Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZDROJE INFORMACÍ Rozdělení informačních zdrojů Výběr informačního zdroje Knihy a knihovny Média a reklama.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZDROJE INFORMACÍ Rozdělení informačních zdrojů Výběr informačního zdroje Knihy a knihovny Média a reklama."— Transkript prezentace:

1 ZDROJE INFORMACÍ Rozdělení informačních zdrojů Výběr informačního zdroje Knihy a knihovny Média a reklama

2 ROZDĚLENÍ INFORMAČNÍCH ZDROJŮ Informační zdroje se dají rozdělit podle: smyslů − zvuková sdělení, obrazová sdělení míry masovosti – největší množství lidí pravděpodobně oslovuje televize, méně výklad ve škole, dialog dvou lidí informačního média − noviny, časopisy, televize, Internet periodicity (opakovanosti) − jednorázové (vícekrát se neopakující) informace, pravidelné (opakující se nebo aktualizující se) informace

3 VÝBĚR INFORMAČNÍHO ZDROJE Kvalitní informační zdroj má 5 základních vlastností: Správnost Odbornost autora Objektivnost Aktuálnost Ucelenost

4 VÝBĚR INFORMAČNÍHO ZDROJE Správnost Kvalitní zdroj veškeré informace předem ověřuje. Uvádí informační zdroje a způsob jimž byly informace získány. V článcích se nedopouští odborných chyb.

5 VÝBĚR INFORMAČNÍHO ZDROJE Odbornost autora Veškeré informace mají svého autora. O autorovi se čtenář může dozvědět jak je odborně způsobilý k danému tématu. O odbornosti svědčí gramatická správnost a úroveň článků.

6 VÝBĚR INFORMAČNÍHO ZDROJE Objektivnost, nezaujatost Nenadržování firmám, politickým stranám nebo zájmovým skupinám. Reklamní články jsou od zbývajícího obsahu jednoznačně odděleny.

7 VÝBĚR INFORMAČNÍHO ZDROJE Aktuálnost Každá zveřejněná informace je datována. S pojmem aktuálnosti souvisí také stárnutí informace. Zdroje zveřejňující zastaralé informace působí nevěrohodně.

8 VÝBĚR INFORMAČNÍHO ZDROJE Ucelenost Informace nejsou vytaženy z kontextu jiného článku. Informace nejsou účelově sestavovány. Články obsahují odkazy na jiné články s podrobnějšími informacemi. Psané informace jsou obvykle kombinovány s obrázky, grafy, schématy, mapami apod.

9 KNIHY A KNIHOVNY Kniha je stále zdroj největších informací. Kniha má vlastnosti díky, kterým vydrží ještě mnoho let: Příjemně se s ní pracuje, je přenositelná Nevyžaduje napájení ani datový kabel Kvalita zobrazení písem a obrázků je oproti současným počítačům několika násobně vyšší Často má velkou uměleckou hodnotu

10 KNIHY A KNIHOVNY Největší ručně psaná kniha Codex Gigas, Ďáblova kronika

11 KNIHY A KNIHOVNY Za účelem vypůjčování knih jsou zřizovány knihovny. Knihovny poskytují nejčastěji tyto nástroje a služby: Vyhledávání podle katalogu Pokud víme jak se kniha jmenuje, kdo ji napsal nebo kdo jí vydal lze ji v katalogu knihovny snadno vyhledat

12 KNIHY A KNIHOVNY U mnoha knihoven lze procházet katalogem i na dálku přes Internet (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, MSVK)

13 KNIHY A KNIHOVNY Vyhledávání podle klíčových slov Například klíčová slova pro učebnici výpočetní techniky mohou být: učebnice − počítače − hardware − software Meziknihovní výpůjční služba Umožňuje objednat si knihu v místní knihovně (například MSVK) a získat knihu, která je majetkem jiné knihovny (např. Vědecké knihovny v Olomouci). Knihovny sdružené v této službě vytvářejí často společný katalog (například Jednotná informační brána, www.jib.cz)

14 KNIHY A KNIHOVNY Knihy se dnes vydávají i v elektronické podobě (e-books)

15 MÉDIA A REKLAMA V minulosti lidé získávali informace bezprostřední osobní zkušeností nebo od někoho kdo byl přímým účastníkem událostí. Dnes velmi často získáváme značnou část informací ze sdělovacích prostředků. Díky tomu máme k dispozici mnohem více informací okolo sebe, Na druhou stranu je zde mnohem větší prostor pro manipulaci.

16 MÉDIA A REKLAMA Soukromá média Patří sem: téměř všechen tisk rozhlas televize některé webové časopisy

17 MÉDIA A REKLAMA Soukromá média Jsou často založena za účelem zisku nikoli kvůli objektivní informovanosti. Informace jsou tak objektivní jak dovolují jejich čtenáři. Ředitelé a šéfredaktoři těchto médií jsou určováni majitelem.

18 MÉDIA A REKLAMA Veřejnoprávní média Jsou zřizována zákonem a mají za úkol rozvíjet kvalitní informovanost a kulturu v zemi. V ČR působí tři veřejnoprávní média: Česká televize Český rozhlas Česká tisková kancelář

19 MÉDIA A REKLAMA Veřejnoprávní média Jsou placeny z koncesionářských poplatků. Vedení veřejnoprávních médií je určováno politickou reprezentací. Tedy tato média také nejsou tedy úplně nezávislá.

20 MÉDIA A REKLAMA Nejméně objektivní jsou bulvární média. Zde objektivita není na prvním místě a čtenáři není ani vyžadována. Objektivita (neboli spolehlivost a přesnost) médií

21 MÉDIA A REKLAMA Objektivita Nejobjektivnější jsou veřejnoprávní média Mezi těmito dvěma se pak pohybují různá soukromá média (od odborných časopisů až po společenské časopisy)

22 MÉDIA A REKLAMA Reklama reklamní články (říká se jim také často PR články) Tyto články obsahují informace o firmě a jejich produktech. Jsou vyzdvihovány jejich kladné vlastnosti a přednosti. Základní zásadou (dobrým mravem) je, že každé reklamní sdělení je výrazně odděleno od vlastních redakčních informací.

23 MÉDIA A REKLAMA Reklama plošná inzerce Vidíme ji všude kolem sebe, u dálnic, silnic, na domech na automobilech, na webových stránkách.

24 MÉDIA A REKLAMA Reklama Cílem reklamy je: zvýšit prodej určitého výrobku zvýšit povědomí zákazníků o určité firmě. Informace jsou poskytovány cíleně, jen v nezbytné míře. Reklama může přehánět, zatajovat negativní vlastnosti nebo působit na city. Aby reklama nezacházela za hranice zákona a slušného chování je nutná její regulace.


Stáhnout ppt "ZDROJE INFORMACÍ Rozdělení informačních zdrojů Výběr informačního zdroje Knihy a knihovny Média a reklama."

Podobné prezentace


Reklamy Google