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů výzkumných pracovníků cestujících do zahraničí, kdy:  vysílající strana hradí náklady na dopravu řešitele projektu do místa jeho pobytu ve státě přijímající strany a zpět (včetně nákladů na zdravotní pojištění)  přijímající strana hradí pobytové náklady řešitele projektu (ubytování, stravné, kapesné)

3  není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších mezinárodních setkáních, pokud účast na nich přímo nesouvisí s řešením výzkumného projektu (např. prezentace dosažených výsledků)  maximální výše podpory z veřejných prostředků udělená na podporu řešení 1 výzkumného projektu:  140 000,- Kč až 200 000,- Kč u evropských států  320 000,- Kč až 400 000,- Kč u mimoevropských států  každoročně je vyhlašována výzva k podávání návrhů společných výzkumných projektů se státy:  Francie (program BARRANDE)  Rakousko (program AKTION)  Německo  Argentina  jedenkrát za 2 roky je vyhlašována výzva k podávání návrhů společných výzkumných projektů se státy:  Slovensko  Slovinsko  Polsko  Maďarsko  Řecko

4 Program KONTAKT II  cílem podpora dvoustranných mezinárodních projektů základního a aplikovaného výzkumu, podpora může být poskytována až do výše 100% uznaných nákladů u projektů základního výzkumu a 50% uznaných nákladů u projektů aplikovaného výzkumu  uchazeči o účelovou podporu mohou být:  veřejné vysoké školy  veřejné výzkumné instituce  výzkumné subjekty, které lze kvalifikovat jako výzkumné organizace  malé a střední podniky, zejména ve spolupráci s výzkumnou organizací  implementační doba podporovaných výzkumných projekty jsou 2 - 4 roky  financování výzkumných projektů probíhá na principu, kdy každý z partnerských států hradí pouze náklady vzniklé na jeho straně, MŠMT tak hradí výlučně náklady vzniklé na straně české části řešitelského týmu projektu  způsobilými náklady jsou:  osobní náklady (výzkumní pracovníci, technici a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely výzkumného projektu)

5  náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a na období, kdy jsou využívány pro výzkumný projekt (Pokud nejsou tyto nástroje a vybavení využívány pro projekt po celou dobu jejich životnosti, jsou za způsobilé náklady považovány pouze náklady na odpisy odpovídající délce trvání projektu vypočtené pomocí správných účetních postupů.)  náklady na smluvní výzkum, technické poznatky a patenty zakoupené nebo které byly předmětem licence pořízené od vnějších zdrojů za tržní ceny, za předpokladu, že transakce proběhla v podmínkách volné hospodářské soutěže a nedošlo při ní k žádné nesrovnalosti, a náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely výzkumné činnosti  dodatečné režijní náklady vzniklé bezprostředně v důsledku výzkumného projektu a ostatní provozní výdaje včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly přímo v důsledku provádění výzkumné činnosti  každoročně jsou v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích k programu KONTAKT II podporovány společné výzkumné projekty se státy:  Spojené státy americké  Ruská federace  Japonsko  jedenkrát za 2 roky mohou být v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích k programu KONTAKT II předkládány návrhy společných výzkumných projektů se státy:  Čínská lidová republika  Korejská republika

6 Program GESHER/MOST  cílem podpora česko-izraelských projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, maximální výše podpory je 50% uznaných nákladů u projektů aplikovaného výzkumu a 25% uznaných nákladů u projektů experimentálního vývoje  uchazeči o institucionální podporu mohou být malé, střední a velké podniky, výlučně ve spolupráci s podniky se do spolupráce mohou zapojit:  veřejné vysoké školy  veřejné výzkumné instituce  výzkumné subjekty, které lze kvalifikovat jako výzkumné organizace  veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích je k programu GESHER/MOST vyhlašována každoročně, doba trvání programu je stanovena na roky 2010-2016, poslední veřejná soutěž bude vyhlášena roku 2013  implementační doba podporovaných výzkumných projektů jsou 3 roky  financování výzkumných projektů probíhá na principu, kdy každý z partnerských států hradí pouze náklady vzniklé na jeho straně, MŠMT tak hradí výlučně náklady vzniklé na straně české části řešitelského týmu projektu  způsobilými náklady jsou:  osobní náklady (výzkumní pracovníci, technici a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely výzkumného projektu)

7  náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a na období, kdy jsou využívány pro výzkumný projekt (Pokud nejsou tyto nástroje a vybavení využívány pro projekt po celou dobu jejich životnosti, jsou za způsobilé náklady považovány pouze náklady na odpisy odpovídající délce trvání projektu vypočtené pomocí správných účetních postupů.)  náklady na smluvní výzkum, technické poznatky a patenty zakoupené nebo které byly předmětem licence pořízené od vnějších zdrojů za tržní ceny, za předpokladu, že transakce proběhla v podmínkách volné hospodářské soutěže a nedošlo při ní k žádné nesrovnalosti, a náklady na poradenské a rovnocenné služby využité výlučně pro účely výzkumné činnosti  dodatečné režijní náklady vzniklé bezprostředně v důsledku výzkumného projektu a ostatní provozní výdaje včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly přímo v důsledku provádění výzkumné činnosti  prioritními oblastmi spolupráce v rámci programu GESHER/MOST jsou:  informační a komunikační technologie;  udržitelné a čisté technologie;  zemědělské a potravinářské technologie;  biotechnologie a zdravotnická technika;  moderní strojírenství - nové materiály, nanotechnologie, kybernetika a robotika.


Stáhnout ppt "MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY VE VÝZKUMU A VÝVOJI NA DVOUSTRANNÉ ÚROVNI Mezinárodně-smluvní rámec spolupráce  dohody o vědeckotechnické spolupráci."

Podobné prezentace


Reklamy Google