Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví"— Transkript prezentace:

1 Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví
Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Zdroje tepla STA41 Zpracoval(a): Ing. Svatopluk Pešek

2 Zdroje ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE Stránka pro uvedení dílčích témat

3 ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE Zdroje Stránka s grafikou
Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

4 Zdroje ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE Kotle se používají do objektů o max. tepelné ztrátě 45 kW Kotle využívají ke spalování zemní plyn nebo propan butan Instalují se na zeď, čímž znatelně šetří prostor a hodí se tak i do menších prostor Plně automatický provoz pomocí řídicí elektronické jednotky Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

5 Zdroje PALIVO - EKOLOGIE Z hlediska tvorby škodlivých látek je plyn ve srovnání s uhlím nebo s kapalnými palivy ekologický. Při jeho spalování vzniká daleko méně škodlivin – prach a oxid siřičitý jsou ve spalinách obsaženy v zanedbatelném množství a také emise oxidu uhelnatého a uhlovodíků jsou ve srovnání s ostatními palivy výrazně nižší. Jediným problémem spalování zemního plynu je vznik oxidů dusíku (NOx). Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

6 Zdroje PALIVO - EKOLOGIE Zemní plyn je jako každé uhlíkaté palivo také zdrojem oxidu uhličitého (CO2), který vzniká při spalování Ve srovnání s ostatními palivy zemní plyn opět nemá konkurenci – na uvolněnou jednotku tepla vzniká při spalování zemního plynu o 40 až 50 % méně CO2 ve srovnání s tuhými palivy o 30 až 35 % méně CO2 ve srovnání s kapalnými palivy Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

7 ROZDĚLENÍ KOTLŮ PODLE ZPŮSOBU PROVOZU
Zdroje ROZDĚLENÍ KOTLŮ PODLE ZPŮSOBU PROVOZU Klasické kotle s účinností 90 % až 94 % Využívá jen výhřevnost plynu Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

8 ROZDĚLENÍ KOTLŮ PODLE ZPŮSOBU PROVOZU
Zdroje ROZDĚLENÍ KOTLŮ PODLE ZPŮSOBU PROVOZU Kondenzační kotle s účinností 107 % až 109 % Využívá spalné teplo plynu (výhřevnost + kondenzační teplo) Stránka s grafikou Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů.

9 PRINCIP KONDENZAČNÍHO KOTLE
Zdroje PRINCIP KONDENZAČNÍHO KOTLE U spalného tepla je uvažována voda obsažená ve spalinách v kapalné fázi a u výhřevnosti v plynné fázi. Pokud ochlazujeme spaliny zemního plynu pod teplotu rosného bodu plynu cca 55°C začne ve spalinách kondenzovat vodní pára, čímž můžeme získat až 11% ze spalného tepla plynu – tzv. kondenzační teplo, které využívá kondenzační kotel Pokud chceme využívat kondenzační teplo musí být teplota vody vracející se do kotle hluboko pod teplotou 55°C – nízkoteplotní otopné soustavy (podlahové vytápění) Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje.

10 KONDENZAČNÍ KOTLE - EKOLOGIE
Zdroje KONDENZAČNÍ KOTLE - EKOLOGIE U kondenzačních kotlů je obsah škodlivin CO2 a NOx snížen na minimum. Díky větší účinnosti spalujeme méně paliva, a tím vypouštíme méně škodlivin do ovzduší Topná soustava se volí nízkoteplotní (např. 50/40 °C), a tím dochází k dalším úsporám. Technická životnost kondenzačního kotle je delší než u kotle klasického. Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje.

11 PŘIKLAD INSTALACE KOTLE
Zdroje PŘIKLAD INSTALACE KOTLE Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje.

12 TYPY NÁSTĚNÝCH KOTLU pro vytápění Zdroje Textová stránka
MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obrázek -

13 TYPY NÁSTĚNÝCH KOTLU pro vytápění a zásobníkový ohřev teplé vody
Zdroje TYPY NÁSTĚNÝCH KOTLU pro vytápění a zásobníkový ohřev teplé vody Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obrázek -

14 TYPY NÁSTĚNÝCH KOTLU pro vytápění a průtokový ohřev teplé vody Zdroje
Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obrázek -

15 PŘÍKLADY SCHÉMAT NAPOJENÍ
Zdroje PŘÍKLADY SCHÉMAT NAPOJENÍ Napojení jednoho okruhu a ohřevu teplé vody Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obrázek -

16 PŘÍKLADY SCHÉMAT NAPOJENÍ
Zdroje PŘÍKLADY SCHÉMAT NAPOJENÍ Napojení více okruhů a ohřevu teplé vody Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje. Obrázek -

17 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
Zdroje SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY Problematice životního prostředí věnováno: 10 minut Textová stránka MS Powerpoint neumožňuje automatický poznámkový aparát (poznámky pod čarou). Z tohoto důvodu je nutné veškeré odkazy na zdroje vytvářet manuálně v rámci k tomu určeného textového pole. Pro citování zdrojů používejte manuálně umísťovaná čísla v horním indexu (např. 1) a textového rámce pod čarou. Citační norma pro uvádění zdrojů je identická s citační normou uvedenou v metodickém pokynu pro autory textů. Z důvodu přehlednosti informací prezentovaných na stránce, doporučujeme odkazovat maximálně na dva zdroje.


Stáhnout ppt "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google