Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Dvoutrubkové OS s přirozeným a nuceným oběhem vody (STA45)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Dvoutrubkové OS s přirozeným a nuceným oběhem vody (STA45)"— Transkript prezentace:

1 Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Dvoutrubkové OS s přirozeným a nuceným oběhem vody (STA45) Zpracoval: Ing. Petr Pobořil

2 DVOUTRUBKOVÉ OS S PŘIROZENÝM A NUCENÝM OBĚHEM VODY: DĚLENÍ

3 DVOUTRUBKOVÉ OTOPNÉ SOUSTAVY 3 »Dělení podle zajištění oběhu otopné vody: 1 - soustavy s přirozeným oběhem vody - soustavy s nuceným oběhem vody »Dělení podle provedení hlavního rozvodu otopné vody: 1 - soustavy se spodním rozvodem - soustavy s horním rozvodem »Dělení podle rozvodu otopné vody k jednotlivým ot. tělesům: 1 - soustavy vertikální - soustavy horizontální - soustavy hvězdicové - soustavy smíšené 1 doc. Ing.BAŠTA Jiří Ph.D, prof. Ing. KABELE Karel, CSc. Otopné soustavy – teplovodní, třetí přepracované vydání: Praha 1: Společnost pro techniku prostředí – odborná sekce vytápění, Novotného lávka 5, Praha 1, 2008. 96. ISBN 978-80-02-02064-6

4 DVOUTRUBKOVÉ OTOPNÉ SOUSTAVY 4 »Dělení podle způsobu přívodu a odvodu otopné vody z/k otopným tělesům: 1 - dvoutrubkové protiproudé - dvoutrubkové souproudé (Tichelmann) - jednotrubkové bez obtoků otopných těles (průtočné, se čtyřcestnými armaturami) - jednotrubkové s obtoky otopných těles »Dělení podle spojení s atmosférou: 1 - teplovodní otopné soustavy otevřené (max. do 95 °C; s otevřenou expanzní nádobou) - teplovodní otopné soustavy uzavřené (s tlakovou expanzní nádobou či automatickým expanzním zažízením) 1 doc. Ing.BAŠTA Jiří Ph.D, prof. Ing. KABELE Karel, CSc. Otopné soustavy – teplovodní, třetí přepracované vydání: Praha 1: Společnost pro techniku prostředí – odborná sekce vytápění, Novotného lávka 5, Praha 1, 2008. 96. ISBN 978-80-02-02064-6

5 DVOUTRUBKOVÉ OTOPNÉ SOUSTAVY 5 »Dělení podle teploty teplonosné látky: 1 - otopné soustavy nízkoteplotní do 65 °C - otopné soustavy teplovodní do 115 °C (v platných předpisech není teplota jednotná; buď 110, nebo 115 °C) - otopné soustavy horkovodní nad 115 °C (v platných předpisech není teplota jednotná; buď 110, nebo 115 °C) »Dělení podle materiálu potrubního rozvodu: 1 - potrubní rozvod z oceli - potrubní rozvod z mědi - potrubní rozvod z plastů (síťovaný polyetylén, polybuten, statický polypropylen, chlorované PVC, vícevrstvé trubky) 1 doc. Ing.BAŠTA Jiří Ph.D, prof. Ing. KABELE Karel, CSc. Otopné soustavy – teplovodní, třetí přepracované vydání: Praha 1: Společnost pro techniku prostředí – odborná sekce vytápění, Novotného lávka 5, Praha 1, 2008. 96. ISBN 978-80-02-02064-6

6 OTOPNÁ SOUSTAVA S PŘIROZENÝM OBĚHEM VODY 6 1 doc. Ing.BAŠTA Jiří Ph.D, prof. Ing. KABELE Karel, CSc. Otopné soustavy – teplovodní, třetí přepracované vydání: Praha 1: Společnost pro techniku prostředí – odborná sekce vytápění, Novotného lávka 5, Praha 1, 2008. 96. ISBN 978-80-02-02064-6 » Princip: 1 Voda ve vratném potrubí je chladnější než voda v přívodním potrubí. Voda ve vratném potrubí má vyšší hustotu, takže ze strany vratné vody je v kotli vyšší hydrostatický tlak ( .g.h) než ze strany vody přívodní. Vztlak (účinný tlak, či přirozený vztlak) způsobí pohyb vody v okruhu kotel – otopné těleso – kotel, a tak dochází k přirozenému oběhu vody. Přes otevřenou expanzní nádobu voda necirkuluje, pokud není otevřen cirkulační obtok, neboť vodní okruh není uzavřen. Dnes se však i u otopných soustav s přirozeným oběhem vody používají tlakové expanzní nádoby. Přirozený oběh je výhodný zejména pro soustavy menší, půdorysně málo rozlehlé, s většími výškovými rozdíly mezi otopnými tělesy a zdrojem tepla. Větší výškový rozdíl zajišťuje dostatečný rozdíl hydrostatických tlaků v okruhu a malá půdorysná rozlehlost znamená menší tlakové ztráty v jednotlivých okruzích.

7 OTOPNÁ SOUSTAVA S PŘIROZENÝM OBĚHEM VODY 7 1 doc. Ing.BAŠTA Jiří Ph.D, prof. Ing. KABELE Karel, CSc. Otopné soustavy – teplovodní, třetí přepracované vydání: Praha 1: Společnost pro techniku prostředí – odborná sekce vytápění, Novotného lávka 5, Praha 1, 2008. 96. ISBN 978-80-02-02064-6 » Použití a výhody: 1 Přirozený oběh vody se používá pro menší tepelné příkony, jako např. pro rodinné domy a menší bytové budovy či rekreační objekty, kde jsou časté výpadky elektrické energie. Používá se především u kotelen na tuhá paliva o výkonu do 200 kW. Hlavní výhodou je, že přirozený oběh není závislý na dodávce elektrické energie pro pohon čerpadla. To má velký význam u kotlů na tuhá paliva, které tak mají zajištěn trvalý odběr tepla. Armatury se volí s malou tlakovou ztrátou (kohouty, šoupátka, nízkoodporové termostatické ventily). Jmenovitý teplotní spád se z důvodů dostatečného vztlaku volí 90/70 °C.

8 8 1 doc. Ing.BAŠTA Jiří Ph.D, prof. Ing. KABELE Karel, CSc. Otopné soustavy – teplovodní, třetí přepracované vydání: Praha 1: Společnost pro techniku prostředí – odborná sekce vytápění, Novotného lávka 5, Praha 1, 2008. 96. ISBN 978-80-02-02064-6 Obrázek 1: Základní části otopné soustavy 1 1 – hlavní ležaté rozvody, 2 – vertikální potrubí (stoupačky), 3 – podlažní ležaté rozvody, 4 – připojovací potrubí, 5 – pojistné potrubí OTOPNÁ SOUSTAVA S PŘIROZENÝM OBĚHEM VODY LEGENDA Kkotel ENexpanzní nádoba tlaková OTotopná tělesa KKkulový kohout VKvypouštěcí kohout Mmanometr Tteploměr PVpojistný ventil OVodvzdušňovací ventil

9 OTOPNÁ SOUSTAVA S NUCENÝM OBĚHEM VODY 9 1 doc. Ing.BAŠTA Jiří Ph.D, prof. Ing. KABELE Karel, CSc. Otopné soustavy – teplovodní, třetí přepracované vydání: Praha 1: Společnost pro techniku prostředí – odborná sekce vytápění, Novotného lávka 5, Praha 1, 2008. 96. ISBN 978-80-02-02064-6 » Použití: 1 U budov s větším tepelným příkonem, u budov půdorysně rozlehlých a u budov s komplikovanějšími potrubními sítěmi je nutno navrhovat nucený oběh vody. Nucený oběh, tedy oběh s oběhovým čerpadlem je schopen překonat mnohonásobně větší tlakové ztráty. Oběhová čerpadla se dříve, vzhledem k tepelnému namáhání, instalovala převážně do vratného potrubí. Dnešní čerpadla jsou navrhována na trvalou teplotní odolnost za provozu do 120 °C a tak je vhodnější, vzhledem k rozložení tlaků v soustavě, umístit čerpadlo v přívodním potrubí..

10 OTOPNÁ SOUSTAVA S NUCENÝM OBĚHEM VODY 10 1 doc. Ing.BAŠTA Jiří Ph.D, prof. Ing. KABELE Karel, CSc. Otopné soustavy – teplovodní, třetí přepracované vydání: Praha 1: Společnost pro techniku prostředí – odborná sekce vytápění, Novotného lávka 5, Praha 1, 2008. 96. ISBN 978-80-02-02064-6 » Výhody: 1 Nucený oběh má ve srovnání s přirozeným oběhem vody mnohé výhody. Jmenovité světlosti potrubí vycházejí menší, neboť lze volit vyšší rychlosti proudění a vyšší tlakové ztráty lze překonat dopravním tlakem čerpadel. Snižují se náklady na materiál a montáž a vylepší se i vzhled nezakrytých částí potrubní sítě. Další výhodou je, že otopná tělesa lze umístit do stejné úrovně jakou má zdroj tepla či pod ni. Nucený oběh nám poskytuje rovněž rozsáhlé možnosti regulace a rychlý zátop..

11 11 1 doc. Ing.BAŠTA Jiří Ph.D, prof. Ing. KABELE Karel, CSc. Otopné soustavy – teplovodní, třetí přepracované vydání: Praha 1: Společnost pro techniku prostředí – odborná sekce vytápění, Novotného lávka 5, Praha 1, 2008. 96. ISBN 978-80-02-02064-6 Obrázek 2: Základní části otopné soustavy 1 1 – hlavní ležaté rozvody, 2 – vertikální potrubí (stoupačky), 3 – připojovací potrubí, 4 – pojistné potrubí OTOPNÁ SOUSTAVA S NUCENÝM OBĚHEM VODY LEGENDA Kkotel Čoběhové čerpadlo ENexpanzní nádoba tlaková OTotopná tělesa KKkulový kohout VKvypouštěcí kohout Mmanometr Tteploměr PVpojistný ventil OVodvzdušňovací ventil

12 OTOPNÉ SOUSTAVY S PŘIROZENÝM A NUCENÝM OBĚHEM VODY 12 1 doc. Ing.BAŠTA Jiří Ph.D, prof. Ing. KABELE Karel, CSc. Otopné soustavy – teplovodní, třetí přepracované vydání: Praha 1: Společnost pro techniku prostředí – odborná sekce vytápění, Novotného lávka 5, Praha 1, 2008. 96. ISBN 978-80-02-02064-6 » Nevýhody přirozeného oběhu vody: 1 K nevýhodám přirozeného oběhu vody patří omezené možnosti napojení nepříznivě umístěných těles, velká tepelná setrvačnost, velké průměry potrubí, nemožné použití vhodných regulačních prvků.. » Nevýhody nuceného oběhu vody: 1 Nevýhodou nuceného oběhu je, že provoz je závislý na dodávce elektrické energie a že soustava je provozně nákladnější. Rovněž je třeba pamatovat na skutečnost, že čerpadla vnášejí do potrubí hluk, a tak je nutné oddělit čerpadla od potrubní sítě pryžovými kompenzátory..

13 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA 13 Obrázek 3: Foto autor Otopná soustava se spodním rozvodem Vedení ležatého potrubí Obrázek 4: Foto autor

14 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA 14 Obrázek 5: Foto autor Otopná soustava se spodním rozvodem Vedení stoupacího potrubí Obrázek 6: Foto autor

15 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA 15 Obrázek 7: Foto autor Otopná soustava se spodním rozvodem Ukončení stoupacího potrubí v nejvyšším podlaží

16 OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA 16 Obrázek 8: Foto autor Horizontální soustava Rozvod otopné vody k otopným tělesům

17 Problematika životního prostředí 17 -Při provozu soustavy na nízkou teplotu (nízkoteplotní otopné soustavy) je voda pro vytápění ohřívána na nízké teploty, zpravidla v rozmezí 40 °C až 50 °C (oproti běžným 75 °C). Mezi hlavní výhody nízkoteplotní vodní soustavy patří úsporný provoz. -Otopné soustavy s přirozeným oběhem nepotřebují k provozu elektrickou energii, a tím dochází k úspoře a ochraně životního prostředí. -Pro otopné soustavy s nuceným oběhem se používají vysoce efektivní regulovaná čerpadla s nízkou spotřebou energie. Se sníženou potřebou energie pro vytápění se snižuje i potřebná energie pro oběhové čerpadlo. -Pro rozvody topení se používají recyklovatelné materiály. Problematice životního prostředí věnováno: 10 minut


Stáhnout ppt "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Dvoutrubkové OS s přirozeným a nuceným oběhem vody (STA45)"

Podobné prezentace


Reklamy Google