Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ekonomie Egor Sidorov Seminář 2/2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ekonomie Egor Sidorov Seminář 2/2."— Transkript prezentace:

1 Základy ekonomie Egor Sidorov Seminář 2/2

2 Výkonnost národního hospodářství Inflace Hospodářská politika
Náklady a příjmy firmy Výkonnost národního hospodářství Inflace Hospodářská politika

3 Jaké náklady jsou v pizzerii Pam Pam fixní, jaké jsou variabilní:
nájemné, plat kuchařů, plat účetního, topení, mouka, pojištění, elektrická energie, plat číšníků 3

4 Variabilní náklady (VC) Celkové náklady (TC = FC + VC)
Fixní náklady (FC) Variabilní náklady (VC) Celkové náklady (TC = FC + VC) Mezní náklady – přírůstek nákladů spojený s výrobou další jednotky (MC = TC1 – TC0) Průměrné variabilní náklady (AVC = VC / Q) Průměrné fixní náklady (AFC = FC / Q) Jednicové náklady (AC = TC / Q) 4

5 Variabilní náklady (VC) Mezní náklady (MC) Jednicové náklady (AC)
Q FC VC TC AC AVC AFC MC 5 1 2 9 3 14 4 23 35 6 49 - 5+0=5 - - - 5+5=10 10/1=10 5/1=5 5/1=5 10-5=5 14 14/2=7 9/2=4,5 5/2=2,5 14-10=4 19 6,3 4,7 1,7 19-14=5 28 7 5,8 1,3 9 40 8 7 1 12 54 9 8,2 0,8 14 Celkové náklady (TC) Fixní náklady (FC) Variabilní náklady (VC) Mezní náklady (MC) Jednicové náklady (AC) Průměrné variabilní náklady (AVC) Průměrné fixní náklady (AFC) 5

6 X3 = 8 – přírůstek nákladů [ MC = TC2-TC1 = 38 – 30 ]
Q FC VC TC MC AVC X1 20 1 30 2 38 X3 3 X2 44 4 56 X4 X1 = 20 [ VC = 0 – nic nevyrábíme – Q = 0, TC = FC + VC, FC = TC – VC = ] X2 = 24, FC jsou stejné při jakémkoliv počtu vyrobených jednotek [ TC = FC + VC, VC = TC – FC = ] X3 = 8 – přírůstek nákladů [ MC = TC2-TC1 = 38 – 30 ] X4 = 9 [AVC = VC / Q = (TC – FC)/4 = (56 – 20) / 4 = 36 / 4 ] 6

7 Doplňte údaj X Q FC VC TC MC AFC AVC ATC 1 2 60 20 3 4 X 7

8 Doplňte údaj X 20 40 60 5 Q FC VC TC MC AFC AVC ATC 1 2 3 4 10.4.2017
1 2 20 40 60 3 4 5 8

9 Účetní vs. ekonomický zisk
Zadání Majitel pizzerie dosáhl ročních tržeb ve výši 2 mil. Kč. Celkové náklady byly během roku 1,6 mil. Kč. Jako provozovnu uzpůsobil vlastní dům, který by jinak mohl pronajímat za 200 tis. Kč ročně. Kvůli podnikání opustil předchozí zaměstnání, kde měl čistý měsíční plat 20 000 Kč. Otázky Jakého dosáhl podnikatel účetního zisku? Jaké byly jeho náklady obětované příležitosti? Jakého dosáhl podnikatel ekonomického zisku? Vyplatilo se mu podnikání?

10 Výkonnost národního hospodářství Inflace Hospodářská politika
Náklady a příjmy firmy Výkonnost národního hospodářství Inflace Hospodářská politika

11 Hrubý domácí produkt (HDP)
celková peněžní hodnota finálního zboží a služeb vytvořená za určité období (většinou za rok) výrobními faktory umístěnými v domácí ekonomice bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem. Hrubý národní produkt - celková peněžní hodnota toku finálního zboží a služeb vytvořená za určité období výrobními faktory ve vlastnictví subjektů národní ekonomiky. Do HDP ČR započteme produkt českých a cizích firem na území ČR. Používají se také zkratky GDP (Gross Domestic Product) nebo GNP (Gross National Product) = GNI (Gross National Income).

12 HDP =  Produkce –  meziproduktů =  Přidané hodnoty
Výpočet HDP Produkční metoda Výdajová metoda Důchodová metoda zde se HDP stanoví jako součet všech finálních statků a služeb, které byly použity k finální spotřebě. Proto se do GDP nezapočitává mezispotřeba, která slouží k dalšímu dopracování nebo výrobě. 1000 Kč 1500 Kč 2000 Kč HDP =  Produkce –  meziproduktů =  Přidané hodnoty

13 Produkční metoda (bez daní z produktů a dotací na produkty)
Vypočtete přidanou hodnotu a HDP Výrobní stadium Tržní cena produktu Meziprodukt Přidaná hodnota Pěstitel ovcí 900 - výrobce látky 1300 400 výrobce obleku 1900 velkoobchod 2400 maloobchod 3300 celkem 9800 900 1300 600 1900 500 2400 900 6500 3300

14 Tržby firmy DHL jsou Kč; firma nakoupila obálky od jiných firem v hodnotě Kč a vyplatila na mzdách svým pracovníkům Kč. Vypočtěte přidanou hodnotu. 14

15 (Odečteme-li od přidané hodnoty mzdy, získáme dosažený zisk)
Přidaná hodnota = 100 000 – 30 000 = 70 000 Kč (Odečteme-li od přidané hodnoty mzdy, získáme dosažený zisk) 15

16 Výdajová metoda výpočtu HDP
sčítá všechny vyrobené finální statky a služby, které firmy za dané období prodaly; tedy jsou to výdaje Domácností (C = consumption): výdaje na spotřebu, tzn. výdaje za konečné produkty; spotřeba krátkodobá i dlouhodobá (vyjma např. koupě bytů!). Vlády (G = government expenditure): výdaje na infrastrukturu, obranu státu, školství. (vyjma např. transferové platby – důchody, nemocenské dávky aj.!). Firem – (Ig = Gross Investment): hrubé investice výdaje za stroje, budovy, technologie. Čisté vývozy (Ex-Im) = export mínus import): je dán rozdílem hodnoty vyvezeného zboží a hodnoty dovezeného zboží. HDP = C + Ig + G + Ex-Im

17 Pojetí kapitálových služeb
Kapitál generuje tok služeb a opotřebovává se. Odpisy jsou peněžní vyjádření opotřebení kapitálu připadající na jedno účetní období. Čisté investice zvyšují zásobu kapitálu Zisk Ostatní náklady Obnovovací investice (=odpisy) vracejí zásobu kapitálu na původní úroveň

18 HDP jako tok kapitálových služeb
Zásoba národního kapitálu generuje tok zboží a služeb (užitku), resp. generuje HDP. Hrubé investice se rovnají čistým investicím plus znehodnocení kapitálu (neboli odpisy z kapitálové spotřeby). Obnovovací investice (=odpisy) + Čisté investice HDP = C + Ig + G + Ex-Im Zásoba kapitálu Služby

19 Hrubý domácí produkt vs. Čistý domácí produkt
Vyšší vypovídací schopnost má ukazatel čistý domácí (resp. národní) produkt ČDP Net Domestic Product – NDP Čistý domácí produkt – se získá, jestliže se od HDP odečte znehodnocení kapitálu. ČDP ukazuje, v jakém rozsahu se společnost skutečně polepšila během účetního období. ČDP = HDP - Odpisy ČDP = C + In + G + Ex-Im Pouze čisté investice

20 Vypočtěte HDP Určité národní hospodářství vykázalo v daném období následující veličiny (v mld. Kč): Výdaje domácností na spotřebu 3000 Osobní daně 600 Daně ze zisků podniků 200 Nepřímé daně 400 Hrubé soukromé domácí investice 700 Odpisy 500 Vládní výdaje 1 000 Transferové platby Čistý export 100 Import

21 HDP = C + I + G + X = 3000 + 700 + 1000 + 100 = 4800 mld. Kč
Výdaje domácností na spotřebu 3000 Osobní daně 600 Daně ze zisků podniků 200 Nepřímé daně 400 Hrubé soukromé domácí investice 700 Odpisy 500 Vládní výdaje 1 000 Transferové platby Čistý export 100 Import Jsou započteny zde Jsou započteny zde Je započten zde 21

22 Vypočtěte velikost C Výdaje domácností na dlouhodobé spotřební výrobky
400 Výdaje domácností na krátkodobé spotřební výrobky 600 Výdaje domácností na služby 1 500 Výdaje na bytovou výstavbu 100 Vládní transfery 200 Investice do zásob 30 Hrubé soukromé domácí investice 800 Výdaje vlády 900 Amortizace 480 Vývoz 430 Dovoz 550 Čistý příjem z výrobních faktorů v zahraničí 50 22

23 Velikost C Výdaje domácností na dlouhodobé spotřební výrobky 400 Výdaje domácností na krátkodobé spotřební výrobky 600 Výdaje domácností na služby 1 500 Výdaje na bytovou výstavbu 100 Vládní transfery 200 Investice do zásob 30 Hrubé soukromé domácí investice 800 Výdaje vlády 900 Amortizace 480 Vývoz 430 Dovoz 550 Čistý příjem z výrobních faktorů v zahraničí 50 Je zde C = = 2500 23

24 Vypočtěte velikost HDP
Výdaje domácností na dlouhodobé spotřební výrobky 400 Výdaje domácností na krátkodobé spotřební výrobky 600 Výdaje domácností na služby 1 500 Výdaje na bytovou výstavbu 100 Vládní transfery 200 Investice do zásob 30 Hrubé soukromé domácí investice 800 Výdaje vlády 900 Amortizace 480 Vývoz 430 Dovoz 550 Čistý příjem z výrobních faktorů v zahraničí 50 24

25 Velikost HDP Výdaje domácností na dlouhodobé spotřební výrobky 400 Výdaje domácností na krátkodobé spotřební výrobky 600 Výdaje domácností na služby 1 500 Výdaje na bytovou výstavbu 100 Vládní transfery 200 Investice do zásob 30 Hrubé soukromé domácí investice 800 Výdaje vlády 900 Amortizace 480 Vývoz 430 Dovoz 550 Čistý příjem z výrobních faktorů v zahraničí 50 HDP = C + Ig + G + Ex-Im = (430 – 550) = 4080 Je zde Je zde Je zde Je zde 25

26 Vypočtěte velikost ČDP
Výdaje domácností na dlouhodobé spotřební výrobky 400 Výdaje domácností na krátkodobé spotřební výrobky 600 Výdaje domácností na služby 1 500 Výdaje na bytovou výstavbu 100 Vládní transfery 200 Investice do zásob 30 Hrubé soukromé domácí investice 800 Výdaje vlády 900 Amortizace 480 Vývoz 430 Dovoz 550 Čistý příjem z výrobních faktorů v zahraničí 50 26

27 Velikost ČDP Výdaje domácností na dlouhodobé spotřební výrobky 400 Výdaje domácností na krátkodobé spotřební výrobky 600 Výdaje domácností na služby 1 500 Výdaje na bytovou výstavbu 100 Vládní transfery 200 Investice do zásob 30 Hrubé soukromé domácí investice 800 Výdaje vlády 900 Amortizace 480 Vývoz 430 Dovoz 550 Čistý příjem z výrobních faktorů v zahraničí 50 ČDP = C + Ig + G + Ex-Im – Amortizace= (430 – 550) – 480 = 3 600 27

28 Vypočtěte velikost HNP
Výdaje domácností na dlouhodobé spotřební výrobky 400 Výdaje domácností na krátkodobé spotřební výrobky 600 Výdaje domácností na služby 1 500 Výdaje na bytovou výstavbu 100 Vládní transfery 200 Investice do zásob 30 Hrubé soukromé domácí investice 800 Výdaje vlády 900 Amortizace 480 Vývoz 430 Dovoz 550 Čistý příjem z výrobních faktorů v zahraničí 50 28

29 Velikost HNP Výdaje domácností na dlouhodobé spotřební výrobky 400 Výdaje domácností na krátkodobé spotřební výrobky 600 Výdaje domácností na služby 1 500 Výdaje na bytovou výstavbu 100 Vládní transfery 200 Investice do zásob 30 Hrubé soukromé domácí investice 800 Výdaje vlády 900 Amortizace 480 Vývoz 430 Dovoz 550 Čistý příjem z výrobních faktorů v zahraničí 50 HNP = C + Ig + G + Ex-Im + čistý příjem z výrobních faktorů v zahraničí = = 4130 29

30 Důchodová metoda výpočtu HDP
Důchodová metoda – s výrobou nebo prodejem každého statku jsou spojeny určité platby (důchody), které někomu plynou jako odměna za poskytnutí svých výrobních faktorů: zaměstnanci – mzdy a plat, majitelé půdy – rentu, majitelé kapitálu – úrok a zisky. Pozor! Pouhý součet důchodů ovšem neodpovídá hrubému národnímu produktu. A to proto, že v HDP jsou zahrnuty hrubé investice, a také proto, že v HDP jsou zahrnuty nepřímé daně a cla. Produkční metoda = Důchodová metoda Výdajová metoda

31 Výkonnost národního hospodářství Inflace Hospodářská politika
Náklady a příjmy firmy Výkonnost národního hospodářství Inflace Hospodářská politika

32 Nominální vs. reálný HDP
Nominální produkt – je počítán v běžných cenách; nevýhoda: nesrovnatelný v čase, proto je lepší přepočítat HDP v tzv. stálých cenách 20 Kč 11 Kč > = < 2009 1995

33 Deflátor je nejkomplexnější z cenových indexů, kterými se měří míra inflace v ekonomice. Deflátor HDP zahrnuje v sobě změnu cen všech statků v ekonomice. Cenová úroveň 2009 Deflátor = Cenová úroveň 1995 20 x1 Deflátor = = 1,81 = 181 % 11x1

34 Reálný produkt Reálný produkt lze zjistit pomocí tzv. deflátoru (statisticky zjištěný cenový index) Nominální HDP v cenách 2009 Reálný HDP = Deflátor 2009/1995 20 Reálný HDP = = 11 Kč 1,81 = 1995 2009

35 Nominální vs. reálný HDP
2006 2009 P0 Q0 P1 Q1 Mléko 5 1000 6 1200 Chleba 2 2000 4 2100 HDP (2006) = 5 * * 2000 = 9 000 HDP nomin. (2009) = 6 * * 2100 = = – je to HDP 2009 v cenách roku 2009; HDP vzrostl jak v důsledku růstu cen, tak i v důsledku růstu objemu spotřeby.

36 Nominální vs. reálný HDP
2006 2009 P0 Q0 P1 Q1 Mléko 5 1000 6 1200 Chleba 2 2000 4 2100 Eliminujeme vliv růstu cen – spočítáme reálný HDP 2009 v cenách roku 2006 HDP reálný (2009) = 5 * * 2100 = – kolik byl spotřebitel nucen vynaložit v r v případě stejné spotřeby jako v r. 2009

37 Nominální vs. reálný HDP
Spočítáme deflátor Současné náklady na spotřební koš P1Q1 v cenách tohoto období, v porovnání s hodnotou tohoto koše v cenách minulého období P0Q1 – resp. kolík spotřebitel byl nucen vynaložit v minulosti v případě stejné spotřeby jako dnes.

38 Nominální vs. reálný HDP
2006 2009 P0 Q0 P1 Q1 Mléko 5 1000 6 1200 Chleba 2 2000 4 2100 Zjistíme reálný produkt pomocí deflátoru Nominální HDP v cenách 2009 Reálný HDP = Deflátor 2009/2006

39 ΔnHDP = ΔrHDP + ΔP Určete, jak se přibližně změnil nominální produkt, pokud ve zkoumaném roce vzrostl reálný produkt o 3 % a cenová hladina vzrostla o 1 % 39

40 1. Určete, jaký byl v daném roce modelový vývoj nominálního HDP, pokud:
reálný HDP vzrostl a cenová hladina byla stabilní reálný HDP klesl a cenová hladina vzrostla (o stejné procento) reálný HDP stagnoval a cenová hladina vzrostla = = = 40

41 2. Určete, jaký byl v daném roce modelový vývoj reálného HDP, pokud:
nominální HDP vzrostl a cenová hladina byla stabilní nominální HDP stagnoval a cenová hladina vzrostla nominální HDP i cenová hladina vzrostly (o stejné procento) = = = 41

42 Kolik procentních bodů je X?
Změna nominálního HDP (p.b.) Změna reálného HDP (p.b.) Změna cenové hladiny (p.b.) 10 8 X1 5 X2 2 –2 3 X3 6 –4 X4 X5 2 –2 42

43 Výkonnost národního hospodářství Inflace Hospodářská politika
Náklady a příjmy firmy Výkonnost národního hospodářství Inflace Hospodářská politika

44 ČNB uskuteční kursové intervence ve snaze zabránit depreciaci (poklesu kurzu) koruny. Kursové intervence ČNB provede tak, že: nakupuje CZK a současně nakupuje USD prodává CZK a současně nakupuje USD nakupuje CZK a současně prodává USD prodává CZK a současně prodává USD 44

45 Na trhu je zřejmě přebytek korun – nabídka S je větší než poptávka D při kurzu 20 CZK za 1 USD, proto existuje tlak na depreciaci do 30 CZK za 1 USD. 20CZK/1USD 30CZK/1USD M Kurz S D 45

46 ČNB nakupuje české koruny (snižuje jejích nabídku na trhu S – S’) např
ČNB nakupuje české koruny (snižuje jejích nabídku na trhu S – S’) např. za dolary, resp. současně prodává zahraniční měnové rezervy. 20CZK/1USD 30CZK/1USD M Kurz S’ S D 46

47 Do vládních výdajů na nákup výrobků a služeb se vloudila chybná položka. Označte ji:
nákup nové limuzíny pro předsedu vlády plat předsedy vlády zakoupené software pro ministerstvo tělocviku podpora v nezaměstnanosti tělocvikářům plat čestné stráže před prezidentským palácem 47

48 Chybná položka - podpora v nezaměstnanosti tělocvikářům
tato položka patři do C – spotřeba domácností 48

49 Výkonnost národního hospodářství Inflace Hospodářská politika Dodatek
Náklady a příjmy firmy Výkonnost národního hospodářství Inflace Hospodářská politika Dodatek

50 Co si myslíte, že se stane (nebo pravděpodobně stane) s úrovní HDP,
když hurikán zničí budovy na pobřeží? když únik ropy způsobí ekologickou katastrofu? když služebná uklidí dům? když si farmář vypěstuje rajčata pro vlastní spotřebu? když žena v domácnosti uklidí dům? když se prodá nelegální kopie Windows? když vláda vydá nový environmentální zákon omezující produkci skleníkových plynů u výrobců? 50

51 Rozhodněte zda uvedená tvrzení jsou pravdivá či ne
Hrubý národní produkt (HNP) je vždy větší než hrubý domácí produkt (HDP). V období růstu cenové hladiny, reálný HDP poroste mnohem rychleji než nominální HDP. Růst volného času se výrazně promítá do růstu HDP. 51

52 V roce 1946 byl plat presidenta USA 75 000$. Dnes je to 400,000$
V roce 1946 byl plat presidenta USA 75 000$. Dnes je to 400,000$. Je na tom dnes pan president lépe než před 60 lety? Pro vysvětlení použijte data v následující tabulce. Rok 1946 1982 2007 Index cen 19 100 207 52

53 1946 => 1982 75 000 / 0,19 = 2007 = > 1982 / 2,07 = 53

54 Vysvětlete svou odpověď.
Následující tabulka uvádí meziroční tempa růstu reálného HDP. Ve kterých letech byl HDP na nejvyšší úrovni? Vysvětlete svou odpověď. Rok 1999 2000 2001 Tempo růstu HDP % 5,4 4,2 2,7 54

55 Přemýšlejte o tom jak následující jevy ovlivní agregátní poptávku a HDP:
zvýšení daně z příjmu fyzických osob; růst nezaměstnanosti a transferů v systému sociálního zabezpečení; očekávání vyšší inflace; prognózy hospodářské krize; celkové zvýšení cenové hladiny. 55

56 Nástrojem jaké politiky je tzv. šrotovné?
56

57 Federal Reserve Bank v USA snížil diskontní sazbu na úroveň 0,25 %, což je historické minimum. S jakým cílem provedl Fed toto opatření? 57

58 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Základy ekonomie Egor Sidorov Seminář 2/2."

Podobné prezentace


Reklamy Google