Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ekonomie Egor Sidorov Seminář 2/2. 1.Náklady a příjmy firmy 2.Výkonnost národního hospodářství 3.Inflace 4.Hospodářská politika 10.4.20152.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ekonomie Egor Sidorov Seminář 2/2. 1.Náklady a příjmy firmy 2.Výkonnost národního hospodářství 3.Inflace 4.Hospodářská politika 10.4.20152."— Transkript prezentace:

1 Základy ekonomie Egor Sidorov Seminář 2/2

2 1.Náklady a příjmy firmy 2.Výkonnost národního hospodářství 3.Inflace 4.Hospodářská politika 10.4.20152

3 3 ─Jaké náklady jsou v pizzerii Pam Pam fixní, jaké jsou variabilní: ─nájemné, ─plat kuchařů, ─plat účetního, ─topení, ─mouka, ─pojištění, ─elektrická energie, ─plat číšníků

4 10.4.20154 ─Fixní náklady (FC) ─Variabilní náklady (VC) ─Celkové náklady (TC = FC + VC) ─Mezní náklady – přírůstek nákladů spojený s výrobou další jednotky (MC = TC 1 – TC 0 ) ─Průměrné variabilní náklady (AVC = VC / Q) ─Průměrné fixní náklady (AFC = FC / Q) ─Jednicové náklady (AC = TC / Q)

5 10.4.20155 QFCVCTCACAVCAFCMC 050 155 259 3514 4523 5535 6549 5+0=5 5+5=10 14 19 28 40 54 10/1=10 14/2=7 6,3 7 8 9 5/1=5 9/2=4,5 4,7 5,8 8,2 7 10-5=5 0,8 1 1,3 1,7 5/2=2,5 5/1=5 14 12 9 19-14=5 14-10=4 - - - - Celkové náklady (TC) Fixní náklady (FC) Variabilní náklady (VC) Mezní náklady (MC) Jednicové náklady (AC) Průměrné variabilní náklady (AVC) Průměrné fixní náklady (AFC)

6 10.4.20156 QFCVCTCMCAVC 0X120 130 238X3 3X244 456X4 X1 = 20 [ VC = 0 – nic nevyrábíme – Q = 0, TC = FC + VC, FC = TC – VC = 20 - 0] X2 = 24, FC jsou stejné při jakémkoliv počtu vyrobených jednotek [ TC = FC + VC, VC = TC – FC = 44 - 20] X3 = 8 – přírůstek nákladů [ MC = TC2-TC1 = 38 – 30 ] X4 = 9 [AVC = VC / Q = (TC – FC)/4 = (56 – 20) / 4 = 36 / 4 ]

7 10.4.20157 Doplňte údaj X QFCVCTCMCAFCAVCATC 0 1 2 6020 3 4 X

8 10.4.20158 Doplňte údaj X QFCVCTCMCAFCAVCATC 0 1 2 20406020 3 4 5

9 Účetní vs. ekonomický zisk ─Zadání ─Majitel pizzerie dosáhl ročních tržeb ve výši 2 mil. Kč. ─Celkové náklady byly během roku 1,6 mil. Kč. ─Jako provozovnu uzpůsobil vlastní dům, který by jinak mohl pronajímat za 200 tis. Kč ročně. ─Kvůli podnikání opustil předchozí zaměstnání, kde měl čistý měsíční plat 20 000 Kč. ─Otázky ─Jakého dosáhl podnikatel účetního zisku? ─Jaké byly jeho náklady obětované příležitosti? ─Jakého dosáhl podnikatel ekonomického zisku? ─Vyplatilo se mu podnikání?

10 1.Náklady a příjmy firmy 2.Výkonnost národního hospodářství 3.Inflace 4.Hospodářská politika 10.4.201510

11 Hrubý domácí produkt (HDP) ─celková peněžní hodnota finálního zboží a služeb vytvořená za určité období (většinou za rok) výrobními faktory umístěnými v domácí ekonomice bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem. 10.4.201511 Hrubý národní produkt - celková peněžní hodnota toku finálního zboží a služeb vytvořená za určité období výrobními faktory ve vlastnictví subjektů národní ekonomiky. Používají se také zkratky GDP (Gross Domestic Product) nebo GNP (Gross National Product) = GNI (Gross National Income). Do HDP ČR započteme produkt českých a cizích firem na území ČR.

12 Výpočet HDP ─Produkční metoda ─Výdajová metoda ─Důchodová metoda ─Produkční metoda ─zde se HDP stanoví jako součet všech finálních statků a služeb, které byly použity k finální spotřebě. ─Proto se do GDP nezapočitává mezispotřeba, která slouží k dalšímu dopracování nebo výrobě. 10.4.201512 HDP =  Produkce –  meziproduktů =  Přidané hodnoty 1000 Kč1500 Kč2000 Kč

13 Produkční metoda (bez daní z produktů a dotací na produkty) ─Vypočtete přidanou hodnotu a HDP 10.4.201513 Výrobní stadiumTržní cena produktu MeziproduktPřidaná hodnota Pěstitel ovcí 900- výrobce látky 1300900400 výrobce obleku 1900 velkoobchod 2400 maloobchod 3300 celkem 9800 900 1300 1900 2400 6500 600 500 900 3300

14 10.4.201514 ─Tržby firmy DHL jsou 100 000 Kč; firma nakoupila obálky od jiných firem v hodnotě 30 000 Kč a vyplatila na mzdách svým pracovníkům 60 000 Kč. Vypočtěte přidanou hodnotu.

15 10.4.201515 ─Přidaná hodnota = 100 000 – 30 000 = 70 000 Kč ─(Odečteme-li od přidané hodnoty mzdy, získáme dosažený zisk)

16 Výdajová metoda výpočtu HDP ─sčítá všechny vyrobené finální statky a služby, které firmy za dané období prodaly; tedy jsou to výdaje ─Domácností (C = consumption): ─výdaje na spotřebu, tzn. výdaje za konečné produkty; ─spotřeba krátkodobá i dlouhodobá (vyjma např. koupě bytů!). ─Vlády (G = government expenditure): ─výdaje na infrastrukturu, obranu státu, školství. (vyjma např. transferové platby – důchody, nemocenské dávky aj.!). ─Firem – (Ig = Gross Investment): ─hrubé investice výdaje za stroje, budovy, technologie. ─Čisté vývozy (Ex-Im) = export mínus import): ─je dán rozdílem hodnoty vyvezeného zboží a hodnoty dovezeného zboží. 10.4.201516 HDP = C + Ig + G + Ex-Im

17 Zisk Pojetí kapitálových služeb ─Kapitál generuje tok služeb a opotřebovává se. ─Odpisy jsou peněžní vyjádření opotřebení kapitálu připadající na jedno účetní období. Ostatní náklady Obnovovací investice (=odpisy) vracejí zásobu kapitálu na původní úroveň Čisté investice zvyšují zásobu kapitálu

18 HDP jako tok kapitálových služeb ─Zásoba národního kapitálu generuje tok zboží a služeb (užitku), resp. generuje HDP. ─Hrubé investice se rovnají čistým investicím plus znehodnocení kapitálu (neboli odpisy z kapitálové spotřeby). 10.4.201518 HDP = C + Ig + G + Ex-Im Služby Zásoba kapitálu Obnovovací investice (=odpisy) + Čisté investice

19 Hrubý domácí produkt vs. Čistý domácí produkt ─Vyšší vypovídací schopnost má ukazatel čistý domácí (resp. národní) produkt ČDP ─Net Domestic Product – NDP ─Čistý domácí produkt – se získá, jestliže se od HDP odečte znehodnocení kapitálu. ─ČDP ukazuje, v jakém rozsahu se společnost skutečně polepšila během účetního období. 10.4.201519 ČDP = HDP - Odpisy ČDP = C + In + G + Ex-Im Pouze čisté investice

20 Vypočtěte HDP ─Určité národní hospodářství vykázalo v daném období následující veličiny (v mld. Kč): 10.4.201520 Výdaje domácností na spotřebu3000 Osobní daně600 Daně ze zisků podniků200 Nepřímé daně400 Hrubé soukromé domácí investice700 Odpisy500 Vládní výdaje1 000 Transferové platby200 Čistý export100 Import400

21 10.4.201521 ─HDP = C + I + G + X = 3000 + 700 + 1000 + 100 = 4800 mld. Kč Výdaje domácností na spotřebu3000 Osobní daně600 Daně ze zisků podniků200 Nepřímé daně400 Hrubé soukromé domácí investice700 Odpisy500 Vládní výdaje1 000 Transferové platby200 Čistý export100 Import400 Jsou započteny zde Je započten zde

22 10.4.201522 Vypočtěte velikost C Výdaje domácností na dlouhodobé spotřební výrobky400 Výdaje domácností na krátkodobé spotřební výrobky600 Výdaje domácností na služby1 500 Výdaje na bytovou výstavbu100 Vládní transfery200 Investice do zásob30 Hrubé soukromé domácí investice800 Výdaje vlády900 Amortizace480 Vývoz430 Dovoz550 Čistý příjem z výrobních faktorů v zahraničí50

23 10.4.201523 Velikost C ─C = 400 + 600 + 1500 = 2500 Je zde Výdaje domácností na dlouhodobé spotřební výrobky400 Výdaje domácností na krátkodobé spotřební výrobky600 Výdaje domácností na služby1 500 Výdaje na bytovou výstavbu100 Vládní transfery200 Investice do zásob30 Hrubé soukromé domácí investice800 Výdaje vlády900 Amortizace480 Vývoz430 Dovoz550 Čistý příjem z výrobních faktorů v zahraničí50

24 10.4.201524 Vypočtěte velikost HDP Výdaje domácností na dlouhodobé spotřební výrobky400 Výdaje domácností na krátkodobé spotřební výrobky600 Výdaje domácností na služby1 500 Výdaje na bytovou výstavbu100 Vládní transfery200 Investice do zásob30 Hrubé soukromé domácí investice800 Výdaje vlády900 Amortizace480 Vývoz430 Dovoz550 Čistý příjem z výrobních faktorů v zahraničí50

25 10.4.201525 Velikost HDP ─HDP = C + Ig + G + Ex-Im = 2500 + 800 + 900 + (430 – 550) = 4080 Výdaje domácností na dlouhodobé spotřební výrobky400 Výdaje domácností na krátkodobé spotřební výrobky600 Výdaje domácností na služby1 500 Výdaje na bytovou výstavbu100 Vládní transfery200 Investice do zásob30 Hrubé soukromé domácí investice800 Výdaje vlády900 Amortizace480 Vývoz430 Dovoz550 Čistý příjem z výrobních faktorů v zahraničí50 Je zde

26 10.4.201526 Vypočtěte velikost ČDP Výdaje domácností na dlouhodobé spotřební výrobky400 Výdaje domácností na krátkodobé spotřební výrobky600 Výdaje domácností na služby1 500 Výdaje na bytovou výstavbu100 Vládní transfery200 Investice do zásob30 Hrubé soukromé domácí investice800 Výdaje vlády900 Amortizace480 Vývoz430 Dovoz550 Čistý příjem z výrobních faktorů v zahraničí50

27 10.4.201527 Velikost ČDP ─ČDP = C + Ig + G + Ex-Im – Amortizace= 2500 + 800 + 900 + (430 – 550) – 480 = 3 600 Výdaje domácností na dlouhodobé spotřební výrobky400 Výdaje domácností na krátkodobé spotřební výrobky600 Výdaje domácností na služby1 500 Výdaje na bytovou výstavbu100 Vládní transfery200 Investice do zásob30 Hrubé soukromé domácí investice800 Výdaje vlády900 Amortizace480 Vývoz430 Dovoz550 Čistý příjem z výrobních faktorů v zahraničí50

28 10.4.201528 Vypočtěte velikost HNP Výdaje domácností na dlouhodobé spotřební výrobky400 Výdaje domácností na krátkodobé spotřební výrobky600 Výdaje domácností na služby1 500 Výdaje na bytovou výstavbu100 Vládní transfery200 Investice do zásob30 Hrubé soukromé domácí investice800 Výdaje vlády900 Amortizace480 Vývoz430 Dovoz550 Čistý příjem z výrobních faktorů v zahraničí50

29 10.4.201529 Velikost HNP ─HNP = C + Ig + G + Ex-Im + čistý příjem z výrobních faktorů v zahraničí = 4080 + 50 = 4130 Výdaje domácností na dlouhodobé spotřební výrobky400 Výdaje domácností na krátkodobé spotřební výrobky600 Výdaje domácností na služby1 500 Výdaje na bytovou výstavbu100 Vládní transfery200 Investice do zásob30 Hrubé soukromé domácí investice800 Výdaje vlády900 Amortizace480 Vývoz430 Dovoz550 Čistý příjem z výrobních faktorů v zahraničí50

30 Důchodová metoda výpočtu HDP ─Důchodová metoda – s výrobou nebo prodejem každého statku jsou spojeny určité platby (důchody), které někomu plynou jako odměna za poskytnutí svých výrobních faktorů: ─zaměstnanci – mzdy a plat, ─majitelé půdy – rentu, ─majitelé kapitálu – úrok a zisky. 10.4.201530 Pozor! Pouhý součet důchodů ovšem neodpovídá hrubému národnímu produktu. A to proto, že v HDP jsou zahrnuty hrubé investice, a také proto, že v HDP jsou zahrnuty nepřímé daně a cla. Produkční metoda = Důchodová metoda = Výdajová metoda

31 1.Náklady a příjmy firmy 2.Výkonnost národního hospodářství 3.Inflace 4.Hospodářská politika 10.4.201531

32 Nominální vs. reálný HDP ─Nominální produkt – je počítán v běžných cenách; ─nevýhoda: nesrovnatelný v čase, proto je lepší přepočítat HDP v tzv. stálých cenách 10.4.201532 1995 2009 >=<>=< 11 Kč 20 Kč

33 Deflátor ─je nejkomplexnější z cenových indexů, kterými se měří míra inflace v ekonomice. Deflátor HDP zahrnuje v sobě změnu cen všech statků v ekonomice. 10.4.201533 Cenová úroveň 2009 Deflátor = --------------------------------- Cenová úroveň 1995 20 x1 Deflátor = -------------- = 1,81 = 181 % 11x1

34 Reálný produkt ─Reálný produkt lze zjistit pomocí tzv. deflátoru (statisticky zjištěný cenový index) 10.4.201534 Nominální HDP v cenách 2009 Reálný HDP 2009 = --------------------------------------- Deflátor 2009/1995 20 Reálný HDP 2009 = ------------- = 11 Kč 1,81 19952009 =

35 Nominální vs. reálný HDP ─HDP (2006) = 5 * 1000 + 2 * 2000 = 9 000 ─HDP nomin. (2009) = 6 * 1200 + 4 * 2100 = = 15 600 – je to HDP 2009 v cenách roku 2009; HDP vzrostl jak v důsledku růstu cen, tak i v důsledku růstu objemu spotřeby. 10.4.201535 20062009 P0Q0P1Q1 Mléko5100061200 Chleba2200042100

36 Nominální vs. reálný HDP ─Eliminujeme vliv růstu cen – spočítáme reálný HDP 2009 v cenách roku 2006 ─HDP reálný (2009) = 5 * 1200 + 2 * 2100 = 10 200 – kolik byl spotřebitel nucen vynaložit v r. 2006 v případě stejné spotřeby jako v r. 2009 10.4.201536 20062009 P0Q0P1Q1 Mléko5100061200 Chleba2200042100

37 Nominální vs. reálný HDP ─Spočítáme deflátor ─Současné náklady na spotřební koš P1Q1 v cenách tohoto období, ─v porovnání s hodnotou tohoto koše v cenách minulého období P0Q1 – resp. kolík spotřebitel byl nucen vynaložit v minulosti v případě stejné spotřeby jako dnes. 10.4.201537

38 Nominální vs. reálný HDP ─Zjistíme reálný produkt pomocí deflátoru 10.4.201538 20062009 P0Q0P1Q1 Mléko5100061200 Chleba2200042100 Nominální HDP v cenách 2009 Reálný HDP 2009 = --------------------------------------- Deflátor 2009/2006

39 10.4.201539 ─Určete, jak se přibližně změnil nominální produkt, pokud ve zkoumaném roce vzrostl reálný produkt o 3 % a cenová hladina vzrostla o 1 % ΔnHDP = ΔrHDP + ΔP

40 10.4.201540 ─1. Určete, jaký byl v daném roce modelový vývoj nominálního HDP, pokud: ─reálný HDP vzrostl a cenová hladina byla stabilní ─reálný HDP klesl a cenová hladina vzrostla (o stejné procento) ─reálný HDP stagnoval a cenová hladina vzrostla = = =

41 10.4.201541 ─2. Určete, jaký byl v daném roce modelový vývoj reálného HDP, pokud: ─nominální HDP vzrostl a cenová hladina byla stabilní ─nominální HDP stagnoval a cenová hladina vzrostla ─nominální HDP i cenová hladina vzrostly (o stejné procento) = = =

42 10.4.201542 Kolik procentních bodů je X? Změna nominálního HDP (p.b.) Změna reálného HDP (p.b.) Změna cenové hladiny (p.b.) 108X1 5X22 –2 3X3 6–4X4 X52–2

43 1.Náklady a příjmy firmy 2.Výkonnost národního hospodářství 3.Inflace 4.Hospodářská politika 10.4.201543

44 10.4.201544 ─ČNB uskuteční kursové intervence ve snaze zabránit depreciaci (poklesu kurzu) koruny. Kursové intervence ČNB provede tak, že: ─nakupuje CZK a současně nakupuje USD ─prodává CZK a současně nakupuje USD ─nakupuje CZK a současně prodává USD ─prodává CZK a současně prodává USD

45 10.4.201545 ─Na trhu je zřejmě přebytek korun – nabídka S je větší než poptávka D při kurzu 20 CZK za 1 USD, proto existuje tlak na depreciaci do 30 CZK za 1 USD. 20CZK/1USD 30CZK/1USD M Kurz S D

46 10.4.201546 ─ČNB nakupuje české koruny (snižuje jejích nabídku na trhu S – S’) např. za dolary, resp. současně prodává zahraniční měnové rezervy. 20CZK/1USD 30CZK/1USD M Kurz S D S’S’

47 10.4.201547 ─Do vládních výdajů na nákup výrobků a služeb se vloudila chybná položka. Označte ji: ─nákup nové limuzíny pro předsedu vlády ─plat předsedy vlády ─zakoupené software pro ministerstvo tělocviku ─podpora v nezaměstnanosti tělocvikářům ─plat čestné stráže před prezidentským palácem

48 10.4.201548 Chybná položka - podpora v nezaměstnanosti tělocvikářům ─tato položka patři do C – spotřeba domácností

49 1.Náklady a příjmy firmy 2.Výkonnost národního hospodářství 3.Inflace 4.Hospodářská politika 5.Dodatek 10.4.201549

50 10.4.201550 ─Co si myslíte, že se stane (nebo pravděpodobně stane) s úrovní HDP, ─když hurikán zničí budovy na pobřeží? ─když únik ropy způsobí ekologickou katastrofu? ─když služebná uklidí dům? ─když si farmář vypěstuje rajčata pro vlastní spotřebu? ─když žena v domácnosti uklidí dům? ─když se prodá nelegální kopie Windows? ─když vláda vydá nový environmentální zákon omezující produkci skleníkových plynů u výrobců?

51 10.4.201551 ─Rozhodněte zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či ne ─Hrubý národní produkt (HNP) je vždy větší než hrubý domácí produkt (HDP). ─V období růstu cenové hladiny, reálný HDP poroste mnohem rychleji než nominální HDP. ─Růst volného času se výrazně promítá do růstu HDP.

52 10.4.201552 ─V roce 1946 byl plat presidenta USA 75 000$. Dnes je to 400,000$. Je na tom dnes pan president lépe než před 60 lety? Pro vysvětlení použijte data v následující tabulce. Rok194619822007 Index cen19100207

53 10.4.201553 ─1946 => 1982 ─75 000 / 0,19 = 394 736 ─2007 = > 1982 ─400 000 / 2,07 = 193 236

54 10.4.201554 ─Následující tabulka uvádí meziroční tempa růstu reálného HDP. Ve kterých letech byl HDP na nejvyšší úrovni? ─Vysvětlete svou odpověď. Rok199920002001 Tempo růstu HDP % 5,44,22,7

55 10.4.201555 ─Přemýšlejte o tom jak následující jevy ovlivní agregátní poptávku a HDP: ─zvýšení daně z příjmu fyzických osob; ─růst nezaměstnanosti a transferů v systému sociálního zabezpečení; ─očekávání vyšší inflace; ─prognózy hospodářské krize; ─celkové zvýšení cenové hladiny.

56 10.4.201556 ─Nástrojem jaké politiky je tzv. šrotovné?

57 10.4.201557 ─Federal Reserve Bank v USA snížil diskontní sazbu na úroveň 0,25 %, což je historické minimum. S jakým cílem provedl Fed toto opatření?

58 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Základy ekonomie Egor Sidorov Seminář 2/2. 1.Náklady a příjmy firmy 2.Výkonnost národního hospodářství 3.Inflace 4.Hospodářská politika 10.4.20152."

Podobné prezentace


Reklamy Google