Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Zdroje tepla STA41 Zpracoval(a): Ing. Svatopluk Pešek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Zdroje tepla STA41 Zpracoval(a): Ing. Svatopluk Pešek."— Transkript prezentace:

1 Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Zdroje tepla STA41 Zpracoval(a): Ing. Svatopluk Pešek

2 TEPELNÁ ČERPADLA

3 3 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA Tepelné čerpadlo využívá teplo okolního prostředí země, vzduchu nebo podzemní vody pro vytápění a přípravu teplé vody.

4 4 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA  V oběhu proudí pracovní kapalina chladivo: Chladiva jsou kapaliny, které mají bod varu pod cílovou teplotou (např. chladivo R134a – bod varu -26,5 °C). Druhy chladiv: - přírodní (čpavek, kysličník uhličitý, propan) - syntetická (uhlovodíky – freony) Popis jednotlivých částí zařízení: Výparník – (výměník tepla) vstupující chladivo má nižší teplotu, než je teplota okolního prostředí (např. země, vody, vzduchu). Teplo tedy přestupuje z okolního prostředí do chladiva. Chladivo se tím ohřívá až do jeho bodu varu, odpařuje se a je nasáváno kompresorem Kompresor - v kompresoru se stlačuje odpařené chladivo (v plynném skupenství) na vysoký tlak. Tím se plynné chladivo intenzivně zahřívá. Rovněž hnací energie kompresoru se přeměňuje na teplo, které také přechází do chladiva. Tak se dále zvyšuje teplota chladiva, dokud není vyšší než je potřebná teplota pro vytápění a přípravu teplé vody

5 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA Kondenzátor – (výměník tepla) odevzdává horké plynné chladivo získanou tepelnou energii z okolního prostředí (zdroje tepla) a z hnací energie kompresoru. Tato energie se předává do chladnější otopné soustavy. Přitom klesá jeho teplota pod bod kondenzace a chladivo opět zkapalní. Nyní je opět chladivo v kapalném skupenství, ale stále pod vysokým tlakem proudí do expanzního ventilu Expanzní ventil - zajišťuje snížení tlaku chladiva na výchozí hodnotu, a tím dochází k výraznému poklesu teploty chladiva pod teplotu okolního prostředí. Pak proudí chladivo zpět do výparníku a tam znovu odebere teplo z okolního prostředí

6 6 TEPELNÉ ČERPADLO – EKOLOGICKÝ ZDROJ  Z hlediska ekologie je tepelné čerpadlo ideální zdroj tepla, při jeho provozu totiž nevznikají žádné škodlivé látky, které by bylo třeba vypouštět do okolí.  Tepelná čerpadla jsou zařízení, která umožňují odnímat teplo okolnímu prostředí, převádět je na vyšší teplotní hladinu. Úspora až 70 % elektrické energie.  Tepelná čerpadla neprodukují odpad, jde o zcela bezodpadovou technologii.

7 7 TOPNÝ FAKTOR Topný faktor tzv. COP (angl. Coefficient Of Performance) je naměřené resp. vypočtené charakteristické číslo pro tepelná čerpadla při určitých provozních podmínkách. Topný faktor představuje poměr využitelného tepelného výkonu k elektrickému příkonu kompresoru. Topný faktor tepelných čerpadel se pohybuje mezi 3 a 6.

8 8 DRUHY TEPELNÝCH ČERPADEL ROZDĚLENÍ PODLE VSTUPU ODEBÍRANÉHO TEPLA Z OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ A VÝSTUPU Z TEPELNÉHO ČERPADLA:  ZEMĚ – VODA  VODA – VODA  VZDUCH - VODA

9 9 TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ - VODA

10 10 TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ - VODA VYUŽÍVA TEPLO ZEMĚ. VARIANTY PROVEDENÍ: http://www.buderus.cz/files/201110241021450.Projekcni_podklady_Logatherm_WPL_2011.pdf ZEMNÍ KOLEKTOR – v tomto případě jako zdroj tepla využíváme vrchní vrstvu půdy do 2 m

11 11 TEPELNÁ ČERPADLA ZEMĚ - VODA VYUŽÍVA TEPLO ZEMĚ. VARIANTY PROVEDENÍ: Obrázek-http://www.buderus.cz/files/201110241021450.Projekcni_podklady_Logatherm_WPL_2011.pdf ZEMNÍ SONDY– v tomto případě jako zdroj tepla využíváme vrt až do hloubky 200 m.

12 12 TEPELNÁ ČERPADLA VODA - VODA VYUŽÍVÁ TEPLO SPODNÍ VODY NEBO POVRCHOVÉ Obrázek - http://www.buderus.cz/files/201305031016430.PP_Logatherm_WPS_6-60_kveten_2013.pdf VYUŽÍVÁNÍ TEPLA POMOCÍ DVOU STUDNÍ – jedna studna čerpací druhá vsakovací

13 13 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

14 14 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA VYUŽÍVA TEPLO S VENKOVNÍHO VZDUCHU http://www.buderus.cz/files/201305031016430.PP_Logatherm_WPS_6-60_kveten_2013.pdf

15 15 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY http://www.buderus.cz Problematice životního prostředí věnováno: 30 minut


Stáhnout ppt "Projekt: UČÍME SE V PROSTORU Oblast: Stavebnictví Název předmětu: Vytápění Název a ID tématu: Zdroje tepla STA41 Zpracoval(a): Ing. Svatopluk Pešek."

Podobné prezentace


Reklamy Google