Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Délka povolovacích procesů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Délka povolovacích procesů"— Transkript prezentace:

1 Délka povolovacích procesů
Podpora podnikání a lákání investorů do regionů nejen pomocí evropských fondů Ing. Martin Zuštík Technoprojekt a.s., AFI Brno 25.dubna 2012

2 OBSAH Součastný stav v povolování
Vybraná kritická místa ovlivňující negativně délku povolování Závěry a doporučení Podpora podnikání a lákání investorů do regionů nejen pomocí evropských fondů

3 Současný stav v povolování
Není dobrý a přitom by měl být, jde o dynamiku rozvoje a o peníze. Investoři považují systém za jeden z nejsložitějších a nejdelších. Faktor času se stává stále důležitějším. Neodborným rozhodováním se často provede zásah do procesu povolování, který se následně podřizuje především procesním záležitostem. Změna systému a přístupu se staly imperativem a podmínkou dynamického rozvoje. Indikativní tabulka délky povolování podle typu staveb. Platí pro větší stavby. Délka v měsících. Typ stavby ÚŘ EIA(SEA) IPPC SP Celkem Mělo by být Důsledek A Dopravní infrastruktura (páteřní) 48 24 - 36 96 (8 let) 36 (3 roky) Zdražení, oslabení rozvoje B Energetika, chemický průmysl, spalování odpadů 8 12 24 (2 roky) C Strojírenský průmysl 6 18 Ztráta investora, ztráta výroby D Veřejné budovy, školy, nemocnice, úřady 5 4 14 Ztráta výnosu a funkce E Byty, kombinace obchodů a bydlení Podpora podnikání a lákání investorů do regionů nejen pomocí evropských fondů

4 Schéma povolování v rámci ÚŘ
Podpora podnikání a lákání investorů do regionů nejen pomocí evropských fondů

5 Schéma povolování v rámci stavebního řízení
Podpora podnikání a lákání investorů do regionů nejen pomocí evropských fondů

6 Schéma získávání rozhodnutí EIA
Podpora podnikání a lákání investorů do regionů nejen pomocí evropských fondů

7 Schéma získávání rozhodnutí IPPC povolení
Podpora podnikání a lákání investorů do regionů nejen pomocí evropských fondů

8 B. Vybraná kritická místa ovlivňující délku povolování
Kritické místo (negativní vliv) Důsledek Opatření (návrhy) 1. Konstrukce celého povolovacího procesu (zákon č. 183/2006, zákon č. 500/ související vyhlášky) Strnulost, pomalost, odvolávání , spory . Novelizace a inovace systému tak, aby sloužil podpoře investorů. 2. Společenské klima a vyspělost prostředí (všech aktérů). Nevstřícnost, chybí odvaha úřadů, frustrace investora. Více a otevřeně o problematice hovořit a vyvozovat postupné závěry. 3. Pravdivá a úpřímná komunikace vč. předávání dat. Pozdní zjištění zásadních údajů, znehodnocování záměrů. Vyvarovat se neúplným a částečným informacím. 4. Analytické podklady, stav ÚP, stav ZÚR, územní politiky, profesionálního obsazení. Obtížná orientace, zpožďování, rozhodnutí poškozující zájmy investorů. Důsledně plnit povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 – alespoň takto. 5. Přehnaná očekávání investorů. Zklamání, někdy přehodnocování záměrů, snaha o škodlivé zjednodušování. Větší osvěta a hlubší (odborný) dialog hned na začátku (na všech úrovních). 6. Strategická, věcná a lidská nepřipravenost nositele záměru. Nevyjasněný záměr, dlouhé období projektování, nepochopení přístupu k řízení. Věcná podpora, doporučení místní samosprávy, dialog i o nepříjemných otázkách. Podpora podnikání a lákání investorů do regionů nejen pomocí evropských fondů

9 C. Závěry a doporučení Text doporučení Komu je určeno 1. Nebát se a povolovat (dobré projekty). Všichni účastníci 2. Změnit systém a procesy povolování na moderní a vstřícnou normu (pobídka investorů) , především pravidel aplikace. MMR ČR 3. Poučit se od jiných, souměřitelných zemí. Všichni zúčastnění 4. Důsledně pracovat na všech plánovacích dokumentacích (analytika, studie, ÚP, ZÚR, politika…) Úřady a odborníci 5. Posílit ekonomický pohled na využívaná území (prostorová ekonomie). 6. Nebát se a experimentovat (brownfieldy, spekulativní haly … ) 7. Efektivněji využívat Radu pro aplikaci stavebního práva, zapojit problematiku modernizace povolování. MMR ČR odborná veřejnost, úřady 8. Usilovat o větší míru koordinace koncepcí při řízení stavebnictví a silněji definovat jednoho představitele stavebnictví vč. kompetencí. MPO ČR, MMR ČR, SIA – rada po výstavbu 9. Postupně, ale v dohledné době, zavést pravidlo Max 1 rok pro povolení menších a středních staveb Max 2 roky pro povolení velkých staveb Max 3 roky pro povolení infrastrukturních a energetických staveb (kromě mimořádně velikých) MMR ČR, úřady, odborná veřejnost, veřejnost 1 nebo 2 max 3 Podpora podnikání a lákání investorů do regionů nejen pomocí evropských fondů

10 E-mail: martin.zustik@technoprojekt.cz
Vážení účastnici konference, děkuji za pozornost Ing. Martin Zuštík Mobil: Podpora podnikání a lákání investorů do regionů nejen pomocí evropských fondů


Stáhnout ppt "Délka povolovacích procesů"

Podobné prezentace


Reklamy Google