Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mocniny s přirozeným mocnitelem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mocniny s přirozeným mocnitelem"— Transkript prezentace:

1 Mocniny s přirozeným mocnitelem
* Mocniny s přirozeným mocnitelem Matematika – 8. ročník *

2 Početní operace Základní početní operace:
Základní aritmetickou operací je sčítání. Odčítání je opačnou aritmetickou operací ke sčítání tj. platí a – b = a + (-b); při odčítání vlastně přičítáme opačné číslo Násobení je opakované sčítání. tj. platí a · b = b + b + b + … + b; sčítáme a stejných čísel b. a Dělení je opačnou aritmetickou operací k násobení. tj. platí 𝐚 :𝐛= 𝐚 𝐛 =𝐚 ∙ 𝟏 𝐛 ; při dělení vlastně násobíme převráceným číslem.

3 Početní operace Základní početní operace:
Umocňování je k násobení v podobném vztahu, v jakém je samo násobení ke sčítání. Umocňování slouží ke zkrácenému zápisu vícenásobného násobení. tj. platí ba = b · b · b · … · b; násobíme a stejných čísel b. a Odmocňování je opačnou aritmetickou operací k umocňování. tj. platí 𝒏 𝒂 =𝒃, 𝒌𝒅𝒆 𝒃 𝒏 =𝒂; při odmocňování vlastně rozkládáme číslo na součin n stejných čísel.

4 Mocniny s přirozeným mocnitelem
Pro každé přirozené číslo n je n-tá mocnina čísla a součin, ve kterém je n činitelů a. 𝒂 ∙𝒂∙𝒂∙ …∙𝒂= 𝒂 𝒏 n krát 𝟐 𝟓 =𝟐 ∙𝟐∙𝟐∙𝟐∙𝟐=𝟔𝟒 (−𝟏) 𝟒 =(−𝟏) ∙(−𝟏)∙(−𝟏)∙(−𝟏)=𝟏 𝒂 𝒏 Mocnitel (exponent) Základ mocniny n-tá mocnina čísla a

5 Mocniny s přirozeným mocnitelem
Přečti mocninu: 12 7 (−0,5) 12 0,7 4 (−16) 36 120 10 (−1) 72

6 Mocniny s přirozeným mocnitelem
Zapiš jako mocninu: 𝟓∙𝟓∙𝟓 ∙𝟓 ∙𝟓 ∙𝟓 ∙𝟓= 𝟓 𝟕 (−𝟎,𝟑)∙(−𝟎,𝟑)∙(−𝟎,𝟑) ∙ −𝟎,𝟑 = (−𝟎,𝟑) 𝟒 𝟐,𝟑∙𝟐,𝟑∙𝟐,𝟑∙𝟐,𝟑∙𝟐,𝟑∙𝟐,𝟑∙𝟐,𝟑∙𝟐,𝟑∙𝟐,𝟑= 𝟐,𝟑 𝟗 𝟎,𝟎𝟐∙𝟎,𝟎𝟐∙𝟎,𝟎𝟐= 𝟎,𝟐 𝟑 𝟐 𝟑 𝟏𝟔 𝟐 𝟑 ∙ 𝟐 𝟑 ∙ 𝟐 𝟑 ∙ 𝟐 𝟑 ∙ 𝟐 𝟑 ∙ 𝟐 𝟑 ∙ 𝟐 𝟑 ∙ 𝟐 𝟑 ∙ 𝟐 𝟑 ∙ 𝟐 𝟑 ∙ 𝟐 𝟑 ∙ 𝟐 𝟑 ∙ 𝟐 𝟑 ∙ 𝟐 𝟑 ∙ 𝟐 𝟑 ∙ 𝟐 𝟑 = Pro každé číslo a se a na prvou rovná a. 𝟐𝟑𝟕= 𝟐𝟑𝟕 𝟏 𝒂 𝟏 =𝒂

7 Mocniny s přirozeným mocnitelem
Vypočtěte: 𝟓 𝟒 = 𝟔𝟐𝟓 (−𝟎,𝟑) 𝟓 = −𝟎,𝟎𝟎𝟐 𝟒𝟑 𝟐 𝟗 = 𝟓𝟏𝟐 𝟎,𝟏 𝟕 = 𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟏 𝟏 𝟐 𝟏𝟏 = 𝟏 𝟐 𝟎𝟒𝟖 𝟏 𝟔𝟒 = 𝟏

8 Mocniny s přirozeným mocnitelem
Vypočtěte: (−𝟐) 𝟒 = 𝟏𝟔 Pro n-tou mocninu libovolného kladného čísla a platí: (−𝟐) 𝟓 = −𝟑𝟐 an > 0 (−𝟐) 𝟔 = 𝟔𝟒 Pro n-tou mocninu libovolného záporného čísla a platí: (−𝟐) 𝟕 = −𝟏𝟐𝟖 Jeli n sudé číslo, potom je an > 0 Jeli n liché číslo, potom je an < 0 𝟎 𝟖 = 𝟎 𝟎 𝒏 =𝟎

9 Mocniny s přirozeným mocnitelem
Určete, zda bude daná mocnina kladná, či záporná: 𝟓 𝟏𝟒 = + (−𝟎,𝟑) 𝟏𝟏 = 𝟎,𝟐𝟓 𝟕 = + (−𝟎,𝟏) 𝟒𝟐 = + − 𝟏 𝟐 𝟏𝟏 = 𝟏 𝟔𝟒 = +

10 Mocniny s přirozeným mocnitelem
Pomocí znaků <; >; = porovnejte čísla: 𝟐 𝟒 𝟒 𝟐 (−𝟓) 𝟔 −𝟔 𝟓 < 𝟓 𝟕 𝟕 𝟕 = 𝟎,𝟖 𝟔 𝟎,𝟖 𝟓 > − 𝟑 𝟒 𝟕 − 𝟑 𝟒 𝟏𝟎 Pozor: Vyšší základ, stejný mocnitel => větší mocnina (neplatí vždy – zkus zjistit kdy) Pozor: První číslo je kladné, druhé záporné Pozor: Pro čísla větší než 0 a menší než 1 platí, že je-li x > y, pak ax < ay (−𝟑) 𝟒 (−𝟐) 𝟔

11 Mocniny s přirozeným mocnitelem
Rozložte na součin prvočísel číslo 3 600: 3 600 = 𝟐∙𝟐∙𝟐 ∙𝟐 ∙𝟑∙𝟑 ∙𝟓∙𝟓 60 60 6 10 6 10 2 3 2 5 2 3 2 5 Zapište rozklad čísla jako součin mocnin prvočísel: 𝟑 𝟔𝟎𝟎=𝟐∙𝟐∙𝟐 ∙𝟐 ∙𝟑∙𝟑 ∙𝟓∙𝟓 = 𝟐 𝟒 ∙ 𝟑 𝟐 ∙ 𝟓 𝟐

12 Mocniny s přirozeným mocnitelem
Zapiš dané číslo jako součin mocnin prvočísel: 𝟕𝟐= 𝟐∙𝟐∙𝟐 ∙𝟑∙𝟑= 𝟐 𝟑 ∙ 𝟑 𝟐 𝟏𝟎𝟖= 𝟐∙𝟐∙𝟑∙𝟑 ∙𝟑= 𝟐 𝟐 ∙ 𝟑 𝟑 𝟏 𝟎𝟎𝟎= 𝟐∙𝟐∙𝟐∙𝟓∙𝟓∙𝟓= 𝟐 𝟑 ∙𝟓 𝟑 𝟏 𝟖𝟎𝟎= 𝟐∙𝟐∙𝟐∙𝟑∙𝟑∙𝟓∙𝟓= 𝟐 𝟑 ∙ 𝟑 𝟐 ∙ 𝟓 𝟐 𝟏𝟎 𝟓𝟖𝟒= 𝟐∙𝟐∙𝟐∙𝟑∙𝟑∙𝟑∙𝟕∙𝟕= 𝟐 𝟑 ∙ 𝟑 𝟑 ∙ 𝟕 𝟐 𝟒𝟑 𝟐𝟎𝟎= 𝟐∙𝟐∙𝟐∙𝟐∙𝟐∙𝟐∙𝟑∙𝟑∙𝟑∙𝟓∙𝟓= 𝟐 𝟔 ∙ 𝟑 𝟑 ∙ 𝟓 𝟐

13 Mocniny s přirozeným mocnitelem
Zapiš dané číslo jako mocninu se základem 10: 𝟏𝟎𝟎= 𝟏𝟎 𝟐 𝟏 𝟎𝟎𝟎= 𝟏𝟎 𝟑 𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎= 𝟏𝟎 𝟒 𝟏𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎= 𝟏𝟎 𝟓 𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎= 𝟏𝟎 𝟏𝟎 Zapiš dané číslo jako mocninu se základem 2: 𝟑𝟐= 𝟐 𝟓 𝟏𝟐𝟖= 𝟐 𝟕 𝟖= 𝟐 𝟑 𝟏 𝟎𝟐𝟒= 𝟐 𝟏𝟎 𝟏𝟔 𝟕𝟕𝟕 𝟐𝟏𝟔= 𝟐 𝟐𝟒 Zapiš dané číslo jako mocninu se základem 5: 𝟏𝟐𝟓= 𝟓 𝟑 𝟕𝟖 𝟏𝟐𝟓= 𝟓 𝟕 𝟓= 𝟓 𝟏

14 Mocniny s přirozeným mocnitelem
O vzniku šachu koluje více pověstí. Podle jedné vznikly šachy někdy v 5.století v Indii. Pověst dále praví, že ji vymyslel bráhman Sissa pro pobavení indického vladaře. Nadšený vládce vyzval vynálezce, aby si sám určil odměnu. Byl zklamán, když si vybral „jen pšenici“. Na prvé pole šachovnice jedno zrno, na druhé dvě, na třetí čtyři, na čtvrté osm, na páté šestnáct atd., vždy dvojnásobek předešlého. Tak málo? Divil se vladař. Spočtěte jakou hmotnost by měla pšenice pro vynálezce, je-li hmotnost tisíce semen v rozmezí 30–55 g. 𝟐 𝟔𝟒 −𝟏= zrnek Od ,45 g ≐ tun Do ,825 g ≐ tun


Stáhnout ppt "Mocniny s přirozeným mocnitelem"

Podobné prezentace


Reklamy Google