Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TAKTICKÁ PŘÍPRAVA Teoretická příprava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TAKTICKÁ PŘÍPRAVA Teoretická příprava."— Transkript prezentace:

1 TAKTICKÁ PŘÍPRAVA Teoretická příprava

2 Předmět taktické přípravy:
Sportovní taktika je způsob sportovního boje, který úspěšným řešením soutěžní situace vede k dosažení vysokého sportovního výkonu a vítězství nad soupeřem, případně co nejlepšího umístnění v soutěži. Předmět taktické přípravy: Proces osvojování a zdokonalování vědomostí, dovedností, schopností a postupů, které umožní sportovci vybírat v každé situaci optimální řešení a toto řešení efektivně prakticky uskutečňovat. Podstatnými atributy taktické přípravy jsou taktické znalosti a zkušenosti, jejichž úroveň podmiňuje pochopení, analýzu a adekvátnost odpovědí na vzniklé situace. Taktická příprava by měla probíhat v tréninkovém procesu současně s přípravou kondiční, technickou či psychickou, měla by směřovat k rozvoji tvůrčích schopností sportovce

3 Obsah taktické přípravy
Činnosti zaměřené na rozvoj taktického myšlení a taktického konání. Ve SH se s tímto záměrem uplatňují herní cvičení s proměnlivými a stabilními podmínkami, průpravné hry, hra modelovaná a vlastní volná hra. Systémovým uplatňováním těchto prostředků lze vytvořit podmínky téměř shodné s podmínkami v soutěžním utkání Hra je charakterizována řadou herních situací (konfliktních situací), které musí hráč sledovat, vnímat, reagovat na ně výběrem optimálního řešení a toto řešení v řadě případů co nejrychleji realizovat.

4 Úkoly taktické přípravy
osvojení si řešení sportovního úkolu prostředky sportovního boje, který vede k dosažení vysokého sportovního výkonu a co největšího úspěchu v soutěžení rozvoj schopnosti výběru optimálních řešení z množství taktických variant sportovního boje, systematický rozvoj tvořivých schopností (kreativity), které umožňují nové způsoby řešení soutěžních situací.

5 Hlavní pojmy taktické přípravy
Soutěžní situace Strategie Taktika Taktické jednání Taktická příprava Taktické dovednosti

6 Typy taktiky 1.. Podle kontaktu se soupeřem:
a)Nepřímé - soupeří samostatně (např.skokani, vrhači, střelci) - soupeří současně a není možný kontakt (např.štafetový běh, plavání) b)Přímé - možný kontakt se soupeřem, nesmí být použitý pro ovlivnění výkonu (např.vytrvalostní běhy, aut.závody, jachting). c) individuální – soupeří se postupně za sebou (SG,MG, kraso, skoky do vody) d) cílené – umožněn tělesný kontakt se soupeřem,(úpoly, SH) 2. Podle délky sportovního boje: a/Krátkodobé (např.hody,vrhy). b/Střednědobé (např.běhy na střední vzdálenosti). c/Dlouhodobé (např.sportovní hry). 3. Podle množství partnerů: a/Jednotlivcem (sportovní výkon provádí jednotlivec). b/Skupinou (sportovní výkon provádějí jednotlivci,výkony se sčítají). c/Družstva (sportovní výkon provádí současně několik jednotlivců). 4. Typ soupeření: - souběžné soupeření, soupeři sledují stejný cíl, vítězství jednoho neznamená bezpodmínečně prohru druhého, je možný větší počet soupeřů najednou (atletika, gymnastika, plavání...), - protichůdné soupeření, soupeři sledují různé cíle, vítězství jednoho je bezpodmínečně prohrou druhého, soupeř je pouze jeden (úpolové a sportovní hry). 5. Útočná – obranná taktika

7 Fáze taktického jednání
Vnímání a analýza situace - vznik situace, - rozpoznání, vývoj situace, - vnímání situace, - analýza situace. Myšlenkové řešení sportovního úkolu. - návrh řešení - výběr řešení z množství variant. Motorické řešení sportovního úkolu. - provedení řešení Zpětná vazba

8 Nácvik a zdokonalení taktických vědomostí a dovedností.
1.Osvojení si taktických vědomostí, určitých pravidel a zásad. - ve využívání pravidel, - taktického jednání v konkrétních situacích modelového typu, - jak využívat materiální a klimatické podmínky, - jak organizovat a řídit sportovní boj skupiny, družstva. 2.Osvojení a zdokonalení taktických dovedností. - učit se vnímat situaci co do prostoru, objektu a sportovního děje soutěže, - rozvíjet myšlenkové procesy řešení sportovního boje na základě logických postupů, analýzy, syntézy, induktivních a deduktivních postupů. - taktické jednání rozvíjet v jednotě se sportovní technikou v technicko-taktické přípravě, - učit se takticky rozhodovat v reálném čase ( lépe intuitivní rozhodnutí, než žádné rozhodnutí). 3.Rozvoj tvořivosti v taktice sportovního boje. - vytvářet podmínky pro samostatné taktické řešení, - upřednostňovat rozvoj techniky před nácvikem množství taktických variant (hlavě u mládeže), - vytvářet netradiční soutěžní situace a netradiční taktické řešení, - na určitou situaci hledat více taktických řešení. 4.Taktické řešení soutěžní situace na základě anticipace. - založené na využití zkušenosti a kreativity.

9 Strategická příprava na soutěž
Cíl soutěže (jaký výkon a umístnění v soutěži dosáhnout). Výkonnost soupeře. Informace o předpokládané strategii soupeře a možných variantách. Informace o prostředí a podmínkách soutěže. Současná vlastní výkonnost. Vytvoření strategického plánu. Nácvik jeho základních, stěžejních fází.

10 Vnější faktory ovlivňující sportovní taktiku.
1. Podmínky soutěžní situace: - sportoviště a jeho zařízení, - povrch sportoviště, - přírodní podmínky, - atmosféra soutěže. 2. Nástroje, kterými se dosahuje sportovní výkon: - poznání kvality nástroje pro taktiku sportovního boje, - poznání možnosti variability využití v soutěži. 3. Strategický plán pro soutěžní situaci. - znalost vlastního strategického taktického plánu (všech členů) a soupeře, - schopnost prosadit (vnutit) vlastní taktický plán soutěže, - schopnost reakce na strategický plán soupeře a jeho změnu.

11 Teoretická příprava Získávání širokého spektra vědomostí všeobecných i specifických, které souvisejí s touto sportovní aktivitou. Získávání specifických vědomostí z oblasti soutěže (pravidla, technologie, technika, taktika, životospráva, regenerace, rehabilitace, sportovní management aj.) i cílevědomé působení na intelektovou a rozumovou stránku osobnosti sportovce.


Stáhnout ppt "TAKTICKÁ PŘÍPRAVA Teoretická příprava."

Podobné prezentace


Reklamy Google