Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní a liniové stavby 5 Konstrukce vozovky Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní a liniové stavby 5 Konstrukce vozovky Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava."— Transkript prezentace:

1 Dopravní a liniové stavby 5 Konstrukce vozovky Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

2 - Příčný řez římskou silnicí

3 - Příčný řez římskou silnicí – cca 2000 let př.n.l

4 - Příčný řez silnicí – Francie 18. století

5 - Příčný řez podle Tressaqueta - Francie 1721 Traité de la construction de ohemins - Gautier 1747 založena Ecole des ponts et chassées

6 - Příčný řez silnice – Mac Adams - Anglie

7 - Příčný řez státní tereziánskou silnicí

8 - Příčný řez silnicí

9 - Příčný řez místní komunikací

10 - Schéma konstrukce vozovky

11 - Stavební materiály pro dopravní stavby Kamenivo – přírodní - umělé - recyklované (dle vzniku a velikosti zrn, hmotnosti aj.) Hydraulická pojiva – cementy - vápna - popílek, odprašky Asfaltová pojiva – přírodní - ropné - ředěné - emulze

12 - Vrstvy vozovky dle použitých materiálů a technologie

13 - Konstrukční vrstvy podkladní Nestmelené vrstvy – mechanicky zpevněná zemina (MZ) frakce 0-32 - vibrovaný štěrk (VŠ) frakce 32-63, zavibruje se 8-16 pak 0-4 Stmelené vrstvy – štěrk vyplněný cementovou maltou (ŠCM) frakce 32-63, zavibruje se cementová malta - kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí (KAPS) vibrováním se spojí susp. s kamenivem i podloží Stabilizované vrstvy – kamenivo + hydraulická pojiva míchání na místě mísící centrum – stacionární (betonárny) - pojízdné

14 - Konstrukční vrstvy podkladní Obalované vrstvy – obalované kamenivo (OKJ, -S,-H,-VH,-M) Stmelené vrstvy (prolévané pojivem hydraulickým, asfaltovým): - štěrk vyplněný cementovou maltou (ŠCM) frakce 32-63, zavibruje se cementová malta - kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí (KAPS) vibrováním se spojí susp. s kamenivem i podloží - penetrační makadam (PM) frakce 22-63, postřikovač (distributor) živice

15 - Konstrukční vrstvy krytu Asfaltové vrstvy – litý asfalt (LA) - asfaltové koberce (AK, -T, -VT, -O, -M, -D) - asfaltové směsi za studena - postřiky (regenerační, infiltrační, spojovací) - nátěry (zdrsňovací, uzavírací - emulzní kalové zákryty Cementobetonové vrstvy - desky z prostého betonu - podélné spáry s kotvami příčné spáry s kluznými trny - lehce vyztužené (KARI sítě) - kontinuálně vyztužené (beze spar)

16 - Namáhání konstrukce vozovky

17 - Návrh konstrukce vozovky Účelem je návrh vhodných k-čních vrstev a jejich tlouštěk aby: - vyhovovaly funkčním požadavkům silničního provozu - při minimálizaci nákladů na výstavbu, údržbu a opravu Návrh vozovky vychází z: - požadované spolehlivosti, dané dopravním významem komunikace - dopravního zatížení - klimatických podmínek - stavu podloží

18 - Návrh konstrukce vozovky 1.Dopravní význam pozemní komunikace a představu o plnění její provozní funkce (spolehlivosti) vyjadřujeme pomocí 4 stupňů návrhové úrovně porušení

19 - Návrh konstrukce vozovky

20 - Ncd = 365. TNVk. C1. C2. C3. C4. td /  Di* kde Ncdje celkový počet přejezdů návrhových náprav za návrhové období, návrhové nápravy, TNVkje charakteristická hodnota denní intenzity TNV pro všechny jízdní pruhy v obou směrech, vozidel/den, 2. Dopravní zatížení komunikace

21 - C1je součinitel vyjadřující podíl intenzity TNV na nejvíce zatíženém jízdním pruhu, pohybuje se podle počtu pruhů pozemní komunikace mezi hodnotami 1 až 0,4, C2je součinitel vyjadřující fluktuaci stop (ne všechna vozidla jedou stejnou stopou), pohybuje se podle intenzity dopravního zatížení mezi hodnotami 0,7 až 1,0 C3je součinitel spektra hmotnosti náprav TNV a podílu plně vytížených vozidel se pohybuje mezi hodnotami 0,5 až 1,0, C4je součinitel vyjadřující vliv rychlosti pohybu TNV, při dovolené nebo návrhové rychlosti do 50 km/h a třídách dopravního zatížení I a II (při zastavování vozidel) C4 = 2,00, ostatních případech je C4 = 1,00, td je (dílčí) návrhové období, roky,  DI*je dílčí součinitel spolehlivosti porušení vozovky v závislosti na návrhové úrovni porušení (na pravděpodobnosti porušení) a dosahuje hodnot:  D0* = 1,0,  D1* = 1,6,  D2* = 3,0 a  D3* = 6,0

22 - Návrh konstrukce vozovky 3. Klimatické podmínky V závislosti na nadmořské výšce, situaci úseku komunikace, vodním režimu podloží, namrzavosti zemin v podloží a návrhové úrovni porušení vozovky se požaduje dostatečné tloušťka vrstev. Zvětšení tloušťky ochranné vrstvy: - nad 600 m n.m. o 100 mm - nad 800m n.m. o 200 mm

23 - Návrh konstrukce vozovky 4. Stav podloží 4.1 vodní režim - příznivý Ic > 1 - nepříznivý 0,7 ≤ Ic ≤ 1 - velmi nepříznivý Ic ≤ 0,7 Ic = w L - w p Ic číslo konzistence zeminy podloží w L mez tekutosti w p mez plasticity w vlhkost zeminy Ip číslo plasticity

24 - Návrh konstrukce vozovky 4. Stav podloží 4.2 únosnost Tloušťky zlepšení podloží v závislosti na poměru únosnosti CBR dop. se zlepšit rozhoduje ek. hledisko neprovádí se D0, D1 CBR 15 % D2, D3 CBR 15% Min. hodnota E def,2 = 45 MPa

25 - Návrh konstrukce vozovky - katalog


Stáhnout ppt "Dopravní a liniové stavby 5 Konstrukce vozovky Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava."

Podobné prezentace


Reklamy Google