Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví"— Transkript prezentace:

1 Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví
Zdroje Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Zdravotechnika Název a ID tématu: Vedení potrubí vnitřního vodovodu (STA57) Zpracoval: Ing. Petr Pobořil

2 VEDENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU: ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU
Zdroje VEDENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU: ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU Stránka pro uvedení dílčích témat

3 ROZVOD VNITŘNÍHO VODOVODU
Zdroje Vnitřní vodovod je vodovodní potrubí vedoucí od hlavního uzávěru vody za vodoměrem až k nejvzdálenější výtokové armatuře u zařizovacího předmětu (odběrnému místu). 1 Do vnitřního vodovodu se zahrnují také veškeré armatury a jiná zařízení sloužící k bezpečnému a spolehlivému provozu celého rozvodu. 1 U vnitřního vodovodu se rozlišují dva typy soustav – soustava jednotná a dělená. 1 U jednotné soustavy se jedním potrubím rozvádí pitná voda pro všechny účely – jak pro účely přípravy nápojů a jídel, tak pro účely užitkové (splachování toalet a pisoárů). Tato soustava se používá v případech, kdy je její provoz ekonomický (např. v panelových domech). 1 U dělené soustavy se pro každý druh vody používá speciální potrubí. Pro pitnou vodu je zvláštní rozvod, stejně tak pro užitkovou nebo provozní vodu. Jednotlivé rozvody se nesmějí navzájem propojovat. 1 Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. 1 ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš . Instalace vody a kanalizace III : Praha 4: Informatorium, 2006, 143 s. ISBN

4 VEDENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU
Zdroje Druh vedení potrubí se volí podle přímých požadavků zákazníka. U esteticky náročných budov se projevuje snaha potrubí skrýt, u průmyslových objektů je vhodnější volit povrchové vedení. Vedení potrubí po povrchu konstrukce je výhodné z důvodu jednodušší kontroly a jednodušších oprav. 1 Rozlišuje se šest základních druhů vedení potrubí: 1 vedení v drážce ve zdi, vedení před zdí a pod stropem, vedení před zdí s dostatečným zakrytím, vedení v podlaze, vedení v šachtách, kanálech a kolektorech, vedení přes konstrukce (prostupy). Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. 1 ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš . Instalace vody a kanalizace III : Praha 4: Informatorium, 2006, 143 s. ISBN

5 MATERIÁLY PRO ROZVOD VODY
Zdroje Materiál vnitřního vodovodu musí být kvalitní, aby nezhoršoval kvalitu vody. Jedná se o materiál, z něhož je vyrobeno potrubí, tvarovky, armatury a ostatní součásti zabezpečující bezpečný provoz vodovodu (např. závěsy, objímky, žlaby). 1 Správná volba materiálu je ovlivněna mnoha faktory. Mezi nejdůležitější patří druh média, které bude rozvodem protékat (voda studená, teplá, užitková, požární atd.), prostředí, ve kterém je potrubí nainstalováno, typ provozu a požadavky na životnost a spolehlivost potrubí. 1 Rozlišují se tři druhy vodovodních potrubí: 1 kovová potrubí, silikátová potrubí a potrubí z přírodních materiálů, plastová potrubí. Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. 1 ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš . Instalace vody a kanalizace III : Praha 4: Informatorium, 2006, 143 s. ISBN

6 MATERIÁLY PRO ROZVOD VODY
Zdroje Vodovodní potrubí musí splňovat tyto podmínky: 1 plynotěsnost po celou dobu životnosti potrubí, vodotěsnost po celou dobu životnosti potrubí, bezpečnost provozu po celou dobu životnosti potrubí, hygienickou nezávadnost, odolnost materiálu na zkušební přetlak v potrubí, odolnost materiálu proti teplotním rozdílům v potrubí, odolnost materiálu proti mechanickému poškození, schopnost udržet si původní vlastnosti při stálém tlakovém a teplotním zatížení, hladký, vnitřní povrch (omezení tlakových ztrát), jednoduchou montáž, údržbu, opravu a výměnu. Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. 1 ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš . Instalace vody a kanalizace III : Praha 4: Informatorium, 2006, 143 s. ISBN

7 VEDENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU: LEŽATÉ POTRUBÍ
Zdroje VEDENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU: LEŽATÉ POTRUBÍ Stránka pro uvedení dílčích témat

8 Zdroje LEŽATÉ POTRUBÍ začíná u hlavního uzávěru objektu a končí u paty stoupacího potrubí, 1 má stoupat se sklonem 0,5 % ke stoupacímu potrubí, 1 uvnitř budovy je vhodné vést potrubí pod stropem suterénu, 1 rozvody musí být tepelně izolovány, 1 bývají na něm umístěny: 1 uzavírací ventily vypouštěcí ventily výtokové ventily Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. 1 ADÁMEK Miroslav, JUREČKA Aleš . Instalace vody a kanalizace III : Praha 4: Informatorium, ISBN

9 VEDENÍ LEŽATÉHO POTRUBÍ
Zdroje u ležatých potrubích je třeba pečlivě respektovat dilatace a vyřešit jejich kompenzaci a způsob uložení potrubí, 1 nejčastější uložení je v pozinkovaných (obr. a) či plastových žlabech (obr. b), objímkách, případně v drážce, která musí být volná. 1 Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 1: Montážní předpis Ekoplastik 1 1 Systém Ekoplastik: Montážní předpis pro Ekoplastik . Rudeč: červen

10 VEDENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU: STOUPACÍ POTRUBÍ
Zdroje VEDENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU: STOUPACÍ POTRUBÍ Stránka pro uvedení dílčích témat

11 Zdroje STOUPACÍ POTRUBÍ začíná u ležatého rozvodu a končí u napojení nejvyššího připojovacího potrubí, 1 prochází všemi patry, 1 bývají na něm umístěny uzavírací ventily a vypouštěcí kohouty, 1 bývají umístěny: 1 v instalačních šachtách (např. u panelových domů) pod omítkou (např. u rodinných domů) volně na zdivu (např. v suterénech a sklepích) Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. 1 ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš . Instalace vody a kanalizace III : Praha 4: Informatorium, 2006, 143 s. ISBN

12 VEDENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ
Zdroje na stoupacím potrubí je třeba pečlivě dbát na rozmístění pevných bodů, kluzných uložení a na vytvoření vhodného způsobu kompenzace 1 zajištění kompenzace na stoupacím potrubí 1 Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 2: Montážní předpis Ekoplastik 1 1 Systém Ekoplastik: Montážní předpis pro Ekoplastik . Rudeč: červen

13 VEDENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU: PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
Zdroje VEDENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU: PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ Stránka pro uvedení dílčích témat

14 PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ Zdroje začíná u stoupacího potrubí a končí u jednotlivých výtokových armatur u zařizovacích předmětů, 1 tvoří rozvod v patře, 1 má mít sklon 0,5 % ke svislému potrubí, 1 bývají na něm umístěny: 1 uzavírací ventily stojánkové a nástěnné výtokové armatury (baterie) výtokové ventily vypouštěcí kohouty pojistné ventily rohové ventily elektrické nebo plynové ohřívače Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. 1 ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš . Instalace vody a kanalizace III : Praha 4: Informatorium, 2006, 143 s. ISBN

15 VEDENÍ PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ
Zdroje většinou se provádí z potrubí o průměrech mm, 1 potrubí je většinou vedeno v drážce, 1 lze vést i v podlaze, 1 izolace na potrubí je potřebná 1 z důvodu tepelných jako ochrana před mechanickým poškozením jako vrstva napomáhající kompenzaci délkové roztažnosti před zazděním je nutno potrubí v drážce ukotvit, 1 volně vedené plastové potrubí se používá zřídka. 1 Obrázek 3: Montážní předpis Ekoplastik 1 Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Obrázek 4: Montážní předpis Ekoplastik 1 1 Systém Ekoplastik: Montážní předpis pro Ekoplastik . Rudeč: červen

16 VEDENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU: ROZVOD TEPLÉ VODY
Zdroje VEDENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU: ROZVOD TEPLÉ VODY Stránka pro uvedení dílčích témat

17 VEDENÍ A ZÁSADY PRO MONTÁŽ
Zdroje potrubí teplé vody má být vedeno nad potrubím studené vody, aby nedocházelo k samotížnému ohřevu studené vody 1 při montáži napojení na výtoky se teplá voda umisťuje vždy na levou stranu 1 veškeré potrubní rozvody musí být dobře tepelně izolovány, aby se zabránilo tepelným ztrátám, 1 tepelné izolace se provádí z materiálů, které mají nízkou tepelnou vodivost, 1 podle způsobu vedení potrubí (po zdi, v drážce ve zdivu) se určí tloušťka tepelné izolace. 1 Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. 1 ADÁMEK, Miroslav, JUREČKA, Aleš . Instalace vody a kanalizace III : Praha 4: Informatorium, 2006, 143 s. ISBN

18 IZOLACE Zdroje Izolace je opatření zamezující pronikání tepla, zvuku, chvění, vlhkosti apod. z předmětů do okolí a naopak. 1 Potrubí teplé vody a rozvody ústředního vytápění se izolují proti tepelným ztrátám. Nejlepším tepelným izolátorem je vzduch uzavřený v malých dutinkách. Izolační látky proto bývají porézní, a tím i lehké. 1 Tepelné izolace v domovních rozvodech: 1 V dnešní době jsou u nás nejpoužívanější materiály pro izolaci tepelných potrubních rozvodů v oblasti sanitární techniky a vytápění: lehčený pěnový polyetylen, syntetický kaučuk, skelná a minerální vlákna, izolační pěnové sklo. Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. 1 TRNKOVÁ, Miroslava. Instalace vody a kanalizace I. Praha 4: Informatorium, 2001, 155 s. ISBN X.

19 DILATACE Zdroje Změny teplot způsobují změny objemu těles (tedy změny rozměrů). Potrubní systém je charakteristický tím, že délka potrubí je mnohonásobně větší než šířka. Teplotní roztažnost se tedy projeví hlavně ve změně délky a v porovnání s ní změnu šířky neuvažujeme. U potrubí se zabýváme pouze délkovou teplotní roztažností neboli dilatací. 1 Při provozu potrubí zejména v důsledku rozdílných teplot za klidu a za provozu dochází k teplotním dilatacím. Tyto dilatace vyrovnávají a zachycují kompenzátory. Pro všechny kompenzátory platí, že mezi kompenzátorem a pevnými body musí být potrubí uloženo na kluzných podporách. 1 Napětí při dilataci, které působí ve stěně trubky, se může kompenzovat dvěma způsoby: 1 pohybem potrubí (potrubí se může pohybovat, při čemž změnu délky umožní pružná deformace kompenzátorů), zamezením pohybu potrubí (vzniklá napětí se pomocí pevných bodů přenesou do stavební konstrukce – tuhá montáž). Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. 1 TRNKOVÁ Miroslava. Instalace vody a kanalizace I. Praha 4: Informatorium, 2001, 155 s. ISBN X.

20 KOMPENZACE PLASTOVÝCH ROZVODŮ
Zdroje Rovinné kompenzátory: 1 Výhodné je řešit kompenzaci kolmými změnami směru potrubí s vhodně rozmístěnými pevnými a kluznými body. Trubky se za tím účelem vytvarují do tvaru L, U, nebo Z. Na této kolmici se ponechá volná kompenzační délka (pružné rameno Ls), která zajistí dilataci bez vzniku přídavných napětí ve stěně trubky. Další možností jsou kompenzační smyčky. L-kompenzátor Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. U-kompenzátor Obrázek 5: Montážní předpis Ekoplastik 2 Obrázek 6: Montážní předpis Ekoplastik 2 1 TRNKOVÁ Miroslava. Instalace vody a kanalizace I. Praha 4: Informatorium, 2001, 155 s. ISBN X. 2 Systém Ekoplastik: Montážní předpis pro Ekoplastik . Rudeč: červen

21 KOMPENZACE PLASTOVÝCH ROZVODŮ
Zdroje Smyčkový kompenzátor Příklad kompenzace změnou trasy přizpůsobené stavební konstrukci Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obrázek 7: Montážní předpis Ekoplastik 1 Obrázek 8: Montážní předpis Ekoplastik 1 1 Systém Ekoplastik: Montážní předpis pro Ekoplastik . Rudeč: červen

22 VEDENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU: UCHYCENÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ
Zdroje VEDENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU: UCHYCENÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ Stránka pro uvedení dílčích témat

23 UCHYCENÍ POTRUBÍ Zdroje Pro vedení potrubní trasy je nutné respektovat materiál rozvodů, tzn. Především délkovou teplotní roztažnost, nutnost kompenzací, dané provozní podmínky (kombinace tlaku a teploty) a způsob spojování. 1 Uchycování rozvodů se provádí tak, aby byly rozlišeny pevné body a kluzná uložení pro předpokládanou délkovou změnu potrubí. 1 Způsoby uchycení potrubí 1 Z hlediska uchycení potrubí rozeznáváme 2 typy podpor: pevný bod (PB) kluzné uložení (KU) Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. 1 Systém Ekoplastik: Montážní předpis pro Ekoplastik . Rudeč: červen

24 UCHYCENÍ POTRUBÍ Pevný bod (PB) 1
Zdroje Pevný bod (PB) 1 Je takové uchycení, kde potrubí nemá možnost dilatovat, tzn. V místě podpory se nemůže pohybovat v ose potrubí (proklouzávat). Pevný bod může být realizován: 1 V ohybu potrubí V místě osazení armatury na potrubí V místě odbočky Pomocí pevně stažených objímek (pouze u horizontálních potrubí) Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obrázky 9, 10, 11, 12: Montážní předpis Ekoplastik 1 1 Systém Ekoplastik: Montážní předpis pro Ekoplastik . Rudeč: červen

25 UCHYCENÍ POTRUBÍ Pevný bod (PB) 1 Pevný bod může být realizován:
Zdroje Pevný bod (PB) 1 Pevný bod může být realizován: Objímkou mezi tvarovkami Uchycením u tvarovky Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obrázky 13, 14: Montážní předpis Ekoplastik 1 1 Systém Ekoplastik: Montážní předpis pro Ekoplastik . Rudeč: červen

26 UCHYCENÍ POTRUBÍ Kluzné uložení (KU) 1
Zdroje Kluzné uložení (KU) 1 Je způsob uchycení, kde je zabráněno vybočení potrubí z osy trasy, avšak není mu bráněno v dilatačním pohybu (protahování, smršťování). Kluzné uložení může být realizováno např.: 1 Volnou objímkou Objímkou zavěšenou na lanku Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obrázky 15, 16: Montážní předpis Ekoplastik 1 1 Systém Ekoplastik: Montážní předpis pro Ekoplastik . Rudeč: červen

27 DALŠÍ ZPŮSOBY ULOŽENÍ PLASTOVÉHO POTRUBÍ
Zdroje Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obrázek 17: Montážní předpis Ekoplastik 1 1 Systém Ekoplastik: Montážní předpis pro Ekoplastik . Rudeč: červen

28 VEDENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU: OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA
Zdroje VEDENÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU: OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA Stránka pro uvedení dílčích témat

29 VEDENÍ POTRUBÍ Připojovací potrubí Stoupací potrubí
Zdroje Připojovací potrubí Stoupací potrubí Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obrázek 18: Foto autor

30 VEDENÍ POTRUBÍ Uchycení potrubí – objímky s pryžovou vložkou
Zdroje Uchycení potrubí – objímky s pryžovou vložkou Napojení připojovacího na stoupací potrubí pomocí T-kusu Připojovací potrubí Uchycení potrubí – objímky s pryžovou vložkou Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Stoupací potrubí Obrázek 19: Foto autor

31 VEDENÍ POTRUBÍ Vedení připojovacího potrubí v drážce ve stěně
Zdroje Vedení připojovacího potrubí v drážce ve stěně Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obrázek 20: Foto autor

32 VEDENÍ POTRUBÍ Vedení připojovacího potrubí v drážce ve stěně
Zdroje Vedení připojovacího potrubí v drážce ve stěně Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obrázek 21: Foto autor

33 VEDENÍ POTRUBÍ Zdroje Vedení připojovacího potrubí v předstěnové nosné rámové konstrukci tzv. předstěnové instalaci Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obrázek 22: Foto autor

34 VEDENÍ POTRUBÍ Zdroje Vedení připojovacího potrubí v předstěnové nosné rámové konstrukci tzv. předstěnové instalaci Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obrázek 23: Foto autor

35 Kompenzace plastových rozvodů
VEDENÍ POTRUBÍ Zdroje Kompenzace plastových rozvodů Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obrázek 24: Foto autor

36 Kompenzace plastových rozvodů
VEDENÍ POTRUBÍ Zdroje Kompenzace plastových rozvodů Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obrázek 25: Foto autor

37 Problematika životního prostředí
Zdroje Problematika životního prostředí Aby nedocházelo k znečištění vodovodního řádu, musíme na rozvodech řešit ochranu před znečištěním (zpětná klapka, ochranná jednotka). Pitnou vodu, která stagnuje v instalacích na pitnou vodu déle než čtyři hodiny (tedy vodu, která nebyla po tuto dobu čerpána), bychom v zásadě neměli používat pro přípravu nápojů. Pokud jde o mikrobiologii pitné vody, důležité je zkontrolovat, zda se v těch částech instalací, které vedou teplou vodu, nemohou rozmnožovat legionely. Legionely jsou bakterie, které se v malém množství vyskytují všude v životním prostředí. V teplé vodě se však při teplotách méně než 60 °C mohou rychle množit. Pro starší, imunitně oslabené osoby a kuřáky je bakterie legionella pneumophila velmi nebezpečná a může způsobit těžký zápal plic. Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Problematice životního prostředí věnováno: 10 minut


Stáhnout ppt "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google