Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poruchy chování Poruchy učení Jitka Sinecká SP, Přednáška č. 6.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poruchy chování Poruchy učení Jitka Sinecká SP, Přednáška č. 6."— Transkript prezentace:

1 Poruchy chování Poruchy učení Jitka Sinecká SP, Přednáška č. 6

2 Dyslexie - problémy s čtením. Nácvik správných technik čtení, nácvik plynulého čtení, čtení s porozuměním apod. Dysortografie - pravopis, diktáty. Pomáháme například s pravopisem dytyny – ditini, záměny písmen, vynechávání či přidávání písmen, vynechávání háčků, čárek a teček nad písmenky. Diktáty jsou noční můrou, příčinou strachu a také někdy zoufalství rodičů. Dysgrafie - grafomotorika, vizuomotorika Dítě píše třeba hranatě nebo se zdá, že dítě „ drape“ a vše po něm sotva přečtemePoznávacím znamením je často nechuť dětí kreslit, stříhat a dělat cokoliv, co vyžaduje přesnou práci prstů ruky. Dyskalkulie - potíže v matematice Dítě si plete číslice či znaménka, půl příkladu sečte a půl odečte, nepamatuje si násobilku, rýsování je pro ně utrpením, ryje a nedokáže udělat rovnou čáru, nestíhá deseti a pětiminutovky. Nerozumí slovním úlohám. ADHD - poruchy koncentrace a pozornosti Někdy je být s těmito dětmi velká radost a někdy to může být pro každého vysilující, tyto děti si zaslouží naši trpělivost a velmi citlivý přístup, kterým budou nenápadně vedeny a řízeny do šťastného života. ww.poruchy-uceni.wz.cz/poruchy.htm

3 Metody a techniky zlepšení poruch učení Cvičení grafomotoriky Tato cvičení jsou určena všem dětem, které mají potíže s držením pera, tužky, pastelky Často tyto děti nerady kreslí či píší. Samy říkají, že je bolí při psaní a kreslení ruka. Cvičení zaměřená na rozvoj pozornosti Příprava na 1.třídu Program pro předškoláky, který formou cvičení a úkolů v pracovním sešitě pomáhá předcházet specifickým poruchám učení.. KUPREV - rozvoj základních dovedností u dětí předškolních a na začátku školní docházky. Program na rozvoj a koordinaci hrubé motoriky KUPOZ - programy na podporu komunikace dětí a rodičů, na rozvoj vnímání, je vhodný především pro děti s poruchami pozornosti,

4 Co nás může na možnost specifické poruchy učení u našeho dítěte upozornit? Dítě má některé z dále uvedených potíží: skládání hlásek do slov, rozkládání slabik na hlásky (písmenka) vynechává písmenka v psaném projevu zaměňuje tvary písmen v písemném projevu jeho písmo je neuspořádané - každé písmenko je jiným směrem, písmenka lítají nad řádkou příliš tlačí na tužku nejprve si to, co čte, potichu šeptá nepamatuje si, co čte, zaměňuje písmenka při čtení či psaní občas si nemůže vzpomenout, jak se které písmenko píše odhaduje slova má potíže s pravopisem po tvrdých a měkkých souhláskách hojně chybí v psaném projevu háčky, čárky a tečky nesprávně rozděluje slova na konci řádku nestihne napsat v časovém limitu zadané úkoly má potíže s levou a pravou stranou, neorientuje se v prostoru nedokáže stále říci správně například dny v týdnu za sebou, či v kterých měsících jsou prázdniny

5 Nejčastější dotazy rodičů a jejich pochybnosti, které jsem během své praxe zaznamenala: Zásadně si nepamatuje, co jsem mu ( jí ) říkala. Nepamatuje si, co dělali ve škole. Zjistit, co mají za úkol je dost náročné. Často musím volat jeho ( jejím ) spolužákům. V letošním školním roce půjdeme k zápisu, já stále nevím, kterou rukou bude syn ( dcera ) psát. Tužku sice bere více do jedné ruky, ale občas mám pocit, že je mu ( jí ) jedno, kterou rukou bude zrovna kreslit. Nikdy dítěti nenutíme, aby drželo tužku v té ruce, o které jsme přesvědčeni, že je dominantní. Necháme vše vždy na dítěti! Tužku, lžíci vždy nabízíme, dítě samo určí, kterou ruku použije. Půjde do školy, ale vůbec nechce kreslit. Nikdy ho ( jí ) to nebavilo. Natož abychom někdy museli koupit nějaké omalovánky. To by byly vyhozené peníze. V jeho ( jejím ) věku jsem moc ráda kreslila. Ona ( on ) kreslit ale nechce nebo kreslí stále dokola to samé. Když píše, všechno vypadá jako telegram - zapomíná na háčky, čárky a tečky. Při psaní vynechává písmenka. Velmi obtížně se učí básničky. hrozně rychle zapomíná. Naučit se vyjmenovaná slova, to byl úkol na hrozně dlouhou dobu. Stejně si je zase nepamatuje. Stejné to je s násobilkou. Doma nechce nic dělat - chce si jen hrát, říká, že je unavený(á). Udělat všechny domácí úkoly - to je úkol na celé odpoledne.

6 Ukázky prací studentů s poruchami učení

7 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ I když to na první pohled z názvu m ů že tak vyznívat, tyto poruchy u č ení nemají nic spole č né s inteligencí. Mnoho rodi čů, kterých d ě ti se potýkají s t ě mito specifickými poruchami u č ení, mají inteligenci v pásmu pr ů m ě ru, nebo jsou dokonce nadpr ů m ě rné. Mnoho úspěšných lidí jako např. Walt Disney, Alexander Graham Bell či Winston Churchill měli potíže s učením, nebo-li tzv. specifické poruchy učení. Co to teda je? Specifické poruchy učení představují potíže při učení, které se spojují se schopností mozku přijímat, zpracovávat, analyzovat či uchovávat informace. To znamená, že inteligence v tom vůbec nehraje nebo nemusí hrát roli. Jde spíše o oblast paměti a učení než-li inteligenci. Více informací na: http://www.celostnimedicina.cz/specificke- poruchy-uceni.htm#ixzz14JrJs8lahttp://www.celostnimedicina.cz/specificke- poruchy-uceni.htm#ixzz14JrJs8la

8 P ř í č iny vzniku specifických poruch u č ení u jedince zahrnují jak vlivy genetické (d ě di č nost), tak i charakteristiky nervové soustavy (vývoj mozkových struktur p ř ed i po narození), tak i vlivy prost ř edí. Dnes se však již stírají rozdíly mezi d ě tmi bez t ě chto poruch a d ě tmi se specifickými poruchami u č ení a tyto d ě ti se tedy integrují do b ě žných t ř íd. Vyžadují však individuální p ř ístup jak u č itele, školy, tak i rodi č e.

9

10 Modifikace prostředí a výuky

11 Multiple intelligences – každý se učíme jinak a každý jsme jinak chytrý!

12 Příklady adaptací výuky Násady na tužky pro lepšímotoriku

13 Příklady adaptací při psaní úkolů a esejů (AT=asistenční pomůcky)

14 Pomůcky při psaní Items presented on this slide: 1. Book adapted with page fluffers 2. Flaps on board book adapted with pony tail holders 3. Home made book with attached manipulatives 4. Adapted software: Don Johnston, “ A Day at Play ” and “ Story time Songbook ” from Creative Communicating 5. Intellikeys from Intellitools, overlay from Story time Songbook 6. Resource books: Book Shoppe by Jean Feldman, Books Made Easy from Creative Communicating

15 Programy, které předpovídají, co píši Co-writer 4000Write Out Loud

16 Pomůcky pro čtení 1.Carbonless notepaper and page tabs. 2. Reading highlighters. 3. Standard markers. 4. The LoTTIE Kit (Low Tech Tools for Inclusive Education – www.onionmountaintech.com) is equipped with a large selection of ‘ low tech ’ tools such as those displayed on this slide. 5. Small plastic magnifier. 6. Highlighter tape which can be easily removed so books will not permanently be damaged. 7. See It Right, colored plastic sheets to assist reading. 8. Textbooks broken down chapter by chapter for easy transporting and manipulating.

17 Pomůcky při čtení – elektronické knihy www.tumblebooks.com http://storylineonline.net/

18 Adaptace při čtení

19 Adaptace při matematice

20 Pomůcky při výuky matematiky Mluvící kalkulačka Program Quarter Mile Math – soutěž s koňmi nebo formulemi na základě rychlého a správného řešení matemat. úkolů dle věku a problému (+ - :.) Elektronická kalkulačka, která mluví

21 Poruchy chování Poruchy chování jsou charakteristické takovými projevy jedince, které se vymykají přiměřenému chování dané věkové a sociokulturní skupiny. PŘÍKLADY: zlozvyky, lhaní krádeže záškoláctví, útěky, toulání agresivita a šikanování patologické závislosti (drogové závislosti včetněalkoholismu a nikotinismu, gamblerství, závislosti na kultech nebo sektách apod.) sexuální deviace sebevražedné (suicidální) jednání atd.

22 http://www.ceskatelevize.cz/program/diagnoza /190-autismus/video/ Chování – behaviorální terapie Výuka malých dětí s autismem http://www.ceskatelevize.cz/program/diagnoza /197-autismus-malych-deti/video/ Tourettův syndrom http://www.ceskatelevize.cz/program/diagnoza /81-tourettuv-syndrom/video/

23 Specifické poruchy chování: ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) CAN (Child Abuse and Neglect) PAS (Parental Alienation Syndrome)

24 Intervence a náprava: prevence pozitivní úprava prostředí a podmínek poradenská zařízení (PPP, SVP) nízkoprahová zařízení diagnostické ústavy ústavní a ochranná výchova náhradní rodinná péče

25

26 ŠIKANA – ZABRAŇTE JÍ! HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=NWJUT 7KQHI4&FEATURE=RELATED UDĚLEJ NĚCO – TŘEBA SI OBARVI VLASY! HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=_EZ9MX HOKZU&NR=1&FEATURE=FVWP LIDÉ, KTEŘÍ SPÁCHALI SEBEVRAŽDU HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=GE5YIN ON4N4&FEATURE=RELATED HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=Q81BSGI -JCY HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=NWJUT 7KQHI4&FEATURE=RELATED– HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=_EZ9MX HOKZU&NR=1&FEATURE=FVWP HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=GE5YIN ON4N4&FEATURE=RELATED

27 Aktivita Napište v 5 větách, co jste dělali o víkendu a nesmíte použít písmena K, M, P, a S (5min)

28 Aktivita (5 bodů) Poté se zamyslete nad tím, co d ě lají d ě ti, které mají poruchu psaní, a co by jim mohlo ve škole pomoci (pom ů cky, zm ě na výuky, technologie, p ř ístup u č itele…). Bu ď te velmi KONKRÉTNÍ! (5min)

29 Důležité zákony a vyhlášky, které se týkají dětí s poruchami učení a chování Zákony a vyhlášky Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ) Vyhláška MŠMT č.73/2005 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Vyhláška MŠMT č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb na školách a zařízeních


Stáhnout ppt "Poruchy chování Poruchy učení Jitka Sinecká SP, Přednáška č. 6."

Podobné prezentace


Reklamy Google