Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stará Ves, Beňov, Nebuz, Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stará Ves, Beňov, Nebuz, Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV"— Transkript prezentace:

1 Role venkovských škol v projektech spolupráce i individuálních projektech obnovy
Stará Ves, Beňov, Nebuz, Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III /005/3310a/672/001141 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

2 DSO Mikroregionu Moštěnka
Mikroregion Moštěnka se nachází v jižní a jihovýchodní části okresu Přerov. Jedná se o venkovský svazek obcí z Hané a Záhoří na jižní hranici Olomouckého kraje. Mikroregion má dvě přirozená centra - Horní Moštěnici a Dřevohostice. Má z větší části typický hanácký ráz bez výrazných kopců a hor. Rozprostírá se od nížiny severovýchodní části Hornomoravského úvalu, až k o něco vyššímu a členitějšímu jihozápadnímu území Moravské brány. „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

3 Území mikroregionu Moštěnka
22 obcí Olomouckého kraje (Moštěnka) Sídlo: Horní Moštěnice Území tvoří obce Beňov, Bezuchov, Bochoř, Čechy, Dobrčice, Domažlice, Dřevohostice, Horní Moštěnice, Křtomil, Lipová, Líšná, Nahošovice, Přestavlky, Radkova Lhota, Radkovy, Říkovice, Stará Ves, Turovice, Věžky, Vlkoš, Želatovice. V roce 2007 se k mikroregionu připojila obec Podolí. „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

4 Projekt SROP 3.2. OK (2007-2008): Mladí pro venkov
Oblast zásahu:

5 Projekt podaný do FM EHP/Norsko – 3. výzva Naše škola na vesnici
Realizace projektu nákup a dodávka zařízení: cca 14 mil. Kč Beňov, Bezuchov, Bochoř, Domaželice, Dřevohostice, Horní Moštěnice, Kostelec u Holešova, Kyselovice, Lechotice, Líšná, Ludslavice, Martinice, Míškovice, Němčice, Pravčice, Prusinovice, Racková, Roštění, Rymice, Říkovice, Stará Ves, Vlkoš, Žalkovice, Želatovice, Žeranovice

6 Strategický plán Leader

7 Propojený region 45 obcí (22 OK / 23 ZK)

8 Strategie rozvoje

9 Propojený region 45 obcí (22 OK / 23 ZK)

10 Sedm statečných fiší… Strategický plán Leader:
PRV LEADER IV.1.1. a IV.1.2.: Sedm statečných fiší… Strategický plán Leader: F1: Pohledné vesnice – krásnější region F2: Pestrý život u nás doma na venkově F3: Cesty k oživení místních tradic F4: Nové příležitosti podnikání a agroturistiky F5: Zemědělské hospodaření – uspořádaná krajina F6: Pravidla moštárny – síla chuti F7: Krok za krokem po zelené

11 7 principů LEADER 1) naplňování místní rozvojové strategie
2) partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem 3) přístup zdola nahoru 4) víceodvětvové navrhování a provádění strategie 5) uplatnění inovačních přístupů 6) provádění projektů spolupráce 7) vytváření sítí místních partnerství

12 Žádost, osnova, přílohy

13 Dokumenty k výzvě - Žádost (elektronický formulář) vč. Instruktážního listu - Osnova projektu - Seznam příloh Přílohy: povinné (např. technická dokumentace), nepovinné Doklady dle Pokynu MAS k 1. výzvě

14 Žádost o dotaci Jedná se o formulář s maximálním počtem 5 stran
Formulář je ve formátu pdf. Pro jeho vyplnění nebo jen prohlížení je nutný software Adobe Acrobat Reader verze 8.0 a vyšší!

15 Osnova projektu 1) NÁZEV PROJEKTU 2) ŽADATEL 2.1) Žadatel
2.2) Zpracovatel projektu 3) POPIS PROJEKTU 3.1) Zdůvodnění projektu 3.1.1) Inovace projektu 3.2) Realizace projektu 3.3) Technické řešení projektu 3.4) Výsledky projektu 4) ROZPOČET PROJEKTU 5) REALIZOVANÉ PROJEKTY

16 Fiche 2 Pestrý život u nás doma na venkově
Hlavní opatření PRV: III Občanské vybavení a služby Cíl fiche: Zlepšení občanského vybavení a služeb, rozvoj spolkových aktivit a zkvalitnění informačního zázemí obyvatel s návazným zlepšením vzhledu obcí, dopravní a technické infrastruktury, což povede k rozvoji regionu. Žadatelé: obce, DSO, NNO (o.p.s., o.s.), z.s.p.o., církve Způsobilé výdaje: – Kč Dotace: max. 90% (DPH nezpůsobilý výdaj)

17 Fiche 2

18 Stará Ves Obec Stará Ves
Žadatel Název Dotace Obec Stará Ves Rekonstrukce základní a mateřské školy Stará Ves

19 LETNÍ UČEBNA POD ŠIRÝM NEBEM – BEŇOV 2008
Plocha se nachází v travnatém pásu před školou. Záměrem projektu bylo vytvořit účelnou přírodní učebnu, prostor pro poznávání živé přírody, výtvarné činnosti. Dát jí náplň pro využití dětmi ve školní družině a také v jejich volném, mimoškolním čase. „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

20 LETNÍ UČEBNA POD ŠIRÝM NEBEM – BEŇOV 2008
Sestava herních prvků je z akátového dřeva, obsahuje prvky pro děti školního věku : skluzavka, hrazdy, dvojhoupačka, tyč na šplh, drobné lanové prvky, ale i několik prvků pro děti velmi malé: houpačka „hnízdečko“, loď na pružinách. Dopadovou plochou pod herními prvky je kačírek. „Učebna“ je v současné době již oplocená nízkým plůtkem s brankou s dosadbou živého plůtku. Na jaře příštího roku přibude pod lípou velký dřevěný „školní“ stůl s lavicemi. Mimo školu by mělo toto prostranství sloužit pro posezení a setkávání maminek „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

21

22 Od otevření začala tato část obce „žit“, děti plochu užívají s velkou radostí a tak to má být…
„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

23

24 ZŠ a MŠ Racková

25 ZŠ a MŠ Racková

26 ZŠ a MŠ Racková

27 ZŠ a MŠ Racková

28 ZŠ a MŠ Racková

29 ZŠ a MŠ Racková

30 Druhy financování: Program rozvoje venkova (zdroje EU)
Program obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj (zdroj státního rozpočtu) Program rozvoje venkova (zdroje EU) Regionální operační program

31 Program rozvoje venkova
Program financovaný z prostředků Evropské unie (Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova EAFRD) – financování společné zemědělské politiky Určený pro realizaci projektů v obcích do 500 obyvatel v období 2007 – 2013 PRV – rozdělen do IV. Os I. Osa – zemědělci II.Osa – obnova lesa III. Osa činnosti nezemědělské povahy Zakládání podniků Podpora cestovního ruchu Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Ochrana a rozvoj kulturního dědictví Vzdělávání

32 Program rozvoje venkova
Osa IV Místní akční skupina Realizace místní rozvojové strategie !!!LEADER!!!

33 Program rozvoje venkova
!!!LEADER!!! Projekty pro všechny obce – ne jen do 500 obyvatel Realizace Alokace na každý rok Předkládání projektů až 3 x ročně únor, květen, říjen Na základě výzvy MAS do schválených fichí Projekty škol, dětská hřiště a sportoviště, …. ve fichi, která se týká občanského vybavení a služeb Projekty od 50 tis. do 2 mil. Kč

34 Program obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj
Cíl: podpora obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově obcí v souladu s místními tradicemi Dotační titul č. 1 – pro vítěze soutěže Vesnice roku Dotační titul č. 2 – pro obce do 3000 obyvatel a svazek obcí (pokud akce zasahuje do katastru více obcí) Dotační titul č. 3 - pro obce do 3000 obyvatel a svazek obcí

35 Program obnovy venkova MMR Dotační titul č. 2
Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Výstupy sloužící převážně dětem a mládeži, na jejíž přípravě, výběru nebo i realizaci se děti a mládež podílely Obnova a údržba venkovské zástavby (škola, předškolní zařízení, kulturní zařízení, drobné sakrální stavby a památky) Úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně Rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky)

36 Žadatel: Obec Dřevohostice
Název projektu: Učíme se hrajeme si pod stromy

37 Představení žadatele Obec Dřevohostice má 1560 obyvatel
Je zřizovatelem Základní a Mateřské školy, dvou samostatných subjektů Obec realizuje projekty revitalizace veřejných prostranství, obnovy zámeckého areálu a zejména postupnou rekonstrukci budovy základní školy.

38 Cíl projektu Cílem projektu je vylepšení málo využívané části pozemku školního parku a poskytnout dětem i dospělým prostor pro relaxaci a společné aktivity. Do prací zapojíme veřejnosti i děti s jejich rodiči, podpoříme tak jejich zájem a výchovu k budoucímu povolání společnou kreativní prací. V rámci environmentální výchovy vybudujeme stanoviště pro život, pozorování, poznávání a ochranu organismů regionálního ekosystému. Přímá činnost dětí bude vést k poznání, jak se obdělávala půda, pěstovaly a zpracovávaly vypěstované plodiny a ke zvýšení obecného povědomí o nutnosti třídit odpad a možnostech jeho dalšího využití a recyklace v souvislosti s ochranou životního prostředí a obnovitelnými zdroji surovin.

39

40 Aktivity projektu NAUČNÁ STEZKA Hadník: zemina, kameny
Bylinková zahrádka: zemina, kameny, štěrk, netkaná textilie, rostliny Kontejnery na tříděný odpad ve škole Zelené domky dřevěná prkna Políčko osivo, prostředky pro údržbu, zemní práce Informační tabule u sběrného místa v sousedství školy,informační cedule a značky Ozelenění keře, trvalky, stromy, zelená clona Ptačí budky materiál pro výrobu ptačích budek a krmítek

41 Aktivity projektu RELAXAČNÍ ZÓNA
Ohniště:betonový základ, žulové kostky lavičky (pevné kovové nožky v betonovém soklu, dřevěná deska) Relaxační zóna:vybudování zpevněných dopadových ploch (materiál, práce)dřevěné hrací prvky (prolézačka, zahradní domeček) Zelená učebna - přístřešek

42 Rekapitulace nákladů Zelená učebna…………..146.850,-
Zelená učebna………… ,- naučná stezka…………… ,- relaxační prvky………… ,- náklady celkem………… ,-

43 Název projektu: Školní park – místo pro zábavu i učení
Žadatel: Obec Skrbeň Název projektu: Školní park – místo pro zábavu i učení

44 Představení žadatele Obec Skrbeň je příměstskou obcí, má 1147 obyvatel Je zřizovatelem Základní a mateřské školy ve Skrbeni, která má 100letou historii a za přispění Spolku přátel skrbeňské školy zajistila její znovuotevření v roce 1992 Obec usiluje o postupnou rekonstrukci školy i obnovu jejího okolí vč.školního park v její těsné blízkosti

45 Zdůvodnění projektu Současný stav parku
Nutná údržba a obnova zeleně v parku Vytvoření bezpečného prostředí pro děti Odstranění nevyhovujících herních prvků, umístění nových zajímavých prvků pro výuku v přírodě Vznik nového relaxačního a oddechového místa nejen pro žáky, ale i všechny občany Skrbeně a její návštěvníky Umístění inovativních prvků – hmatová zóna z přírodních materiálů, demonstrační výukový panel, zelená učebna Současný stav parku

46 Zdůvodnění projektu Vytvoření několikastranného partnerství
Využití původního návrhu obnovy zelené plochy a zapracování nových moderních prvků Aktivní zapojení dětí do realizace projektu – vytvoření bylinkové zahrádky a skalky Využití dvorního traktu k výuce v přírodě Výměna vrat ve dvoře školy Současný stav dvorního traktu

47 Realizace projektu Podání žádosti Realizace výběrového řízení
Odstranění nevhodných stromů a keřů Likvidace nevhodných a nebezpečných herních prvků Úprava dvoru, příprava realizace zelené učebny Výsadba nových stromů a keřů Umístění nových relaxačních herních prvků

48 Realizace projektu Vybudování hmatové stezky Hmatová stezka
Umístění informačních panelů vč. povinné publicity Realizace výměny vstupních vrat do dvorního traktu školy Žádost o proplacení Hmatová stezka

49 Žadatel: Obec Skrbeň Školní park – místo pro zábavu i učení
Realizace:

50 Žadatel: Obec Skrbeň Školní park – místo pro zábavu i učení
Realizace:

51 Rozpočet projektu Celkové výdaje projektu, ze kterých je stanovena dotace: Způsobilé výdaje……………………… ,-Kč Nezpůsobilé výdaje projektu…………………..0,-Kč Celkové výdaje projektu……………… ,-Kč Požadovaná výše dotace 90% ,-Kč

52 Plánovaná spolupráce Zdroje:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Cíl: Realizace projektů spolupráce Příprava individuálních projektů pro školy Předávání zkušeností mezi realizátory projektů

53 E-mail: nadezda.klvanova@seznam.cz
Děkuji za pozornost Bc. Naděžda Klvaňová, projektová manažerka Tel „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“


Stáhnout ppt "Stará Ves, Beňov, Nebuz, Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV"

Podobné prezentace


Reklamy Google