Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141."— Transkript prezentace:

1 Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141

2 Zapojování veřejnosti

3 Obsah prezentace Co je to zapojování veřejnosti Proč zapojovat veřejnost do přípravy projektu Techniky zapojení veřejnosti zapojením veřejnosti Způsoby zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

4 Co je to zapojení veřejnosti Komunikace s veřejností nebo s částí veřejnosti na konkrétní téma, které se jí dotýká Úrovně zapojení veřejnosti: –Manipulace s veřejným míněním –Informování –Připomínkování –Konzultace –Společné rozhodování –Přímá demokracie - referendum

5 Proč zapojovat veřejnost do přípravy projektu Právní důvody – např. ve stavebním řízení je třeba souhlas vlastníků okolních pozemků, posouzení vlivů na ŽP. Sociálně – politické důvody – pravidelná komunikace s veřejností zlepšuje atmosféru v komunitě Ekonomické a pragmatické důvody – může se podařit nalézt a dohodnout ekonomicky výhodnější řešení, může se dosáhnout větší míry zapojení veřejnosti do realizace projektu, dosáhne se větší sounáležitosti lidí s výsledky projektu.

6 Techniky zapojení veřejnosti Různé způsoby zapojení veřejnosti – možnost volby Informování – viz příloha Sběr reakcí a připomínek –Interaktivní výstavy –Telefonní linka s přítomností pracovníka –Veřejná projednání –Sociologické průzkumy, ankety a projednání

7 Techniky zapojení veřejnosti Oficiální konzultace s občany – viz příloha Společné rozhodování s dotčenými občany – viz příloha Přímá demokracie - referendum

8 Způsoby zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Důvod – nové nápady, dětský pohled na věc –možnost získat dotace na potřebné věci (až 500 tis. Kč)

9 Techniky zapojení dětí a mládeže Je třeba zohlednit možnosti dětí a mládeže a přizpůsobit komunikaci cílové skupině. Způsob zapojení záleží také na cíli – na výsledném projektu Je vhodné rozlišovat mezi malými dětmi, školáky a mládeží. Motivace formou – hry, soutěže, odměnou, budoucím užíváním vytvořeného projektu.

10 Na co lze získat dotace Budou podporovány akce s výstupy sloužícími převážně dětem a mládeži, na jejichž výběru a přípravě (resp. realizaci) se děti a mládež prokazatelně podílely (resp. budou podílet), a které jsou zaměřené na: obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. školy, předškolní zařízení, kulturní zařízení), úpravu veřejných prostranství, obnovu a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).

11 Technika zapojení dětí a mládeže Výtvarné aktivity – kreslení, modelování z různých materiálů, počítačová grafika, fotografie, video, … Literární aktivity – eseje, básně či povídky na dané téma (otisknout v místním zpravodaji), dramatická díla – pro slavnostní otevření Hudební vystoupení při zahájení, benefiční koncert pro získání finančních prostředků na spoluúčast

12 Technika zapojení dětí a mládeže Zapojení do realizace projektu – zejména mládež se může zapojit do prací – vymalovat klubovnu dle svého uvážení, vysadit stromy, natřít plot Zapojení do provozu – využívání – mládež může předem navrhnout pravidla užívání hřiště, navrhnout rozvrh využívání klubovny, hudebního studia, tělocvičny…, organizovaná mládež může mít určitou míru samosprávy na nějakém prostranství, dohodnutou spolupráci při údržbě (brigádnické hodiny výměnou za možnost užívat hřiště – kurty), dohoda na údržbě zeleně (informační cedule)

13 Jak to udělat? - Plánovat Dostatečně dopředu naplánovat co by bylo dobré postavit – už do této fáze je vhodné zapojit děti a mládež a lidi, kteří s nimi pracují Dobře si rozmyslet a naplánovat komu to bude sloužit a koho je tedy vhodné zapojit Vymyslet pokud možno originální způsob zapojení či komunikace s dětmi a mládeží Celý proces podrobně zaznamenat (fotky) a prezentovat

14 CV: Plán Cíl akce Cílová skupina Analýza zainteresovaných skupin Způsob zapojení dětí a mládeže – technika, jednotlivé kroky zapojení, komunikace, motivace Odpovědná osoba Spolupracující osoby a organizace a jejich role v projektu Rozpočet zapojení dětí a mládeže


Stáhnout ppt "Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov – SMARV PRV ČR III.3.1 008/005/3310a/672/001141."

Podobné prezentace


Reklamy Google