Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov EEB1 2005/2006 EEB1-

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov EEB1 2005/2006 EEB1-"— Transkript prezentace:

1 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov EEB1 2005/2006 EEB1- Vytápění Přednáška 11 Otopné soustavy Doc.Ing.Karel Kabele,CSc. Přednáška 11 Otopné soustavy Doc.Ing.Karel Kabele,CSc.

2 EEB1 2005/2006 Teplovodní otopné soustavy včera...

3 EEB1 2005/2006 Teplovodní otopné soustavy … a dnes Princip Princip Otopná soustava Otopná soustava zdroj zdroj potrubní síť potrubní síť spotřebiče tepla spotřebiče tepla Teplonosná látka Teplonosná látka voda (nemrznoucí směs) voda (nemrznoucí směs) pára pára

4 EEB1 2005/2006 Základní části teplovodních otopných soustav

5 EEB1 2005/2006 Navrhování OS Vstupní informace   Umístění stavby   Účel objektu (obytná budova, občanská vybavenost, průmysl, sportovní stavby)   Provoz objektu (přerušovaný, nepřetržitý, počet provozních jednotek)   Konstrukce budovy z hlediska tepelně technických vlastností   Konstrukce budovy z hlediska uložení potrub í   Rozmístění a typ otopných ploch

6 EEB1 2005/2006 Navrhování OS Funkční požadavky Propojení otopných těles se zdrojem Propojení otopných těles se zdrojem Odvzdušnění Odvzdušnění Možnost vypouštění Možnost vypouštění Integrace do stavby Integrace do stavby...?...?

7 EEB1 2005/2006 Navrhování OS Kritéria optimalizace   délka rozvodů   umístění otopných ploch ve vytápěné místnosti   způsob regulace   hydraulická stabilita   míra zásahu do stavebních konstrukcí   investiční náklady   provozní náklady   možnost opravy

8 EEB1 2005/2006 Návrhové parametry teplovodních OS geometrické, teplotní, tlakové a materiálové parametry (1)Způsob oběhu otopné vody (2) Prostorové uspořádání otopné soustavy (3) Nejvyšší pracovní teplota otopné vody (4) Materiál na potrubní síť (5) Konstrukce expanzní nádoby

9 EEB1 2005/2006 1. Oběh otopné vody Přirozený Přirozený P1=h.ρ 1.g P2=h.ρ 2.g ΔP F =ΔP n + ΔP P Nucený Nucený ΔP n =P 2 -P 1 =h.(ρ 2 - ρ 1 ).g P1P1P2P2

10 EEB1 2005/2006 2. Prostorové uspořádání soustavy 2.1 Vzájemné propojení těles 2.1 Vzájemné propojení těles jednotrubková, dvoutrubková soustava jednotrubková, dvoutrubková soustava 2.2 Umístění ležatého rozvodu 2.2 Umístění ležatého rozvodu spodní, horní, kombinované spodní, horní, kombinované 2.3 Vedení přípojek k tělesům 2.3 Vedení přípojek k tělesům horizontální, vertikální, hvězdicové horizontální, vertikální, hvězdicové

11 EEB1 2005/2006 2. Prostorové uspořádání OS 2.1 Vzájemné propojení těles 2.1.1 Dvoutrubkové soustavy 2.1.1 Dvoutrubkové soustavy 2.1.2 Jednotrubkové soustavy 2.1.2 Jednotrubkové soustavy

12 EEB1 2005/2006 2.1.1 Dvoutrubkové soustavy Protiproudé zapojení Tichelmann Souproudé zapojení

13 EEB1 2005/2006 2.1.2 Jednotrubkové soustavy Základní schémata zapojení SeSe směšovací armaturou dvoubodovou jednobodovou HorizontálníHorizontální S obtokem S obtokem –“Jezdecké“ zapojení –Regulovaný obtok ventilem, clonou, zúžením kmenové trubky, zasunutím přípojek do kmenové trubky, fitinkem v místě napojení zpětné přípojky PrůtočnéPrůtočné

14 EEB1 2005/2006 2.1.2 Jednotrubkové soustavy Napojení těles směšovacími armaturami Vysokodporové - směšovací dvoubodové směšovací jednobodové ventil kompakt

15 EEB1 2005/2006 2.1.2 Jednotrubkové soustavy Napojení těles nízkoodporovými armaturami Nízkoodporové přímé nebo rohové radiátorové ventily

16 EEB1 2005/2006 Podle uživatelů Podle uživatelů Okruhy bytové a zonové Okruhy bytové a zonové Podle umístění stoupaček Podle umístění stoupaček Okruhy uzavřené a rozvinuté Okruhy uzavřené a rozvinuté Jednotrubková soustava s reverzním provozem Jednotrubková soustava s reverzním provozem 2.1.2 Jednotrubkové soustavy varianty

17 EEB1 2005/2006 2.1 Vzájemné propojení těles Závěr Srovnání dvoutrubky a jednotrubky Délka rozvodů Oběh otopné vody Měření a regulace Stavební úpravy Tlakové poměry

18 EEB1 2005/2006 2.2 Umístění ležatého rozvodu Spodní rozvod Horní rozvod Kombinovaný rozvod

19 EEB1 2005/2006 2.3 Vedení přípojek k tělesům Vertikální Horizontální Hvězdicová

20 EEB1 2005/2006 3. Teplotní parametry Pracovní teploty v OS Výpočtová teplota otopné vody t2t2 t1t1 t w1 t w2 t Tp,max twtw Teplotní spád otopného tělesa = t w1 - t w2 Teplotní spád soustavy = t 1 - t 2 na vstupu do otopné soustavy t 1 na výstupu z otopné soustavy t 2 na vstupu do otopného tělesa t w1 na výstupu z otopného tělesa t w2 Nejvyšší teplota povrchu otopných těles t Tp max Střední teplota otopného tělesa tw

21 EEB1 2005/2006 3. Teplotní parametry OS Výkon přenášený soustavou Výkon přenášený soustavou Výkon přenášený tělesem Výkon přenášený tělesem t2t2 t1t1 t w1 t w2 t p1,max twtw

22 EEB1 2005/2006 3. Teplotní parametry OS kritéria pro volbu parametrů   Ekonomické faktory (minimalizace nákladů na realizaci i provoz soustavy);   Fyzikální vlastnosti pracovní látky ( pro teplovodní soustavy maximální teplota 115°C);   Hygienické požadavky na otopnou soustavu resp. na tělesa;   Technické možnosti zdroje tepla ( např. nízkoteplotní zdroje určují maximální teplotu otopné vody v soustavě)   Legislativní požadavky –vyhláška 151/2001 MPO omezuje teplotu otopné vody na 75°C

23 EEB1 2005/2006 3. Teplotní parametry OS volba parametrů Teplota otopné vody u soustavy Teplota otopné vody u soustavy   Teplovodní nízkoteplotní t 1 <=65°C   Teplovodní otevřené 65°C 115°C Teplotní spád OS Teplotní spád OS 10K až 25K, u horkovodních soustav 40K až 50K. 90/70 °C, 85/75°C, 80/60°C, 75/65°C,70/50°C, 70/60°C.

24 EEB1 2005/2006 3. Teplotní parametry OS volba parametrů Teploty otopných těles Teploty otopných těles maximální povrchová teplota (85 až 90°C) maximální povrchová teplota (85 až 90°C) Teplotní spád Teplotní spád dvoutrubka = teplotní spád OS (15 až 25 K) dvoutrubka = teplotní spád OS (15 až 25 K) jednotrubka < teplotní spád OS (5 až 10 K) jednotrubka < teplotní spád OS (5 až 10 K)

25 EEB1 2005/2006 4. Materiál rozvodu O materiálu nutno rozhodnout na počátku projektu - různé mechanické vlastnosti mají vliv na koncepci řešení O materiálu nutno rozhodnout na počátku projektu - různé mechanické vlastnosti mají vliv na koncepci řešení Používané materiály Používané materiály ocel ocel měď měď plasty plasty

26 EEB1 2005/2006 4.Materiál rozvodu 4.1 Ocel Tradiční materiál, dobré mechanické vlastnosti Tradiční materiál, dobré mechanické vlastnosti ocel třídy 11.353.0. ocel třídy 11.353.0. do DN 50 se používá trubek ocelových závitových běžných do DN 50 se používá trubek ocelových závitových běžných, pro větší průměry se používá hladkých bezešvých trubek, pro větší průměry se používá hladkých bezešvých trubek Svařování Svařování

27 EEB1 2005/2006 4. Materiál rozvodu 4.2 Měď Menší spotřeba materiálu Menší spotřeba materiálu Citlivá na chem.složení vody pH min7 Citlivá na chem.složení vody pH min7 Nebezpečí vzniku elektrochemické koroze (Al) Nebezpečí vzniku elektrochemické koroze (Al) pájení měkké a tvrdé pájení měkké a tvrdé

28 EEB1 2005/2006 4. Materiál rozvodu 4.3 Plasty  Materiály   síťovaný polyetylén (PEX, VPE),   polybuten (polybutylen, polybuten-1,PB),   statistický polypropylen (PP-R, PP-RC,PP-3),   chlorované PVC (C-PVC, PVC-C)   vrstvená potrubí s kovovou vložkou. Uložení potrubí Uložení potrubí Životnost !!! Životnost !!! Kyslíková bariéra ? Kyslíková bariéra ?

29 EEB1 2005/2006 5. Konstrukce expanzní nádoby Otevřená Otevřená jistota provozu jistota provozu zamrzání zamrzání zavzdušňování zavzdušňování Uzavřená Uzavřená vyšší pracovní teploty vyšší pracovní teploty

30 EEB1 2005/2006 Návrhové parametry OS Shrnutí

31 ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov EEB1 2005/2006 Výpočty teplovodních otopných soustav

32 EEB1 2005/2006 Výpočet Volba teplotního spádu Volba teplotního spádu stanovení přenášeného výkonu stanovení přenášeného výkonu způsob oběhu způsob oběhu Hydraulické schéma, rozdělení na úseky, označení okruhů Hydraulické schéma, rozdělení na úseky, označení okruhů Výpočet hmotnostního průtoku v jednotlivých úsecích Výpočet hmotnostního průtoku v jednotlivých úsecích

33 EEB1 2005/2006 Návrh dimenzí potrubí Nucený oběh Nucený oběh metoda ekonomické měrné tlakové ztráty metoda ekonomické měrné tlakové ztráty 60 až 200 Pa.m -1 60 až 200 Pa.m -1 metoda optimálních rychlostí metoda optimálních rychlostí 0,05 až 1,0 m.s -1 (!!! Hluk) 0,05 až 1,0 m.s -1 (!!! Hluk) metoda daného tlakového rozdílu metoda daného tlakového rozdílu čerpadlo + přídavný vztlak, 10-70 kPa čerpadlo + přídavný vztlak, 10-70 kPa Přirozený oběh Přirozený oběh – metoda daného tlakového rozdílu n účinný tlak + přídavný vztlak n etážová soustava ?

34 EEB1 2005/2006 Výpočet tlakových ztrát Výpočet tlakové ztráty Výpočet tlakové ztráty třením třením místními odpory místními odpory Tlakové ztráty okruhu porovnáme s dynamický tlakem Tlakové ztráty okruhu porovnáme s dynamický tlakem n Přebytek tlaku regulujeme nastavením regulačních armatur n Nedostatek tlaku buď zvýšením tlaku nebo snížením tlakových ztrát

35 EEB1 2005/2006 Vyregulování soustav v ustáleném stavu Regulační ventily u těles Regulační ventily u těles ve většině případů ve většině případů Regulační ventily v okruhu Regulační ventily v okruhu při rozsáhlých soustavách, kde je nutné vyvážit více objektů nebo částí při rozsáhlých soustavách, kde je nutné vyvážit více objektů nebo částí Clonky v potrubí Clonky v potrubí nedoporučuje se (zarůstání, koroze) nedoporučuje se (zarůstání, koroze)


Stáhnout ppt "ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov EEB1 2005/2006 EEB1-"

Podobné prezentace


Reklamy Google