Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tematická oblast: Vytápění – 1. ročník Instalatér

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tematická oblast: Vytápění – 1. ročník Instalatér"— Transkript prezentace:

1 Tematická oblast: Vytápění – 1. ročník Instalatér
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VYTAPENI_18  Název materiálu: Teplovodní otopné soustavy s přirozeným oběhem vody Tematická oblast: Vytápění – 1. ročník Instalatér Anotace: Prezentace uvádí popisuje a vysvětluje princip samotížného oběhu vody Očekávaný výstup: Žák zná a popíše princip samotížného oběhu vody Klíčová slova: kotel, expanzní nádoba, teplotní a výškový rozdíl, samotížný oběh vody, samotížný vztlak Metodika: Slouží jako podklad pro žáky k procvičování v návaznosti na předcházející výklad. Lze rozeslat žákům elektronicky či elektronicky prezentovat ve výuce. Obor: Instalatér  Ročník: 1.  Autor: Mgr.  Jan Zmátlík Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Integrovaná střední škola, Slaný

2 Teplovodní otopné soustavy s přirozeným oběhem vody
Integrovaná střední škola, Slaný

3 Otopná soustava se samotížným (přirozeným) oběhem
Je dnes již méně využívána. Je otopná soustava ústředního topení, kde se využívá principu vzniku samotížného vztlaku Aby tedy došlo v okruhu KOTEL – OTOPNÉ TĚLESO – KOTEL k oběhu vody, musí být docílen dostatečný tlakový rozdíl. Integrovaná střední škola, Slaný

4 Vznik přirozeného oběhu
Důležité je vytvořit výškový rozdíl mezi kotlem a otopnými tělesy a samotížný vztlak Nutný rozdíl teplot mezi teplou topnou a vratnou vodou (teplotní spád např. 90/70°C) Je vhodné potrubí většího průměru Potrubí vedeno ve sklonu Použití vhodných armatur s nízkým průtočným odporem Rychlost cirkulace vody se zvýší větším výškovým rozdílem a větším rozdílem teplot Integrovaná střední škola, Slaný

5 Základní části samotížné otopné teplovodní soustavy ústředního topení
Zdroj tepla – kotel Expanzní nádoba Rozvodné potrubí teplé vody Rozvodné potrubí vratné vody Otopné těleso Integrovaná střední škola, Slaný

6 Soustava se samotížným oběhem
K – kotel, OT – otopné těleso, H – výškový rozdíl mezi kotlem a otopným tělesem Č – čerpadlo, EN – expanzní nádoba, t1,2 – teplota teplonosné látky, ρ 1,2 - hustota teplonosné látky Obr. 1 Integrovaná střední škola, Slaný

7 Výhody soustavy se samotížným oběhem
Není třeba čerpadlo Soustava je nezávislá na elektrické energii V soustavě není zdroj hluku Jednoduché zařízení Jednoduchá a nenáročná obsluha Integrovaná střední škola, Slaný

8 Nevýhody soustavy se samotížným oběhem
Zatápění trvá déle, nepružná soustava Expanzní nádoba musí být umístěna nad nejvýše položenými otopnými tělesy – potrubí navíc, řešení izolace expanzní nádoby na půdě, pracnější instalace Nutné větší průměry trubek Je nutno docílit co nejmenších tlakových ztrát v rozvodu, armatury s malým odporem Soustavy málo půdorysně rozlehlé Integrovaná střední škola, Slaný

9 Druhy soustav se samotížným oběhem
Rozlišujeme např. soustavy: dvoutrubkové vertikální dvoutrubkové horizontální dvoutrubkové etážové Integrovaná střední škola, Slaný

10 Druhy soustav se samotížným oběhem
OV Dvoutrubková teplovodní horizontální otopná soustava ústředního vytápění – se spodním ležatým rozvodem se samotížným oběhem K – kotel, OT – otopná tělesa, EN – expanzní nádoba, O – odvzdušnění EN, P – přepad EN, PVP – pojistné vratné potrubí, PPP – pojistné přívodní potrubí, VK – vypouštěcí a napouštěcí kohout, OV – odvzdušňovací ventil Obr. 2 Integrovaná střední škola, Slaný

11 Druhy soustav se samotížným oběhem
Dvoutrubková teplovodní vertikální otopná soustava ústředního vytápění – se spodním ležatým rozvodem se samotížným oběhem K – kotel, OT – otopná tělesa, EN – expanzní nádoba, O – odvzdušnění EN, P – přepad EN, PVP – pojistné vratné potrubí, PPP – pojistné přívodní potrubí, VK – vypouštěcí a napouštěcí kohout, OV – odvzdušňovací ventil Obr. 3 Integrovaná střední škola, Slaný

12 Druhy soustav se samotížným oběhem
Dvoutrubková soustava etážová – se samotížným oběhem K – kotel, OT – otopná tělesa, EN – expanzní nádoba, O – odvzdušnění EN, P – přepad EN, Obr. 4 Integrovaná střední škola, Slaný

13 Kontrolní otázky Vysvětlete, co je samotížná otopná soustava
Uveďte výhody samotížné otopné soustavy Z jakých základních zařízení se samotížná otopná soustava skládá? Jak vzniká samotížný vztlak? Integrovaná střední škola, Slaný

14 Odpovědi 1. Samotížná otopná soustava je taková, kde doprava teplonosné látky – teplé vody, je způsobena tlakovým rozdílem topné a vratné vody 2. Výhody jsou nezávislost na elektrické energii, není třeba čerpadlo, zařízení je jednodušší, nemá zdroj hluku 3. Soustava se skládá z těchto základních částí: kotel, rozvodné potrubí, expanzní nádoba, otopné těleso 4. Samotížný vztlak vzniká rozdílem teplot topné a vratné vody a výškovým rozdílem mezi kotlem a otopným tělesem Integrovaná střední škola, Slaný

15 Odkazy Obrázek č. 1 Tajbr, S. Vytápění pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. Praha, Sobotáles, 1998, str. 78 Obrázek č. 2 Tajbr, S. Vytápění pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. Praha, Sobotáles, 1998, str. 80 Obrázek č. 3 Tajbr, S. Vytápění pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. Praha, Sobotáles, 1998, str. 80 Obrázek č. 4 Tajbr, S. Vytápění pro 1. a 2. ročník učebního oboru instalatér. Praha, Sobotáles, 1998, str. 81 Integrovaná střední škola, Slaný

16 Konec prezentace Integrovaná střední škola, Slaný


Stáhnout ppt "Tematická oblast: Vytápění – 1. ročník Instalatér"

Podobné prezentace


Reklamy Google