Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výpočetní nástroj bilančního hodnocení energetické náročnosti budov prof.Ing. Karel Kabele, CSc. – vedoucí projektu Ing.Michal Kabrhel, Ph.D. Ing.Daniel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výpočetní nástroj bilančního hodnocení energetické náročnosti budov prof.Ing. Karel Kabele, CSc. – vedoucí projektu Ing.Michal Kabrhel, Ph.D. Ing.Daniel."— Transkript prezentace:

1 Výpočetní nástroj bilančního hodnocení energetické náročnosti budov prof.Ing. Karel Kabele, CSc. – vedoucí projektu Ing.Michal Kabrhel, Ph.D. Ing.Daniel Adamovský, Ph.D. Ing.Miroslav Urban Ing.Roman Musil České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/EC „o energetické náročnosti budov“ Cíl výpočtu:Cíl výpočtu: –Stanovení roční potřeby energie pro účely posuzování energetické náročnosti budov –Porovnání se standardním řešením Proč nový způsob výpočtu?Proč nový způsob výpočtu? chlazení, osvětlení, …chlazení, osvětlení, … různé způsoby výroby a distribuce tepla…různé způsoby výroby a distribuce tepla…

3 Tepelné vlastnosti budovy Pasivní solární systémy a protisluneční ochrana Zařízení pro vytápění a zásobování teplou vodou Alternativní energetické zdroje Klimatizační zařízení Větrání Osvětlení Umístění a orientace budovy vnitřní mikroklimatické podmínky Aktivní solární systémy Kogenerace Dálkové vytápění, chlazení

4 Způsob hodnocení Bilanční hodnocení je založeno na výpočtu energií po jednotlivých časových úsecích ročního provozu (měsíc) a jejich porovnání s tzv. referenční budovou.Bilanční hodnocení je založeno na výpočtu energií po jednotlivých časových úsecích ročního provozu (měsíc) a jejich porovnání s tzv. referenční budovou. Operativní hodnocení stávajících budov je založeno na využití stávajících potřeb energií a jejich porovnání s tzv. referenční budovou,tzn. využití stávajících energetických auditů, apod. při prodeji a nájmu, nebo při kontrolním hodnocení budovy.Operativní hodnocení stávajících budov je založeno na využití stávajících potřeb energií a jejich porovnání s tzv. referenční budovou,tzn. využití stávajících energetických auditů, apod. při prodeji a nájmu, nebo při kontrolním hodnocení budovy.

5 Vzduchotechnika Příprava TV Výpočet - bilanční hodnocení Spotřeba energie budovy Zóna 1Zóna 2Zóna 3 Vytápění Chlazení Osvětlení Pomocné energie Normové užívání zóny - podmínky užívání - podmínky vnitřního prostředí

6 Členění budov a) rodinné domy různých typů; b) bytové domy; c) administrativní budovy; d) budovy pro vzdělávání; e) nemocnice; f) hotely a restaurace; g) sportovní zařízení; h) budovy pro velkoobchod a maloobchod; i) jiné druhy budov spotřebovávajících energii.

7 VÝPOČETNÍ NÁSTROJ ENB STRUKTURA NÁSTROJE ÚVODNÍ STRÁNKAÚVODNÍ STRÁNKA Zadávací část Budova / zóna stavební řešení budovy / zóny energetické systémy budovy / zóny Výstupy Protokol průkazu ENB Grafické znázornění průkazu ENB Grafy průběhů spotřeb a potřeb energií budovy / zón Orientace mezi jednotlivými kroky zadávání - tlačítky

8 Výpočet - bilanční hodnocení Vstupy Provoz  Předdefinované uživatelské profily pro jednotlivé typy zón  Požadavky na vnitřní prostředí  Vytápění, chlazení  Větrání  Obsazenost  Osvětlení  Vnitřní zisky  Provozní hodiny Provoz  Předdefinované uživatelské profily pro jednotlivé typy zón  Požadavky na vnitřní prostředí  Vytápění, chlazení  Větrání  Obsazenost  Osvětlení  Vnitřní zisky  Provozní hodiny

9 Výpočet - bilanční hodnocení Vstupy Klimatické údaje  4 klimatické zóny dle ČSN 730540  měsíční průměrné dny  Hodinový průběh v typických dnech  Teplota vzduchu  Intenzita slunečního záření  Doba slunečního svitu  Vlhkost

10 Zdroj tepla zásobník tepla Výroba páry VZT zařízení Zpětné chlazení Výroba chladu zásobník chladu Zóna Otopné medium Chladící medium Teplý/chladný/suchý/vzduch Nosné medium – pára Předání – výměna energie Ztráty – u VZT a koncových energií) Užitá energie, max výkon (Q´) Přivedné teplo/Chlad (zisky) Absorpční chlazení budova kondenzátoru Struktura výpočetní metodiky

11 Výpočet - bilanční hodnocení Výstup Výstup – měsíční a celková bilance pro budovuVýstup – měsíční a celková bilance pro budovu Primární energie /kWh/ Konečná dodávaná energie pro: –Vytápění a VZT –Ohřev TV –Chlazení Konečná předaná energie proKonečná předaná energie pro –Vytápění a VZT –Chlazení –Páru –Větrání místností –Příprava TV –Osvětlení –Pomocné energie PROTOKOL PRŮKAZU ENBPROTOKOL PRŮKAZU ENB Grafické znázornění průkazu ENBGrafické znázornění průkazu ENB

12 Výpočetní Nástroj Bilančního Hodnocení ENBVýpočetní Nástroj Bilančního Hodnocení ENB –na základě grantu ČEA v rámci části A Státního programu vytvořen výpočetní nástroj bilančního hodnocení ENB nástrojem lze provést bilanční výpočet roční potřeby a spotřeby energienástrojem lze provést bilanční výpočet roční potřeby a spotřeby energie nástroj generuje protokol průkazu ENB a grafické znázornění průkazu ENBnástroj generuje protokol průkazu ENB a grafické znázornění průkazu ENB ZpracovatelZpracovatel –ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov prof.Ing. Karel Kabele, CSc. – vedoucí projektuprof.Ing. Karel Kabele, CSc. – vedoucí projektu Ing.Michal Kabrhel, Ph.D.Ing.Michal Kabrhel, Ph.D. Ing.Daniel Adamovský, Ph.D.Ing.Daniel Adamovský, Ph.D. Ing.Miroslav UrbanIng.Miroslav Urban Ing.Roman MusilIng.Roman Musil

13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Výpočetní nástroj bilančního hodnocení energetické náročnosti budov prof.Ing. Karel Kabele, CSc. – vedoucí projektu Ing.Michal Kabrhel, Ph.D. Ing.Daniel."

Podobné prezentace


Reklamy Google