Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KIP - KM 7. Klíčové dovednosti. e-learning. KIP/KM - 102 Klíčové dovednosti - Soft skills Týmová práce Komunikace Řešení konfliktů Kreativita Řešení problémů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KIP - KM 7. Klíčové dovednosti. e-learning. KIP/KM - 102 Klíčové dovednosti - Soft skills Týmová práce Komunikace Řešení konfliktů Kreativita Řešení problémů."— Transkript prezentace:

1 KIP - KM 7. Klíčové dovednosti. e-learning

2 KIP/KM - 102 Klíčové dovednosti - Soft skills Týmová práce Komunikace Řešení konfliktů Kreativita Řešení problémů Schopnost učit se H.Belz, M.Siegrist: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení, Portál, Praha 2001, ISBN 80-7178-479-6

3 KIP/KM - 103 Sebehodnocení a sdílení znalostí Sebehodnocení lze použít –Jako strategický plánovací nástroj –Jako nástroj benchmarkingu –Nástroj pro výměnu znalostí Sdílet znalosti lze jen tehdy, když používáme společný jazyk Sebehodnocení je součástí procesu určování, co je důležité; sebehodnocení bývá účinnější než kontrola nebo audit Znalosti nejsou rozděleny rovnoměrně. Mluvte raději o svých zkušenostech než teoriích. Pokud člověk mluví o něčem, co umí, zvyšuje to jeho sebevědomí. Lidé spíše přijímají rady od někoho, kdo mluví ze své vlastní zkušenosti.

4 KIP/KM - 104 Diagram řeky, diagram schodiště Sebehodnocení kompetencí kdo se co může naučit od koho Ch.Collison, G.Parcel: Knowledge Management, Computer Press, Brno, 2005

5 Agregované výsledky všech zúčastněných subjektů

6 Jak jsme na tom ve srovnání s ostatními? v.t. benchmarking

7 Jak jsme na tom a čeho chceme dosáhnout: B se může učit od A

8 Spojte ty, co vědí, s těmi, kdo se chtějí učit

9 SDÍLENÍ TACITNÍCH ZNALOSTÍ

10 KIP/KM - 1010 Vyprávění příběhů Nástroj přenášení tacitních znalostí; ten, kdo ji předává i ten, kdo ji přijímá, musí mít něco společného Překonání obranných mechanismů Předpoklady: –Vazba na posluchače, vcítění –Cizí prvek – získání pozornosti, překvapení –Srozumitelnost

11 KIP/KM - 1011 Struktura příběhu Úvod Nástin příběhu Rozšíření příběhu Důsledky a poučení

12 KIP/KM - 1012 Forma příběhu Písemná Mluvená Reakce na to, jak posluchači zareagují

13 KIP/KM - 1013 Komunity Sdílející znalosti Proaktivní Strategická Transformativní

14 KIP/KM - 1014 Vznik komunity Prvky důležité pro vznik: –Pocit sounáležitosti –Angažovanost členů –Sdílené zdroje

15 KIP/KM - 1015 Význam komunit Plnění úkolů, řešení problémů, koordinace činností Tvorba znalostní základny Zjednodušení přístupu ke znalostem Učení a získávání nových dovedností Šiření nejlepších praktik Stabilizující prvek v životě členů

16 KIP/KM - 1016 Formální a neformální komunity formální skupina: vytvořena shora, má specifické úkoly zaměřené na dosažení cílů organizace. Skupina spolupracuje buď na řadě úkolů (pracovní skupina) nebo prostě z organizačních důvodů (direktivní skupina). neformální skupina: skupina, která není částí formální organizační struktury a nemá formální cíl. Uspokojují potřeby společenských styků. Pokud v organizaci neexistuje soulad mezi formálními a neformálními skupinami, vede to k vážným problémům.

17 KIP/KM - 1017 Účel, struktura a procesy skupin ÚčelStrukturaProces Formálnívýtěžek za snahu, investice a riziko určené pravomoci a zodpovědnost formální organizační postupy NeformálníUspokojení osobních, společenských a psychologických potřeb mezilidských a skupinových Interpersonální procesy Důsledky nesouladu Nízká produktivita, nízký zisk Pravomoci formální, chybí schopnost je prosadit zneužity k prosazování osobních cílů, byrokracie, svalování odpovědnosti

18 KIP/KM - 1018 Fáze života komunity Formování Normování Vývoj Výkon Rozpad Forming Norming Storming Performing Dissolving

19 KIP/KM - 1019 Členství Klíčová skupina Plnoprávní členové Periferní členové Transakční účastníci Pasivní účastníci

20 KIP/KM - 1020 Funkce a role členů Sponzor Lídr Koordinátor Manažer Moderátor, facilitátor Editor

21 KIP/KM - 1021 Pozornost Důsledky nedostatku pozornosti za strany organizace –Opominutí důležitých informací –Prodleva reakce na informaci –Klesající schopnost soustředit se a učit se –Neudržení pozornosti ostatních

22 KIP/KM - 1022 Přitažení a udržení pozornosti Co nejméně informací v jednu chvíli Odlišení informace od ostatních Působení na co nejnižší úroveň Maslowovy pyramidy Empatie, vcítění do posluchačů Naslouchání Nekřičet Nové myšlenky Drobné rozptylující vsuvky (žert, obrázek, …)

23 KIP/KM - 1023 Důvěra Stupeň pozitivního vztahu Předpokládání, očekávání a víra Předpoklad, že nás chování druhého přinejmenším nepoškodí

24 KIP/KM - 1024 Podstata důvěry Strach – spíše kontrola, může být kontraproduktivní Znalosti Empatie Poznání Vztahy Vypočítavost Ekonomické faktory Instituce Osobnosti

25 KIP/KM - 1025 Formy důvěry Osobní – neosobní Nedůvěra – podmíněná důvěra – nepodmíněná důvěra

26 KIP/KM - 1026 Důvěra a sdílení znalostí Vytvářejte povědomí vzájemné závislosti Hodnoťte i důvěryhodnost Motivujte – stanovte cíle a hodnoťte jejich dosažení Využívejte spolehlivé jedince ve více týmech Spolehlivost a důvěryhodnost odměňujte

27 KIP/KM - 1027 Učednictví Asi nejstarší forma – mistr, tovaryš, učedník Cechy Hlavně osvojení manuálních dovedností (umělec, chirurg, …)

28 e-learning

29 KIP/KM - 1029 OSNOVA Základní pojmy, struktura a prvky systému Podmínky úspěchu Výhody a nevýhody, SWOT analýza Více k pedagogice Příklady: UNIFOR, EDEN

30 KIP/KM - 1030 e-learning Vzdělávací proces, který probíhá s podporou elektronických prostředků Co nejlépe využít technologie tak, aby podporovala proces výuky; hlavní pozornost soustředit na proces výuky a učení se. Technologie je podpůrným prostředkem, ne cílem.

31 DBMS LMS, VLE GUI DBMS – DataBase Management system LMS – Learning Management system VLE – Virtual Learning Environment GUI – Graphical User Interface

32 KIP/KM - 1032 Přímí účastníci Studenti Tutor Autor Administrátor kursu

33 KIP/KM - 1033 Podpůrné činnosti Didaktická podpora Příprava multimediálních prvků Administrátor systému Technická podpora

34 KIP/KM - 1034 PRVKY SYSTÉMU Kurs (předmět) skládající se z lekcí (modulů) Texty Testy –Generátor testů –Sebehodnocení –Ostré –Typy: ano-ne, výběr z několika možností, otevřené Úkoly – zpracování určitého tématu Doplňující materiály (vlastní, odkazy) Podpora tvorby a údržby – autorské nástroje

35 KIP/KM - 1035 KOMUNIKACE Student-student, student-tutor, 1-1, 1-n, m-n Asynchronní: obdoba mailu –Diskusní skupiny (konference) Synchronní: chat –Chat rooms, café

36 KIP/KM - 1036 PRO ÚSPĚCH JE DŮLEŽITÉ Technické zajištění Pedagogika Obchodní model Institucionální podpora Zvyšování kvalifikace Zajištění kvality

37 KIP/KM - 1037 Technické zajištění Je k dispozici řada LMS pracujících nad různými databázemi (LotusNotes, Oracle, vlastní návrh pro daný systém) Na straně uživatele stačí běžné PC a internetový prohlížeč Škálovatelnost – přizpůsobení šířce pásma (možná kombinace s CD)

38 KIP/KM - 1038 Pedagogika „Přátelštější“ přístup ke studentům Komunikace náročná na čas tutorů Pouze nepřímá kontrola – kombinované metody (více později)

39 KIP/KM - 1039 Obchodní model v roce 2001 30% příjmu školitelských firem (10% v roce 1999) 14% z rozpočtu firem (2002), 10% (1999) školení IT 43%, výroba apod. 24%, prodej a marketing 24% The European E-learning Market, Summary report 2002, BIZMEDIAThe European E-learning Market

40 KIP/KM - 1040 Institucionální podpora Kultura Technologická infrastruktura Strategie Postupy Podpora studentů i učitelů: –online výuka není levnou náhradou tradiční výuky, zajištění vhodné podpory studentů je náročné na čas tutorů –tutoři i studenti musí mít dobrý přístup k hardwaru a klid a soukromí ke studiu

41 KIP/KM - 1041 Zvyšování kvalifikace Rozvoj dovedností: IT, zpracování informací, pedagogické a manažerské Prosazování změn Pochopení principů online učení Rozvoj klíčových dovedností (soft skills) - kreativita, týmová práce, komunikativní dovednosti, řešení konfliktů – nutných pro adaptaci na nejisté, měnící se prostředí.

42 KIP/KM - 1042 Zajištění kvality Specifické indikátory měření kvality: Hodnocení pokroku studentů Reakce studentů, kolegů Externí hodnotitelé, akreditace QA poskytuje: –Jasné a přístupné směrnice pro hodnocení –Přístup k externímu hodnocení, benchmarking Quality and eLearning in Europe, Survey report 2002, BIZMEDIAQuality and eLearning in Europe

43 KIP/KM - 1043 VÝHODY volba času a místa studia použití multimediálních metod rychlé a efektivní zaškolení snadné a přehledné sledování průběhu kursu snížení nákladů na dopravu a ubytování snadná aktualizace studijních materiálů snadné sledování jakosti výuky a kvality studijních materiálů (zpětná vazba z testů)

44 KIP/KM - 1044 NEVÝHODY nelze použít pro osvojení manuálních dovedností nedostatek přímého kontaktu

45 KIP/KM - 1045 Různé role V řádném (denním) vzdělávání (školy) - doplňková V celoživotním vzdělávání (distanční studium, podnikové vzdělávání, rekvalifikace) – hlavní

46 KIP/KM - 1046 SWOT analýza - příklad Silné stránky (S) –Materiální zabezpečení pro e-learning –Instalace serveru a software –Zvládnutí technologie Slabé stránky (W) –Neustále inovace systému –Učitelé nemají dostatečné vstupní kompetence v oblasti ICT –Chybějící standardy v oblasti distančního studia –Personální zabezpečení není na požadované úrovni

47 KIP/KM - 1047 SWOT analýza - příklad Hrozby (O) –Není zcela jasný vývoj v oblasti e-learningu v ČR –Nezvládnutí nových kompetencí a nových rolí částí učitelů –Ochladnutí motivace pro e-learning po poznání vstupní pracnosti –Vysoké vytížení učitelů již v současných aktivitách –Konkurence v oblasti vzdělávání v ČR Příležitosti (T) –Zkvalitnění studijního servisu pro studenty –Zvládnutí nezbytné inovace vzdělávacího procesu (trendy EU) –Růst kvalifikace vyučujících v oblasti ICT –Možnost rychlé inovace studijních materiálů a dělání kurzů na klíč –Zapojení do spolupráce v rámci ČR i EU

48 Více k pedagogice

49 KIP/KM - 1049 Základní principy vzdělávání 1.Studenti i učitelé hrají ve vzdělávacím procesu aktivní roli. 2.Proces osvojování znalostí vyžaduje interakci a schopnosti, které se v procesu vzdělávání rozvíjejí a vyhodnocují. 3.Současné modely učení podporují výuku soustředěnou na studenta – sebehodnocení, samostatné uvažování a schopnost formulovat své závěry. 4.Výukové prostředí musí maximalizovat interaktivitu a zajišťovat dostatečné zpětné vazby. 5.Učitelé musí tvořit kursy tak, aby podporovali samoregulaci a individuální zodpovědnost studentů a musí monitorovat kvalitu práce studentů. 6.Při vzdělávání dospělých chtějí studenti studovat efektivně, ale často nemají dobré studijní návyky, kázeň, motivaci.

50 KIP/KM - 1050 Styly učení Aktivisté, přemýšlivci, experimentátoři, teoretici Hloubkové a povrchové učení Vizuální, sluchové, dotykové (taktilní), kinestetické

51 KIP/KM - 1051 Aktivisté Učení se z konkrétní skutečnosti –Učí se pokusy a chybami –Často netrpěliví, chtějí raději dělat věci sami než čekat, až jim někdo řekne, co dělat –Odpovídají spontánně, rychle přecházejí na nové věci –Pomalá, metodická práce je nudí „Chci to udělat“ Potřebují různost, rádi mluví a jsou schopni přesvědčovat ostatní o svých idejích – vyhovuje jim asynchronní učení

52 KIP/KM - 1052 Přemýšlivci Učí se pozorováním –Přístup „počkej a uvidíš“ –Promýšlejí věci, neodpovídají hned, jak je něco napadne, vyžadují další informace –Často nejistí, co dělat, radí se s jinými „Chci o tom přemýšlet“ Vyhovuje jim možnost promýšlení odpovědí v asynchronní diskusi

53 KIP/KM - 1053 Experimentátoři (pragmatici) Učí se aktivním experimentováním –Hledají nové způsoby, jak něco udělat –Chtějí nově nabyté znalosti hned vyzkoušet –Hledají nejefektivnější cesty využití toho,co umějí –Bývají energičtí, netrpěliví, neváhají použít „zkratek“ při řešení problémů –Nové výzvy jsou pro ně příležitostí k učení se „Chci vědět, jestli to nejde udělat líp“ Potřebují si vyzkoušet, co se naučili. Vyhovují jim online aktivity, které jim umožňují vyhodnotit, co umí.

54 KIP/KM - 1054 Teoretici Učí se vytvářením abstraktních konceptů –Pokoušejí se vybudovat všeobsahující logický systém –Řeší problémy krok za krokem, zpochybňují předpoklady, vytvářejí si pravidla z různých případů –Konkrétní příklady považují za příliš omezené k pochopení celku –Snaží se vytvářet modely komplexních situací –Potlačují emoce a osobní názory, někdy se těžko vciťují do jiných „Chci tomu rozumět“ Potřebují čas k promýšlení souvislostí. Vyhovují jim asynchronní aktivity, strukturovaná interakce.

55 KIP/KM - 1055 Vizuální – sluchové - kinestetické vizuální: 65% sluchové: 30% kinestetické 5% taktilní studenti potřebují být v přímém kontaktu s objekty učení, kinestetičtí preferují učení založené na chápání fyzického chování.

56 KIP/KM - 1056 Specifické rysy online učení Absence „řeči těla“ Odlišný způsob interakce Odlišná prezentace textů, využití multimediálních prvků Zvýšený důraz na přemýšlení a hloubkové učení

57 KIP/KM - 1057 On-line tutor Podporuje komunikaci (včetně emailu a offline), Monitoruje aktivity, příspěvky, reaguje na ně včas Poskytuje administrativní a jinou podporu Vede studenty kursem (včetně práce ve skupinách) Toleruje rozdíly Motivuje Pomáhá studentům dosáhnout jejich cíle

58 KIP/KM - 1058 Role tutora Technická – seznámit účastníky s technologií Manažerská – vytvoření plánu, stanovení cílů, postupů a pravidel Pedagogická – vytvoření a šíření výukových materiálů, podpora aktivní účasti, hloubkového učení a přemýšlení Sociální – vytvoření komunity, která podporuje studenty, monitoruje pokrok a aktivní účast.

59 KIP/KM - 1059 Strategie učení Přesvědčit se, že studenti vědí, proč (a jak) se používá e-learning Spolupráce se musí stát základní složkou procesu učení se a je třeba ji podporovat užitím vhodným technik Podpora autonomie studentů – sebehodnocení, přizpůsobení tempa studia Strategie pro řešení technických problémů

60 KIP/KM - 1060 Hodnocení Sebehodnocení Hodnocení kolegů Skupinové hodnocení Počítačové hodnocení Hodnocení v zaměstnání

61 KIP/KM - 1061 Počítačové hodnocení Otázky ano-ne, vícenásobné volby (výběr jedné nebo více možností) Možnost využití různých médií, vhodných pro různé styly učení Snadnější řízení, administrativa, zpětná vazba, statistické zpracování Možnost okamžité odezvy, která může být přizpůsobená individuálním potřebám studentů, může obsahovat návody nebo doporučení k dalšímu studiu.

62 KIP/KM - 1062 Formativní hodnocení Podpora procesu výuky poskytnutím zpětné vazby studentovi. Může obsahovat návody, doporučení k opakování látky, k dalšímu nebo rozšiřujícímu studiu. Může být přizpůsobeno stylu učení.

63 KIP/KM - 1063 Cíle formativního hodnocení Poradit studentům, jak dosáhnout lepších výsledků, diagnostikovat silné a slabé stránky studenta, Předpovědět úspěch v zaměstnání, Předpovědět úspěch v dalších kursech, Poskytnout zpětnou vazbu studentům, Poskytnout zpětnou vazbu učitelům, Poskytnout profil znalostí, které student získal.

64 KIP/KM - 1064 Známkování Pro externí účely: Student postupuje nebo nepostupuje Oznámkování studenta, Výběr pro zaměstnání, Výběr pro další kursy, Říká studentům, čeho dosáhli Pomáhá studentům rozvíjet schopnost sebehodnocení.

65 KIP/KM - 1065 Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů Znalost Pochopení, porozumění Použití Analýza Syntéza Řešení problémů

66 KIP/KM - 1066 Znalost Vybavení si informací Znalost faktů, dat, událostí, míst, … Typy otázek: napiš seznam, definuj, označ, popiš, vyjmenuj.

67 KIP/KM - 1067 Pochopení, porozumění Interpretace informace vlastními slovy Pochopení významu Typy otázek: interpretuj, diskutuj, předpověz, shrň, klasifikuj

68 KIP/KM - 1068 Použití Použití metod, teorií, konceptů v nových situacích Typy otázek: použij, dokaž, ukaž, najdi souvislosti

69 KIP/KM - 1069 Analýza Identifikace vzorů a modelů, rozpoznání komponent a jejich vztahů Typy otázek: analyzuj, uspořádej, vysvětli, najdi souvislosti, odvoď důsledky, porovnej, zařaď (kategorizuj)

70 KIP/KM - 1070 Syntéza Zobecnění daných znalostí Využití starých myšlenek k vytvoření nových Organizování znalostí z různých oblastí a nalézání vztahů mezi nimi Vyvozování závěrů, předpovědi Typy otázek: integruj, modifikuj, vymysli, navrhni, slož, naplánuj, formuluj, uspořádej

71 KIP/KM - 1071 Řešení problémů Posuzování, hodnocení idejí, teorií Porovnání idejí, rozlišován mezi nimi Vyhodnocování dat Typy otázek: oceň, posuď, vyhodnoť, seřaď, rozliš, doporuč

72 Příklady LMS UNIFOR EDEN

73 KIP/KM - 1073 UNIFOR Systém používaný na FEK ZČU Studijní materiály i testy se vytvářejí ve speciální šabloně Wordu Podpůrný program transformuje takto vytvořené podklady do: –webových stránek –klasických skript, vhodných k tisku –CD-ROM

74 KIP/KM - 1074 UNIFOR Vlastní databázový systém Generátor testů – zatím pouze jednoduché základní typy testů (ano-ne, volba z více možností), připravováno rozšíření Grafické symboly Vytvoření jednotného prostředí pro všechny kursy (včetně učebních textů)

75 KIP/KM - 1075 Možnosti rozvoje Vazba na jiné systémy (studijní agenda) Sdílení kursů mezi školami Využití pro komerční aktivity Vícejazyčné prostředí

76 KIP/KM - 1076 EDEN ZČU – Ing. Hán, ÚCV DBMS: Lotus Notes Př.: Projekt BATCOS – KPV FST (doc. Votava)BATCOS


Stáhnout ppt "KIP - KM 7. Klíčové dovednosti. e-learning. KIP/KM - 102 Klíčové dovednosti - Soft skills Týmová práce Komunikace Řešení konfliktů Kreativita Řešení problémů."

Podobné prezentace


Reklamy Google